Решение № 85478042, 25.10.2019, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
25.10.2019
Номер дела
760/33836/18
Номер документа
85478042
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа №760/33836/18

Провадження №2/760/1881/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

25 жовтня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Кушнір С.І.

за участю секретаря - Гаєвської С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач ПАТ «Державний ощадний банк України» в грудні 2018 р. звернувся до суду з позовом, в якому просив стягнути з відповідача ОСОБА_1 заборгованість в сумі 15078,16 грн. та витрати по сплаті судового збору в сумі 1762,00 грн.

Посилається в позові на те, що між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ №10026/0178 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 07.08.2018 р. було укладено договір про споживчий кредит №0020_0178, на умовах якого Позивач надав, а Відповідач отримав суму кредиту визначену Кредитним договором.

Так, відповідно п.2.1 Кредитного договору Банк зобов`язується надати Позичальнику на умовах цього Договору, а Позичальник має право отримати та зобов`язується належним чином використати і повернути в передбачені Кредитним договором строки Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом та інші платежі у порядку та на у мовах, визначених Кредитним договором.

Згідно із пунктом 2.2. Кредитного договору, Кредит надається в загальному розмірі 13000 (тринадцять тисяч) гривень на строк 60 (шістдесят) місяців з терміном остаточного погашення Кредиту не пізніше «06» серпня 2023 року, якщо інший строк та/або термін не буде встановлено згідно з умовами цього договору.

У відповідності до п. 2.4.1 Кредитного договору, за користування Кредитом Позичальник зобов`язаний сплачувати Банку відповідну плату (проценти), у розмірі 56% річних.

Згідно із пунктом 3.2.1. Кредитного договору Банк здійснює надання Кредиту одноразово шляхом безготівкового перерахування коштів на Поточний рахунок Позичальника.

За змістом пункту 3.1.1. Кредитного договору Банк надає Кредит з моменту виконання Позичальником всіх та кожної з наведених нижче умов надання Кредиту (Умови надання Кредиту):

3.1.1.1. сплати Позичальником комісійної винагороди за надання Кредиту в розмірі 650 грн. протягом 1 (одного) Банківського дня з моменту підписання цього Договору.

3.1.1.2. Банк здійснює договірне списання комісійної винагороди з поточного рахунку Позичальника одночасно з зарахуванням на Поточний рахунок суми Кредиту, для чого Позичальник зобов`язаний забезпечити наявність на Поточному рахунку суми коштів, достатньої для списання комісійної винагороди. Позичальник усвідомлює та погоджується з тим, що комісійна винагорода буде списана з Поточного рахунку в тому числі за рахунок коштів, що надійшли у вигляді Кредиту у зв`язку з чим сума коштів (в тому числі отриманих у вигляді Кредиту), що буде доступна йому для використання на Поточному рахунку після списання комісійної винагороди зменшиться на розмір комісійної винагороди Банку.

Згідно із пунктом 3.3.3. Кредитного договору, Позичальник зобов`язується здійснювати повернення Кредиту рівними частинами в розмірі 216,67 грн. та сплату процентів, нарахованих Банком на залишок основної суми боргу за Кредитом, щомісячно, до 15 числа місяця наступного за звітнім, починаючи з вересня 2018 року.

За умовами пункту 4.3. Кредитного договору Позичальник зобов`язаний належним чином виконувати всі умови цього Договору та взяті на себе цим Договором зобов`язання, у строки, обумовлені цим Договором повернути Кредит, своєчасно сплачувати проценти за користування Кредитом, комісійні винагороди, за банківські послуги та належним чином виконувати взяті на себе інші зобов`язання за цим Договором, а у випадку порушення умов цього Договору, достроково повернути Кредит з одночасною сплатою процентів нарахованих на фактичний залишок заборгованості за Кредитом, комісійні винагороди, а також сплатити неустойку (штрафні санкції), як це передбачено в Договорі, а також відшкодувати Банку в повному обсязі збитки. Відповідати всіма власними коштами та майном по своїх зобов`язаннях, що випливають з Кредитного договору.

Відповідно до пункту 8.3. Кредитного договору, за порушення взятих на себе зобов`язань по своєчасному поверненню основної суми боргу та/або сплаті процентів за користування Кредитом, комісійної винагороди, Позичальник зобов`язується сплатити на користь Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми платежу за кожний день прострочення, але не більше 15% суми простроченого платежу.

У відповідності умов Кредитного договору сторони погодились, що у разі невиконання Позичальником будь - якого зобов`язання визначеного Кредитним договором, Банк має право вимагати погашення кредиту, сплати процентів за фактичний час користування кредитом, комісій, штрафних санкцій.

Відповідно п.3.10.2.2. дострокове повернення кредиту за ініціативою Банку відбувається у разі прострочення виконання зобов`язань Позичальника за кредитним договором щодо погашення заборгованості (у тому числі за кредитом або процентами або комісіями) на строк понад 58 календарних днів.

Як зазначає позивач, Банк виконав свої зобов`язання за Кредитним договором, надавши відповідачу кредит. Проте, відповідач порушив умови договору щодо повернення кредиту та сплати процентів у встановлені Договором строки та порядку, у зв`язку з чим, у відповідача виникла прострочена заборгованість по сплаті кредиту та процентів.

Станом на 26.11.2018 р. заборгованість відповідача становить 15078,16 грн., які позивач просить стягнути.

