Постановление суда № 80470681, 11.03.2019, Хозяйственный суд Черниговской области

Дата принятия
11.03.2019
Номер дела
927/882/18
Номер документа
80470681
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

У Х В А Л А

11 березня 2019 року м. Чернігівсправа № 927/882/18

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Оленич Т. Г., в ході підготовчого засідання по справі №927/882/18

за позовом: ОСОБА_1, АДРЕСА_1

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер», вул. Полуботка, 7, місто Чернігів, 14000 (вул. Запорізька, буд.10, м. Бориспіль, Київська область, 08300)

про стягнення ринкової вартості корпоративної частки,

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - особисто; Стецька М.В. - адвоката (довіреність від 28.01.2019);

від відповідача: не з'явився,

В С Т А Н О В И В:

Позивач - ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Чернігівської області з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер» про стягнення з останнього грошових коштів у розмірі ринкової вартості 25 відсотків часток майна товариства, у тому числі частини прибутку за 2017 рік.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем корпоративних прав позивача внаслідок невиплати йому обов'язкових виплат, що належать до сплати при виході учасника з товариства.

Ухвалою суду від 26.02.2019 у даній справі прийняті подані позивачем уточнення позовних вимог, які полягали у конкретизації суми, яку позивач просить стягнути з відповідача, в зв'язку з чим позовні вимоги полягають у стягненні з ТОВ «Укрполімер» 718437грн.50коп. вартості частини майна товариства, пропорційну розміру частки позивача в статутному капіталі, в тому числі 305200грн. частини прибутку товариства за 2017 рік.

Відповідач письмового відзиву на позов у строк, встановлений судом, не надав.

В підготовче засідання, яке призначено судом на 11.03.2019, представник відповідача не з'явився.

Як вбачається із рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, яке надсилалось на адресу відповідача: вул. Запорізька, 10, м. Бориспіль, Київська область, ухвала суду від 26.02.2019 отримана відповідачем 06.03.2019. Відтак, суд доходить висновку, що відповідач повідомлений належним чином про дату, час та місце проведення підготовчого засідання. Проте, будь-яких клопотань та заяв з процесуальних питань від відповідача до початку підготовчого засідання не надійшло, про причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи був належним чином повідомлений про судове засідання, суд розглядає справи за відсутності такого учасника у разі його неявки в засідання без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про доцільність продовження підготовчого засідання за відсутності представника відповідача.

Разом із позовною заявою позивачем подано заяву про призначення судової комплексної оціночної та економічної експертизи для визначення ринкової вартості майна товариства з метою визначення суми, яка належала до сплати позивачу як учаснику, який вийшов зі складу учасників відповідача. При цьому позивач стверджує про відсутність у нього первинних фінансово-господарських документів, необхідних для отримання висновку експерта на замовлення самого позивача.

В підготовчому засіданні, яке відбулось 11.03.2019, позивачем подано уточнену заяву від 06.03.2019 про призначення судової експертизи, в якій позивач, підтримуючи раніше подану заяву, фактично змінив перелік питань, які, на його думку, можуть бути поставлені на вирішення судової експертизи, та запропонував доручити проведення такої експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертизи.

Вислухавши в ході підготовчого засідання позицію та доводи позивача, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання позивача про призначення судової експертизи, виходячи з такого.

За змістом ч.1, 2 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками експертів.

Згідно із ч.2 ст.98 Господарського процесуального кодексу України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Відповідно до ч.1 ст.99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Предметом спору у даній справі є стягнення вартості частки майна відповідача та частини прибутку, які належали до виплати позивачу при виході зі складу учасників ТОВ «Укрполімер».

За загальним правилом, вартість частки майна товариства, належної до сплати учаснику, який вийшов з товариства, має визначатися виходячи з вартості усього майна, що належить товариству, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства.

Під час вирішення питання про призначення судової експертизи, судом враховуються, що позивач не міг самостійно надати висновок експерта з питання щодо визначення ринкової (дійсної) вартості майна відповідача з огляду на те, що в межах відповідної експертизи дослідження має проводитися на підставі правовстановлювальної документації на об'єкти нерухомості, та документів бухгалтерського і податкового обліку відповідача, що унеможливлює надання позивачем необхідних для проведення судової експертизи матеріалів.

Враховуючи, що для установлення документальної обґрунтованості розрахунків вартості частки майна, яка підлягає сплаті при виході учасника зі складу засновників, а також для встановлення дійсної (ринкової) вартості майна товариства на момент виходу позивача з товариства, потребуються спеціальні знання, суд вважає за необхідне призначити комплексну судову оціночно-будівельну та економічну експертизу.

