Решение № 83699718, 15.08.2019, Днепропетровский окружной административный суд

Дата принятия
15.08.2019
Номер дела
804/8374/17
Номер документа
83699718
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року Справа № 804/8374/17 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Кучми К.С.

при секретарі судового засідання - Чорній М.В.

за участю:

представника позивача - Січкарук О.О.

представника відповідача - Нікуліної Н.М.

представника третьої особи 2 - Сухій К.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі адміністративну справу за правилами загального позовного провадження за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, треті особи, яка не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Першотравенська міська рада, Міський відділ освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради про застосування заходів реагування, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до адміністративного суду з вищезазначеним позовом, в якому просив: застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) об`єкта, а саме: будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул.Кобзаря, 10 Першотравенської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 (код ЄДРПОУ - 26329192), до повного усунення порушень, шляхом заборони експлуатації та зобов`язання зупинити експлуатацію вищезазначеного об`єкта.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначив, що при проведенні планової перевірки відповідача, а саме будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул.Кобзаря, 10 виявлено ряд порушень вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Виявлені в ході перевірки порушення зафіксовані в акті перевірки від 24.11.2017 р. №48, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей і на момент звернення до суду не усунені відповідачем повністю. За виявлених порушень, вказані приміщення будівлі навчального комплексу не можуть експлуатуватись до повного усунення виявлених порушень.

В судовому засіданні представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав у повному обсязі, та просив суд позов задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представники відповідача та третьої особи-2 в судовому засіданні пред`явлені позовні вимоги визнали та зазначили, що вони заперечують проти зупинення експлуатації будівлі школи, оскільки значна частина порушень була усунена і посадові особи відповідача продовжують працювати в даному напрямку. З метою забезпечення захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки, реалізації завдань та заходів, спрямованих на підвищення рівня готовності органів управління та сил ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області в місті Першотравенську до захисту населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій - Першотравенська міська рада сьомого скликання рішенням від 06 березня 2017 року № 34-18/УІІ затвердила цільову програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки міста Першотравенська на 2017-2021 роки. Міським відділом освіти, згідно із затвердженою цільовою програмою, розраховується поетапне впровадження протипожежних заходів, який розрахований на 5 років. Порушення, які були виявлені позивачем і залишилися частково не усунутими, будуть усунуті протягом розумного строку, їх залишилося із семи лише два порушення. За таких обставин, представники відповідача та третьої особи-2 просили суд у задоволенні позову відмовити.

Третя особа-1 в судове засідання свого представника не направила, про день та час його проведення повідомлялася належним чином.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у період з 20.11.2017 р. по 24.11.2017 р. відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» проведено позапланову перевірку Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул.Кобзаря, 10.

За результатами перевірки складено від 24.11.2017 р. № 48.

В акті перевірки встановлено низку порушень Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул.Кобзаря, 10.

Зокрема, було виявлено порушення Кодексу цивільного захисту України № 5403-VІ (далі - КЦЗУ), Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за №252/26697 (далі -ППБУ), Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 р. №974, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.09.2016 р. за №1229/29359 (далі - ППБУ для закладів освіти), Державних будівельних норм України «Системи протипожежного захисту», затверджено наказом Мінрегіону України від 13.11.2014 р. №312 (далі - ДБН В.2.5-56:2014), Державних будівельних норм України «Пожежна безпека об`єктів будівництва», затверджених наказом Мінрегіону України від 31.10.2016 року № 287 (далі - ДБН В. 1.1-7:2016), Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (далі -ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01, НПАОП 40.1-1.32-01), Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» (далі -Порядок забезпечення), Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом МНС України від 15.08.2007 р. № 557, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.09.2007 р. за №1006/14273 (далі - ПТБ), Державних будівельних норм України «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №705 від 17.12.2010 р. (далі -ДБН В.2.2-9-2009), Національного стандарту України «Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 27.06.2008 р. №269 (далі - ДСТУ Б В.2.5-38:2008), що створюють загрозу життю та здоров`ю людей та зумовили необхідність звернення позивача до суду з вимогами, що заявлені.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначаються Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Згідно з ст.1, ч.5, ч.11 ст. 4 Закону - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;

Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб`єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Плановий чи позаплановий захід щодо суб`єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.

Частиною 1 статті 6 наведеного Закону встановлено, підставами для здійснення позапланових заходів є:

- подання суб`єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб`єктом господарювання у документі обов`язкової звітності, крім випадків, коли суб`єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов`язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов`язаний повідомити суб`єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п`яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;

- перевірка виконання суб`єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

- звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров`ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу. У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов`язані пред`явити керівнику чи уповноваженій особі суб`єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб`єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред`явили документи, передбачені цим абзацом;

- неподання суб`єктом господарювання документів обов`язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

- доручення Прем`єр-міністра України про перевірку суб`єктів господарювання у відповідній сфері у зв`язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров`я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов`язано з діяльністю суб`єкта господарювання.

