Постановление суда № 77172507, 11.10.2018, Приморский районный суд города Одессы

Дата принятия
11.10.2018
Номер дела
522/7152/17
Номер документа
77172507
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 522/7152/17

Провадження по справі № 1-кс/522/18454/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., за участю представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2,- адвоката Стоянова М.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката Стоянова М.М. про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.11.2017 р. задоволено клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні в ході проведення обшуку в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1, які займає ФОП ОСОБА_1 та в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_2, яке займає ФОП ОСОБА_2

Адвокат Стоянов М.М., діючи в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт з належного власницям зазначеного в клопотанні майна.

В обґрунтування клопотання адвокат Стоянов М.М. посилається на той факт, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Крім того, як зазначає адвокат Стоянов М.М., у клопотанні про накладення арешту на майно не вказані критерії, за якими арештоване майно вважається речовими доказами.

Клопотання органу досудового розслідування не містило посилання на матеріали кримінального провадження (судово-контрольного провадження), у яких міститься постанова про визнання вилучених предметів речовими доказами, не наведено ознаки речових доказів та зв'язок вилученого майна з кримінальним провадженням.

Крім того, одне лише посилання на те, що майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, не є достатньою підставою для його арешту.

Представник ОСОБА_1 та ОСОБА_2,- адвокат Стоянов М.М., в судовому засіданні вимоги, викладені у клопотанні про скасування арешту майна підтримав в повному обсязі.

Прокурор в судове не з'явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,- адвоката Стоянова М.М., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі - Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам'ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов'язана навести підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов'язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

В судовому засіданні з пояснень представника власників майна, та досліджених матеріалів встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 32016160000000099 від 08.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно звернень народних депутатів та оперативної інформації не встановленими особами розроблена схема ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За цією схемою невстановлені особи протягом 2014 - 2015 р.р., використовуючи підконтрольні підприємства, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації імпортованих товарів на митну територію України. Фактично товар реалізується за готівкові кошти без сплати податків та зборів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1) спільно з гр. ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2), діючи умисно маючи на меті ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах скористалися послугами групи підприємств - імпортерів, здійснили імпорт товарів (взуття, одяг та аксесуари) на територію Одеської митниці ДФС з порушенням митних правил та податкового законодавства.

В подальшому, по документам імпортований товар відписується на підприємства, які належать транзитно-конвертаційній групі за винагороду 7% від загальної суми з метою подальшого формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ по ланцюгу постачання підприємствам реального сектору економіки України.

Фактично товар реалізується через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», які підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5

У період часу з 07.11.2017 по 21.11.2017 на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.11.2017 проведено обшук в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1, які яке займає ФОП ОСОБА_1 та в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_2, яке займає ФОП ОСОБА_2, в ході якого було тимчасово вилучено майно.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.11.2017 р. задоволено клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні в ході проведення обшуку в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1, які займає ФОП ОСОБА_1 та в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_2, яке займає ФОП ОСОБА_2

Арешт було накладено обгрунтовано, однак, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна частково, відпали.

Так, на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні взагалі нікому не повідомлено про підозру.

В матеріалах кримінального провадження відсутні заяви власників або представників власників торгового знаку для товарів, фірмового знаку щодо незаконного їх використання, тощо, що виключає можливість притягнення будь-кого до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.229 КК України.

Крім того, зважаючи на той факт, що ухвали про арешт майна Приморським районним судом м. Одеси винесені ще 27.11.2017р. орган досудового розслідування мав можливість провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 32016160000000099 від 08.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, щодо арештованого майна.

