Решение № 88500180, 19.03.2020, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
19.03.2020
Номер дела
826/13921/18
Номер документа
88500180
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м. Київ №826/13921/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Костенка Д.А., розглянув-ши у письмовому провадженні справу за позовом ОСОБА_1 до Голов-ного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (далі - ГУ ПФУ в м. Києві) про визнання протиправними бездіяльності та дій, зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить:

- визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неврахування під час перера-хунку позивачу пенсії надбавки за роботу з таємними виробами, носіями, документами у розмірі 15%, надбавки за особливо важливі завдання у розмірі 50%, премії у розмірі 10%, які він отримував до перерахунку пенсії, та зобов`язати відповідача перерахувати та виплатити пенсію позивачу, включаючи визначені складові грошового забезпечення;

- визнати протиправними дії відповідача щодо виплати позивачу лише 50% суми підвищення пенсії та зобов`язати відповідача виплачувати позивачу 100% підвищення пенсії, перерахованої згідно зі ст. 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постановою КМ України від 30.08.2017 №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та постановою КМ України від 21.02.2018 №103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб", починаючи з 01.01.2018 з врахуванням проведених раніше виплат.

Підставою позову зазначено те, що пенсія виплачується без всіх складових грошового забезпечення, визначених ч. 2 ст. 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист війсь-ковослужбовців та членів їх сімей". Пенсія виплачується частинами, що, на думку позивача, не відповідає ч. 3 ст. 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", яким передбачено, що виплата пенсії провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлений строк, тобто не передбачено виплати пенсії у майбутньому частинами. Вважає, що відтермінування виплати пенсії в повному обсязі шляхом поетапного підвищення є дискримінаційним щодо нього.

Відповідач подав відзив, в якому просить відмовити в позові. Зазначає, що додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) і премії за відповідною поса-дою (посадами) для перерахунку пенсії військовослужбовцям не враховуються. Повідомляє, що перерахунок пенсії позивача з 01.01.2018 здійснено на підставі довідки про розмір грошового забезпечення, розмір пенсії позивача після перерахунку становить 8515,50 грн.

Представник позивача подав додаткові письмові пояснення, в яких зазначив, що визначений постановою КМ України від 21.02.2018 №103 порядок проведення перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби, визнаний незаконним рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва 12.12.2018 у справі №826/3858/18.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову, зважаючи на таке.

Судом встановлено, що після звільнення з військової служби у 2002р. позивач перебуває на обліку в ГУ ПФУ в м. Києві та отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з розрахунком пенсії по пенсійній справі ФА 133317 позивача (станом на 01.12.2015) пенсія призначена (обчислена) із сум грошового забезпечення:

- посадовий оклад - 1590 грн.,

- оклад за військове звання - 135 грн.,

- процентна надбавка за вислугу років 40% - 690 грн.,

- надбавка за роботу з таємними виробами, носіями, документами 15% - 238,50 грн.,

- надбавка за особливо важливі завдання 50% - 1207,50 грн.,

- премія 10% - 159 грн.,

всього - 4020 грн.,

Основний розмір пенсії: 89% грошового забезпечення (вислуга років 33) у розмірі: 3577,80 грн. Підсумок пенсії (з надбавками) - 4921 грн.

Київським міським військовим комісаріатом Міністерства оборони України оформле-но довідку від 26.03.2018 №ФА133317 про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, у порядку, визначеному КМ України, згідно з якою до складу грошового забезпечення позивача включено:

- посадовий оклад - 8180 грн.,

- оклад за військовим званням (полковник) - 1480 грн.,

- надбавка за вислугу років (50%) - 4830 грн.,

всього - 14490 грн.

На підставі цієї довідки відповідач провів перерахунок пенсії позивачу з 01.01.2018:

- посадовий оклад - 8180 грн.,

- оклад за військове звання - 1480 грн.,

- процентна надбавка за вислугу років 50% - 4830 грн.,

- премія - 0%,

всього - 14490 грн.