Вирішуючи питання про обрання експертної установи або судового експерта, якому може бути доручено проведення судової економічної експертизи, суд приймає до уваги, що об'єкти нерухомості та інше майно, яке належить відповідачу, знаходиться в межах Київської області, тому суд вважає за доцільне доручити проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

При визначенні питань, які мають бути поставлені на вирішення судової експертизи, суд приймає до уваги, що запропоноване позивачем в уточненій заяві про призначення експертизи питання є неповним за своїм змістом, а тому суд вважає за необхідне змінити запропоноване позивачем питання. При цьому, визначаючи дату, станом на яку має бути визначено ринкову вартість майна, суд приймає до уваги, що момент виходу учасника товариства з обмеженою відповідальністю зі складу учасників не пов'язується ні з проведенням загальних зборів учасників товариства, ні з внесенням змін до Статуту товариства, а відтак дата виходу позивача із товариства має визначитися з урахуванням дати спливу строку, визначеному у заяві позивача про вихід. З огляду на вищевикладене, суд доходить висновку, що вартість майна відповідача та розмір суми, яка належала до сплати позивачу в зв'язку з його виходом, має встановлюватися в ході експертного дослідження станом на дату, яка є остаточним днем закінчення тримісячного строку, вказаного позивачем у заяві про вихід з Товариства, тобто - на 20 жовтня 2017 року.

Приймаючи до уваги, що судова експертиза призначається за клопотанням позивача, в зв'язку з цим суд доходить висновку про покладення витрат, пов'язаних з її проведенням, на позивача.

В силу приписів ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України суд може зупинити провадження у справі з власної ініціативи у випадку призначення судової експертизи.

Враховуючи, що для проведення судової експертизи матеріали справи мають бути надіслані до експертної установи, в зв'язку з цим подальший розгляд справи не представляється можливим, а тому суд доходить висновку про наявність підстав для зупинення провадження у справі в зв'язку з призначенням судової експертизи.

Крім того, з метою надання експертній установі необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів, суд вважає за необхідне зобов'язати відповідача у строк до 26 березня 2019 року представити господарському суду документи, які можуть бути необхідні для проведення експертизи.

Керуючись ст.73, 99, 100, 102, 228, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Клопотання позивача - ОСОБА_1 - про призначення комплексної судової експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі комплексну судову експертизу, а саме: оціночно-будівельну, економічну експертизи, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6)

3. На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Яка дійсна (ринкова) вартість майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер» (юридична адреса: вул. Полуботка, 7, м. Чернігів, 14000; адреса місцезнаходження: вул. Запорізька, б.10, м. Бориспіль, Київська область, 08300) станом на 20 жовтня 2017 року?

- Яку суму становить вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер» (юридична адреса: вул. Полуботка, 7, м. Чернігів, 14000; адреса місцезнаходження: вул. Запорізька, б.10, м. Бориспіль, Київська область, 08300) станом на 20 жовтня 2017 року, що пропорційна частці ОСОБА_1 в розмірі 25% статутного капіталу товариства, яка підлягала виплаті ОСОБА_1 в зв'язку з його виходом з товариства?

4. Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, покласти на позивача - ОСОБА_1, зобов'язавши його оплатити вартість експертизи.

5. Зобов'язати відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрполімер» (юридична адреса: вул. Полуботка, 7, м. Чернігів, 14000; адреса місцезнаходження: вул. Запорізька, б.10, м. Бориспіль, Київська область, 08300) в строк до 26 березня 2019 року надати через канцелярію суду матеріали для проведення експертизи:

- правовстановлювальну документацію та матеріали технічної інвентаризації на об'єкти нерухомості, правовстановлювальну та технічну документацію на земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти оцінки, які обліковувались у ТОВ «Укрполімер» станом на 20 жовтня 2017 року;

- правовстановлювальну документацію та матеріали технічної інвентаризації на транспортні засобі, які обліковувались у ТОВ «Укрполімер» станом на 20 жовтня 2017 року;

- головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, зведені регістри бухгалтерського обліку ТОВ «Укрполімер» по рахункам бухгалтерського обліку станом на 20 жовтня 2017 року.

6. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Зобов'язати експертів надіслати сторонам копію висновку судового експерта.

8. Провадження у справі зупинити на час проведення судової експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ст.256 Господарського процесуального кодексу України, та в порядку з урахуванням приписів п.п.17.5 п.17 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні 11.03.2019 проголошені вступна та резолютивна частини ухвали. Повний текст ухвали складений 15 березня 2019 року.

З текстом даної ухвали можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя Т. Г. Оленич

Часті запитання

Який тип судового документу № 80470681 ?

Документ № 80470681 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80470681 ?

Дата ухвалення - 11.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80470681 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 80470681 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 80470681, Хозяйственный суд Черниговской области

Судебное решение № 80470681, Хозяйственный суд Черниговской области было принято 11.03.2019. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые данные.

Судебное решение № 80470681 относится к делу № 927/882/18

то решение относится к делу № 927/882/18. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 80457699
Следующий документ : 80470683