Решение № 87585386, 14.02.2020, Ивано-Франковский окружной административный суд

Дата принятия
14.02.2020
Номер дела
300/2267/19
Номер документа
87585386
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2020 р. справа №300/2267/19

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський окружний адміністративний суд в складі судді Тимощука О.Л., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження клопотання ОСОБА_1 про ухвалення додаткового судового рішення в адміністративній справі

за позовною заявою ОСОБА_1

до Галицької митниці Держмитслужби,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Головне управління Державної казначейської служби в Івано-Франківській області,

про визнання протиправною бездіяльність та зобов`язання до вчинення дій, -

ВСТАНОВИВ:

Івано-Франківським окружним адміністративним судом 03 лютого 2020 року, за наслідком розгляду адміністративної №300/2267/19 ухвалено рішення, яким позовну заяву ОСОБА_1 задоволено повністю: визнано протиправною бездіяльність Івано-Франківської митниці ДФС щодо нескладення та неподання Головному управлінню Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області висновку про повернення надміру сплачених митних платежів у розмірі 20 025 гривень; зобов`язано Галицьку митницю Держмитслужби підготувати висновок про повернення надміру сплачених митних платежів у розмірі 20 025 гривень та подати його для виконання Головному управлінню Державної казначейської служби в Івано-Франківській області (а.с.123-130).

На електронну адресу Івано-Франківського окружного адміністративного суду 07.02.2020 надійшло клопотання ОСОБА_1 про ухвалення додаткового судового рішення в даній справі. Заява мотивована тим, що рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 03.02.2020 питання щодо розподілу судових витрат вирішено частково. Так, згідно зі змістом рішення, з огляду на відсутність в матеріалах справи доказів понесення позивачем витрат на професійну правничу допомогу, ухвалено стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Галицької митниці Держмитслужби на користь ОСОБА_1 лише витрати зі сплати судового збору в розмірі 768 гривень 40 копійок.

Згідно із пунктом 3 частини 1 статті 252 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі, також – КАС України) суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Відповідно до частини 2 цієї ж статті Кодексу, заяву про ухвалення додаткового судового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання судового рішення.

Згідно з частиною 3 статті 252 КАС України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Частиною 1 статті 139 КАС України передбачено, що при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Стаття 132 Кодексу адміністративного судочинства України визначає види судових витрат, відповідно до частини 1 якої, судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до частини 3 статті 132 даного Кодексу до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; сторін та їхніх представників, що пов`язані із прибуттям до суду; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи.

Згідно з частиною 1 статті 134 КАС України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Відповідно частини 2 статті 134 Кодексу, за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Згідно з пунктом 1 частини 3 зазначеної статті КАС України, для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Відповідно до частини 4 статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Згідно із наявною в матеріалах справи копією Договору про надання юридичних послуг №05/09/2019 (а.с.24-28), укладеного між ОСОБА_1 та Адвокатським об`єднанням «Ромблекс» в особі голови Остапіва Р.Ю., в якості винагороди за надання таких послуг Адвокатським об`єднанням, позивач зобов`язується здійснити виплату у розмірі, що погоджена сторонами у Актах прийому–передачі наданих послуг. Так, відповідно до копії Акта прийому-передачі наданих послуг від 04.02.2020 до договору №05/09/2019 укладеного 18.10.2019 (а.с.142), виконавець - Адвокатське об`єднання «Ромблекс» надало замовнику – ОСОБА_1 такі послуги з юридичного супроводу:

- попереднє опрацювання наданих клієнтом матеріалів, усні консультації, роз`яснення, узгодження правової позиції у справі, обговорення ходу ведення справи – 1 500 грн;

- пошук та вивчення законодавчих та нормативних правових актів, якими врегульовані спірні правовідносини, пошук та вивчення судової практики – 1 200 грн;

- складення запитів, заяв, клопотань в процесі ведення справи в суді – 1 200 грн;

- складення відповіді на відзив в процесі ведення справи в суді – 2 000 грн;

- підготовка та подання доказів по справі – 700 грн;

- підготовка та складення адміністративного позову (в тому числі, виготовлення копій додатків до позову відповідно до кількості учасників справи) – 5 000 грн.

Наведений перелік наданих послуг та розрахунок їх вартості відповідає попередньому розрахунку судових витрат, що наведений у позовній заяві та договорі про надання юридичних послуг №05/09/2019 від 18.10.2019.

Однак, як встановлено судом з матеріалів справи, Акт прийому-передачі наданих послуг не відповідає у повній мірі обсягу фактично виконаних Адвокатським об`єднанням робіт, оскільки правом подання відповіді на відзив позивач не скористався, доказів складення такого процесуального документа суду також не надано, а відтак, підстав для стягнення на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача витрат на професійну правничу допомогу, пов`язаних із складенням відповіді на відзив у розмірі 2 000 гривень суд не вбачає.

Враховуючи наведене, суд звертає увагу позивача на положення частини 5 статті 134 КАС України, відповідно до якої, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

За таких обставин, зважаючи на невирішення судом питання про судові витрати у рішенні, ухваленому 03.02.2020, подання позивачем даного клопотання до закінчення строку на виконання такого судового рішення, належне підтвердження ОСОБА_1 понесених ним витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 9 600,00 гривень, та безпідставність заявлення останнім відшкодування сплачених 2 000 гривень за написання відповіді на відзив, клопотання ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись статями 132, 134, 252, 255, 295, 297, підпункту 15.5 пункту 15 частини 1 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про ухвалення додаткового рішення у справі №300/2267/19 задовольнити частково.

Ухвалити додаткове судове рішення у справі №300/2267/19.

Стягнути на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних асигнувань Галицької митниці Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43348711) витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 9 600 (дев`ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Додаткове рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи:

позивач: ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер – НОМЕР_1 ;

відповідач: Галицька митниця Держмитслужби, вул. Костюшка, буд. 1, м. Львів, 79000, код ЄДРПОУ – 43348711;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Головне управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, адреса: вул. Дністровська, буд. 14, м. Івано-Франківськ, 76018, код ЄДРПОУ – 37951998).

Суддя /підпис/ Тимощук О.Л.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87585386 ?

Документ № 87585386 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 87585386 ?

Дата ухвалення - 14.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87585386 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87585386 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 87585386, Ивано-Франковский окружной административный суд

Судебное решение № 87585386, Ивано-Франковский окружной административный суд было принято 14.02.2020. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные данные.

Судебное решение № 87585386 относится к делу № 300/2267/19

то решение относится к делу № 300/2267/19. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 87585384
Следующий документ : 87585391