Решение № 82545500, 20.06.2019, Киево-Святошинский районный суд Киевской области

Дата принятия
20.06.2019
Номер дела
369/1069/19
Номер документа
82545500
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 369/1069/19

Провадження № 2/369/1895/19

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

20.06.2019 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі

головуючої судді Дубас Т.В.,

при секретарі Мазурик Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «НАО Сістем-1» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

У січні 2019 року позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «НАО Сістем-1» звернулося із позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, посилаючись на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАО Сістем-1» є виконавцем послуг з утримання машиномісць у підземній автостоянці з приміщенням автосервісу та критою автостоянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Рішення Викнавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 30.03.16р. №103.

Паркінг обладнано відповідно до вимог Державних будівельних норм України «Споруди транспорту, автостоянки і гаражі для легкових автомобілів ДБР В.2.3.-15:2007», а для його обслуговування, утримання в належному стані та забезпечення безпеки майна третіх осіб (власників автомобілів) - позивачем укладено договори з постачальниками електроенергії, води, теплопостачання, здійснюється пропускний і внутрішній режим, технічне обслуговування та ремонт системи протипожежної безпеки, постійна охорона автостоянки. Тобто, позивачем регулярно витрачаються ресурси для утримання машиномісць у підземній автостоянці за вищенаведеною адресою. Згідно п. 2 рішення сільради, встановлено тариф на утримання одного машиномісця в розмірі 434,48 грн на місяць.

Відповідач є власником машиномісця АДРЕСА_2 152 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності, виданого на підставі рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 25.02.2011 №169.

В період з 01.04.2016 р. до теперішнього часу ТОВ «НАО СІСТЕМ-1» надає послуги з утримання машиномісць у підземній автостоянці, в тому числі - по утриманню машиномісця №152. Відповідач, як власник цього машиномісця, є споживачем цих послуг.

За відповідачем обліковується особовий рахунок № НОМЕР_1 . Згідно даних бухгалтерського обліку по особовому рахунку Відповідача за період з 01.04.2016 р. по 15.01.2019 року сума основної заборгованості складає 14337, 84 грн..

Враховуючи викладене, позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «НАО Сістем-1» просив стягнути з ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАО СІСТЕМ-1» заборгованість за утримання машиномісця № 152 у розмірі 14 337,84 грн.(чотирнадцять тисяч триста тридцять сім гривень 84 коп), та понесені судові витрати.

У судове засідання представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «НАО Сістем-1» не з`явився, згідно заяви просив слухати справу у свою відсутність.

Відповідач в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Причини неявки суду невідомі. Письмовий відзив до суду не надходив.

Згідно ч. 8 ст. 178 ЦПК України - у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений законом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до вимог ст. 280 ЦПК України, у разі неявки у судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності з повідомленням причин неявки, ненадання відповідачем відзиву на позовну заяву, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

За відсутності заперечень позивача суд ухвалив, провести заочний розгляд справи та ухвалити заочне рішення, що відповідає положенням ст.ст. 280-281 ЦПК України.

Суд, з`ясувавши дійсні обставини та давши оцінку зібраним в справі доказам, дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАО Сістем-1» є виконавцем послуг з утримання машиномісць у підземній автостоянці з приміщенням автосервісу та критою автостоянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Рішення Виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 30.03.16р. №103.

Паркінг обладнано відповідно до вимог Державних будівельних норм України «Споруди транспорту, автостоянки і гаражі для легкових автомобілів ДБР В.2.3.-15:2007», а для його обслуговування, утримання в належному стані та забезпечення безпеки майна третіх осіб (власників автомобілів) - позивачем укладено договори з постачальниками електроенергії, води, теплопостачання, здійснюється пропускний і внутрішній режим, технічне обслуговування та ремонт системи протипожежної безпеки, постійна охорона автостоянки. Тобто, позивачем регулярно витрачаються ресурси для утримання машиномісць у підземній автостоянці за вищенаведеною адресою. Згідно п. 2 рішення сільради, встановлено тариф на утримання одного машиномісця в розмірі 434,48 грн. на місяць.

Відповідач є власником машиномісця АДРЕСА_2 152 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності, виданого на підставі рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 25.02.2011 №169.

В період з 01.04.2016 р. до теперішнього часу ТОВ «НАО СІСТЕМ-1» надає послуги з утримання машиномісць у підземній автостоянці, в тому числі - по утриманню машиномісця №152. Відповідач, як власник цього машиномісця, є споживачем цих послуг.

За відповідачем обліковується особовий рахунок № НОМЕР_1 . Згідно даних бухгалтерського обліку по особовому рахунку Відповідача за період з 01.04.2016 р. по 15.01.2019 року сума основної заборгованості складає 14337, 84 грн..

Як зазначено в п. 4 ст. 319 Цивільного кодексу України (ЦК), власність зобов`язує. Згідно зі ст. 322 ЦК України, власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 ЦК України. Згідно зазначеної статті, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Таким чином, між сторонами наявні відносини, що породжують цивільні права та обов`язки, оскільки відповідач користується послугами, що надає позивач.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Відповідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Оцінюючи належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення.

Відповідно дост. 141 ЦПК України з відповідача слід стягнути на користь позивача понесені ним судові витрати у виді судового збору в розмірі 1921 грн., сплаченого при подачі позову.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст.319,322, 520, 526,625 ЦК України суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАО СІСТЕМ-1» заборгованість за утримання машиномісця № 152 у розмірі 14 337,84 грн.(чотирнадцять тисяч триста тридцять сім гривень ) 84 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАО СІСТЕМ-1» 1921,00 гривню судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду або через Києво-Святошинський районний суд Київської області.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя: Дубас Т.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 82545500 ?

Документ № 82545500 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 82545500 ?

Дата ухвалення - 20.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82545500 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 82545500 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 82545500, Киево-Святошинский районный суд Киевской области

Судебное решение № 82545500, Киево-Святошинский районный суд Киевской области было принято 20.06.2019. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 82545500 относится к делу № 369/1069/19

то решение относится к делу № 369/1069/19. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 82545483
Следующий документ : 82545509