Постановление суда № 89038202, 30.04.2020, Хозяйственный суд Харьковской области

Дата принятия
30.04.2020
Номер дела
922/481/17
Номер документа
89038202
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

"30" квітня 2020 р.м. Харків Справа № 922/481/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

при секретарі судового засідання Гула Д.В.

розглянувши спільну заяву ТОВ "Агропромисловий союз Харківщини" та ДП "НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП" про укладення мирової угоди (вх. №8912 від 10.04.2020) по справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий союз Харківщини" до Державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" про стягнення 15.000.000,00грн. за участю представників:

не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

10.04.2020 стягувач ТОВ "Агропромисловий союз Харківщини" та боржник ДП "НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП" звернулися до Господарського суду Харківської області із спільною заявою (вх. №8912), в якій просять суд визнати укладеною між сторонами мирову угоду від 31.03.2020.

В призначене на 30.04.2020 судове засідання представники стягувача та боржника не з`явились, про дату, час і місце розгляду заяви повідомлені належним чином.

Вирішуючи питання щодо укладеної між сторонами мирової угоди у справі №922/481/17, суд зазначає наступне.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 14.03.2017 у справі №922/481/17 позов ТОВ "Агропромисловий союз Харківщини" задоволено повністю. Стягнуто з ДП "НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП" на користь ТОВ "Агропромисловий союз Харківщини" заборгованість у загальній сумі 15.000.000,00 грн. та витрати зі сплати судового збору в розмірі 225.000,00 грн.

31.03.2017 на примусове виконання вказаного рішення Господарським судом Харківської області було видано відповідний наказ.

Згідно зі статтею 326 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Згідно з частиною сьомою статті 46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до частини першої, другої статті 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно частини другої статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" сторони в процесі виконання рішення відповідно до процесуального законодавства мають право укласти мирову угоду, що затверджується (визнається) судом, який видав виконавчий документ.

Судом встановлено, що мирова угода сторін підписана повноважними представниками стягувача та боржника, а саме директором ТОВ "Агропромисловий союз Харківщини" ОСОБА_1 та директором ДП "НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП" Самардін С .С. відповідно.

Дослідивши зміст мирової угоди від 31.03.2020 суд встановив, що зазначена мирова угода стосується лише прав та обов`язків сторін, укладена у межах предмета спору у даній справі; її умови не суперечать закону, не порушують права та охоронювані законом інтереси інших сторін, не є невиконуваними; сторонам відомі наслідки укладення мирової угоди, така підписана уповноваженими представниками сторін, які не є обмежені у повноваженнях на вчинення та підписання мирової угоди.

За таких обставин та на підставі наведених вище приписів ГПК України мирова угода підлягає затвердженню судом.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

На підставі викладеного, керуючись статтями 46, 192, 193, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву ТОВ "Агропромисловий союз Харківщини" та ДП "НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП" про укладення мирової угоди задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду у справі №922/481/17, укладену 31.03.2020 наступного змісту:

"МИРОВА УГОДА

Харківська обл.,

Чугуївський район, смт. Новопокровка 31.03.2020 року

Державне підприємство "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" (код ЄДРПОУ 00953042), в особі в.о. Генерального директора Самардіна С.С. та Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий союз Харківщини" (код ЄДРПОУ 40951806), в особі директора Гостренко Дмитра Геннадійовича, що діє на підставі Статуту, які є сторонами у справі №922/481/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий союз Харківщини" до Державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" про стягнення 15.000.000,00грн. позовні вимоги задоволені повністю, стягнуто з Державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий союз Харківщини" 15.000.000,00 грн. заборгованості, 225.000,00 грн. судового збору, керуючись ч.2 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України уклали цю Мирову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди про обов`язковість виконання рішення Господарського суду Харківської області від 14.03.2017 року у справі №922/481/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий союз Харківщини" до Державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" про стягнення 15 000 000,00 грн. позовні вимоги задоволені повністю, стягнуто з Державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий союз Харківщини" 15 000 000,00 грн. заборгованості, 225 000,00 грн. судового збору.

2. Боржник зобов`язується виплатити у повному обсязі заборгованість, зазначену в пункті 1 цієї Мирової угоди, шляхом перерахування коштів щомісяця на поточний рахунок стягувана у розмірі 15 000 000,00 грн. основного боргу та 225 000,00 грн. судового збору рівними частинами, а саме по 143 750, 00 грн. щомісяця - починаючи з 01.04.2021 року.

3. Зобов`язання Боржника із сплати чергового платежу вважаються виконаними за умови перерахування коштів у строк та в сумі, що встановлені у п.2 у відповідний місяць.

4. Сторони визнають, що у разі невиконання боржником свого грошового зобов`язання перед стягувачем у порядку та строки, визначені пунктом 2 цієї Мирової угоди, така заборгованість стягується у примусовому порядку, відповідно до положень Закону України «Про виконавче провадження».

5. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не порушуються права третіх осіб.

6. Припинення (скасування) підстави для стягнення боргу припиняє (скасовує) дію цієї Мирової угоди.

7. Укладенням цієї Мирової угоди сторони підтверджують, що вони дійшли повної та безумовної згоди щодо остаточного врегулювання майнових претензій за рішенням рішення Господарського суду Харківської області від 14.03.2017 року у справі №922/481/17 щодо стягнення з Державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромисловий союз Харківщини". У разі виконання боржником положень пункту 2 цієї Мирової угоди щодо порядку та строків погашення заборгованості, здійснення жодних додаткових нарахувань на суму боргу не допускається.

8. Сторони повністю усвідомлюють умови, мету та сутність цієї Мирової угоди.

9. Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у її тексті.

10. Сторонам відомі та зрозумілі наслідки затвердження судом цієї Мирової угоди.

11. Ця Мирова угода набирає чинності з дати винесення ухвали господарського суду про її затвердження.

12. Мирова угода підписана представниками сторін у трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для сторін та суду.

ПІДПИСИ СТОРІН:

СТЯГУВАЧ БОРЖНИК

Товариство з обмеженою Державне підприємство

відповідальністю "Новопокровський комбінат

«Агропромисловий союз хлібопродуктів"

Харківщини» вул. ім. В. Вєсіча, буд. 1,

пр-т. Московський, буд. 199-А смт. Новопокровка, Харківська обл., 63523

м. Харків, 61037

ЄДРПОУ: 40951806 ЄДРПОУ: 00953042

тел.: НОМЕР_1

Директор Директор

____ Д.Г. Гостренко ___ С.С. Самардін

/підпис/ /підпис, печатка/"

3. Дана ухвала відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчим документом.

Стягувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромисловий союз Харківщини» (61037, м. Харків, пр-т. Московський, буд. 199-А, код ЄДРПОУ 40951806)

Боржник - Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (63523, Харківська обл., смт. Новопокровка, вул. ім. В. Вєсіча, буд. 1, код ЄДРПОУ 00953042)

Ухвала набирає законної сили "30" квітня 2020 року та може бути пред`явлена в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", в строк до "30" квітня 2023 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суд Харківської області протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Повну ухвалу підписано 04.05.2020.

Суддя О.В. Бринцев

Часті запитання

Який тип судового документу № 89038202 ?

Документ № 89038202 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89038202 ?

Дата ухвалення - 30.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89038202 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89038202 ?

В Хозяйственный суд Харьковской области
Предыдущий документ : 89038201
Следующий документ : 89038203