Постановление суда № 77719357, 08.11.2018, Хозяйственный суд Харьковской области

Дата принятия
08.11.2018
Номер дела
922/3021/18
Номер документа
77719357
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

08.11.2018 м ХарківСправа № 922/3021/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Рильової В.В.

розглянувши матеріали

позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельне управління "Аеродорбуд", м. Мерефа до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль", м. Харків про стягнення 390 405,40 грн.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельне управління "Аеродорбуд" (позивач) звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль" (відповідач) про стягнення основної заборгованості за Договором поставки № АП18/1909-01 від 19.09.2018 в розмірі 169 201,76 грн., а також пені в розмірі 2 848,80 грн. і суми понесених позивачем збитків в розмірі 218 354,84 грн.

Дослідивши матеріали позовної заяви ТОВ "Будівельне управління "Аеродорбуд" та додані до неї документи, суд дійшов висновку про залишення її без руху з огляду на наступне.

По-перше, згідно з пунктом 2 частини третьої статті 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема, відомі номери засобів зв'язку, офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти.

Однак, у даному випадку, всупереч вимог статті 162 Господарського процесуального кодексу України ТОВ "Будівельне управління "Аеродорбуд" не зазначено офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти позивача / відомі електронні адреси та адреси електронної пошти відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль".

По-друге, згідно з пунктом 3 частини третьої статті 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити: зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

В супереч зазначеного положення ТОВ "Будівельне управління "Аеродорбуд" в позовній заяві не визначено ціну позову та не надано розрахунок сум, що стягуються.

По-третє, згідно з пунктами 8, 9, 10 частини третьої статті 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити також:

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

- попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи;

- підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Однак, всупереч вимог статті 162 Господарського процесуального кодексу України ТОВ "Будівельне управління "Аеродорбуд" не зазначено в позовній заяві інформації щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви; не надано попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи; не надано письмового підтвердження про те, що позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

По-четверте, згідно з пунктом 2 частини першої статті 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів є складовою доступу до правосуддя, який є елементом права особи на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України, що має беззаперечно виконуватись сторонами в разі необхідності реалізації цього права.

Суд зазначає, що платіжне доручення на безготівкове перерахування судового збору, квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою додаються до позовної заяви (заяви, скарги) і мають містити відомості про те, яка саме позовна заява (заява, скарга, дія) оплачується судовим збором.

Відповідні документи подаються до господарського суду тільки в оригіналі; копії, у тому числі виготовлені із застосуванням технічних засобів (фотокопії тощо), цих документів не можуть бути належним доказом сплати судового збору.

В якості доказу сплати судового збору позивач надано суду копію платіжного доручення № 437 від 06 листопада 2018 на суму 5 856,08 грн., яка не може бути прийнята господарським судом в якості належних доказів сплати судового збору за подання позову в передбачених законом порядку і розмірі.

По-п'яте, відповідно до приписів частини першої статті 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Частиною першою статті 172 Господарського процесуального кодексу України також встановлено, що позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов'язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, ТОВ "Будівельне управління "Аеродорбуд" надано до суду копію опису вкладення до листа з відбитком поштового штемпеля від 11.10.2018 на ім'я Зул І.О. Крім того, в розділі "найменування кладення" вказаного опису не міститься вказівка про направлення відповідачу копії позовної заяви, а зазначено лише перелік документів, які додаються до неї.

Такі обставини унеможливлюють визнання відповідного бланку опису вкладення у цінний лист належним доказом відправлення на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль" позовної заяви, що подана до суду.

Надані позивачем копії фіскального чеку та накладної "Укрпошти експрес" також не приймаються судом в якості доказів відправлення відповідачу копії позовної заяви і доданих до неї документів, оскільки згідно з "Правилами надання послуг поштового зв'язку", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, касовий чек видається відправникові з додержанням вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і підтверджує лише факт надання послуги відділенням зв'язку.

Крім того, вищезазначені бланк опису вкладення, фіскальний чек та накладна "Укрпошти експрес" місять дату створення "11.10.2018", а відтак, не можуть бути прийняті в якості доказів відправлення копії позовної заяви яка датована "06" листопада 2018 року.

По-шосте, частиною другою статті 164 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Крім того, суд також звертає увагу позивача на те, що відповідно до статті 91 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Порядок засвідчення копій документів визначений і пунктом 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації Вимоги до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003), відповідно до умов якого, відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Разом з тим, додані до позовної заяви копії документів не засвідчені в порядку, встановленому п. 5.27 Державної Уніфікованої системи документації ДСТУ 4163-2003, а саме: заявником не зазначено назви посади особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, а також дати засвідчення копії.

Згідно приписів частини першої статті 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху (ч. 2 ст. 174 ГПК України).

Враховуючи те, що позовну заяву подано Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельне управління "Аеродорбуд" без додержання вимог статей 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне залишити її без руху та надати позивачу строк на усунення відповідних недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 162, 164, 172, 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Залишити позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельне управління "Аеродорбуд" без руху.

2. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельне управління "Аеродорбуд" строк на усунення недоліків позовної заяви - 10 (десять) днів з дня вручення позивачу даної ухвали.

3. Визначити Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельне управління "Аеродорбуд" спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом:

- зазначення офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти позивача / відомих електронних адрес та адрес електронної пошти відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль";

- зазначення ціни позову та надання розрахунку сум, що стягуються;

- зазначення інформації щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви;

- надання попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи;

- підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав;

- надання доказів на підтвердження відправлення відповідачу - Товариству з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль" копії позовної заяви і доданих до неї документів листом з описом вкладення;

- надання доказів сплати судового збору - оригіналу платіжного доручення № 437 від 06.11.2018 на суму 5 856,08 грн.;

- надання доданих до позовної заяви копій документів, засвідчених в порядку, встановленому п. 5.27 Державної Уніфікованої системи документації ДСТУ 4163-2003;

- направлення відповідачу доказів усунення вищезазначених недоліків позовної заяви та надання до суду доказів такого направлення (опис вкладення).

4. Окремо попередити позивача про те, що частиною четвертою статті 174 ГПК України визначено: якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду в порядку, передбаченому ГПК України.

Ухвалу підписано 08.11.2018.

Суддя В.В. Рильова

справа № 922/3021/18

Предыдущий документ : 77719356
Следующий документ : 77719358