Основний розмір пенсії: 89% грошового забезпечення (вислуга років 33) у розмірі 16120,13 грн., в т.ч. збільшення основного розміру пенсії - 3224,03 грн.

Підсумок пенсії (з надбавками) 16890,43 грн., з урахуванням максимального розміру пенсії: 13730 грн., попередньої суми пенсії 6657,65 грн. та підвищення 3536,18 грн. (50% від 7072,35 грн.): 10193,83 грн.

Згідно постанови КМ України від 21.02.2018 №103 підвищення пенсії склало 7072,35 грн., з яких виплачується:

з 01.01.2018 по 31.12.2018 щомісячно 50% від підвищення: 3536,18 грн.;

з 01.01.2019 по 31.12.2019 щомісячно 75% від підвищення: 5304,26 грн.;

з 01.01.2012 100% щомісячно 100% від підвищення: 7072,35 грн.

Отже, при перерахунку пенсії позивача відповідачем включено до складу грошового забезпечення позивача, з якого здійснено перерахунок пенсії, складові, визначені у довідці Київського міського військового комісаріату Міністерства оборони України від 26.03.2018 №ФА133317, а також відповідно до постанови КМ України від 21.02.2018 №103 відтерміно-вано виплату підвищення пенсії позивача.

До складу грошового забезпечення, з якого нарахований основний розмір пенсії, не включено наступних складових: надбавки за роботу з таємними виробами, носіями, докумен-тами у розмірі 15%, надбавки за особливо важливі завдання у розмірі 50%. Розмір премії не зазначено, що дає підстави для висновку про не врахування її відповідачем при перерахунку премії.

10 липня 2018р. представник позивача звернувся до відповідача з адвокатським запи-том з приводу розміру пенсії позивача після її перерахунку. Копія цього адвокатського запиту у справі відсутня, однак посилання на нього здійснено у листі відповідача від 19.07.2018 №43010/07/1.

У вказаному листі ГУ ПФУ в м. Києві повідомлено позивача про те, що виплата перерахованих відповідно до п. 1 постанови КМ України №103 підвищених пенсій (з ураху-ванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексацій та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) буде проводитись із 01.01.2018 у таких розмірах, з 01.01.2018 - 50%, з 01.01.2019 по 31.12.2019 - 75%, з 01.01.2020 - 100% суми підвищення, визначеного станом на 01.03.2018. Доплату різниці пенсії за січень-квітень 2018 в сумі 15865,04 грн. виплачено позивачу у квітні поточного року. Після проведеного перерахунку розмір пенсійної виплати позивача з 01.01.2018 склав 9763,74 грн.

Спірні правовідносини стосуються проведення перерахунку і виплати пенсії особі, якій призначено пенсію згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-нених з військової служби, та деяких інших осіб" загальною сумою (виключаючи поетап-ність виплат нарахованої пенсії), з урахуванням у складі грошового забезпечення для перера-хунку пенсії наступних складових: надбавки за роботу з таємними виробами, носіями, доку-ментами у розмірі 15%, надбавки за особливо важливі завдання у розмірі 50%, премії у розмірі 10%.

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.12.2018 у справі №826/3858/18, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019, п.п. 1, 2 постанови КМ України №103 скасовані.

Згідно з висновками Верховного Суду у рішенні від 06.08.2019 у справі №160/3586/19 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83494363) скасування п.п. 1, 2 постанови КМ України №103 не спростовує наявність підстав для перерахунку пенсії, які встановлені постановою КМ України №704. Із 05.03.2019 пенсія особі підлягає виплаті у розмірі 100 відсотків суми підвищення пенсії.

Справа, яка розглядається не підпадає під ознаки типової, адже позовна заява подана до 05.03.2019. Проте висновки Верховного Суду підлягають врахуванню згідно з ч. 5 ст. 242 КАС України.

