Дата принятия
12.09.2018
Номер дела
537/2491/18
Номер документа
76399651
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Провадження № 2/537/794/2018

Справа № 537/2491/18

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2018 року Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого судді - Дядечко І.І., за участі секретаря судового засідання Грицькової Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кременчука Полтавської області цивільну справу за позовом юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до фізичної особи ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

встановив:

Позивач ПАТ КБ «ПриватБанк» (на даний час АТ КБ «ПриватБанк) звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить винести рішення, яким стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» заборгованість у розмірі 15 165 грн. 41 коп. за кредитним договором б/н від 21.05.2007 року та судовий збір в розмірі 1 762 грн. 00 коп.

Свої позовні вимоги мотивував тим, що відповідно до укладеного договору б/н від 21.05.2007 року ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 2 400,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою 36.00 відсотків на рік на суму залишку заборгованості. Підписання даного Договору є прямою безумовною згодою позичальника щодо прийняття будь-якого розміру кредитного ліміту, встановленого Банком, відповідно до Умов та Правил надання банківських послуг. Відповідач не виконує належним чином зобов'язання за кредитним договором, що укладений між ним та ПАТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого виникла прострочена заборгованість. Таким чином, станом на 30.04.2018 рік за відповідачем по укладеному з ПАТ КБ «ПриватБанк» кредитному договору рахується заборгованість на загальну суму 15 165 грн. 41 коп., яка складається з: заборгованості за кредитом - 3 447 грн. 22 коп., заборгованості за процентами за користування кредитом - 8 088 грн. 22 коп., заборгованістю за пенею та комісією - 2 431 грн. 62 коп., а також штрафи відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг, штраф 500 грн. 00 коп., штраф (процентна складова) - 698 грн. 35 коп. Оскільки відповідач ухиляється від виконання своїх зобов'язань за кредитним договором та заборгованість за договором не погашає, представник позивача звернувся до суду за захистом прав ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання представник позивача не з'явився, про час та місце слухання справи був належним чином повідомлений, про причини неявки суд не повідомив, при цьому надав суду заяву згідно якої просить справу розглядати без участі представника позивача, позов підтримує повністю, проти винесення заочного рішення не заперечує.

У судове засідання відповідач ОСОБА_1 повторно не з'явився, про день, час та місце судового засідання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомив, відзиву не надав.

Згідно ч. 1 ст. 280 ЦПК України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з'явився в судове засідання без поважних причини або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Враховуючи викладене, а також те, що одночасно існують умови, які передбачені ч.1 ст. 280 ЦПК України, суд вважає за необхідне провести заочний розгляд даної справи та ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів у відсутність представника позивача та відповідача.

У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, у відповідності до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України, судом не здійснювалося.

Суд, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, всебічно перевіривши обставини, на яких вони ґрунтуються у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, встановив наступні обставини та дійшов до наступних висновків.

21.05.2007 року між сторонами укладений кредитний договір, на підставі якого відповідачем був отриманий кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку у розмірі 2 400,00 грн. зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 36 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом.

Щодо зміни кредитного ліміту Банк керується п. 3.2, п. 3.3 Умов та Правил надання банківських послуг, відповідно яких клієнт дає свою згоду, що кредитний ліміт встановлюється за рішенням Банка, і клієнт дає право Банку в будь-який момент змінити (зменшити або збільшити) кредитний ліміт. Підписання даного Договору є прямою та безумовною згодою позичальника відносно прийняття любого розміру кредитного ліміту, встановленого Банком.

Відповідач підписавши зазначену заяву погодилась з Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами, запропонованими ПАТ КБ «ПриватБанк» та про те, що заява разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами становить між нею та Банком договір про надання банківських послуг, що підтверджується її підписом у заяві.

Відповідно до ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

При укладені договору сторони керувались ч. 1 ст. 634 ЦК України, відповідно до якої договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Банк нараховує відсотки за користування кредитом в розмірі, встановленому Тарифами банку, з розрахунку 360 календарних днів на рік, відповідно до п. 5.5 Правил користування платіжною карткою.

Відповідно до п. 6.5 Умов та Правил надання банківських послуг, позичальник зобов'язується погашати заборгованість за кредитом, відсоткам за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених Договором.

Згідно п. 6.6 Умов та Правил надання банківських послуг, у разі невиконання зобов'язань за Договором, на вимогу банку позичальник має виконати зобов'язання з повернення кредиту (в тому числі простроченого кредиту та Овердрафту), оплати винагороди Банку.

В п. 6.7 Умов та Правил надання банківських послуг передбачено, що власник карти зобов'язаний слідкувати за витратами коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання виникнення Овердрафту.

