Решение № 86661093, 18.12.2019, Хозяйственный суд Харьковской области

Дата принятия
18.12.2019
Номер дела
922/3073/19
Номер документа
86661093
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2019 р.м. ХарківСправа № 922/3073/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Калантай М.В.

при секретарі судового засідання Солдатовій М.Ю.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Приватного підприємства "Контраст", м.Бориспіль Київської області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія 2006", м.Харків про стягнення 162 685,01грн. за участю представників:

від позивача: Полинь А.С., довіреність від 04.07.2018

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Контраст" (надалі - позивач) звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія 2006" (надалі - відповідач) про стягнення 162685,01грн., з яких: 120026,10грн. основного боргу, 11956,91грн. пені, 30702,00грн. штрафу.

На підтвердження позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань щодо оплати отриманого товару за договором поставки нафтопродуктів №46 від 22.01.2015.

Ухвалою від 30.09.2019 дану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 29.10.2019.

Ухвалою від 29.10.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, а також відкладено підготовче засідання на 26.11.2019.

У підготовчому засіданні 26.11.2019 судом постановлено ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 18.12.2019.

Представник позивача в судовому засіданні підтримала доводи, викладені в позовній заяві, просила позов задовольнити в повному обсязі.

Відповідач представника в судове засідання не направив, відзиву не надав.

Господарським судом перевірено місцезнаходження відповідача. У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою відповідача є: 69100, м.Харків, пр.Науки, буд.77. Дана адреса зазначена позивачем і у позовній заяві.

За вказаною адресою відповідачу направлялися копії ухвал від 30.09.2019, 16.10.2019, 29.10.2019, 26.11.2019, 02.12.2019, які були повернуті до суду у зв`язку із "закінченням строку зберігання" або за "іншими причинами", у тому числі ухвала від 26.11.2019 повернута до суду з відповідною довідкою поштової установи від 05.12.2019 про наявність "інших причин", що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення.

Згідно з частиною 4 статті 120 ГПК України ухвала господарського суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу, але не менше ніж п`ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи чи вчинення відповідної процесуальної дії.

При цьому, відповідно до пунктів 4, 5 частини 6 статті 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Враховуючи приписи чинного законодавства, копія ухвали від 26.11.2019 є врученою відповідачу 05.12.2019, а тому суд приходить до висновку про належне повідомлення відповідача про дату, час і місце судового засідання.

Пунктом 1 частини 3 статті 202 ГПК України встановлено, що у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання.

Частиною 9 статті 165 ГПК України встановлено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними матеріалами та за відсутності представника відповідача.

У судовому засіданні 18.12.2019 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно і повно дослідивши надані до матеріалів справи докази, суд встановив наступне.

22 січня 2015 року між позивачем, як постачальником, та відповідачем, як покупцем, укладено договір поставки нафтопродуктів №46 (надалі - Договір), за умовами якого постачальник зобов`язався передати у власність покупця нафтопродукти (надалі - товар/нафтопродукти) партіями, в кількості та асортименті, за цінами, вказаними в рахунок-фактурах, які є невід`ємною частиною даного договору та виставляються постачальником у відповідності із ним, а покупець зобов`язався оплатити поставлений товар та прийняти його на умовах визначених договором.

Пунктами 4.2, 4.3 Договору визначено, що передача товару здійснюється силами постачальника, а саме постачальник доставляє товар покупцеві власним автотранспортом або відвантажує товар безпосередньо на АЗС по заправочних талонах чи заправочних відомостях, за адресою м. Бориспіль, вул.Запорізька, 1. Вартість послуг по збереженню та доставці товару врахована у вартості товару. Право власності на товар переходить до покупця в момент його отримання від постачальника, що підтверджується підписами уповноважених представників сторін та штампами на видаткових накладних та товарно-транспортних накладних.

На виконання умов Договору позивач передав відповідачу товар на загальну суму 122808,00грн., що підтверджується наявними у справі видатковими накладними №1008 від 25.05.2019, №1009 від 30.05.2019, №1080 від 05.06.2019, №1081 від 06.06.2019, №1082 від 07.06.2019, №1150 від 14.06.2019, №1151 від 18.06.2019, №1152 від 20.06.2019, що підписані представниками обох сторін та скріплені їх печатками.

Відповідно до пункту 3.1 Договору його ціну становить сума вартості всіх поставок нафтопродуктів за договором. Кількість, ціна та якість товару на кожну окрему поставку визначається в національній валюті України та встановлюється у рахунках-фактурах, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно з пунктом 3.5 Договору у випадку відпуску товару покупцеві без попередньої оплати покупець зобов`язаний здійснити оплату отриманого товару протягом 3-х днів з моменту отримання товару.