За таких обставин, суд зважаючи на зазначені обставини, вважає, що подане заявником клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для скасування подальшого арешту майна.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2,- адвоката Стоянова М.М. про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 27.11.2017р. - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.11.2017р. на предмети та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_3, а саме:

- ноутбук ACER s/n NXM12EU0403151ED3A3400 з зарядним пристроєм;

- ноутбук Lenovo s/nWBO4840551 p/n 59321845 без зарядного пристрою;

- анкети працівників (стажерів магазину) з копіями паспортів;

- заяви на перевід праці магазина в магазин;

- чорнові записи з іменами і контактними телефонами продавців на 6 арк.;

- 2 (два) блокноти з надписами ECONOMIX з чорновими записами;

- виписка з ЄДРЮО та ФОС на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку видане ОСОБА_5 на 1 арк.;

- висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи у кількості 7 арк.;

- ноутбук Lenovo - В 590 з зарядним пристроєм;

- відео реєстратор HIKVISION Model: DS-7108 HWI-SH$

- зошит з надписом реєстрації товарних чеків 2017 в кількості 1 шт.;

- 2 (два) блокноти з чорновими записами;

- зошит з надписом журнал інкасацій в кількості 1 шт.;

- чорнові записи з надписом остатки товарних чеків та акти прийома-передачі товарних чеків;

- видаткові ордери від 21.09.2017 у кількості 2 шт.;

- договір № 702681 від 29.09.2017 на 4 арк.;

- папка швидкозшивач червоного кольору, у якій містяться документи по товару, які переміщені по магазину;

- чорнові записи по ЦСО - відвантаження - транзит;

- завантажувальні листи на товар;

- табель робочого часу за вересень-жовтень 2017 р. м. Преображенський;

- журнал відвідування працівників магазину Преображенський;

- грошові кошти у сумі 169 915, 00 грн.

Взуття відомих світових брендів, а саме:

- взуття моделі «Reebok» № 2 в кількості 8 пар;

- взуття моделі «Reebok» № 3 в кількості 13 пар;

- взуття моделі «Reebok» № 4 в кількості 12 пар;

- взуття моделі «Reebok» № 5 в кількості 5 пар;

- взуття моделі «Reebok» № 6 в кількості 9 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 7 в кількості 3 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 8 в кількості 8 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 9 в кількості 5 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 10 в кількості 2 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 11 в кількості 1 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 12 в кількості 1 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 13 в кількості 1 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 14 в кількості 1 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 15 в кількості 1 пара;

- взуття моделі «Adidas» № 1 в кількості 14 пар;

- взуття моделі «Adidas» № 2 в кількості 11 пар;

- взуття моделі «Adidas» № 3 в кількості 15 пар;

- взуття моделі «Adidas» № 4 в кількості 7 пар;

- взуття моделі «Adidas» № 5 в кількості 8 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 6 в кількості 39 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 7 в кількості 10 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 8 в кількості 11 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 9 в кількості 7 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 10 в кількості 27 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 11 в кількості 15 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 12 в кількості 30 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 13 в кількості 9 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 14 в кількості 7 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 15 в кількості 12 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 16 в кількості 8 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 17 в кількості 2 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 18 в кількості 7 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 19 в кількості 8 пари;

- взуття моделі «Adidas» № 20 в кількості 31 пари;

- взуття моделі «Reebok» № 16 в кількості 23 пари;

- взуття моделі «Nike» № 1 в кількості 8 пари;

- взуття моделі «Nike» № 2 в кількості 25 пари;

- взуття моделі «Nike» № 3 в кількості 8 пари;

- взуття моделі «Nike» № 4 в кількості 35 пари;

- взуття моделі «Nike» № 5 в кількості 8 пари;

- взуття моделі «Nike» № 6 в кількості 6 пари;

- взуття моделі «Nike» № 7 в кількості 7 пари;

- взуття моделі «Nike» № 8 в кількості 25 пари;

- взуття моделі «Nike» № 9 в кількості 31 пари;

- взуття моделі «Nike» № 10 в кількості 11 пари;

- взуття моделі «Nike» № 11 в кількості 23 пари;

- взуття моделі «Nike» № 12 в кількості 10 пари;