Під час проведення позапланового заходу з`ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов`язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Частиною ч.4 ст.6 Закону визначено, що строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб`єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Згідно з ч.1 статті 7 Закону для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб`єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові і засвідчується печаткою.

Частиною 6 ст.7 Закону визначено, що за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити такі відомості:

- дату складення акта;

- тип заходу (плановий або позаплановий);

- форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

- предмет державного нагляду (контролю);

- найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім`я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

- найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб`єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб`єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб`єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження суб`єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід`ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб`єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб`єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

В силу ч.7 ст.7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Відповідно до статті 1 Кодексу цивільного захисту України, Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов`язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов`язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Статтею 64 Кодексу цивільного захисту України передбачено, що Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, уповноважений організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб.

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, реалізує повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

До складу центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, і його територіальних органів входять: органи державного нагляду у сфері пожежного нагляду; органи державного нагляду у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки; підрозділи забезпечення та інші структурні підрозділи.

Згідно з ст.66 Кодексу цивільного захисту України центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до закону.

Відповідно до ч.2 ст.68 Кодексу цивільного захисту України у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров`ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Відповідно до пунктів 1, 2 ч.1 ст.70 Кодексу цивільного захисту України підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є: 1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; 2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення; 3) випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки; 4) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій; 5) відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи; 6) невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб`єкта господарювання, їх непридатність або відсутність; 7) порушення правил поводження з небезпечними речовинами; 8) відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об`єктів або об`єктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій; 9) відсутність на об`єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовність до виконання покладених на неї завдань, у тому числі через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або засобів індивідуального захисту; 10) неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб`єктів господарювання; 11) проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об`єктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб`єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають.

Частиною 2 ст.70 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що повне або часткове зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Згідно з ч.1 ст.72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до частин 1, 2 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Оцінюючи усі докази, надані суду, у їх сукупності, суд доходить висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Згідно з ч.2 ст.68 Кодексу цивільного захисту України у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров`ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Частиною 2 ст.70 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що повне або часткове зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Як видно з проаналізованих положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Кодексу цивільного захисту України позивач наділений повноваженнями на звернення до адміністративного суду з позовом про застосування заходів реагування.

Так, судом встановлено, що у період з 20.11.2017 р. по 24.11.2017 р. було проведено позапланову перевірку Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Кобзаря, 10.

Під час проведення вказаної перевірки відповідача встановлено низку порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, які створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей, в тому числі дітей, працюючого персоналу, інших громадян, а також осіб, які будуть здійснювати ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі), в разі її виникнення, а саме:

- не виконано обробляння засобами вогнезахисту дерев`яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) будівлі, а саме: «У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев`яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності»;

- об`єкт не обладнано системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а саме: Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»;

- будівля не обладнана системою пожежної сигналізації, а саме: «Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В. 2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

- будівля не обладнана системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, а саме: «Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В. 2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

- не пройдено технічне обслуговування пожежних кран- комплектів та не проведено перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування, а саме: «Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на рік підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. Пожежні кран-комплекти повинні постійно бути справними і доступними для використання»;

- не розроблено та не затверджено обсяги забезпечення працюючого персоналу навчального закладу засобами радіаційного та хімічного захисту;

- не забезпечено поступове накопичення, згідно номенклатури накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту.

Згідно з п.4 ст.78 КАС України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Суд також враховує ту обставину, що рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22.11.2018 року по адміністративній справі № 804/186/23/18 у задоволенні позову Виконавчого комітету Першотравенської міської ради Дніпропетровської області до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування наказу, визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії було відмовлено, а саме про:

- визнання протиправним та скасування наказу «Про проведення планових та позапланових перевірок на листопад 2017 року» №13 від 20.11.2017 року, підписаний начальником Першотравенського міського відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області підполковником служби цивільного захисту Репетьком О.Л.;

- визнання протиправними дії посадових осіб Першотравенського міського відділу ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області в частині проведення позапланових перевірок Першотравенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1, Першотравенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, Першотравенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3, Першотравенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4, Першотравенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 та міського комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості «Надія» міста Першотравенська», які було проведено на підставі наказу «Про проведення планових та позапланових перевірок на листопад 2017» №13 від 20.11.2017 року, підписаний начальником Першотравенського міського відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області підполковника служби цивільного захисту Репетьком О . Л . та зобов`язання утриматись від позапланових перевірок вказаних вище навчальних закладів міста до початку нового навчального року та використання результатів таких перевірок як доказ обґрунтованості застосування до них заходів реагування.

Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 16.04.2019 року апеляційну скаргу Виконавчого комітету Першотравенської міської ради Дніпропетровської області на рішення суду від 22.11.2018 року залишено без задоволення, а рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22.11.2018 року в адміністративній справі № 804/186/23/18 залишено без змін.

