Постановление суда № 86208059, 10.12.2019, Хозяйственный суд Винницкой области

Дата принятия
10.12.2019
Номер дела
902/980/19
Номер документа
86208059
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"10" грудня 2019 р. м. Вінниця Cправа № 902/980/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: Комунальної організації "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву", вул. Замостянська/просп. Коцюбинського, 26/58, м. Вінниця, 21009, код - 24893824

до: Відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області, вул. Незалежності, 8, м. Калинівка, Вінницька область, 22400, код - 02141354

про стягнення 119 592,92 грн.

В С Т А Н О В И В :

21.11.2019 року Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Комунальної організації "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву" до Відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області про стягнення 119 592,92 грн за Договором оренди № 412 від 18.11.2016 року.

В якості підстави заявлених вимог позивач посилається на порушення законних прав та інтересів останнього шляхом неналежного виконання Відділом освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області зобов`язань щодо сплати орендної плати у строки передбачені Договором оренди № 412 від 18.11.2016 року, в зв`язку з чим була нарахована заборгованість.

Ухвалою суду від 26.11.2019 позов залишено без руху на підставі ч.ч. 1, 2 ст. 174 ГПК України та встановлено позивачу строк для усунення виявлених недоліків протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення позовної заяви без руху.

05.12.2019 на адресу суду надійшла заява позивача за №01/854 від 02.12.2019 про усунення недоліків позовної заяви.

За наслідками розгляду матеріалів позовної заяви Комунальної організації "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву" №01/829 від 19.11.2019 суд встановив, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162, 164, 172 ГПК України, підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі, а також прийшов до висновку про те, що заявлений в межах даної справи позов підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження першочергово призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи (ч. 3 ст. 12 ГПК України).

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно з ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

За змістом ч. 2 ст. 148, ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 176, ст. 249, ч.ч. 1-4 ст. 250 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження допускається на підставі відповідного клопотання позивача у разі малозначності справи, а також будь-якої іншої справи, віднесеної до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у ч. 4 ст. 247 ГПК України.

Клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній (ч. 1 ст. 249 ГПК України).

Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 250 ГПК України).

Клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження міститься в резолютивній частині позовної заяви.

Приписами ч. 4 ст. 176, ч. 4, 5 ст. 250 ГПК України визначено процесуальний порядок висловлення відповідачем думки з приводу розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження шляхом подачі заяви із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно із ч.ч. 1-4 ст. 252 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться. Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного, враховуючи категорію справи, обсяг та характер доказів, зважаючи на клопотання позивача, суд дійшов висновку, що дана справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 176, 234, 247, 248 - 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Відкрити провадження у справі №902/980/19.

2. Розгляд справи здійснити за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Розгляд справи по суті призначити на 16.01.20 о 11:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, зал № 1

4. В судове засідання викликати представників сторін для надання пояснень, з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу (паспорт або службове посвідчення). У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження.

5. Зобов`язати відповідача Відділ освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області надіслати (подати) до суду відзив на позовну заяву (з доказами надсилання копій відзиву позивачу) протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше 27.12.2019 року.

6. Зобов`язати позивача Комунальну організацію "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву" надіслати (подати) до суду відповідь на відзив (із доказами направлення відповідачу) протягом п`яти днів з дня його отримання, але не пізніше 03.01.2020 року.

7. Зобов`язати відповідача Відділ освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області, надіслати (подати) до суду заперечення щодо відповіді на відзив (із доказами направлення позивачу) протягом п`яти днів з дня їх отримання, але не пізніше 10.01.2020 року.

8. Встановити сторонам строк для вчинення процесуальних дій до 10.01.2020 року.

9. Роз`яснити учасникам справи, що кожна особа, яка бере участь у справі, повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, подавши всі наявні у неї докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги або заперечення.

10. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 ГПК України. У разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

11. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст.ст. 169, 170 ГПК України.

12. Відвід судді повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку першого судового засідання.

13. Звернути увагу сторін на можливість укладення мирової угоди на будь-якій стадії судового процесу.

14. Учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

Відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

15. Роз`яснити сторонам строки реалізації процесуальних прав при розгляді справи у порядку спрощеного позовного провадження, зокрема:

- позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу;

- позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до початку першого судового засідання;

- позивач вправі змінити предмет або підстави позову - не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі;

- до початку першого судового засідання за клопотанням позивача допускається залучення до участі у справі співвідповідача та заміна первісного відповідача належним відповідачем;

- до початку першого судового засідання за заявою учасників справи допускається залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору;

- відповідач має право подати зустрічний позов у строк для подання відзиву.

16. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

17. Примірник ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 10.12.2019.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Замостянська/просп. Коцюбинського, 26/58, м. Вінниця, 21009)

3 - відповідачу (вул. Незалежності, 8, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

Часті запитання

Який тип судового документу № 86208059 ?

Документ № 86208059 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86208059 ?

Дата ухвалення - 10.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86208059 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 86208059 ?

В Хозяйственный суд Винницкой области
Предыдущий документ : 86208057
Следующий документ : 86208060