Згідно п. 5.6 Правил користування платіжною карткою, власник карти доручає Банку списувати з будь-якого рахунку власника картки, відкритого в Банку, зокрема з карткового рахунку грошові кошти для здійснення платежу з метою повного або часткового погашення боргових зобов'язань.

На підставі п.п. 5.3, 6.4 Умов та Правил надання банківських послуг банк має право на зміну тарифів, а також інших умов обслуговування рахунків. У разі незгоди з змінами Правил та/або Тарифів банку, позичальник зобов'язується надати банку письмову заяву про розірвання цього Договору та погасити виниклу перед банком заборгованість.

Відповідно до п. 5.7 Правил користування платіжною карткою, банк має право вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань в цілому або у встановленої банком долі в разі невиконання боржником своїх боргових та інших обов'язків за цим Договором.

Згідно п. 8.6 Умов надання банківських послуг при порушенні позичальником строків платежів по кожному з грошових зобов'язань, передбачених договором більш ніж на 30 днів, позичальник зобов'язаний сплатити банку штраф в розмірі 500 грн. + 5 % від суми позову.

Банк свої зобов'язання за кредитним договором виконав в повному обсязі, надавши відповідачу кредит.

Згідно ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У порушення зазначених норм закону та умов договору відповідач зобов'язання за вказаним договором належним чином не виконав.

Відповідно до ч. 2 ст. 1054 та ч. 2 ст. 1050 ЦК України наслідками порушення боржником зобов'язання щодо повернення чергової частини суми кредиту є право заявника достроково вимагати повернення всієї суми кредиту.

У зв'язку з зазначеними порушеннями зобов'язань за договором, станом на 30.04.2018 року за відповідачем ОСОБА_1 по укладеному з ПАТ КБ «ПриватБанк» кредитному договору б/н від 21.05.2007 року рахується заборгованість на загальну суму 15 165 грн. 41 коп., яка складається з: заборгованості за кредитом - 3 447 грн. 22 коп., заборгованості за процентами за користування кредитом - 8 088 грн. 22 коп., заборгованістю за пенею та комісією - 2 431 грн. 62 коп., а також штрафи відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг, штраф 500 грн. 00 коп., штраф (процентна складова) - 698 грн. 35 коп., що підтверджується розрахунком заборгованості за договором б/н від 30.04.2018 року, укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» та клієнтом ОСОБА_1 станом на 30.04.2018 рік.

Враховуючи викладене, а також те, що як встановлено судом, відповідач свої зобов'язання за кредитним договором не виконує належним чином, в результаті чого станом на 30.04.2018 рік виникла заборгованість у сумі 15 165 грн. 41 коп., суд приходить до висновку, що позовні вимоги є законними та обґрунтованими, а тому позов підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, з відповідача підлягає стягненню на користь позивача документально підтверджена сплачена сума судового збору у розмірі 1762,00 грн.

Керуючись ст.ст. 509, 525, 526, 610-612, 625, 629, 634, 638, 1049, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 1-13, 19, 76-81, 89, 95, 131, 133, 141, 258, 259, 263-265, 280-283, 352, 354, 355 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

Позов юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до фізичної особи ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО № 305299) заборгованість за кредитним договором б/н від 21.05.2007 року у розмірі 15 165 грн. 41 коп. (п'ятнадцять тисяч сто шістдесят п'ять 41 коп.), яка складається з: заборгованості за кредитом - 3 447 грн. 22 коп., заборгованості за процентами за користування кредитом - 8 088 грн. 22 коп., заборгованістю за пенею та комісією - 2 431 грн. 62 коп., штраф (фіксована частина) - 500 грн. 00 коп., штраф (процентна складова) - 698 грн. 35 коп.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № 29092829003111, МФО № 305299) судовий збір в розмірі 1 762 грн. 00 коп. (одна тисяча сімсот шістдесят дві грн. 00 коп.), який було сплачено позивачем при подачі позову.

Заочне рішення може бути переглянуто Крюківським районним судом м. Кременчука Полтавської області за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Враховуючи пункт 15.5 Перехідних положень ЦПК України (в редакції, яка набрала чинності 15.12.2017 року) рішення може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Полтавської області через Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повне рішення суду складено 12.09.2018 року.

Суддя: І.І.Дядечко

Часті запитання

Який тип судового документу № 76399651 ?

Документ № 76399651 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 76399651 ?

Дата ухвалення - 12.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76399651 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 76399651 ?

В Крюковский районный суд города Кременчуга
Предыдущий документ : 76399649
Следующий документ : 76399654