Решение № 88458350, 25.03.2020, Старовыжевский районный суд Волынской области

Дата принятия
25.03.2020
Номер дела
162/2/20
Номер документа
88458350
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 162/2/20

Провадження № 2/168/103/20

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2020 року Старовижівський районний суд Волинської області у складі:

головуючого - судді Хаврони О.Й.,

за участю: секретаря - Островерхої Т.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Стара Вижівка цивільну справу в порядку спрощеного позовного провадження за позовом Акціонерного товариства "Кредобанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

Акціонерне товариство "Кредобанк" звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позовні вимоги обґрунтовує тим, що 12.07.2018 р. між публічним акціонерним товариством "Кредобанк", правонаступником якого є акціонерне товариство "Кредобанк" та відповідачем ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № СL-121720, за умовами якого останній отримав кредит у розмірі 25000,00 грн. зі сплатою відсотків в розмірі 84.99 % річних.

Банк виконав взяті на себе зобов`язання в повному обсязі, однак відповідач, користуючись кредитними коштами, не дотримувався умов кредитного договору щодо його погашення, допускаючи порушення термінів повернення кредиту, у зв`язку з чим станом на 12.12.2019 р. виникла заборгованість за кредитним договором в розмірі 36611,31 грн., яка складається з: суми заборгованості за кредитом - 23660,34 грн, суми заборгованості за відсотками - 10625,12 грн., пені - 2325,85 грн.

Просить суд стягнути з відповідача в користь позивача заборгованість за кредитним договором в розмірі 36611,31 грн., судовий збір в сумі 1921 грн., а також понесені витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 4759 грн., і витрати у зв`язку із явкою представника позивача до суду в розмірі 5000 грн.

Ухвалою від 25.02.2020 р. вирішено проводити розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, призначено судове засідання на 11.00 год. 25.03.2020 р.Одночасно, відповідачу надано строк для подачі відзиву на позовну заяву.

Представник позивача 25.03.2020 р. у судове засідання не з`явився. 24.03.2020 р. подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, просить їх задовольнити, не заперечує щодо ухвалення заочного рішення у справі.

Відповідач, будучи відповідно до п.2 ч.7 ст.128, п.4 ч.8 ст.128 ЦПК України, повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, клопотань, заяв, відзиву на позов не подав (а.с. 49, 60).

Згідно з ч. 1 ст. 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Зі згоди позивача, а також за одночасного існування вищевказаних умов, суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає вимогам ст. 280 ЦПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши та оцінивши представлені у справі докази в їх сукупності, суд прийшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, а згідно з ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Судом встановлено, що 12.07.2018 р. між ПАТ "Кредобанк", правонаступником якого є АТ "Кредобанк", та ОСОБА_1 був укладений договір CL-121720, згідно з яким відповідачу було надано кредит у сумі 25000,00 грн., на строк 36 місяців - до 09.07.2021 р., а позичальник зобов`язався повернути кредит у повному обсязі в порядку і строки, передбачені кредитним договором та сплачувати відсотки за користування кредитом за процентною ставкою 84.99 % річних (а.с. 8-12).

Правовідносини, що виникли між сторонами, врегульовані нормами Цивільного кодексу України та умовами укладеного між сторонами договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Перерахування банком коштів на поточний рахунок відповідача підтверджується меморіальним ордером № 38387426 від 12.07.2018 р. (а.с. 22).

Відповідно до п. 1 договору банк зобов`язався надати у власність позичальникові грошові кошти на умовах поворотності, строковості, платності та цільового характеру використання, а позичальник зобов`язується використати кредит на цілі, вказані в цьому договорі, повернути кредит, сплатити проценти та інші платежі в строк та на умовах, визначених цим договором.

Згідно з п. 6.3 договору повернення суми кредиту, здійснюється щомісячно разом із процентами за користування кредитом, у вигляді рівних сум - ануїтетного платежу (розмір якого визначається п. 6.2 кредитного договору).

Пунктом 6.2 договору визначено, що позичальник здійснює погашення заборгованості за цим кредитним договором відповідно до графіку платежів (додаток № 1 до цього кредитного договору). Всього позичальник зобов`язаний здійснити 36 щомісячних платежів по 1961 грн. щомісячно, кожного останнього числа відповідного місяця, впродовж 36 місяців з дати укладення кредитного договору. Перший і останній платежі можуть відрізнятись за розміром суми щомісячного платежу. Щомісячні платежі з 12.07.2018 р. до 09.07.2021 р. погашаються в однаковому порядку.

Пунктом 4.1. договору передбачено, що відповідач сплачує банку відсотки, за процентною ставкою 84.99 % річних.

Проценти за користування кредитом нараховуються щомісячно на суму заборгованості по кредиту методом «факт/360» (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360), за ставкою, визначеною п. 4.1. кредитного договору, з дня видачі кредиту до дня повернення кредиту в повному обсязі, якщо інше не випливає з умов цього кредитного договору (п. 4.2 договору).

