Постановление суда № 88614534, 06.04.2020, Днепропетровский окружной административный суд

Дата принятия
06.04.2020
Номер дела
160/3516/20
Номер документа
88614534
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

06 квітня 2020 року Справа 160/3516/20

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Прудник Сергій Володимирович, перевіривши матеріали адміністративного позову приватного акціонерного товариства «Ерлан» до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2020 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява ПАТ «Ерлан» до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, в якій позивач просить суд:

- визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 0010910509 від 28.12.2019 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість у розмірі 8 188 197,50 грн. (вісім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч сто дев`яносто сім гривен п`ятдесят копійок), з них 6 550 558 грн. за основним платежем, 1 637 639,50 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), № 0010920509 від 28.12.2019 про завищення від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного (звітного) податкового періоду у розмірі 4 399 910,00 грн. (чотири мільйони триста дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот десять гривен 00 копійок).

Означені позовні вимоги вмотивовані тим, що на момент здійснення господарських операцій з ТОВ «Агро-ТОВ» вказаний постачальник зареєстрований як платник ПДВ, а тому мав право виписувати податкові накладні. Перевіряючими не надано доказів наявності на час здійснення господарських операцій з ТОВ «Агро-ТОВ» записів у ЄДРПОУ про скасування державної реєстрації вказаної юридичної особи, чи визнання її установчих документів недійсними, визнання підприємств банкрутами чи припинення вказаної юридичної особи. Більш того, навіть на офіційному сайті ДПС http://sfs.gov.ua/businesspartner у розділі «Бізнеспартнери», відсутня негативна або попереджуюча інформація щодо ТОВ «Агро-ТОВ». На вказаному сайті лише зазначено, що ТОВ «Агро-ТОВ» перебуває на обліку в органах доходів та зборів, а також те, що у нього відсутній податковий борг. Оскільки, платник податків, на відміну від податкового органу, не має технічної та процесуальної можливості перевіряти фінансову дисципліну контрагентів, а отже не може нести відповідальність за процеси на які об`єктивно не може вплинути. Відтак, спірні податкові повідомлення-рішення є протиправними, та такими, які слід скасувати.

За відомостями з витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.03.2020 року зазначена вище справа розподілена та 01.04.2020 року передана судді Пруднику С.В.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи: подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.

При вирішенні питання про відкриття провадження у справі встановлено, що позов подано без додержання вимог, встановлених ст.ст.160, 161 КАС України.

Відповідно до частин 1, 2 статті 43 Кодексу адміністративного судочинства України, здатність мати процесуальні права та обов`язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами).

За правилами ч.2 ст. 160 КАС України позовна заява подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звернення до суду в інтересах інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 55 КАС України, сторона, третя особа в адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Згідно з ч.3 ст. 55 КАС України, юридична особа, суб`єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

В ухвалах Верховного Суду в адміністративних справах №820/4389/17 від 02.05.2018р., №822/2974/17 викладена правова позиція, згідно з якою звернення до суду передбачає, зокрема, надання суду належних доказів дійсної волі учасника справи, на уповноваження певної особи на представництво. Такі докази повинні виключати будь-які сумніви стосовно справжності та чинності такого уповноваження на момент вчинення певної процесуальної дії (докази повинні бути надані в оригіналі або у формі копії, якісно оформленої особою, що є учасником справи), а також стосовно охоплення такої дії дійсним колом повноважень, делегованих представнику. Представник повинен демонструвати повагу до суду, доводячи наявність повноважень на представництво.

Аналіз наведених положень КАС України дає підстави вважати, що повноваження особи, як керівника юридичної особи, діяти від її імені, у тому числі підписувати позовні заяви, брати участь у справі, мають бути передбачені безпосередньо у законі або ж підтверджуватись статутом, положенням тощо.

Судом встановлено, що позовну заяву підписано головою правління приватного акціонерного товариства «Ерлан», проте документів на підтвердження повноважень цієї особи саме як голови правління цієї юридичної особи діяти від імені позивача (установчі документи, статут, положення, протокол про обрання, наказ про призначення тощо) суду не надано, у зв`язку із чим у суду відсутня можливість ідентифікувати особу підписанта поданого адміністративного позову та з`ясувати факт наявності в нього адміністративної процесуальної дієздатності.

Також, п. 6 та п. 7 ч. 5 ст. 160 КАС встановлено, що в позовній заяві зазначаються: відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися.

Вищенаведені обставини вказують на невідповідність позовної заяви вимогам встановленим КАС України, а тому вона підлягає залишенню без руху з наданням позивачу строку для усунення вказаних недоліків.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 160, 161, 169, 171, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву приватного акціонерного товариства «Ерлан» до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - залишити без руху.

Позивачу надати строк для усунення недоліків позовної заяви протягом 5 (п`яти) робочих днів, з моменту отримання копії даної ухвали, шляхом надання до суду:

- уточнену позовну заяву для суду та для вручення позивачу, в якій повинні мітиться відомості щодо вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

- належним чином засвідчених копій документів на підтвердження повноважень особи, яка підписала позовну заяву.

Роз`яснити позивачеві, що якщо недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, не будуть усунуті у встановлений судом строк, позовна заява буде повернута відповідно до пункту 1 частини 4 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

Копію ухвали про залишення позовної заяви з руху невідкладно надіслати особі, що звернулась із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя С. В. Прудник

Предыдущий документ : 88614533
Следующий документ : 88614537