Постановление суда № 88547218, 02.04.2020, Днепропетровский окружной административный суд

Дата принятия
02.04.2020
Номер дела
160/3499/20
Номер документа
88547218
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УХВАЛА

02 квітня 2020 р.Справа №160/3499/20

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Голобутовський Р.З., розглянувши заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову у адміністративній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Підгородненьского міського голови Горба Андрія Івановича, Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області про визнання протиправними та скасування розпорядження, запису,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2020 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Підгородненьского міського голови Горба Андрія Івановича (вул. Центральна, буд. 46, м. Підгородне, 52001), Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області (вул. Центральна, буд. 46, м. Підгородне, 52001, код ЄДРПОУ 05520750), у якій просить:

- визнати протиправним та скасувати розпорядження міського голови м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горба Андрія Івановича № 78 п/тр від 23.03.2020 року "Про припинення трудового договору" та звільнення 23.03.2020 року ОСОБА_1 , секретаря міської ради, у зв`язку із непроходженням спеціальної перевірки;

- визнати протиправним та скасувати запис № 26 до трудової книжки ОСОБА_1 , внесений 23.03.2020 року Підгородненською міською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області про звільнення з посади ОСОБА_1 .

Позовна заява обґрунтована тим, що розпорядження міського голови м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горба Андрія ОСОБА_2 № 78 п/тр від 23.03.2020 року "Про припинення трудового договору" та звільнення 23.03.2020 року ОСОБА_1 є протиправним.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 31.03.2020 року провадження у справі відкрито.

01.04.2020 року ОСОБА_1 звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із заявою про забезпечення позову, у якій просить:

- зупинити дію розпорядження міського голови м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горба Андрія Івановича №78 п/тр від 23.03.2020 року «Про припинення трудового договору» та звільнення 23 березня 2020 року ОСОБА_1 , секретаря міської ради, у зв`язку із непроходженням спеціальної перевірки до розгляду справи по суті;

- заборонити міському голові м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горбу Андрію Івановичу та Підгородненській міській раді Дніпропетровського району Дніпропетровської області вчиняти будь-які дії, які перешкоджають ОСОБА_1 здійснювати повноваження секретаря Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області до розгляду справи по суті;

- зобов`язати міського голову м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горба Андрія Івановича та Підгородненську міську раду Дніпропетровського району Дніпропетровської області забезпечити ОСОБА_1 доступ до всіх документів Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області, які було отримано та/або які виходили від Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області починаючи із 23 березня 2020 року.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову заявником зазначено наступне.

ОСОБА_1 оскаржує розпорядження міського голови м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горба Андрія Івановича №78 п/тр від 23.03.2020 року «Про припинення трудового договору» та звільнення 23 березня 2020 року ОСОБА_1 , секретаря міської ради, у зв`язку із непроходженням спеціальної перевірки.

Наслідком винесення міським головою м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горбом Андрієм Івановичем спірного розпорядження стало звільнення ОСОБА_1 з посади секретаря Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області та внесення відповідного запису до його трудової книжки.

Позивач вважає розпорядження міського голови м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горба Андрія ОСОБА_2 незаконним, необґрунтованим, безпідставним та таким, що базується на неправильному застосуванні норм чинного законодавства, а дії Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо звільнення його із посади протиправними.

Позивач вказує на те, що дія спірного розпорядження до ухвалення рішення у цій справі становить очевидну небезпеку заподіяння шкоди правам та інтересам позивача та зумовить ситуацію, при якій, для їх відновлення у подальшому необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, або взагалі унеможливить їх відновлення.

Зазначає також, що невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду.

При розгляді заяви ОСОБА_1 про забезпечення позову суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Кодексу адміністративного судочинства України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Частинами 1, 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України закріплено, що суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду;

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

За приписами ч. 4 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб`єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.

Заходи забезпечення позову відповідають предмету адміністративного позову та, водночас, вжиття таких заходів не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямоване лише на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті.

Забезпечення позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до прийняття у справі судового рішення по суті заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України позов може бути забезпечено:

1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Отже, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам позивача, або захист цих прав та інтересів стане неможливим чи для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, суд може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом заборони вчиняти певні дії.

При розгляді та вирішенні клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову судом надається оцінка обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників процесу; наявності зв`язку між конкретним видом, що застосовується для забезпечення позову, і предметом позовних вимог, зокрема, чи спроможний такий вид забезпечення позову забезпечити фактичне виконання рішення суду у разі його задоволення; імовірності виникнення утруднень для виконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; наявності зв`язку із вжиттям заходів запобігти порушенню прав та інтересів інших осіб, в тому числі, й осіб, які не беруть участь у розгляді справи.

Порядок розгляду заяви про забезпечення позову визначений ст. 154 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

За своєю суттю інститут забезпечення позову в адміністративному судочинстві є інститутом попереднього судового захисту. Метою його запровадження є гарантування виконання рішення суду у випадку задоволення позову, існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі.