Так, судом апеляційної інстанції в постанові від 16.04.2019 року було встановлено, що акти про недопущення до проведення перевірок працівників контролюючого органу з боку навчальних закладів та позашкільного навчального закладу міста Першотравенська не складалися та в матеріалах справи такі акти відсутні. За результатами перевірок навчальних закладів та позашкільного навчального закладу міста Першотравенськ, складені акти щодо додержання (виконання) вимог законодавства, якими встановлено порушення вимог законодавства. Акти перевірки вручено керівникам навчальних закладів та позашкільного навчального закладу міста Першотравенськ. Зауваження або заперечення до проведення позапланових заходів та складених актів перевірки не надходили. Таким чином, оскаржуваний наказ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області від 20.11.2017 року №13 «Про проведення планових та позапланових перевірок на листопад 2017 року» на час подання позову реалізований, тобто вичерпав свою дію фактом проведення відповідних перевірок та складенням за результатом перевірок актів. На підставі вказаних актів, складених за результатами проведення позапланових перевірок, в ході яких виявлено порушення вимог законодавства, Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду щодо застосування заходів реагування до: Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5. Крім того, суд апеляційної інстанції звернув увагу, що згідно п.5, абз.6 п.95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 27 серпня 2010 року №778 та п.4, абз.8 п.44 Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12 березня 2003 року №305, зазначені в наказі загальноосвітні навчальні заклади та дошкільний навчальний заклад є юридичними особами, а керівники цих закладів забезпечують дотримання, зокрема, пожежних норм. гідно п.1.3 Статутів Першотравенських загальноосвітніх шкіл, затверджених рішенням міської ради №176-14/VII від 28 жовтня 2016 року всі навчальні заклади є комунальними організаціями - юридичними особами і можуть бути позивачами у адміністративній справі щодо захисту своїх прав, свобод та інтересів.

Судом по даній справі встановлено, що у період з 02.08.2019 р. по 08.08.2019 р. було проведено позапланову перевірку Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул.Кобзаря, 10.

Під час проведення вказаної перевірки відповідача встановлено низку не усунутих порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, які створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей, в тому числі дітей, працюючого персоналу, інших громадян, а також осіб, які будуть здійснювати ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі), в разі її виникнення, а саме:

- приміщення школи не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме відсутня система пожежної сигналізації;

- приміщення школи не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. Дані факти підтверджуються актом № 60 від 08.08.2019 року.

За таких обставин, суд погоджується з доводами позивача, що порушення, які були виявлені під час перевірок будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Кобзаря, 10 не усунуті в повному обсязі та є такими, що створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей, що є неприпустимим, а отже подальша експлуатація об`єктів Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 із вищезазначеними порушеннями пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.

Відповідно до ст.3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

В зв`язку з наведеним, держава, через наділені повноваженнями органи, вживає заходи для забезпечення безпеки людей. До таких заходів відноситься, в тому числі, і встановлення на законодавчому рівні вимог до будівель та споруд у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту. Такі вимоги є обов`язковими для встановленого законодавством кола суб`єктів, зокрема, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, котрі є власниками будівель та споруд, де постійно перебуває велика кількість людей. Не дотримання цих вимог робить неможливим експлуатацію будівель та споруд як таких, що створюють загрозу життю та здоров`ю людей.

Відповідно до п.п.24, 33 частини 1 статті 1 Кодексу цивільного захисту України пожежна безпека - відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов`язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю.

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб`єкті господарювання на ній або водному об`єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров`ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об`єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Пожежі відносяться до надзвичайних ситуацій, а загроза життю та здоров`ю людей виникає не лише при наявності порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що безпосередньо можуть до неї призвести, а й при наявності інших порушень по нездійсненню заходів щодо захисту людей від впливу небезпечних чинників при вже виниклій пожежі.

Отже, обставини, які стали підставою для звернення до суду з даним позовом, не перестали існувати та не усунуті в повному обсязі.

З урахуванням викладеного, враховуючи той факт, що порушення, виявлені під час позапланової перевірки об`єкту створюють загрозу життю та здоров`ю людей (дітей, працюючого персоналу тощо), і на даний час у суду відсутні докази усунення виявлених порушень, суд вважає позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області обґрунтованим та таким, який підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.8, 9, 72, 77, 132, 139, 241 - 246, 250 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) об`єкта, а саме: будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул.Кобзаря, 10 Першотравенської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 (код ЄДРПОУ - 26329192), до повного усунення порушень, шляхом заборони експлуатації та зобов`язання зупинити експлуатацію вищезазначеного об`єкта.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 КАС України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 КАС України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст рішення складено 19.08.2019 року.

Суддя К.С. Кучма

Часті запитання

Який тип судового документу № 83699718 ?

Документ № 83699718 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 83699718 ?

Дата ухвалення - 15.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83699718 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83699718 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 83699718, Днепропетровский окружной административный суд

Судебное решение № 83699718, Днепропетровский окружной административный суд было принято 15.08.2019. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 83699718 относится к делу № 804/8374/17

то решение относится к делу № 804/8374/17. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 83699716
Следующий документ : 83699720