Відповідач не навів спростувань доводам позивача у цій частині і прийнятності вказаного висновку Верховного Суду при розгляді даної справи.

Зважаючи на вказаний висновок Верховного Суду, суд дійшов висновку про проти-правність виплати з 05.03.2019 позивачу пенсії з урахуванням 75% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01.03.2018, тому вимоги позивача у частині визнання протиправними таких дій відповідача та про зобов`язання відповідача виплатити позивачу 100% суми підви-щення, визначеного станом на 01.03.2018, з 05.03.2019 (із врахуванням раніше виплачених сум), підлягають задоволенню.

Щодо перерахунку та виплати позивачу пенсії (із врахуванням раніше виплачених сум) у період до 04.03.2019 з урахуванням 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначе-ного станом на 01.03.2018, то підстав для перерахунку і виплаті пенсії у цій частині суд не вбачає, оскільки у цей період діяли і не були визнані нечинними положення п.п. 1, 2 поста-нови КМ України від 21.02.2018 №103, які визначали умови, порядок та розміри перерахунку та виплати пенсії.

Згідно з ч. 2 ст. 265 КАС України нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Вимоги про визнання протиправною бездіяльності щодо неврахування при перерахун-ку пенсії зазначених позивачем надбавки за роботу з таємними виробами, носіями, доку-ментами у розмірі 15%, надбавки за особливо важливі завдання у розмірі 50%, премії у розмірі 10%, та про зобов`язання відповідача перерахувати і виплати пенсії пенсію позивачу з урахуванням цих складових, починаючи з 01.01.2018, задоволенню не підлягають, зважаючи на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослуж-бовців та членів їх сімей" в чинній на час звернення до суду з цим позовом редакції до скла-ду грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомі-сячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Статтею 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" передбачено, що пенсії особам офіцерського складу, прапор-щикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за конт-рактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додат-кові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообо-в`язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно із ст. 63 цього Закону (у редакції, чинній станом на час проведення перерахунку пенсії у 2018р.) перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей у зв`язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими докумен-тами, поданими пенсіонерами на час перерахунку (ч. 1).

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перера-хунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону (ч. 2).

Пунктом 2 Порядку №45 (у редакції, чинній станом на час проведення перерахунку пенсії у 2018р.) передбачено, що Пенсійний фонд України після прийняття КМ України рішення щодо перерахунку пенсій та отримання відповідного повідомлення від Мінсоцпо-літики повідомляє своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (головні управління Пенсійного фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (списки), та надсилає відповідну інформацію Міноборони, МВС, Національній поліції, Мін`юсту, Мінінфраструктури, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, ДФС, Управлінню державної охорони, Адміністрації Держспецзв`язку, Адміністрації Держприкор-донслужби, ДСНС (державні органи).

Головні управління Пенсійного фонду України у десятиденний строк з моменту надхо-дження зазначеного повідомлення складають списки за формою згідно з додатком 1 та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів (уповнова-жені органи) видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

Згідно з п. 3 цього Порядку на підставі списків уповноважені органи готують довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, для кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно з додатками 2 і 3 (довідки) та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.

Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Відповідно до п. 9 Порядку №45 Пенсійний фонд України та його головні управління мають право перевіряти правильність складення довідок.

Тобто, функції по складанню довідки про розмір грошового забезпечення для перера-хунку пенсій у разі прийняття КМ України рішення про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для визначених осіб або про введення для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмі-рах, установлених законодавством після надходження від територіального пенсійного органу списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, покладено на державний орган, з якого особа, пенсія якої підлягає перерахунку, була звільненою із служби. На підставі такої довід-ки, у якій визначено складові грошового забезпечення пенсіонера, територіальний орган Пенсійного фонду України відповідно і здійснює перерахунок пенсії, перевіряючи при цьому правильність складення довідки.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 у справі №826/3858/18, яким визнано протиправними та нечинними п.п. 1, 2 постанови КМ України від 21.02.2018 №103, не доводять підстав для зобов`язання відповідача провести перерахунок пенсії.

