Решение № 82300790, 24.09.2018, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
24.09.2018
Номер дела
755/3509/18
Номер документа
82300790
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 755/3509/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2018 р. м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого судді САВЛУК Т.В.

секретаря Бурячек О.В.,

учасники справи:

представник позивача - адвокат Даниленко Т.І.,

представник відповідача - не з`явився,

представник третьої особи - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті» про відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання договірних зобов`язань,

в с т а н о в и в :

07 березня 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті» про відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання договірних зобов`язань, просив стягнути з відповідача моральну шкоду за порушення зобов`язань по договору № у № КР/7/211 купівлі- продажу майнових прав від 11вересня 2013 рокув розмірі 300000,00 грн.

25 червня 2018 року ОСОБА_1. подав заяву про збільшення позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди за порушення зобов`язань по договору № КР/7/211 купівлі- продажу майнових прав від 11 вересня 2013 року до 350 000,00 грн.

Представник позивача ОСОБА_3 в судовому засіданні позовні вимоги підтримала в повному обсязі, просила позов задовольнити, пояснила, що 11 вересня 2013 року між ОСОБА_1 та ТОВ «КапіталРіелті» був укладений Договір купівлі-продажу маійнових прав. Предметом договору є майнові права на об`єкт нерухомості, розташовані в об`єкті капітального будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 ,з метою отримання у власність зазначеної квартири в новозбудованомубудинку шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок відповідача. 18 червня 2014 року позивач ОСОБА_1 уклав з відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД» Додаткову угоду по договору № КР/7/211 купілі-продажу майнових прав від 11 вересня 2013 року. Згідно умов додаткової угоди позивач ОСОБА_1 у повному обсязі сплатив вартість квартири у розмірі 434 350,00 грн., в тому числі з ПДВ 20% 72391,67 грн., що підтверджується довідкою від 16 вересня 2015 року про фінансування майнових прав об`єкта нерухомості по договору № КР/7/311 купівлі-продажу майнових прав від 11 вересня 2013 року. Відповідно до п. 2.3. Договору № КР/7/211 купівлі- продажу майнових прав від 11 вересня 2013 року, відповідач зобов`язався ввести будинок в експлуатацію в четвертому кварталі 2015 року, однак порушив умови договору в частині строків здачі об`єкту в експлуатацію, у зв`язку з чимпозивач просить відшкодувати за рахунок відповідача моральну шкоду у розмірі 350 000,00 грн., яку заподіяно внаслідок неналежного виконання договірних зобов`язань.

Представник відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД» в судове засідання не зявився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті»,в судове засідання не зявився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні у справі докази, суд приходить до наступного.

Вимогами ст.10 ЦПК України передбачено, що суд при розгляді справи керується принципом верховенства права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до вимог ст.12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданими відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

У відповідності до вимог ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Судом встановлено, що 11 вересня 2013 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Капітал Ріелті» був укладений Договір№ КР/7/211купівлі - продажу майнових, за умовами договору у порядку та на умовах, визначених цим Договором Продавець продає, а Покупець купує майнові права на об`єкт нерухомості у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, та у відповідності до норм ЦК України, що визначають загальні положеня про купівлю-продаж об`єкту нерухомості. Відповідно до п. 2.2 Договору сторони домовились, що об`єктом нерухомості, майнові права на який передаються за даним Договором, є об`єкт нерухомості, розташований в об`єкті капітального будівництва за будівельною адресою АДРЕСА_1 (попередня поштова адреса АДРЕСА_1 , загальною площею 45,5 кв.м на 11 поверсі у секції №1 . Відповідно до п. 2.3 Договору запланований термін закінчення будівництва та введеня в експлуатацію Обєкта капітального будівництва - 4 квартал 2015 року (а.с.4-10).

Відповідно до п. 7.1 Договору у випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за даним Договором, винна Сторона відшкодовує потерпілій стороні всі збитки, спричинені такими її винними діями (бездіяльністю) згідно чинного законодавста України.

06 червня 2014 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті», ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД» було підписано Додаткову угоду 1 про заміну сторони у зобов`язанні до Договору купівлі-продажу майнових прав № КР/7/211, відповідно до п.1 якої Сторони домовились замінити Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті» у Договорі купівлі-продажу майнових прав на Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД», інші положення Основного Договору залишились без змін.

18 червня 2014 року позивач ОСОБА_1 уклав з відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД» Додаткову угоду по договору № КР/7/211 купілі-продажу майнових прав від 11 вересня 2013 року. Згідно умов додаткової угоди позивач ОСОБА_1 у повному обсязі сплатив вартість квартири у розмірі 434 350,00 грн., в тому числі з ПДВ 20% 72 391,67 грн., що підтверджується довідкою від 16 вересня 2015 року про фінансування майнових прав об`єкта нерухомості по договору № КР/7/311 купівлі-продажу майнових прав від 11 вересня 2013 року.(а.с.22-23).

18 червня 2014 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД», в особі директора Бугая Василя Юрійовича, який діє на підставі Статуту та ОСОБА_1 було підписано Додаткову угоду №2, відповідно до якої сторони домовились внести зміни в п.2.2, п. 4.1 та 4.2 Договору , а саме: сторони домовились, що об`єктом нерухомості, майнові права на який передаються за даним Договором, є об`єкт, розташований на об`єкті капітального будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , проектна АДРЕСА_1 характеристиками: двокімнатна квартира НОМЕР_2 , проектною площею 62 кв.м. Згідно п. 1 Додаткової угоди №2, вищевказані підпункти Договору купівлі-продажу викладені в наступній редакції: відповідно до п. 4.1 Договору в день укладення цього Договору вартість майнових прав 1м2 обєкту нерухомості складає 8 400 грн. 00 коп, в тому числі з ПДВ 20% - 1400 грн. 00 коп., відповідно до п. 4.2 Договору орієнтовна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості в день укладення цього Договору складає 434,350 грн. 00 коп., в тому числі з ПДВ 20% - 72 391 грн. 67 коп. Решту несплачених метрів, а саме 16,5 м. кв., покупець сплачує по фіксованій цінв 8 400 грн. за 1 кв.м. до листопада 2015 року, що становить 138 600 грн. 00 коп.. в тому числі ПДВ 20% - 23 100 грн. 00 коп.

