Решение № 84123550, 07.08.2019, Хозяйственный суд Киевской области

Дата принятия
07.08.2019
Номер дела
911/479/19
Номер документа
84123550
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2019 р. Справа № 911/479/19

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Белишевій А. В.

за участю представників учасників справи:

від позивача: Яцина С. В. (адвокат - ордер серії КС № 484716 від 09.01.2019 р.);

в ід відповідача: не з`явились;

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Трейд", (04111, вул. Щербакова, будинок 52, приміщення 429, м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Порттехінвест", (07811, вул. Кримська, 2-В, с. Нове Залісся, Бородянський район, Київська область)

про стягнення 1 110 100, 00 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВ "Енерго Трейд" звернулось в господарський суд Київської області із позовом до ТОВ "Порттехінвест" стягнення 653 000, 00 грн не повернутої поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, 391 800, 00 грн штрафу за порушення строків повернення наданої фінансової допомоги.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем невиконанням відповідачем свого обов`язку щодо своєчасного повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за договором № 19 від 21.09.2017 р. про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.03.2019 р. відкрито провадження у справі № 911/479/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Трейд" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Порттехінвест" про стягнення 1 044 800, 00 грн, визначено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження і призначено її розгляд у підготовчому засіданні із викликом та за участю представників учасників справи на 27.03.2019 р.

27.03.2019 р. за наслідками підготовчого засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено його проведення на 08.05.2019 р.

24.04.2019 р. до канцелярії суду від відповідача надійшов відзив № б/н від 23.04.2019 р. на позов, у якому він просить суд відмовити у задоволенні позову в повному обсязі.

08.05.2019 р. за наслідками підготовчого судового засідання судом оголошено перерву до 29.05.2019 р.

28.05.2019 р. до канцелярії суду від позивача надійшла заява № б/н від 28.05.2019 р. про уточнення позовних вимог, у якій він просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 653 000, 00 грн не повернутої поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, 457 100, 00 грн неустойки за порушення строків повернення наданої фінансової допомоги. Також, до канцелярії суду від позивача надійшла відповідь № б/н від 28.05.2019 р. на відзив, що долучена судом до матеріалів справи.

28.05.2019 р. до канцелярії суду від відповідача надійшло клопотання № б/н від 28.05.2019 р. про відкладення розгляду справи, у якому він просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, у зв`язку із участю в іншому судовому засіданні.

29.05.2019 р. за наслідками підготовчого засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено його проведення на 12.06.2019 р.

Заява № б/н від 28.05.2019 р. позивача про уточнення позовних вимог прийнята судом до розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.06.2019 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті за участю представників учасників справи на 24.07.2019 р.

24.07.2019 р. перед судовим засіданням до канцелярії суду від відповідача надійшло клопотання № б/н від 24.07.2019 р. про відкладення розгляду справи, у якому він просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату для можливості забезпечення участі представника у судовому засіданні.

24.07.2019 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 07.08.2019 р.

07.08.2019 р. у судовому засіданні представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві, відповіді на відзив.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, хоча про судове засідання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд не повідомив.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд –

ВСТАНОВИВ:

21.09.2017 р. між позивачем (надалі - Позикодавець) та відповідачем (надалі - Позичальник) було укладено договір № 19 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно умов п. 1.1 якого Позикодавець, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передає у власність Позичальнику, у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, грошові кошти (надалі іменується "позика"), а Позичальник зобов`язується повернути їх Позикодавцеві у визначений цим Договором строк.

Відповідно до п. 1.2. Договору, сторони домовились, що позика у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за цим Договором надається Позичальнику без нарахування будь-яких процентів, тобто безоплатно.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що розмір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за цим Договорои становить 653 000 (шістсот п`ятдесят три тисячі) гривень, 00 коп.

Згідно з п. 3.1. Договору поворотна безвідсоткова фінансова допомога надається у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.

Пунктом 3.2. Договору встановлено, що поворотна безвідсоткова фінансова допомога вважається наданою Позичальникові в момент зарахування на поточний рахунок Позичальника всієї суми поворотної фінансової допомоги, передбаченої розділом 2 цього Договору.

Відповідно до п. 4.1. Договору поворотна безвідсоткова фінансова допомога повертається Позичальником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця до 21 вересня 2018 року, або за умов, якщо до настання цього строку, Позикодавець пред`явив вимогу про повернення коштів.

Згідно з п. 4.2. Договору датою повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги є дата зарахування всієї суми грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Пунктом 8.1. Договору визначено, що цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов`язань.

На виконання умов договору позивачем у вересні 2017 р. було надано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу на загальну суму 653 000, 00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 208 від 22.09.2017 р. на суму 653 000, 00 грн, наявним у матеріалах справи.

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із позикою грошових коштів здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами і безпосередньо договором, у разі його підписання.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 1046 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики).

Згідно частини 1 статті 1049 цього ж кодексу позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Частиною 1 ст. 530 цього ж кодексу закріплено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У встановлений договором строк і станом на час розгляду справи відповідач обов`язок щодо повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги не виконав і його заборгованість перед позивачем складає 653 000, 00 грн, що підтверджується договором № 19 від 21.09.2017 р. про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, платіжним дорученням № 208 від 22.09.2017 р. на суму 653 000, 00 грн, наявними у матеріалах справи.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У процесі розгляду справи, відповідачем не було надано суду жодних належних та допустимих доказів, що б підтверджували належне виконання ним свого обов`язку щодо своєчасного повернення суми поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно з договором № 19 від 21.09.2017 р. про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Отже, вимога позивача про стягнення із відповідача основної заборгованості у розмірі 653 000, 00 грн за договором № 19 від 21.09.2017 р. про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги є законною і обґрунтованою, та такою, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача штраф, передбачений договором № 19 від 21.09.2017 р. про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, за невиконання відповідачем свого обов`язку щодо своєчасного повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, всього на загальну суму 457 100, 00 грн у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Згідно ч. 2 ст. 551 цього ж кодексу передбачено, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пунктом 6.2. Договору визначено, що у випадку порушення Позичальником порядку та строків повернення наданої фінансової допомоги, він зобов`язується сплатити Позикодавцю штраф в розмірі 10% від суми неповернутого розміру фінансової допомоги, за кожний тиждень такої затримки.

Розрахунок штрафу за договором, виконаний позивачем, є обґрунтованим та вірним, а тому суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача штрафу за договором у розмірі 457 100, 00 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Порттехінвест" (07811, Київська область, Бородянський район, село Нове Залісся, вулиця Кримська, будинок 2-В; ідентифікаційний код 37924877) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Трейд" (04111, місто Київ, вулиця Щербакова, будинок 52, приміщення 429; ідентифікаційний код 40138843) 653 000 (шістсот п`ятдесят три тисячі) грн 00 (нуль) коп. основної заборгованості, 457 100 (чотириста п`ятдесят сім тисяч сто) грн 00 (нуль) коп. штрафу та судові витрати 16 651 (шістнадцять тисяч шістсот п`ятдесят одна) грн 50 (п`ятдесят) коп. судового збору.

3. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Суддя В.М.Бацуца

Повний текст рішення складено і підписано

06 вересня 2019 р.

Предыдущий документ : 84123549
Следующий документ : 84123551