Так, згідно з постановою Верховного Суду від 17.12.2019 у справі №160/8324/19 з 05.03.2019 - з дня набрання чинності судовим рішенням у справі №826/3858/18 виникли підстави для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом №2262-ХІІ, з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та відсоткової над-бавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення, оскільки з цієї дати особа має право на отримання пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з постановою №704 у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ та статті 9 Закону №2011-ХІІ (п. 38).

До того ж рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі №826/3858/18 залишено без змін постановою Верховного Суду від 12.11.2019, в якій суд касаційної інстан-ції серед іншого вказав на те, що до повноважень Кабінету Міністрів України не входить зміна структури грошового забезпечення, а приводом для перерахунку пенсій є підвищення грошового забезпечення відповідних категорій, саме розмір якого, а не складові, можуть змінюватись Кабінетом Міністрів України (п. 39).

Разом з цим, до моменту отримання належної довідки від відповідача у пенсійного органу не виникає обов`язку з перерахунку пенсії позивача (п. 40).

Справа, яка розглядається, не підпадає під ознаки типової, проте вказаний висновок Верховного Суду підлягає застосування згідно із ч. 5 ст. 242 КАС України.

Зважаючи на те, що підставою для проведення перерахунку пенсії є відповідна довід-ка із зазначенням додаткових видів грошового забезпечення, враховуючи вищевказаний вис-новок Верховного Суду щодо необхідності отримання пенсійним органом після 05.03.2019 належної довідки для виникнення у нього обов`язку з перерахунку пенсії, суд дійшов висновку про відсутність підстав для зобов`язання відповідача провести перерахунок і вип-лату позивачу пенсії з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення.

Щодо розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Статтею 132 КАС України визначено, що судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Статтею 134 КАС України передбачено, що витрати, пов`язані з правничою допомо-гою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави (ч. 1).

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката (ч. 2).

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підго-товку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визна-чаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат (ч.3).

Для визначення розміру витрат на правничу допомо-гу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч. 4).

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (ч. 5).

У разі недотримання вимог частини п`ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 6).

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє кло-потання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 7).

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єк-том владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа. При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позов-них вимог. При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та сплату судового збору.

Позивачем заявлено про стягнення витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 15000 грн., на підтвердження чого до позовної заяви додано копії:

1) договору від 08.05.2018 б/н про надання правової допомоги, укладеного між пози-вачем (Клієнт) та Адвокатським об`єднанням Бюро "Івана Хомича" в особі директора адво-ката Хомича І.О., згідно з п. 2.1 якого Адвокатське об`єднання на підставі звернення Клієнта приймає на себе зобов`язання з надання наступної юридичної допомоги: представляє у встановлено законом порядку інтереси Клієнта у справі за позовом Клієнта до ГУ ПФУ в м. Києві про визнання дій протиправними та зобов`язання виплачувати 100% суми підвищення, починаючи з 01.01.2018;

2) розрахунку витрат на професійну правничу допомогу від 27.02.2018, згідно з яким адвокатом Хомичем І.О. надано, а позивачем отримано правову допомогу за договором про надання правової допомоги від 08.05.2018, підписаного Хомичем І.О. Розмір витрат Клієнта складає 15000 грн. за 15 год. роботи, пов`язаної з наданням наступних послуг:

- консультації з правових питань - 3000 грн. за 3 год.;

- правова оцінка та аналіз судової практики - 3000 грн. за 3 год.;

- збирання (отримання) доказів - 4000 грн. за 4 год.;

- написання позовної заяви - 4000 грн. за 4 год.;

- підготовка позовної заяви та копії документів до неї для направлення до суду - 1000 грн. за 1 год.;

3) свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 18.11.2015 Серія ВН №0000055 .