- взуття моделі «Nike» № 13 в кількості 7 пари;

- взуття моделі «Nike» № 14 в кількості 15 пари;

- взуття моделі «Nike» № 15 в кількості 7 пари;

- взуття моделі «Nike» № 16 в кількості 5 пари;

- взуття моделі «Nike» № 17 в кількості 8 пари;

- взуття моделі «Nike» № 18 в кількості 4 пари;

- взуття моделі «Nike» № 19 в кількості 11 пари;

- сумка моделі «Nike» № 1 в кількості 3 пари;

- рудзак моделі «Nike» № 2 в кількості 8 пар;

- сумка моделі «Adidas» № 1 в кількості 3 пари;

- сумка моделі «Adidas» № 2 в кількості 3 пари;

- сумка бананка (марки) моделі «Adidas» № 3 в кількості 4 пари;

- рудзак моделі «Adidas» № 4 в кількості 6 пар;

- сумка моделі «Шанель» № 1 в кількості 4 шт.;

- сумка моделі «Шанель» № 2 в кількості 4 шт.;

- взуття моделі «Puma» спортивны кросівки в ассортименті у кількості 31 пари;

- взуття моделі «New Belence» спортивні кросівки в ассортименті у кількості 61 пари;

- взуття моделі «EKKO» спортивні кросівки в ассортименті у кількості 19 пар.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.11.2017р. на предмети та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_4

1.грошові кошти на загальну суму: 71033 грн.;

2.зошит з написом «FlowerComposition» з чорновими записами;

3.ноутбук чорного кольору марки «HP» без вказання на ньому серійного номеру;

4.6 стрічок з роздрукованими нефіскальними чеками;

5.копії накладних, реєстрів, роздруківок, інших чорнових записів всього на 442 арк.;

6.копія виписки з ЄДР по ФОП ОСОБА_1 на 2 арк.;

7.копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_1 на 2 арк.;

8.копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_1 на 2 арк.;

9.2 книги відгуків та пропозицій ;

10.взуття з написами «Adidas» у кількості 285 пар;

11.взуття з написами «Reebok» у кількості 125 пар;

12.взуття з написами «Nike» у кількості 201 пари;

13.взуття з написами «Chanel» у кількості 2 пар;

14.взуття з написами «NewBalance» у кількості 85пар;

15.взуття з написами «Puma» у кількості 38 пар;

16.взуття з написами «Columbia» у кількості 4 пар;

17.взуття з написами «Ecco» у кількості 1 пари;

18.взуття з написами «Timberland» у кількості 2 пар;

19.сумки з написами «Nike» у кількості 7шт;

20.касову ленту на якій містяться чеки.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.11.2017р. на предмети та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» 07.11.2017 за адресою: АДРЕСА_5

1.Стрічка з чеками проданого товару магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» - 3 шт.;

2.Грошові кошти на загальну сум 88 756 грн.;

3.Ultra Compact PC Kit марки «Gigabyte» серійний номер НОМЕР_3 - 1 шт.;

4.Ultra Compact PC Kit марки «Gigabyte» серійний номер НОМЕР_4 - 1 шт.;

5.Ultra Compact PC Kit марки «Gigabyte» серійний номер НОМЕР_5 - 1 шт.;

6.Зошит різнокольоровий з написом «Office» з чорновими записами - 1 шт;

7.Зошит різнокольоровий з написом «In the mist» з чорновими записами - 1 шт;

8.Зошит різнокольоровий з написом «Для регистрации товарных чеков» з чорновими записами - 1 шт.;

9.Книга відгуків і пропозицій з чорновими записами - 1 шт.;

10.Папка-накопичувач червоного кольорову з чорновими записами та первинними фінансово-господарськими документами на 34 арк. - 1 шт.;

11.Папка-накопичувач червоного кольорову з чорновими записами та первинними фінансово-господарськими документами на 94 арк. - 1 шт.;