Як з`ясовано судом, визнано сторнами спору, на виконання договірних зобов`язань

Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД`не передало, ОСОБА_1 об`єкт капітального будівництва - житловий будинок з нежитловими приміщеннями за адресою АДРЕСА_1 (попередня поштова АДРЕСА_1 Дніпровському районі м. Києва , кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , право на спорудження якого виникло у Продавця на підставі договору № 08/11 від 22.11.2010 року, укладеного міжТОВ « Еверест плюс» та ТОВ «Капітал Ріелті».

Відповідно до частини першої ст.81 Цивільного кодексу України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 82 цього Кодексу.

Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором договором або законом, зокрема:1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов`язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність лише за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено законом або договором.

Вина не є неодмінною умовою відповідальності за порушення зобов`язання: договором або законом може встановлюватися відповідальність боржника незалежно від його вини. Але, якщо інше не передбачене договором або законом, відповідальність за порушення зобов`язання настає за наявності вини порушника.

Таке визначення розкриває сутність зобов`язання як правового зв`язку між двома суб`єктами (сторонами), відповідно до якого на одну сторону покладено обов`язок вчинити певну дію (певні дії) чи утриматись від її (їх) здійснення; іншій стороні зобов`язання надано право, що кореспондує обов`язку першої.

Згідно з нормою ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

Що стосується позовних вимог про стягнення з Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті» моральної шкоди в сумі 350 000,00 грн., то слід зазначити наступне.

Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством.

Відповідно до ст. 23 ЦК України, встановлено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її права, яка полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров`я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вона є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов`язана з розміром цього відшкодування. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобовязується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобовязується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 875 ЦК України за договором будівельногопідряду підрядник зобов&lquot;язується збудувати і здати увстановлений строк об&lquot;єкт або виконати інші будівельні роботивідповідно до проектно-кошторисної документації, а замовникзобовязується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію,якщо цей обовязок не покладається на підрядника, прийняти об&lquot;єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов&lquot;язаних з місцезнаходженням обєкта.

Тобто, суттєвими умовами договору будівельного підряду єпорядок надання замовником будівельного майданчику та проектно-кошторисної документації або визначення, які з цих обовязківналежить виконати самому підрядникові.

Статтею 1 Закону України "Про інвестиційну діяльність" визначено,що інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей,що вкладаються в обєкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність"інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Таким чином, уклавши договір про купівлі продажу майнових прав на обектнерухормості - житлове будівництво, сторони стали учасниками інвестиційного процесу й виниклі між ними правовідносини регулюються спеціальним законом - Законом України "Про інвестиційну діяльність", який встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в інвестиційну діяльність.

Між тим, Закон України "Про захист прав споживачів" регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками іпродавцямитоварів, виконавцямиробіт інадавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Пунктом 22 ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів" визначено, що споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє,використовує або маєнамір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не повязаних зпідприємницькою діяльністю або виконанням обовязків найманого працівника.

Таким чином, Закон України "Про захист прав споживачів" не регулює правовідносини, які виникли між сторонами договору про купівлі продажу мацнових прав щодо обєкту нерухомого майна - житлове будівництво.

Крім того, відповідно до п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" спори про відшкодування заподіяної фізичній чи юридичній особі моральної шкоди розглядаються зокрема: коли право на її відшкодування безпосередньо передбачено нормами Конституції України або випливає з її положень; у випадках, передбачених законодавством, яке встановлює відповідальність за заподіяння моральної шкоди; при порушенні зобов&lquot;язань, які підпадають під дію Закону України "Про захист прав споживачів" чи інших законів, що регулюють такі зобовязання і передбачають відшкодування моральної шкоди.

Договором прокцпівлю продажу майнових прав на обєкт нерухомого майна - житлове будівництво не передбачено відшкодування моральної шкоди.

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтереси юридичних осіб, інтересів держави. ( ст.2 Цивільного процесуального кодексу України)

За нормою статті 5 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Відповідно до частини другої ст.89 Цивільного процесуального кодексу України суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається.

З врахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті» про відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання договірних зобов`язань є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до положень ст.141 Цивільного процесуального кодексу України, суд не вирішує питання про розподіл судових витрат, у зв`язку з ухваленням судом рішення про відмову у задоволенні позову в повному обсязі.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 23, 611, 614,526, 1167, 1173 Цивільного кодексу України, 2, 4, 10 -13, 76-81, 89, 259, 263-265, 273, 354, 355 Цивільного процесуального кодексу України, суд

у хвалив:

Відмовити у задоволенні позову ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті ЛТД», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Ріелті» про відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання договірних зобов`язань.

Відповідно до положень ч.1 ст.354 Цивільного процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до п.15.5 Перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України в редакції Закону №2147-VІІІ від 03.10.2017 року, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

С у д д я

Часті запитання

Який тип судового документу № 82300790 ?

Документ № 82300790 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 82300790 ?

Дата ухвалення - 24.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 82300790 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 82300790 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Предыдущий документ : 82300784
Следующий документ : 82300791