Постановление суда № 85096686, 17.10.2019, Приднепровский районный суд города Черкассы

Дата принятия
17.10.2019
Номер дела
711/7705/19
Номер документа
85096686
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7705/19

Провадження № 2/711/2487/19

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

17 жовтня 2019 року м. Черкаси

Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М., розглянувши матеріали позовної заяви Приватного акціонерного товариства «Черкаський шовковий комбінат» до ОСОБА_1 , яка діє від себе та в інтересах ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач – Приватне акціонерне товариство «Черкаський шовковий комбінат» звернувся в Придніпровський районний суд м. Черкаси з позовом, в якому просить визнати ОСОБА_1 та її неповнолітніх синів ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , такими, що втратили право користування житловим приміщенням, а саме кімнатою АДРЕСА_1 . Судові витрати просили покласти на відповідачів..

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 175-177 ЦПК України, віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції Придніпровського районного суду м. Черкаси. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні.

При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження враховано вимоги ч. 3 ст. 274 ЦПК України, а тому, суддя вважає, що вказану справу необхідно розглядати в порядку загального позовного провадження.

Крім того, позивачем у позовній заяві в якості третіх осіб зазначено – Службу у справах дітей Черкаської міської ради та Дочірнє підприємство «Ремонтно-експлуатаційне управління Черкаського шовкового комбінату ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат».

Відповідно до положень ч. 3 ст. 53 ЦПК України, - якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення суду може вплинути на права та обов`язки осіб, що не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі, як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору.

За таких обставин суд вважає, що рішення у розглядуваній справі може вплинути на права та обов`язки Службу у справах дітей Черкаської міської ради та Дочірнє підприємство «Ремонтно-експлуатаційне управління Черкаського шовкового комбінату ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат», а тому, їх необхідно залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 4, 5, 19, 53, 178, 187, 189-192, 258-260, 274, 353 Цивільного процесуального кодексу України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Прийняти до провадження цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Черкаський шовковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00306851, адреса місцезнаходження, зазначена в позовній заяві: 18028, м. Черкаси, вул.. В.Чорновола, 170) до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП в матеріалах справи відсутній, місце реєстрації, зазначене в позові: АДРЕСА_2 ), яка діє від себе та в інтересах неповнолітніх синів ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації, зазначене в позові: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації, зазначене в позові: АДРЕСА_2 ) про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.

Відкрити провадження у справі та призначити її до судового розгляду у відкритому засіданні за правилами загального позовного провадження.

Призначити підготовче засідання з розгляду справи на 16 січня 2020 року о 08 год 30 хв в приміщенні суду, який знаходиться за адресою: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси, 18015.

Залучити до участі у цивільній справі № 711/7705/19 в якості третіх осіб без самостійних вимог – Службу у справах дітей Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 37853141, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Б. Вишнивецького, 36) та Дочірнє підприємство «Ремонтно-експлуатаційне управління Черкаського шовкового комбінату ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» (код ЄДРПОУ 31141871, адреса місцезнаходження, зазначена в позовній заяві: 18018, м. Черкаси, вул. С.Кішки, 197).

Зобов`язати Службу у справах дітей Черкаської міської ради надати до 16 січня 2020 року письмовий висновок щодо розв`язання спору відповідно до вимог ч. 5 ст. 19 СК України.

Викликати для участі в підготовчому засіданні учасників справи.

Копію даної ухвали направити учасникам справи.

Копію позовної заяви та доданих до неї документів направити відповідачу та третій особі.

Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позов – п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі з доданням доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 ЦПК України відзив повинен містити: 1) найменування (ім`я) позивача і номер справи; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності; 3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог - вимоги, які визнаються відповідачем; 4) обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується; 5) заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права; 6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання; 7) заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті; 8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Роз`яснити, що відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. ч. 3, 8 ст. 83 ЦПК України).

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 191 ЦПК України).

Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив – п`ять днів з дня вручення відзиву відповідача на позов з доданням документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу строк для подання заперечення – п`ять днів з дня вручення відповіді на відзив з доданням документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечення і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Роз`яснити, що суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадках ненадання копії відзиву на позов, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк (ст. 148 ЦПК України).

Крім того, у разі участі в розгляді справи третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, щодо предмета спору, в строк, не пізніше дати призначеного підготовчого засідання, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву.

До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені ч. 3-6 ст. 178 ЦПК України.

Учасники справи мають право надати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження.

Роз`яснити учасникам справи право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду та наявність у суді відповідної технічної можливості, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення учасник справи подає суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання з одночасним надісланням копії заяви в той самий строк іншим учасникам справи (ст. 212 ЦПК України).

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет - https://pp.ck.court.gov.ua.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з моменту отримання копії ухвали суду виключно в частині відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності. В іншій частині ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено 17 жовтня 2019 року.

Суддя: С. М. Позарецька

Предыдущий документ : 85096676
Следующий документ : 85096689