Відповідно до п. 7.1 договору за несвоєчасне виконання (просточення) грошових зобов`язань за цим кредитним договором позичальник відшкодовує банку заподіяні збитки в повному обсязі та сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, розрахованої від суми кожного несвоєчасного виконаного грошового зобов`язання позичальника, за кожен день прострочення від дати виникнення прострочення до дати, що передує даті погашення заборгованості позичальника. Нарахування пені позичальнику на підставі цього пункту кредитного договору не може перевищувати 15% від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов`язання.

Статтями 526, 527, 530 ЦК України, передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Із розрахунку заборгованості відповідача ОСОБА_1 за договором № CL-121720 від 12.07.2018 р. вбачається, що останній порушив умови договору, а саме: не здійснював погашення заборгованості за тілом кредиту та процентах за користування ним в порядку та строки, визначені договором, у зв`язку з чим станом на 12.12.2019 р. виникла заборгованість в сумі 34285,46 грн., з яких: 23660,34 грн. - заборгованість по тілу кредиту; 10625,12 грн. заборгованість за процентами користування кредитом. Окрім того, загальна сума пені складає 2325,85 грн., що підтверджується розрахунком пені за період з 12.12.2018 р. по 12.12.2019 р. (а.с. 29-30).

30.10.2019 р. на адресу відповідача було надіслано повідомлення-вимогу щодо дострокового погашення заборгованості, яка ОСОБА_1 отримана 08.11.2019 р., що стверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення. Водночас, вказане повідомлення-вимога відповідачем проігноровано (а.с. 25, 28).

Згідно з ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється його належним виконанням. Таким чином, виходячи зі змісту вказаної норми закону та фактичних дій відповідача по погашенню ним вказаного кредиту, вбачається, що відповідач не виконує умов договору, кредит у строки, передбачені договором не повертає, нараховані проценти за користування кредитом не сплачує, а тому зобов`язання відповідача по несплаті ним вказаного боргу не є припиненим.

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Таким чином факт невиконання відповідачем своїх зобов`язань за кредитним договором № CL-121720 від 12.07.2018 р. є доведеним, будь-яких доказів на спростування вказаних обставин відповідач не подав, суд прийшов до висновку, що з відповідача на користь АТ "Кредобанк" необхідно стягнути заборгованість за кредитним договором на загальну суму 36611,31 грн.

Крім того, відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню понесені останнім документально підтверджені судові витрати в сумі 1921,00 грн.

Вимоги про стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 4759 грн. та витрат у зв`язку із явкою представника позивача до суду - 5000 грн. задоволенню не підлягають з огляду на те, що представник позивача до матеріалів позовної заяви додав договір про надання правової допомоги від 11.04.2019 р., укладений із адвокатським об`єднанням "СмартЛекс", довіреність на представництво інтересів банку адвокатом Кізко Л.С. від 06.06.2019 р. та попередній орієнтовний розрахунок суми судових витрат, однак суду не надано документального підтвердження факту понесення АТ "Кредобанк" витрат на правничу допомогу у сумі 4759 грн., що зазначена у позовній заяві, а саме: акту, що підтверджує виконання робіт та доказу сплати коштів банком адвокату.

Також не підлягають стягненню з відповідача на користь позивача витрати в розмірі 5000 грн., пов`язані з явкою представника позивача до суду. Розгляд справи проводиться в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін. 24.03.2020 р. представник позивача надіслав до суду письмове клопотання про розгляд справи без його участі, у судове засідання 25.03.2020 р. останній не з`явився. Таким чином представник позивача у судове засідання не з`явився, відтак підстав для стягнення з відповідача 5000 грн. витрат пов`язаних з явкою представника позивача до суду немає.

Керуючись ст.ст. 10-13, 77, 81, 141, ч.2 ст. 247, ст.ст. 263-265, 280-282 ЦПК України, ст. 526, 527, 530, 599, 610, 1054 ЦК України, суд

у х в а л и в:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 в користь акціонерного товариства "Кредобанк" (адреса місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, на р/р НОМЕР_2 в АТ "Кредобанк", МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862) заборгованість за кредитним договором № CL-121720 від 12.07.2018 р. у в сумі 36611 (тридцять шість тисяч шістсот одинадцять) грн. 31 коп., в тому числі: 23660,34 грн. - заборгованість за кредитом, 10625,12 грн. - заборгованість за відсотками, 2325,85 грн. - пеня.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь Акціонерного товариства "Кредобанк" витрати по сплаті судового збору в сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його складання.

Відповідач, якому повне заочне рішення суду не було вручене в день його складання, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд, якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення рішення може бути оскаржене відповідачем до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення. Апеляційна скарга подається через Старовижівський районний суд Волинської області до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Рішення може бути оскаржене позивачем до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення. Апеляційна скарга подається через Старовижівський районний суд Волинської області до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст рішення складено та підписано без його проголошення 25.03.2020 р.

Суддя О. Й. Хаврона

Предыдущий документ : 88457751
Следующий документ : 88458352