12.Папка-накопичувач синього кольорову з чорновими записами та первинними фінансово-господарськими документами на 365 арк. - 1 шт.;

13.Ноутбук марки «Asus» з пошкодженим корпусом та наклейкою на передній частині серійний номер B2NOASO8508807Fз зарядним пристроєм - 1 шт.;

14.Ноутбук марки «Asus» з пошкодженим корпусом та наклейкою на передній частині серійний номер P/HKW657A01з зарядним пристроєм - 1 шт.;

15.Взуття марки «NikeAirMax» артикул 092-1 в кількості 6 шт.;

16.Взуття марки «NikeAirMax» артикул 092-4 в кількості 5 шт.;

17.Взуття марки «AdidasUltraBoot» артикулA1852-8 в кількості 8 шт.;

18.Взуття марки «AdidasSpringBleyd» без артикула в кількості 8 шт.;

19.Взуття марки «Adidas» артикул В670-7FYCHSIA в кількості 7 шт.;

20.Взуття марки «AdidasHamburg» артикулB872-14LT в кількості 15 шт.;

21.Взуття марки «AdidasDarog» без артикула в кількості 8 шт.;

22.Взуття марки «AdidasFeathr» без артикула в кількості 8 шт.;

23.Взуття марки «NikeAirMax» артикулB2210-11 в кількості 9 шт.;

24.Взуття марки «ReebokClasic» без артикула в кількості 2 шт.;

25.Взуття марки «NikeAirMax» артикул 092-6 в кількості 3 шт.;

26.Взуття марки «ReebokClasic» без артикула в кількості 2 шт.;

27.Взуття марки «NikeAirMax» артикулMC695-39 в кількості 2 шт.;

28.Взуття марки «Nike» артикул 344081-022 в кількості 2 шт.;

29.Взуття марки «NikeAirMax» артикул 092-3 в кількості 6шт.;

30.Взуття марки «NikeAirMaxLite» без артикула в кількості 6 шт.;

31.Взуття марки «Nike» артикул 599205-415 в кількості 8 шт.;

32.Взуття марки «Nike» артикул 70874568-8 в кількості 6 шт.;

33.Взуття марки «AdidasBeckbouerArn» артикулG7327 в кількості 4 шт.;

34.Взуття марки «NikeAirMax» артикул B2210-10 в кількості 9 шт.;

35.Взуття марки «NikeAirMax» артикул B803-32 в кількості 6 шт.;

36.Взуття марки «AdidasFeather» без артикула в кількості 8 шт.;

37.Взуття марки «ReebokClasic» без артикула в кількості 8 шт.;

38.Взуття марки «Reebok» артикул 350-4 в кількості 2 шт.;

39.Взуття марки «NikeAir» артикул 335-7 в кількості 1 шт.;

40.Взуття марки «Reebok» без артикула в кількості 16 шт.;

41.Взуття марки «NikeCore-Tex» без артикула в кількості 3 шт.;

42.Взуття марки «NikeWaterprof» артикулS6021-5 в кількості 6 шт.;

43.Взуття марки «NikeAirMax» артикулB2210-8 в кількості 5 шт.;

44.Взуття марки «ReebokSince 1983» без артикула в кількості 8 шт.;

45.Взуття марки «NikeAirMax» артикул NKS702-39 в кількості 18 шт.;

46.Взуття марки «ReebokGL8500» артикулB2200-5 в кількості шт.;

47.Взуття марки «AdidasCole-Tex» артикул 293-1 в кількості 5 шт.;

48.Взуття марки «Adidas» артикулB3315-5 в кількості 8 шт.;

49.Взуття марки «AdidasSpringblade» без артикула в кількості 5 шт.;

50.Взуття марки «NikeAirMax» без артикула в кількості 5 шт.;

51.Взуття марки «AdidasDarog» без артикула в кількості 8 шт.;

52.Взуття марки «ReebokClasic» артикул A1836-3 в кількості 10 шт.;

