Дата принятия
23.03.2020
Номер дела
908/3276/19
Номер документа
88533922
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

номер провадження справи 9/229/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 Справа № 908/3276/19

м. Запоріжжя

За позовом: Громадської спілки "Українська ліга авторських та суміжних прав", код ЄДРПОУ 42502769 (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, офіс 1016) представник позивача: адвокат Хлєбніков С.Г. (02002, м. Київ, вул. Є.Сверстюка, б. 23, офіс 1012)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДК Комплекс", код ЄДРПОУ 39993853 (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48)

про стягнення суми 187785,00 грн.

Суддя Боєва О.С.

при секретарі судового засідання Бичківській О.О.

За участю представників:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

До Гоподарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Громадської спілки "Українська ліга авторських та суміжних прав" до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТДК Комплекс", про стягнення паушальної суми в розмірі 187785,00 грн.

Ухвалою суду від 23.12.2019 позовна заява прийнята до розгляду, відкрито провадження у справі № 908/3276/19, присвоєний номер провадження 9/229/19, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 21.01.2020. Ухвалою суду від 21.01.2020 підготовче засідання відкладено на 20.02.2020. Ухвалою суду від 20.02.2020 закрито підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду по суті на 12.03.2020. У судовому засіданні 12.03.2020 оголошено перерву до 23.03.2020.

23.03.2020 справу розглянуто, прийнято рішення.

Позовні вимоги, які підтримані позивачем в повному обсязі, що відображено в клопотанні позивача, яке надійшло до суду 12.03.2020, мотивовані наступним. 18.06.2019 та 27.07.2019 представником позивача Крабовським І.С. проведено фіксації використання об`єктів суміжних прав в закладі: Аквапарк «Острів скарбів» (Запорізька область, смт Кирилівка, вул.. Першотравнева, 1б), у зв`язку з чим складено акти № 08/06/19 та № 35/07/19, якими зафіксовано факти, що свідчать про використання відповідачем в його закладі фонограм та зафіксованих у них виконань. Позивачем на адресу відповідача був надісланий лист в якому позивач проінформував відповідача про дію частини третьої статті 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» та про те, що легалізацію використання способом публічного виконання фонограм та зафіксованих у них виконань можна здійснювати виключно через єдину в Україні акредитовану організацію колективного управління в зазначеній сфері, а саме через ГС "Українська ліга авторських та суміжних прав" (позивача). Таким чином з боку відповідача мало місце регулярне порушення суміжних прав, яке полягає в у тому, що користувач (відповідач) здійснював свою господарську діяльність без укладання договору про використання об`єктів суміжних прав, а отже без отримання належного дозволу на таке використання і без виплати роялті належному суб`єкту, тобто акредитованій організацій колективного управління. Внаслідок чого, позивач, через ухилення відповідача від свого обов`язку укласти з позивачем договір про використання об`єктів суміжних прав, недоотримав суму роялті, яка випливає із базового тарифу, передбаченого тарифами позивача, що розміщені на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а саме на суму, що відповідає 50 мінімальним місячним заробітним платам, але враховуючи те, що це перший подібний спір між позивачем та відповідачем, то позивач просить відшкодувати меншу суму, а саме: суму, яка відповідає 45 мінімальним заробітним платам - 187785,00 грн. Позов обґрунтовано ст.ст. 4, 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», ст. ст. 11, 614, 1166 ЦК України, ст. 240 Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Відповідач у судові засідання не з`явився, позовні вимоги не спростував, відзив на позов не надав, причину неявки суду не повідомив. Про час та місце розгляду справи відповідач повідомлений належним чином. Ухвали суду надсилались на адресу відповідача, вказану у позові, а саме: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Станом на день слухання справи на адресу суду повернуто рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, згідно якого відповідач 08.01.2020 отримав ухвалу суду про відкриття провадження у справі від 23.12.2019; також судом отримано ухвалу суду про відкладення підготовчого засідання, яка була надіслана відповідачу (повернута підприємством поштового зв`язку з відміткою: «за закінченням встановленого строку зберігання»).

