Постановление суда № 72818774, 19.03.2018, Новозаводской районный суд города Чернигова

Дата принятия
19.03.2018
Номер дела
751/10467/14
Номер документа
72818774
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа №751/10467/14

Провадження №6/751/600/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року місто Чернігів

Н о в о з а в о д с ь к и й р а й о н н и й с у д м і с т а Ч е р н і г о в а

у складі: головуючого-судді Цибенко І. В.

за участю секретаря Чвірової О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Чернігові справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», заінтересовані особи ОСОБА_1, товариство з обмеженою відповідальністю «Дата ОСОБА_2», публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк», Святошинський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві,

про заміну сторони виконавчого провадження,-

В с т а н о в и в :

ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» звернулось до суду з заявою, в якій просять замінити стягувача – Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа №751/10467/14, виданого Новозаводським районним судом м. Чернігова про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "Альфа-Банк" заборгованості за кредитним договором № 500431798на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів". Вимоги заяви обґрунтовують тим, що Новозаводським районним судом м. Чернігова видано виконавчий лист №751/10467/14про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Альфа-Банк» заборгованості за кредитним договором № 500431798. У Святошинському районному відділі державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві на примусовому виконанні перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №751/10467/14. Зазначають, що 30.09.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Дата ОСОБА_2» було укладено договір факторингу, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором № 500431798 перейшло до ТОВ «Дата ОСОБА_2». 10.10.2016 між ТОВ «Дата ОСОБА_2» та ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» було укладено договір факторингу №2016-1ДМГ/ЄАПБ, відповідно до умов якого ТОВ «Дата ОСОБА_2» відступило ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» належне йому право грошової вимоги за кредитним договором № 500431798.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду заяви повідомлялись в установленому законом порядку. Клопотання про відкладення слухання справи до суду не надходили. Від представника заявника надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

Суд визнав можливим розглянути справу за відсутності осіб, які не з’явилися, оскільки у відповідності до п. 2 ч.3 ст. 442 ЦПК України, їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

У відповідності до ч.2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що вимоги заяви слід задовольнити, зважаючи на наступне.

Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06 листопада 2014 року задоволено заяву ПАТ «Альфа-Банк» та видано ПАТ «Альфа-Банк» виконавчий лист на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» від 21.08.2014, винесеного третейським суддею Москаленко Н.Ю.по цивільній справі 2410-9/826/14 третейського суду про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ “Альфа-Банк” заборгованість за кредитним договором у сумі 57098 грн. 01 коп., судові витрати – витрати по сплаті третейського збору у сумі 400 грн.

30.09.2014 року між ТОВ «Дата ОСОБА_2» та ПАТ «Альфа-Банк» укладено договір факторингу, згідно умов якого право грошової вимоги за кредитними договорами, в тому числі і щодо боржника ОСОБА_1 за кредитним договором № 500431798 перейшло до «Дата ОСОБА_2».

10.10.2016 року між ТОВ «Дата ОСОБА_2» та ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» укладено договір факторингу №2016-1ДМГ/ЄАПБ, згідно умов якого ТОВ «Дата ОСОБА_2» відступило ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» належне йому право грошової вимоги за кредитами, в тому числі і щодо боржника ОСОБА_1 за кредитним договором № 500431798.

Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Аналогічні положення містить ч. 1 ст. 442 ЦПК України.

Правонаступництво можливе на всіх стадіях виконавчого провадження з моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення. Підставою правонаступництва є відступлення права вимоги відповідно до положень глави 47 ЦК України.

Правонаступництвом у виконавчому провадженні є заміна однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав його попередника до іншої особи, що раніше не брала участь у виконавчому провадженні.

Підставою правонаступництва юридичної особи є, зокрема, й відступлення права вимоги за кредитними договорами, яке підтверджено документально.

Відповідно до ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов’язанні (крім випадків, передбачених ст.515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином ( відступлення права вимоги), а згідно із ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав. Згідно з вимогами чинного законодавства зміна осіб у окремих зобов’язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь якій стадії процесу.

Отже, виходячи зі змісту ст. ст. 512, 514 ЦК України, ст. 442 ЦПК України, ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином чи правонаступництвом на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора. Заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження. Оскільки до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, переходить і право бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним для розгляду судом заяви про заміну стягувача.

За таких обставин, звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту ст. ст.512,514 ЦК України та ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Така правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду України від 20 листопада 2013 року у справі № 6 - 122 цс 13,. В постанові зазначено, що заміна кредитора у зобов’язанні можлива з підстав відступлення права вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи, тощо) і до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі, і може бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним для розгляду судом заяви про заміну стягувача.

За наведених вище обставин, суд прийшов до висновку про задоволення заяви ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» про заміну сторони виконавчого провадження в особі стягувача - ПАТ «Альфа-Банк» у зв'язку з відступленням права грошової вимоги та визнати стягувачем по виконавчому провадженню його правонаступника - ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 260, 442 ЦПК України, ст.11, 512, 514 ЦК України, Законом України «Про виконавче провадження», суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити.

Замінити сторону виконавчого провадження стягувача - публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» ( місце знаходження 01011, м. Київ, вул.. Десятинна, 4/6, код ЄРДПОУ 23494714) на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (юридична адреса: 01032, м. Київ, вул.. Симона Петлюри, буд. 30, фактичне місце знаходження 07400, Київська область, м. Бровари, вул.. Лісова, 2, поверх № 4 код ЄДРПОУ 35625014)у виконавчому провадженні з виконання виконавчого листа №751/10467/14, виданого Новозаводським районним судом м. Чернігова про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ “Альфа-Банк” заборгованість за кредитним договором № 500431798 у сумі 57098 грн. 01 коп., судові витрати – витрати по сплаті третейського збору у сумі 400 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області в 15 денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у 2 статті 358 цього Кодексу.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу ХІІІ «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Новозаводський районний суд м. Чернігова.

Суддя І. В. Цибенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 72818774 ?

Документ № 72818774 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72818774 ?

Дата ухвалення - 19.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72818774 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 72818774 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 72818774, Новозаводской районный суд города Чернигова

Судебное решение № 72818774, Новозаводской районный суд города Чернигова было принято 19.03.2018. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 72818774 относится к делу № 751/10467/14

то решение относится к делу № 751/10467/14. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 72818773
Следующий документ : 72818775