53.Взуття марки «PumaTrinomic» артикулS749 в кількості 8 шт.;

54.Взуття марки «PumaTrinomic» артикулS749 в кількості 4шт.;

55.Взуття марки «NikeAirMax» артикул S750 в кількості 6 шт.;

56.Взуття марки «AdidasFleather» без артикула в кількості 3 шт.;

57.Взуття марки «Adidas» артикул G9362 в кількості 4 шт.;

58.Взуття марки «ReebokClasic» без артикула в кількості 6 шт.;

59.Взуття марки «NikeAirMax» без артикула в кількості 14 шт.;

60.Взуття марки «NikeAirMax» без артикула в кількості 10 шт.;

61.Взуття марки «ReebokClasic» без артикула в кількості 11 шт.;

62.Взуття марки «Adidas» артикулA0218-1 в кількості 8 шт.;

63.Взуття марки «Adidas» артикул 525761-017 в кількості 6шт.;

64.Взуття марки «Nike» артикулA710-23 в кількості 6 шт.;

65.Взуття марки «Reebok» артикул V65598 в кількості 5 шт.;

66.Взуття марки «Reebok» артикул 38253 в кількості 5 шт.;

67.Взуття марки «NikeAirMax» артикулS750 в кількості 10 шт.;

68.Взуття марки «AdidasNon-Morning» без артикула в кількості 12 шт.;

69.Взуття марки «ReebokXekalite» артикулV65598 в кількості 7 шт.;

70.Взуття марки «NikeAir» без артикула в кількості 2 шт.;

71.Взуття марки «AdidasEstild» без артикула в кількості 18 шт.;

72.Взуття марки «Puma» артикулS749 в кількості 7 шт.;

73.Взуття марки «Adidas» артикул 220-6 в кількості 6 шт.;

74.Взуття марки «NikeAirMax» артикулS750 в кількості 5 шт.;

75.Взуття марки «Adidas» артикул 264-10 в кількості 7 шт.;

76.Взуття марки «Nike» артикулS751 в кількості 5 шт.;

77.Взуття марки «Nike» артикул 348-4 в кількості 5 шт.;

78.Взуття марки «Reebok» артикулV65598 в кількості 5 шт.;

79.Взуття марки «NikeClasic» артикулS751 в кількості 7 шт.;

80.Взуття марки «Nike» артикулS751 в кількості 7 шт.;

81.Взуття марки «Nike» артикул A933-4 в кількості 6 шт.;

82.Взуття марки «Adidas» артикулG9313 в кількості 6 шт.;

83.Взуття марки «NikeAirMax» артикулG7107 в кількості 7 шт.;

84.Взуття марки «Adidas» артикул 228-6 в кількості 4 шт.;

85.Взуття марки «Adidas» артикулB872-5 в кількості 9 шт.;

86.Взуття марки «Nike» артикулA919-2 в кількості шт.;

87.Взуття марки «Adidas» артикул 222-2 в кількості 7 шт.;

88.Взуття марки «Adidas» артикул 277-2 в кількості 5шт.;

89.Взуття марки «Puma» артикул 36165301 в кількості 3 шт.;

90.Взуття марки «Puma» артикулB870-33 в кількості 11 шт.;

91.Взуття марки «Puma» артикулB875-12 в кількості 7 шт.;

92.Взуття марки «Adidas» артикулA921-10 в кількості 3 шт.;

93.Взуття марки «Nike» артикул 361-4 в кількості 5 шт.;

94.Взуття марки «Nike» артикулA919-3 в кількості 7 шт.;

95.Взуття марки «Puma» артикул B875-20 в кількості 9 шт.;

96.Взуття марки «Nike» артикул A919-17 в кількості 5 шт.;

97.Взуття марки «Adidas» артикул 525761-017 в кількості 5 шт.;

98.Взуття марки «NikeAirMax» без артикула в кількості 4 шт.;