У разі, якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії (висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 25.06.2018 у справі № 904/9904/17).

На підставі викладеного, суд дійшов до висновку, що судом вжито необхідних заходів для повідомлення відповідача про розгляд даної справи.

Оскільки судом належним чином виконано обов`язок та вжито заходи щодо повідомлення відповідача про розгляд справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутності відповідача за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, суд

ВСТАНОВИВ:

18.06.2019 та 27.07.2019 представником Громадської спілки "Українська ліга авторських та суміжних прав" (позивач, надалі - ГС УЛАСП) Крабовським І.С. проведено фіксації використання об`єктів суміжних прав у закладі: Аквапарк «Острів скарбів» (Запорізька область, смт Кирилівка, вул.. Першотравнева, 1б), за наслідками яких складені акти № 08/06/19 та № 35/07/19 відповідно, якими зафіксовано факти, що свідчать про використання відповідачем в його закладі фонограм та зафіксованих у них виконань музичних творів.

Так, в акті фіксації від 18.06.2019 № 08/06/19 вказано, що 18.06.2019 у Аквапарку «Острів скарбів» публічно виконувалися фонограми та зафіксовані в них виконання музичних творів згідно переліку, викладеного у додатку № 2 до акту фіксації.

В акті фіксації від 27.07.2019 № 35/07/19 вказано, що 27.07.2019 у Аквапарку «Острів скарбів» публічно виконувалися фонограми та зафіксовані в них виконання музичних творів згідно переліку, викладеного у додатку до акту фіксації.

На підтвердження перебування представника ОСОБА_1 у Аквапарку «Острів скарбів» позивачем надані фіскальни чеки від 18.06.2019 та 27.07.2019 відповідно.

У додатках до актів фіксації зазначено, що «визначення музичних творів здійснювалось безпосередньо на місці за допомогою программ Sound Hound та/або Shazam - які знаходяться у вільному доступі. Ці данні додатково перевіряються методом порівняння зразків музичних творів, записаних на відеозвукозаписі, із тими самими музичними творами, що розміщені на сервісі You Tube на підставі стандартної (відкритої) ліцензії You Tube в мережі Інтернет».

На підтвердження факту публічного виконання фонограм і зафіксованих в них виконань у закладі Аквапарк «Острів скарбів» позивачем також надані відеозаписи на дисках (з відеокамери Sony Handycam model № DCR 610 2008), які досліджені судом.

23.10.2019 позивачем на адресу відповідача був надісланий лист вих. № 22/10/19/4 від 22.10.2019 з пропозицією врегулювати використання фонограм та зафіксованих у них виконань музичних творів з акредитованою оргіназацією колективного управління (ГС УЛАСП).

За змістом ст. 1 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав», виключне право - це майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об`єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом.

Згідно з п. «б» статті 35 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» об`єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є фонограми, відеограми.

Відповідно до пунктів «а» і «б» частини першої статті 36 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» суб`єктами суміжних прав є: виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань; виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм.

Частиною першою статті 37 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» передбачено, що первинними суб`єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.

З пункту «а» частини першої статті 40 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» слідує, що до майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом.

Згідно з пунктами «а» - «в» частини першої статті 42 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» допускаються використання виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення у випадках, передбачених статтями 21 - 25 цього Закону щодо обмеження майнових прав авторів літературних, художніх і наукових творів, якщо задовольняються такі умови: - відтворення зазначених об`єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень; - право на відтворення, передбачене у пункті "а" цієї частини, не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України; - за суб`єктами суміжних прав зберігається право на справедливу винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників.

Статтею 1 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» надано визначення розширеному колективному управлінню, яке є колективним управлінням майновими правами на об`єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління (крім випадків, коли відповідні права вилучені правовласником з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом), у визначених цим Законом сферах, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах.