Ухвалою суду від 28.12.2018 р., у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, відкрито спрощене позовне провадження та призначено судове засідання для розгляду справи по суті в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, але надіслав до суду заяву, відповідно до якої представник позивача позовні вимоги підтримує в повному обсязі, просить задовольнити, проти постановлення заочного рішення не заперечує, справу просить розглядати без участі представника позивача.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань, письмових пояснень/відзиву щодо заявлених позовних вимог від відповідача до суду не надійшло.

Згідно вимог ст. 280 ЦПК України, якщо відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання та не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Виходячи з цього, суд, вважає за можливе ухвалити заочне рішення у справі на підставі наявних доказів, проти чого не заперечує представник позивача.

Так, дослідивши матеріали справи‚ суд вважає, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Судом встановлено, що 07.08.2018 р. між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ №10026/0178 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 було укладено договір про споживчий кредит №0020_0178.

Відповідно до умов якого, Кредит надається в загальному розмірі 13000 (тринадцять тисяч) гривень на строк 60 (шістдесят) місяців з терміном остаточного погашення Кредиту не пізніше «06» серпня 2023 року, якщо інший строк та/або термін не буде встановлено згідно з умовами цього договору.

У відповідності до п. 2.4.1 Кредитного договору, за користування Кредитом Позичальник зобов`язаний сплачувати Банку відповідну плату (проценти), у розмірі 56% річних.

Згідно із пунктом 3.3.3. Кредитного договору, Позичальник зобов`язується здійснювати повернення Кредиту рівними частинами в розмірі 216,67 грн. та сплату процентів, нарахованих Банком на залишок основної суми боргу за Кредитом, щомісячно, до 15 числа місяця наступного за звітнім, починаючи з вересня 2018 року.

Згідно ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, який є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України), а статтею 525 ЦКУ передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Уклавши даний договір на умовах, викладених у ньому, відповідач тим самим засвідчив свою згоду та взяв на себе зобов`язання виконувати умови, які були в ньому закріплені.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Будучи пов`язаними саме взаємними правами та обов`язками (зобов`язаннями), які є чітко прописаними в Кредитному договорі, сторони не можуть в односторонньому порядку відмовлятись від виконання зобов`язання або змінювати його умови.

Таким чином, враховуючи те, що 07.08.2018 р. між сторонами був укладений договір про споживчий кредит, суд приходить до висновку, що сторони дійшли згоди щодо істотних умов договору та взяли на себе зобов`язання щодо виконання даного договору.

Як вбачається з матеріалів справи, Банк виконав свої договірні зобов`язання, надавши відповідачу кредит у встановленому в Кредитному договорі розмірі.

Проте, відповідач порушив умови договору щодо повернення кредиту та сплати процентів у встановлені Договором строки та порядку, у зв`язку з чим виникла прострочена заборгованість по сплаті кредиту та процентів.

Стаття 536 ЦК України встановлює, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Частиною 1 ст. 1049 ЦК України встановлено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Згідно ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Як вбачається з розрахунку, доданому до позовної заяви, сума кредитної заборгованості відповідача за договором про споживчий кредит станом на 26.11.2018 р. становить 15078,16 грн., з яких: 12936,50 грн. - сума основної заборгованості по кредиту, 2008,81 грн. - сума відсотків за користування кредитом, 57,11 грн. - сума пені за несвоєчасну сплату основного боргу, 65,32 грн. - сума пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом.

Загальна сума до стягнення кредитної заборгованості відповідача з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних від прострочених сум заборгованості за кредитом станом на 26.11.2018 р. становить: 12936,50 грн. (сума кредитної заборгованості) + 2008,81 грн. (сума прострочених нарахованих відсотків кредиту) + 123,03 грн. (загальна сума втрат від інфляції на суму нарахованих та несплачених кредиту та процентів) + 10,27 грн. (загальний розмір 3% річних на суму простроченого кредиту та несплачених процентів) = 15078,61грн.

Вбачається, що у зв`язку з невиконанням відповідачем зобов`язань за Договором, відповідно п.3.10.2.2. дострокове повернення кредиту за ініціативою Банку відбувається у разі прострочення виконання зобов`язань Позичальника за кредитним договором щодо погашення заборгованості (у тому числі за кредитом або процентами або комісіями) на строк понад 58 календарних днів.

Зазначена вимога даного пункту договору залишилась поза увагою відповідача.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, або розірвання договору.

Згідно вимог ст.ст. 76, 77, 79, 80 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 623 ЦК України, боржник, який порушив зобов`язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.

Враховуючи те, що відповідач ОСОБА_1 не виконав умов укладеного договору, суд приходить висновку про стягнення з відповідача на користь позивача суми заборгованості за договором про надання споживчого кредиту в загальному розмірі 15078,61 грн.

Таким чином, позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 141 ЦПК України, судовий збір у розмірі 1762,00 грн. підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 10, 12, 13, 76-81, 141, 258, 263-265, 273, 280, 284, 289, 354 ЦПК України, на підставі ст.ст. 509, 525, 526, 530, 536, 549-551, 610, 611, 625, 626, 628, 629, 634, 638, 1046-1050, 1054 ЦК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 00032129, в особі філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 09322277, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, 27) суму заборгованості в розмірі 15078 (п`ятнадцять тисяч сімдесят вісім) гривень 61 копійку.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 00032129, в особі філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 09322277, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, 27) суму сплаченого судового збору у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) гривні 00 копійок.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: С.І. Кушнір

Часті запитання

Який тип судового документу № 85478042 ?

Документ № 85478042 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 85478042 ?

Дата ухвалення - 25.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85478042 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 85478042 ?

В Соломенский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 85468302
Следующий документ : 85478045