99.Взуття марки «Nike» артикулG9103 в кількості 4 шт.;

100.Взуття марки «Adidas» артикул 525-761-017 в кількості 6 шт.;

101.Взуття марки «Adidas» артикулA921-13 в кількості 9 шт.;

102.Взуття марки «Adidas» артикул A921-1 в кількості 4 шт.;

103.Взуття марки «Adidas» артикул 220-10 в кількості 7 шт.;

104.Взуття марки «Adidas» артикулG7327 в кількості 5 шт.;

105.Взуття марки «Adidas» артикул 212-5 в кількості 3 шт.;

106.Взуття марки «Nike» артикулVL в кількості 10 шт.;

107.Взуття марки «Nike» артикул GVв кількості 2 шт.;

108.Взуття марки «Adidas» артикул 222-6 в кількості 7 шт.;

109.Взуття марки «Puma» артикул G9367 в кількості 10 шт.;

110.Взуття марки «Adidas» артикул 222-7 в кількості 8 шт.;

111.Взуття марки «Puma» артикул B870-30 в кількості 6 шт.;

112.Взуття марки «Puma» артикул A929-8 в кількості 2 шт.;

113.Взуття марки «Nike» артикулC754 в кількості 8 шт.;

114.Взуття марки «Adidas» артикул 222-1 в кількості 4 шт.;

115.Взуття марки «Adidas» артикул 222-5 в кількості 6 шт.;

116.Взуття марки «Puma» артикулA929-11 в кількості 7 шт.;

117.Взуття марки «Adidas» артикул 256-8 в кількості 12 шт.;

118.Взуття марки «Nike» артикул B871-17 в кількості 3 шт.;

119.Взуття марки «Adidas» артикул G7310 в кількості 3 шт.;

120.Взуття марки «Nike» артикулA905-10 в кількості 3 шт.;

121.Взуття марки «Adidas» артикулG931 в кількості 4 шт.;

122.Взуття марки «Adidas» артикул 256-2 в кількості 5 шт.;

123.Взуття марки «Adidas» артикул 256-4 в кількості 3 шт.;

124.Взуття марки «Adidas» артикул 256-6 в кількості 6 шт.;

125.Взуття марки «Nike» артикулFB06-3 в кількості 4 шт.;

126.Взуття марки «AdidasL.A. Trainer» артикул SY2035002 в кількості 7 шт.;

127.Взуття марки «Puma» артикулG9365 в кількості 8 шт.;

128.Взуття марки «Adidas» артикулART444998 в кількості 5шт.;

129.Взуття марки «Puma» артикул G9326 в кількості 8 шт.;

130.Взуття марки «AdidasTorrex» артикулN5JGDV8HOO154 в кількості 7 шт.;

131.Взуття марки «AdidasTorrex» артикул 220-9 в кількості 6 шт.;

132.Взуття марки «Reebok» артикулJ94391 в кількості 2 шт.;

133.Взуття марки «Reebok» артикул V65598 в кількості 11 шт.;

134.Взуття марки «Reebok» артикул 1825124 в кількості 25 шт.;

135.Взуття марки «AdidasHamburg» артикулB872-39 в кількості 7 шт.;

136.Взуття марки «AdidasHamburg» артикул B872-11WHTв кількості 6 шт.;

137.Взуття марки «Adidas» артикул S75562 в кількості 6 шт.;

138.Взуття марки «NikeRosheRun» артикул G719837 в кількості 2 шт.;

139.Взуття марки «Nike» без артикула в кількості 7 шт.;

140.Взуття марки «Adidas» артикул 067-2 в кількості 6 шт.;

141.Взуття марки «AdidasJeans» артикулS75562 в кількості 5 шт.;

142.Взуття марки «Adidas» артикулB677-1BLK в кількості 6 шт.;

143.Взуття марки «Adidas» артикул 252-7 в кількості 3 шт.;

