Постановление суда № 82425431, 18.06.2019, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
18.06.2019
Номер дела
910/7812/19
Номер документа
82425431
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

18.06.2019Справа № 910/7812/19 Суддя Господарського суду міста Києва Алєєва І.В., розглянувши заяву Дочірнього підприємства «Альфа Фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі» про забезпечення позову

до подання позовної заяви Дочірнього підприємства «Альфа Фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сигма Текнолоджи»

про стягнення 336 263, 13 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство «Альфа Фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі» звернулось до Господарського суду міста Києва із заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, в межах ціни позову 336 263, 13 грн., що обліковуються на рахунках відповідача в банківських установах.

В обґрунтування поданої заяви про забезпечення позову заявник вказує, що ТОВ «Сигма Текнолоджи» не повертає грошових коштів, отриманих як попередньої оплати за товар, згідно умов договору купівлі-продажу від 28.03.2016 № 01/03-11.

При цьому, заявник обґрунтовує необхідність застосування обраного засобу забезпечення у вигляді накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Сигма Текнолоджи» потребою в гарантуванні реального виконання рішення суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Розглянувши заяву Дочірнього підприємства «Альфа Фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі» про забезпечення позову до подання позовної заяви, господарський суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов`язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

При цьому, при вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Як зазначає заявник, необхідність вжиття заходів забезпечення позову викликана тим, що у заявника наявні підстави вважати, що відповідач намагатиметься уникнути виконання рішення, оскільки відповідач ухиляється від повернення позивачеві попередньої оплати за непоставлений товар згідно договору купівлі-продажу.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати необхідність вжиття відповідного заходу забезпечення позову. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову.

Так, згідно зі статтями 73, 74, 77, 79 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Однак, саме лише посилання заявника на утруднення чи неможливість виконання рішення у зв`язку з тим, що відповідач ухиляється від повернення позивачеві попередньої оплати за непоставлений товар, не є тими достатніми підставами для вжиття заходів забезпечення позову в розумінні норм ст. 136 Господарського процесуального кодексу України.

Відтак, здійснивши оцінку обґрунтованості доводів заявника, суд дійшов висновку, що заява про забезпечення позову не містить обґрунтованих мотивів та посилань на докази, на підставі яких, суд міг би дійти висновку щодо доцільності та необхідності забезпечення позову.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 140, ст.ст. 232- 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.У задоволенні заяви Дочірнього підприємства «Альфа Фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі» про забезпечення позову відмовити.

2.Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.В. Алєєва

Предыдущий документ : 82425427
Следующий документ : 82425432