Дослідивши матеріали заяви та справи, суд вважає, що у разі незупинення дії оскаржуваного розпорядження міського голови м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горба Андрія Івановича №78 п/тр від 23.03.2020 року «Про припинення трудового договору» та звільнення 23 березня 2020 року ОСОБА_1 , секретаря міської ради, у зв`язку із непроходженням спеціальної перевірки до розгляду справи по суті існує імовірність виникнення утруднень для виконання рішення суду й складеться ситуація, при якій для відновлення прав позивача у подальшому необхідно буде докласти значних зусиль та витрат або взагалі їх відновлення стане неможливим, оскільки на момент виконання рішення суду, у разі задоволення позовної заяви, посада, з якої звільнено позивача, може бути зайнята іншою особою, що значно ускладнить виконання такого рішення.

З огляду на викладене, суд також вважає за необхідне заборонити міському голові м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горбу Андрію Івановичу та Підгородненській міській раді Дніпропетровського району Дніпропетровської області вчиняти будь-які дії, які перешкоджають ОСОБА_1 здійснювати повноваження секретаря Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області, задля запобігання заподіянню шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі.

Суд зазначає, що ухвала, якою вживаються заходи забезпечення позову жодним чином не встановлює законність чи протиправність оскаржуваного розпорядження.

У той же час, вжиття заходів забезпечення позову за цих обставин має на меті виключно збереження існуючого становища до розгляду спору по суті та не зумовлює його фактичне вирішення по суті.

Наведене, на думку суду, є достатнім підтвердженням того, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Одночасно з цим, суд вважає, що у задоволенні заяви про забезпечення позову в частині зобов`язання міського голови м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горба Андрія Івановича та Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області забезпечити доступ ОСОБА_1 до всіх документів Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області, які було отримано та/або які виходили від Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області починаючи із 23 березня 2020 року, необхідно відмовити, оскільки застосовані судом заходи цілком забезпечують доступ позивача як секретаря Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області до відповідних документів, згідно з його функціональними обов`язками.

При вирішенні питання щодо вжиття заходів забезпечення позову суд оцінив, чи не може застосування заходів забезпечення позову завдати ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти, та робить висновок про те, що часткове вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії розпорядження міського голови м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горба Андрія ОСОБА_2 №78 п/тр від 23.03.2020 року «Про припинення трудового договору» та звільнення 23 березня 2020 року ОСОБА_1 , секретаря міської ради, у зв`язку із непроходженням спеціальної перевірки» та заборони міському голові м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горбу Андрію Івановичу та Підгородненській міській раді Дніпропетровського району Дніпропетровської області вчиняти будь-які дії, що перешкоджають ОСОБА_1 здійснювати повноваження секретаря Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області до розгляду справи по суті, матиме наслідком збереження становища, яке існувало до ухвалення відповідачем спірного рішення і вчинення відповідачами оскаржуваних дій. Так само, це відповідає інтересам територіальної громади, оскільки відсутність у Підгородненській міській раді Дніпропетровського району Дніпропетровської області секретаря істотно ускладнює її організаційну діяльність.

За таких обставин, суд вважає, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду, у разі задоволення позову.

При цьому, суд зауважує, що заходи забезпечення позовної заяви, про які у своїй заяві просить позивач (у частині, яку судом задоволено), відповідають предмету позову.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд здійснив оцінку необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом спору, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності ускладнення виконання або невиконання рішення адміністративного суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

З огляду на викладене, суд робить висновок про необхідність часткового задоволення заяви про забезпечення позову.

Керуючись ст. ст. 150-154, 241-243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову – задовольнити частково.

Вжити заходи забезпечення позову у справі №160/3499/20 шляхом зупинення дії розпорядження міського голови м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 Андрія ОСОБА_2 №78 п/тр від 23.03.2020 року «Про припинення трудового договору» та звільнення 23 березня 2020 року ОСОБА_1 , секретаря міської ради, у зв`язку із непроходженням спеціальної перевірки» до набрання судовим рішенням у справі законної сили.

Вжити заходів забезпечення позову у справі №160/3499/20 шляхом заборони міському голові м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області Горбу Андрію Івановичу та Підгородненській міській раді Дніпропетровського району Дніпропетровської області вчиняти будь-які дії, що перешкоджають Слюсарчуку Олегу Анатолійовичу здійснювати повноваження секретаря Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області до набрання судовим рішенням у справі законної сили.

У задоволенні іншої частини заяви - відмовити.

Виконання ухвали з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень.

Стягувач: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

Боржник: Підгородненський міський голова Горб Андрій Іванович (вул. Центральна, буд. 46, м. Підгородне, 52001)

Боржник: Підгородненська міська рада Дніпропетровського району Дніпропетровської області (вул. Центральна, буд. 46, м. Підгородне, 52001, код ЄДРПОУ 05520750).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання в порядку Закону України "Про виконавче провадження" до 02.04.2023 року (включно).

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені статтями 295 та 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Р.З. Голобутовський

Часті запитання

Який тип судового документу № 88547218 ?

Документ № 88547218 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88547218 ?

Дата ухвалення - 02.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88547218 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 88547218 ?

В Днепропетровский окружной административный суд
Предыдущий документ : 88547215
Следующий документ : 88547219