144.Взуття марки «Adidas» артикул 067-1 в кількості 5 шт.;

145.Взуття марки «Adidas» артикул 067-5 в кількості 26 шт.;

146.Взуття марки «Nike» артикулC75144 в кількості 10 шт.;

147.Взуття марки «Nike» артикулA930-8 в кількості 19 шт.;

148.Взуття марки «Ecco» без артикула в кількості 19 шт.;

149.Взуття марки «Nike» артикул G9339 в кількості 9 шт.;

150.Взуття марки «Ecco» без артикула в кількості 17 шт.;

151.Взуття марки «NewBalance» артикул C75343 в кількості 20шт.;

152.Взуття марки «Ecco» без артикула в кількості 11 шт.;

153.Взуття марки «NewBalance» артикулG9356 в кількості 7 шт.;

154.Взуття марки «NewBalance» артикул MRL996KBв кількості 6 шт.;

155.Взуття марки «Ecco» артикул C74542 в кількості 8 шт.;

156.Взуття марки «Ecco» артикул C74543 в кількості 4 шт.;

157.Взуття марки «Ecco» артикул C74541 в кількості 4 шт.;

158.Взуття марки «NewBalance» артикул MRL996KBв кількості 28шт.;

159.Взуття марки «NewBalance» артикулF1205111 в кількості 8 шт.;

160.Взуття марки «NewBalance» без артикула в кількості 5 шт.;

161.Взуття марки «Ecco» артикул C745-42в кількості 8шт.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.11.2017р. на предмети та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку у період часу з 07.11.2017 по 21.11.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Старосінна площа, буд. 1-Аа саме:

- зошит коричневого кольору з написом «GofroBook»на 38 арк.;

- зошит різнокольоровий з написом «KingofJungle» на 24 арк.;

- файл прозорого кольору з копіями реєстраційних документів, аркушами А-4 з чорновими записами та табелями обліку персоналу в загальній кількості 16 арк.;

- 2 - звіт ЗН А01140034782 від 27.11.2017 на 2 арк.;

- лєнта зі звітами по типах карток у кількості 1 шт.;

- системний блок чорного кольору «Gigabyte», SN 1651630832;

- системний блок чорного кольору «Gigabyte», SN 1652630653;

- системний блок чорного кольору «Gigabyte», SN 1651630836;

- ноутбук чорного кольору «Lenovo» TYPE 6464-B88 S/N 8B-C6198 07/11;

- ноутбук чорного кольору «Lenovo» TYPE 8744-HDGS/NL3-CD623 07/06;

- касовий пристрій ЕККР «Маріо-301 МТМ» Зав № АО1040023355;

- касовий пристрій ЕККР «Маріо-301 МТМ» 3а6 № АО1140034782;

- кросівки чоловічі «Adidas» у кількості 64 пари;

- кросівки чоловічі «Adidas» у кількості 184 пари;

- кросівки чоловічі «Adidas» у кількості 152 пари;

- кросівки чоловічі «Nike» у кількості 95 пар;

- кросівки чоловічі «Nike» у кількості 100 пар;

- кросівки чоловічі «Nike» у кількості 25 пар;

- кросівки чоловічі «Reebok» у кількості 24 пари;

- кросівки чоловічі «Reebok» у кількості 40 пар;

- кросівки жіночі «NewBalance» у кількості 35 пар;

- кросівки чоловічі «NewBalance» у кількості 26 пар;

- кросівки чоловічі «Puma» у кількості 33 пари;

- ботінки чоловічі «Asics» у кількості 46 пар;

- ботінки чоловічі «Ecco» у кількості 30 пар;

- ботінки чоловічі «NewBalance» у кількості 53 пари;

- ботінки чоловічі «Adidas» у кількості 152 пари.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Приморського районного суду м. Одеси В.В. Іванов

11.10.2018

Предыдущий документ : 77172455
Следующий документ : 77172510