За змістом частини першої статті 5 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» організація колективного управління є неприбутковою організацією, утворюється в організаційно-правовій формі громадського об`єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної особи, єдиним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених статтею 12 цього Закону.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 5 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» принципами діяльності організацій колективного управління є ефективне управління - організації колективного управління забезпечують збирання, розподіл та виплату доходу від прав правовласникам у найбільш швидкий, ефективний і точний спосіб та лише з обґрунтованими витратами.

В частинах 4 та 7 статті 5 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» визначено, що правовідносини між організаціями колективного управління та правовласниками виникають та здійснюються на підставі договору про управління майновими правами на колективній основі, що укладається в письмовій (електронній) формі із зазначенням конкретних об`єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів використання таких об`єктів, або на підставі закону. Колективне управління майновими правами на об`єкти авторського права і (або) суміжних прав здійснюється у виді добровільного, розширеного та обов`язкового колективного управління.

За змістом частини першої статті 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» організації колективного управління від свого імені та в інтересах правовласників здійснюють, зокрема, такі функції:

1) укладають із користувачами договори про надання дозволу на використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав та договори про виплату винагороди (відрахувань) за використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав;

3) збирають, розподіляють та виплачують дохід від прав правовласникам;

4) звертаються до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників, вчиняють інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація;

5) забезпечують ведення реєстру правовласників, реєстру об`єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;

6) здійснюють моніторинг правомірності використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно зі сферами управління правами, щодо яких зареєстровано організацію, та щодо об`єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їй в управління.

Організації колективного управління не мають права провадити підприємницьку діяльність і здійснюють лише господарську діяльність, що не має на меті одержання прибутку, з метою досягнення своїх статутних цілей (ч. 3 ст. 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»).

З частини 5 ст. 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» слідує наступне:

Розширене колективне управління поширюється на всю територію України та здійснюється щодо майнових прав усіх правовласників за відповідною категорією у сферах, щодо яких акредитовано організацію, у тому числі тих, що не укладали договір про управління об`єктами авторського права і (або) суміжних прав з акредитованою організацією, незалежно від обраного такими правовласниками способу управління належними їм правами.

Розширене колективне управління передбачає право правовласників вилучати повністю або частково належні їм права на об`єкти авторського права і (або) суміжних прав з управління акредитованої організації колективного управління в порядку, передбаченому цим Законом.

Розширене колективне управління об`єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно в таких сферах, зокрема: 3) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою.

Перелік сфер колективного управління, за якими здійснюється розширене колективне управління, визначений цією статтею, є вичерпним.

На підставі усього вищевикладеного, можна зробити висновок, що організації колективного управління, у тому числі ГС УЛАСП: 1) мають принцип роботи, що передбачений статтею 5 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» - збирання, розподіл та виплата доходу від прав правовласникам у найбільш швидкий, ефективний і точний спосіб; 2) не мають права провадити підприємницьку діяльність і здійснюють лише господарську діяльність, що не має на меті одержання прибутку, з метою досягнення своїх статутних цілей (ст.ст. 5, 12 названого Закону); 3) звертаються до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників, вчиняють інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація (п. 4 ч. 1 ст. 12 зазначеного Закону).

Як свідчать матеріали справи, ГС УЛАСП звернулася до суду в своїх інтересах, на захист своїх прав у зв`язку з неотриманням роялті, хоча, враховуючи наведене вище, винагороду повинні отримувати власники виключних майнових прав на об`єкти суміжних прав, можливо, через ГС УЛАСП, але відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників.

Громадською спілкою "Українська ліга авторських та суміжних прав" не підведжено право на звернення до суду з таким позовом.

На підставі викладеного, судом відмовляється у задоволенні позову.

Відповідно до приписів статті 129 ГПК України судові витрати у справі покадалаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Повний текст рішення складено та підписано 01.04.2020.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено впродовж двадцяти днів з дня складення повного судового рішення у порядку, встановленому ст. 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.С. Боєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 88533922 ?

Документ № 88533922 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 88533922 ?

Дата ухвалення - 23.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88533922 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88533922 ?

В Хозяйственный суд Запорожской области
Предыдущий документ : 88533918
Следующий документ : 88533924