Постановление суда № 78171784, 15.11.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
15.11.2018
Номер дела
757/53088/18-к
Номер документа
78171784
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53088/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням адвоката Кенца Романа Івановича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПКОМТОРГ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018,-

ВСТАНОВИВ:

29.10.2018 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката Кенца Р.І. в інтересах ТОВ «ГРУПКОМТОРГ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2018 року по справі № 757/48252/18-к у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 було накладено арешт на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПКОМТОРГ» (41651445) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Особа, що подала клопотання в судове засідання не з'явилися, про місце і час розгляду скарги повідомлялися належним чином. Проте адвокат Кенц Р.І. через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Генеральної прокуратури України у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Разом з цим, 06.11.2018 прокурором Гестяком Ю.В. було подано заяву про те, що не заперечує щодо задоволення клопотання та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді (справа № 757/48252/18-к) Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2018 було накладено арешт на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПКОМТОРГ» (41651445) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку підприємства є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ товариства.

Разом з тим, орган досудовго розслідування не заперечує, щодо скасування арешту майна.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПКОМТОРГ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Кенца Романа Івановича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПКОМТОРГ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2018 року по справі № 757/48252/18-к в частині накладення арешту на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПКОМТОРГ» (41651445) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Копію ухвали направити для виконання до Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 78171784 ?

Документ № 78171784 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78171784 ?

Дата ухвалення - 15.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78171784 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 78171784 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 78171782
Следующий документ : 78171786