Постановление суда № 85871079, 26.11.2019, Хозяйственный суд Херсонской области

Дата принятия
26.11.2019
Номер дела
923/899/19
Номер документа
85871079
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

У Х В А Л А

про закриття провадження

26 листопада 2019 року Справа № 923/899/19

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ярошенко В.П., за участю секретаря судового засідання Борхаленко О.А.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл", м. Київ

до відповідача: Приватного акціонерного товариства "Кам`янський", с. Одрадокам`янка Бериславського району Херсонської області

про стягнення 2 312 862,33 грн.

представники сторін не з`явились

в с т а н о в и в:

Провадження у справі відкрито за позовною заявою ТОВ "Агроскоп Інтернешнл" до ПрАТ "Кам`янський" про стягнення заборгованість за Договором купівлі-продажу № 18 НХ 003 ХЕКА від 19.10.2017 в розмірі 2 312 862,33 грн., з яких 213 804,03 грн. - сума інфляційних втрат, 1 088 201,11 грн. - сума пені, 529 803,79 грн. - сума відсотків річних, 481053,40грн. - сума штрафу

Ухвалою суду від 14.11.2019 відкладено підготовче засідання до 26.11.2019.

26.11.2019 до канцелярії суду надійшла спільна заява (вх. № 2151/19) сторін про затвердження мирової угоди та сам текст мирової угоди від 25.11.2019. В спільній заяві про затвердження мирової угоди, сторони просять суд розглянути заяву про затвердження мирової угоди та затвердити мирову угоду без участі сторін по справі у судовому засіданні, у випадку їх неявки.

У судове засідання 26.11.2019 представники сторін не з`явились.

Розглянувши заяву сторін про затвердження мирової угоди та сам текст мирової угоди у судовому засіданні, суд дійшов наступних висновків.

Укладення мирової угоди в господарській справі є реалізацією процесуальних прав сторін, з якими кореспондується повноваження суду затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі, якщо мирова угода стосується прав та обов`язків сторін у спорі та не порушує чиїхось прав, свобод, інтересів.

Відповідно до ст.192 Господарського процесуального кодексу України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Розглянувши мирову угоду у справі № 923/899/19 від 25.11.2019, суд вважає за можливе затвердити її, оскільки умови мирової угоди стосуються лише прав і обов`язків сторін, не виходять за межі предмету позову, не суперечать вимогам закону і не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб.

Мирова угода підписана уповноваженими представниками сторін.

Зі змісту заяви про затвердження мирової угоди та cамої мирової угоди вбачається, що наслідки затвердження мирової угоди господарським судом сторонам відомі та зрозумілі.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

На підставі викладеного, суд затверджує мирову угоду між сторонами та закриває провадження у справі за п.7 ч.1 ст.231 ГПК України.

Як передбачено ч.4 ст.231 ГПК України, про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Судом встановлено, що у мировій угоді від 25.11.2019, зокрема, у пункті 2, сторони передбачили розмір та порядок розподілу судових витрат по сплаті судового збору, відтак, розподіл судових витрат судом не здійснюється

Керуючись ст. 192, п.7 ч.1 ст. 231, ст.ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл" та Приватного акціонерного товариства "Кам`янський" про затвердження мирової угоди (вх. № 2151/19 від 26.11.2019) - задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду від 25.11.2019 у справі № 923/899/19, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл" та Приватним акціонерним товариством "Кам`янський" у наступній редакції:

"МИРОВА УГОДА

в господарській справі № 923/899/19

м. Київ 25 листопада 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38948033, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Смольна, буд. 9 Б (далі – Позивач), в особі представника - адвоката Мєхоношина Дмитра Васильовича (свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю серія ЧН №000584 від 28 грудня 2018 р.), який діє на підставі довіреності № 337 від 04.01.2019 р., з однієї сторони, та

Приватне акціонерне товариство "Кам`янський", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00413713, місцезнаходження: 74341, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам`янка, вул. Вишнева,1 (далі – Відповідач), в особі представника - адвоката Тимофеєва Дениса Володимировича (свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю № 412 від 04 червня 2008 р.), який діє на підставі довіреності № б/н від 22.11.2019 р., з другої сторони, при спільному згадуванні – "Сторони", уклали цю Мирову угоду по справі № 923/899/19 (далі в тексті – "Мирова угода") про зазначене нижче.

1. Сторони є учасниками у справі № 923/899/19, що розглядається Господарським судом Херсонської області (далі – Судова справа). Під Мировою угодою розуміється домовленість (дійсне волевиявлення) між Позивачем і Відповідачем стосовно спільного та добровільного вирішення спору, який виник у зв`язку з порушенням Відповідачем строку оплати поставленого Позивачем (продавцем, постачальником) товару Відповідачу (покупцю) по Договору купівлі-продажу №18 НХ 003 ХЕКА від 19.10.2017р. (далі в тексті – "Договір").