Відповідач свій обов`язок щодо оплати отриманого товару виконав частково та з порушенням установлених строків, здійснивши лише 25.06.2019 оплату за видатковою накладною №1008 від 25.05.2019 у розмірі 8665,40грн., що підтверджується банківською випискою по рахунку позивача.

Інша частина отриманого від позивача товару на загальну суму 114142,60грн. відповідачем оплачена не була.

Відповідно до пункту 5.2 Договору у випадку невиконання покупцем зобов`язання щодо оплати товару у строки передбачені п.3.5 даного договору, відбувається зміна умов зобов`язання в порядку, передбаченому п.2 ч.1 ст.611 ЦК України по відношенню до покупця. Зокрема, у випадку прострочення зі сторони покупця, покупець сплачує постачальнику вартість поставленого товару за станом цін на день здійснення оплати, але не менше раніше обумовленої ціни. При цьому, сторони погоджуються, що у випадку прострочення покупця, що призвело до звернення постачальника до суду, сума заборгованості покупця перед постачальником, з урахуванням положень цього пункту договору, визначається виходячи із цін на нафтопродукти станом на момент звернення постачальника до суду із позовом про стягнення відповідної заборгованості за отриманий та неоплачений покупцем товар.

Виходячи з цін на нафтопродукти, встановлених відповідно до наказу ПП "Контраст" від 18.09.2019 №110 станом на момент звернення позивача до суду з даним позовом, вартість неоплаченого відповідачем товару складає 120026,10грн.

Згідно з пунктом 5.3 Договору у випадку невиконання покупцем зобов`язання щодо оплати товару у строки передбачені п.3.5 даного договору, покупець сплачує на користь постачальника пеню у розмірі 1% від належної до сплати суми за кожен день прострочення, але не більше, ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нарахована пеня.

Пунктом 5.5 Договору встановлено, що у випадку невиконання покупцем зобов`язання щодо оплати товару у строки передбачені п.3.5 даного Договору, покупець сплачує на користь постачальника штраф у розмірі 25% від вартості поставленого та невчасно оплаченого товару.

Враховуючи невиконання відповідачем своїх договірних зобов`язань щодо оплати отриманого товару, та керуючись вищевказаними пунктами 5.2, 5.3 та 5.5 Договору, позивач звернувся до господарського суду Харківської області з даним позовом, у якому просить стягнути з відповідача на свою користь 120026,10грн. основного боргу, 11956,91грн. пені, 30702,00грн. штрафу.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, з урахуванням правових підстав позовних вимог, суд виходить з наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Так, згідно з частиною 1 статті 691 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Частинами 1, 2 статті 692 ЦК України встановлено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За умовами статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Судом встановлено, що позивач поставив відповідачу товар за Договором на загальну суму 122808,00грн., який був оплачений лише частково та з порушенням встановлених Договором строків на суму 8665,40грн.

Суд враховує, що згідно з положеннями пункту 5.2 Договору вартість неоплаченого відповідачем товару була визначена позивачем, виходячи з цін на нафтопродукти станом на момент звернення до суду з даним позовом (відповідно до наказу ПП "Контраст" від 18.09.2019 №110), - в розмірі 120026,10грн.

Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно статей 76, 77 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідачем не надано суду та в матеріалах справи відсутні докази повної оплати отриманого за Договором товару.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 1 статті 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

У зв`язку з цим, суд вважає позовні вимоги про стягнення 120026,10грн. основного боргу законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Статтею 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

На підставі вищевказаних норм законодавства та умов пунктів 5.3, 5.5 Договору позивач здійснив нарахування відповідачу 11956,91грн. пені за період з 29.05.2019 по 19.09.2019 та 30702,00грн. штрафу.

Перевіривши розрахунки вищевказаних сум, суд визнав їх такими, що відповідають обставинам справи та вимогам чинного законодавства, а тому позовні вимоги про їх стягнення підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись статтями 129, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія 2006" (69100, м.Харків, пр.Науки, буд.77, код 34361538) на користь Приватного підприємства "Контраст" (08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Запорізька, буд.1, код 13706055) 120026,10грн. основного боргу, 11956,91грн. пені, 30702,00грн. штрафу, а також 2440,28грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено "27" грудня 2019 р.

Суддя М.В. Калантай

Предыдущий документ : 86661092
Следующий документ : 86661094