Також у справі наявний ордер від 08.05.2018 серія КВ №412144 про надання правової допомоги позивачу адвокатом Хомичем І.О., виданий на підставі договору про надання правової допомоги від 08.05.2018.

У відзиві відповідач стверджує про відсутність підстав для стягнення таких витрат, так як позивачем не надано достатніх доказів щодо сплати зазначеної суми коштів в рахунок правничої допомоги та належного обґрунтування алгоритму розрахунку ціни за отримання послуг з професійної правничої допомоги.

Як встановлено судом, згідно з п. 4.1 договору за надання юридичних послуг за цим договором Клієнт сплачує Адвокатському бюро суму в розмірі 7500 грн. Згідно з п. 4.2 договору Клієнт зобов`язується додатково сплатити Адвокатському бюро за надані юридичні послуги суму в розмірі 7500 грн. в строк протягом 5-ти робочих днів з дня фактичного виконання рішення суду та виплатити Клієнту суми недоплаченої пенсії. Згідно з п. 4.3 дого-вору за результатами надання юридичної допомоги складається акт, що підписується пред-ставником кожної зі сторін. В акті вказується обсяг наданої Адвокатським бюро юридичної допомоги і її вартість.

Проте, копії підписаного Клієнтом та Адвокатським об`єднанням акта за результатами надання юридичної допомоги за цим договором до суду не надано. Не надано до суду й дока-зів, які б свідчили про оплату Клієнтом гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги за договором від 08.05.2018, як-от: квитанції до прибуткового касового ордера, платіжного доручення з відміткою банку або іншого банківського документа, касо-вого чеку, посвідчення про відрядження.

Згідно з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду у постанові від 27.06.2018 у справі №826/1216/16 (http://reestr.court.gov.ua/Review/75149541) склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвід-чення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та дове-дені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також роз-рахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Суд зауважує на тому, що позов задоволено частково, тому згідно із ст. 139 КАС України витрати на правову допомогу могли б бути стягнені з відповідача у пропорційному розмірі. Однак, враховуючи згідно з ч. 5 ст. 242 КАС України висновок Великої Палати Верховного Суду та з огляду на відсутність доказів фактичної сплати позивачем передбаче-них договором від 08.05.2018 витрат на правничу (правову) допомогу адвоката, суд дійшов висновку про відсутність підстав для стягнення з відповідача таких витрат у повному обсязі.

Щодо сплати судового збору, то позивач звільнений від його сплати згідно з п. 10 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір" як особа, віднесена до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (посвідчення Серія НОМЕР_2 від 31.05.2016), а тому стягнення судового збору не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 90, 132, 134, 139, 241-246, 257-263 КАС України, суд

в и р і ш и в:

1. Задовольнити частково адміністративний позов ОСОБА_1 .

2. Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві щодо виплати ОСОБА_1 з 05.03.2019 по 31.12.2019 75 відсотків підвищення до пенсії, визначеного станом на 01.03.2018.

3. Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві провести ОСОБА_1 перерахунок та виплату пенсії (із врахуванням раніше випла-чених сум) з 05.03.2019 з урахуванням 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01.03.2018.

4. Відмовити ОСОБА_1 у задоволенні позову в іншій частині.

5. Відмовити ОСОБА_1 у задоволенні вимоги про стягнення на його користь за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві витрат на правничу допомогу адвоката.

Позивач: ОСОБА_1 ;

АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідач: Головне управління Пенсійного фонду в місті Києві;

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, код ЄДРПОУ 42098368.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Рішення суду може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку, встановленому ст.ст. 293-297 КАС України. Апеляційна скарга подається протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Дата рішення є днем складення його у повному обсязі.

Суддя Д.А. Костенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 88500180 ?

Документ № 88500180 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 88500180 ?

Дата ухвалення - 19.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88500180 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 88500180 ?

В Окружной административный суд города Киева
Предыдущий документ : 88500178
Следующий документ : 88500183