2. З метою урегулювання спору на підставі взаємних поступок, не бажаючи подальших судових розглядів, а також на підставі домовленостей про подальші господарські правовідносини, Сторони домовились визначити повну, кінцеву та безспірну суму, яка покриває усі існуючі та потенційно можливі претензії (матеріального характеру або іншого виду) Позивача до Відповідача по Договору, у розмірі 214 692 (двісті чотирнадцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки, яка складається з наступних сум, заявлених Позивачем у позові у Судовій справі:

- 180 000,00 грн. – частина суми відсотків річних;

- 34 692,94 грн. – сума сплаченого Позивачем судового збору.

Відповідач здійснює у порядку та строки, визначені цією Мировою угодою, оплату Позивачу погодженої суми у розмірі 214 692 (двісті чотирнадцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки (далі – Узгоджений платіж), а Позивач, відмовляється від стягнення з Відповідача суми у розмірі 2 132 862,33, яка складається з 213 804,03 грн. – суми інфляційних втрат, 1 088 201,11 грн. – суми пені, 349 803,79 грн. – частина суми відсотків річних та 481 053,40 грн. – сума штрафу, в межах заявлених ним позовних вимог у Судовій справі (далі – Прощений борг).

3. Відповідач безумовно зобов`язується повністю сплатити на поточний рахунок Позивача, вказаний в даній Мировій угоді, погоджену Сторонами суму Узгодженого платежу у розмірі 214 692 (двісті чотирнадцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки у строк не пізніше 27 листопада 2019 року включно.

Якщо Узгоджений платіж не буде сплачений Відповідачем Позивачу повністю у вказаний в даному пункті строк, то з 28 листопада 2019 року в безумовному порядку підлягає стягненню з Відповідача (Приватне акціонерне товариство "Кам`янський", ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 00413713) на користь Позивача (Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл", ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 38948033) грошова сума у розмірі 214 692 (двісті чотирнадцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки.

4. Сторони, керуючись статтями 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, звертаються до Господарського суду Херсонської області із заявою про затвердження цієї Мирової угоди. Ухвала Господарського суду Херсонської області про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом.

5. У разі несплати Відповідачем своїх зобов`язань у розмірі, порядку та строки, визначені цією Мировою угодою, Позивач має право направити ухвалу суду про затвердження цієї Мирової угоди до державної виконавчої служби або приватному виконавцю для примусового виконання шляхом стягнення з Відповідача суми боргу у розмірі 214 692 (двісті чотирнадцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки за вирахуванням фактично здійснених Відповідачем платежів за цією Мировою угодою (у разі їх наявності), про що Позивач вказує у своїй заяві про відкриття виконавчого провадження.

6. Сторони підтверджують, що умови цієї Мирової угоди відповідають реальному волевиявленню та інтересам Сторін і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі.

7. Крім іншого, Відповідач запевняє, що йому відомо про те, що відповідно до ст. 232 Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду є не лише виконавчим документом, а й судовим рішенням і за його невиконання ст. 382 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність.

8. Всі суми, які підлягають сплаті за цією Мировою угодою, Відповідач зобов`язаний перерахувати за наступними банківськими реквізитами Позивача:

Отримувач : ТОВ "Агроскоп Інтернешнл"

ЄДРПОУ : 38948033

IBAN : НОМЕР_1

Банк : АТ "Креді Агріколь Банк".

9. Дана Мирова угода укладена в трьох примірниках – по одному для кожної із Сторін, а третій її примірник передається на розгляд і затвердження до Господарського суду Херсонської області. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язань, передбачених цією Мировою угодою.

Реквізити і підписи Сторін

ПозивачВідповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроскоп Інтернешнл» місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Смольна, буд. 9 Б, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38948033 Приватне акціонерне товариство «Кам`янський» місцезнаходження: 74341, Херсонська обл., Бериславський р-н,с. Одрадокам`янка, вул. Вишнева,1 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00413713 (підпис)_____Д. В. Мєхоношин Представник ТОВ «Агроскоп Інтернешнл», за довіреністю № 337 від 04.01.2019р., адвокат (підпис)_____Д. В. Тимофеєв Представник ПрАТ«Кам`янський», за довіреністю № б/н від 22.11.2019р., адвокат"

3. У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Стягувачем за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38948033, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Смольна, буд. 9 Б).

Боржником за даною ухвалою є: Приватне акціонерне товариство "Кам`янський" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00413713, місцезнаходження: 74341, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам`янка, вул. Вишнева, 1).

Строк пред`явлення до виконання - до 27.11.2022 року.

4. Закрити провадження у справі № 923/899/19.

Ухвала відповідно до ч.2 ст.235 ГПК України набирає законної сили з дня її підписання і може бути оскаржена протягом десяти днів в порядку ст. 257 ГПК України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (підпункт 17.5 пункту 1 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст ухвали складено та підписано 26.11.2019.

Суддя В.П.Ярошенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 85871079 ?

Документ № 85871079 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85871079 ?

Дата ухвалення - 26.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85871079 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85871079 ?

В Хозяйственный суд Херсонской области
Предыдущий документ : 85871077
Следующий документ : 85871080