Дата принятия
20.06.2018
Номер дела
922/799/18
Номер документа
74841662
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-21-42, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2018 р.Справа № 922/799/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Присяжнюка О.О.

при секретарі судового засідання Лепенець К.В.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Комунального підприємства "Харківські теплові мережі"(61037,м.Харків, вул. Мефодіївська,11) до Комітету у справах сім'ї, молоді та спорту по Київському району Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР (61002, Харківська область, м. Харків, вул. Чернишевська, буд.55) про стягнення коштів за участю представників:

позивача -ОСОБА_1, довіреність № 38-2072/470 від 10.05.2012;

відповідача - не з'явився;

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство "Харківські теплові мережі" звернулось до господарського суду Харківської області із позовною заявою до Комітету у справах сім'ї, молоді та спорту по Київському району Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР про стягнення заборгованості за неналежне виконання договірних зобов'язань в сумі 189 906,04 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов договору про закупівлю теплової енергії в гарячій воді за державні кошти №9074/12 від 12.03.2012року в частині оплати за надані послуги.

Ухвалою господарського суду від 02.04.2018 позов залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до господарського суду Харківської області у 10-денний строк з дня вручення даної ухвали доказів сплати судового збору у розмірі 182,74 грн. на належні реквізити та надання підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

06.04.2018 через канцелярію суду від позивача надійшла заява (вх. №9178) з повідомленням про те, що позивачем не подано іншого позову до Комітету у справах сім'ї, молоді та спорту по Київському району Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР з тим самим предметом та з тих самих підстав, а також з доказами сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 23.04.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 922/799/18, постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження з повідомленням сторін, підготовче засідання призначено на 22.05.2018 о 09:40 год.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 22.05.2018 відкладено підготовче засідання до 05 червня 2018 року о 11:40 год.

Ухвалою господарського суду від 05.06.2018 року, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 20 червня 2018 року о 12:00 год.

Представник позивача у судовому засіданні 20.06.2018р. просив позов задовольнити в повному обсязі.

Відповідач про дату, час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення , але представник відповідача у судове засідання 20.06.2018р. не з'явився, про причину неявки не повідомив.

Відповідно до частини 1 статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 1 частини 3 статті 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглядати справу за відсутністю представника відповідача.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, вислухавши пояснення представника позивача, судом встановлено наступне.

Між КП "Харківські теплові мережі" (Теплопостачальна організація) та Комітетом у справах сім'ї, молоді та спорту по Київському району Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР (Споживач) було укладено договір купівлі - продажу теплової енергії в гарячій воді за державні кошти від 12.03.2012 №9074/12 відповідно до предмету якого Теплопостачальна організація бере на себе зобов'язання постачати Споживачеві теплову енергію в гарячій воді в потрібних йому обсягах, а Споживач зобов'язується оплачувати одержану теплову енергію за встановленими тарифами (цінами) в терміни, передбачені цим договором (пункт 1.2 Договору).

Пунктом 1.2. вказаного Договору передбачено, що теплопостачальна організація зобов'язується у період дії цього Договору поставити Споживачу теплову енергію в потрібних йому обсягах, а Споживач - прийняти і оплатити теплову енергію за встановленими тарифами (цінами) в термін, передбачений цим Договором.

Відповідно до п.4.2. Договору, розрахунковим періодом є місяць за результатом якого підписується акт виконаних робіт по тепловій енергії.

Відповідно до п. 4.4. Договору, якщо фактичне використання теплової енергії більше, ніж зазначене в договорі, це перевищення окремо сплачується Споживачем не пізніше 28-го числа поточного місяця.

Відповідно п.п.6.1.1. п.6.1. Договору, споживач зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість спожитої теплової енергії згідно умов та порядку, які передбачені Договором.

Пунктом 10.1 Договору сторони погодили, що цей договір діє до 31.12.2012 включно, а частині розрахунків - до їх повного здійснення.

В подальшому, між сторонами були підписані Додаткові угоди до Договору, а саме: 12.03.2012, 18.05.2012 якими змінено вартість теплової енергії.

Як вбачається з матеріалів справи, Комунальне підприємство "Харківські теплові мережі" на підставі Розпорядження про початок та кінець опалювального сезону 2012-2013 рр. та Договору здійснювало постачання теплової енергії до нежитлових будівель за адресами відповідно до переліку об'єктів теплоспоживання, визначеному у Додатку № 4 до Договору.

Факт споживання відповідачем теплової енергії підтверджується наявними в матеріалах справи актами на включення та відключення теплової енергії (а.с. 41-64).

Таким чином, вищевказане свідчить, що позивач свої зобов'язання за Договором №9074/12 "Про закупівлю теплової енергії в гарячій воді за державні кошти" від 12.03.2012 виконав в повному обсязі, а саме здійснив відпуск теплової енергії у приміщення відповідача та направив на його адресу рахунки на оплату спожитої теплової енергії.

Проте, відповідач, в порушення умов Договору, за вказаний вище період розрахувався частково, внаслідок чого за останнім утворилась заборгованість у розмірі 189 906,04 грн. за спожиту теплову енергію за період з 01.01.2012 року по 01.12.2012 року , яка до цього часу відповідачем не погашена.

Вказане стало підставою для звернення позивача до господарського суду Харківської області з відповідним позовом.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, з урахуванням правових підстав позовних вимог, суд виходить з наступного.

Згідно частини 6 статті 19 Закону України "Про теплопостачання", споживач повинен щомісячно здійснювати оплату теплопостачальній організації за фактично отриману теплову енергію.

Відповідно до частини 6 статті 25 Закону України «Про теплопостачання» у разі відмови споживача оплачувати споживання теплової енергії, заборгованість стягується в судовому порядку.

Частиною 1 статті 275 ГК України передбачено, що за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і підігріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується. Відпуск енергії без оформлення договору не допускається.

Стаття 526 Цивільного кодексу передбачає, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічна норма міститься в статті 193 Господарського кодексу України.

В силу статті 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

У відповідності до статей 610, 611 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов'язання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно з частиною 1 статті 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Докази, наявні в матеріалах справи, свідчать про те, що відповідачем не погашено заборгованість за отриману теплову енергію в сумі 189 906,04 грн. за спожиту теплову енергію за період з 01.01.2012 року по 01.12.2012 року отже є доведеною та обгрунтованою.

Зважаючи на наведене вище, суд дійшов висновку про необхідність задоволення позову з розподілом судових витрат за правилами ст. 129 ГПК України.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, сплачений позивачем судовий збір у розмірі 2665,85 грн. слід покласти на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 526, 610, 611, 625, 714 Цивільного кодексу України, ст. 233 Господарського кодексу України, ст.ст. 29, 42, 73, 74, 86, 91, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Комітету у справах сім'ї, молоді та спорту по Київському району Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (61002, Харківська область, м. Харків, вул. Чернишевська, буд.55, код 02933925) на користь Комунального підприємства "Харківські теплові мережі"(61037,м.Харків, вул. Мефодіївська,11, код 31557119) - заборгованість за неналежне виконання договірних зобов'язань в сумі 189 906,04грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 2 665,85грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили .

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення, відповідно до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України та п.п. 17.5 п. 17 Розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України, може бути оскаржено до Харківського апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги через Господарський суд Харківської області протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 21.06.2018 р.

Суддя ОСОБА_2

Часті запитання

Який тип судового документу № 74841662 ?

Документ № 74841662 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 74841662 ?

Дата ухвалення - 20.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74841662 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 74841662 ?

В Хозяйственный суд Харьковской области
Предыдущий документ : 74841661
Следующий документ : 74841663