Полное досье на каждую компанию Украины

Постановление суда № 72316029, 12.02.2018, Днепропетровский окружной административный суд

Дата принятия
12.02.2018
Номер дела
804/986/18
Номер документа
72316029
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

УХВАЛА

12 лютого 2018 року справа № 804/986/18

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Чорна В.В., перевіривши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 до Лівобережного об’єднаного управління пенсійного фонду України в м. Дніпро про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії, -

в с т а н о в и в:

06 лютого 2018 року ОСОБА_1 звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із зазначеним адміністративним позовом, в якому просить суд визнати протиправними дії Лівобережного об’єднаного управління пенсійного фонду України в м.Дніпро, та зобов’язати відповідача провести перерахування загального стажу роботи з урахуванням 05 років 09 місяців 24 днів – періоду навчання, та 04 років 02 місяців 07 днів - роботи в період з 23.04.1996 р. по 01.07.2000 р., а також зобов’язати відповідача провести виплату перерахованої пенсії з часу подання заяви.

Відповідно до пунктів 3 та 6 частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя після одержання позовної заяви з’ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України та чи немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Перевіривши позовну заяву на відповідність зазначеним вимогам закону, судом встановлено, що вона підлягає залишенню без руху, з наступних підстав.

Згідно з приписами пункту 2 частини п’ятої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, у позовній заяві зазначається повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по-батькові для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти.

З матеріалів адміністративного позову судом встановлено, що позивачем всупереч вищенаведених вимог закону не було зазначено (або не зазначено про те, що такі відомості йому невідомі) наступні реквізити: реєстраційний номер облікової картки платника податків (за його наявності) або номер і серію паспорта позивача, адресу електронної пошти позивача (за наявності).

Також, позивачем у позовній заяві неправильно зазначено найменування суду, до якого він звертається з адміністративним позовом (Окружний адміністративний суд – не існує), що потребує уточнення.

Крім того, пунктом 11 частини п’ятої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у позовній заяві зазначається власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Судом встановлено, що у матеріалах адміністративного позову відсутнє власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, у зв’язку з чим позивачу необхідно надати таке підтвердження.

Також, згідно з п. 4 ч.5 ст. 160 КАС України, у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмету спору та їх обґрунтування, із зазначенням змісту позовних вимог і викладом обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.

Згідно п. 9 ч. 5 ст. 160 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень у позовній заяві зазначаються обґрунтування порушення прав, свобод, інтересів позивача оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю.

В порушення зазначених положень закону, позовні вимоги про визнання протиправними дій відповідача заявником належним чином не викладені та не конкретизовані: зокрема, не зазначено, які саме дії відповідача позивач вважає протиправними, коли саме ці дії мали місце та в чому конкретно вони виразилися.

У зв’язку з чим, позивачу необхідно уточнити заявлені ним позовні вимоги в цій частині, зазначивши, які саме дії відповідача він вважає протиправними, коли саме ці дії мали місце та в чому конкретно вони виразилися, в тому числі зазначити номер та дату рішення/відповіді, які оскаржуються.

В цій частині суд також звертає увагу позивача, що у відповідності з ч. 2 статті 122 КАС України, для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Зважаючи на викладене, позивачу необхідно в мотивувальній частині позовної заяви зазначити дату, коли він дізнався про порушення оскаржуваними діями відповідача своїх прав, свобод чи інтересів, та надати відповідні підтверджуючі документи, що необхідно для вирішення судом питання щодо дотримання позивачем строку звернення до суду з цим позовом.

Також, у відповідності до ч. 4 ст. 161 КАС України, позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Враховуючи, що до предмету доказування у даній справі належить трудовий стаж позивача, а тому підлягають дослідженню періоди його навчання та роботи на протязі всієї трудової діяльності, позивачу необхідно надати до матеріалів справи копію трудової книжки (всіх без виключення її сторінок).

Крім того, з огляду на те, що справи даної категорії підлягають розгляду у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін, копія трудової книжки, що надається до суду, має бути засвідчена у встановленому законом порядку (нотаріально, або іншою посадовою особою, уповноваженою у відповідних випадках, якщо такі наявні, на посвідчення документів).

Частинами першою та другою статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 160, 161, 169, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –

у х в а л и в:

Адміністративний позов ОСОБА_1 – залишити без руху.

Надати позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви, зазначених в ухвалі, шляхом: уточнення заявлених позовних вимог щодо визнання протиправними дій (зазначити, які саме дії відповідача позивач вважає протиправними, коли саме ці дії мали місце та в чому конкретно вони виразились, в тому числі зазначити номер і дату рішення/відповіді, які оскаржуються); зазначення правильного найменування суду, до якого подано цей позов; зазначення у позовній заяві необхідних реквізитів позивача та відповідача (реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за його наявності) або номеру і серії паспорта позивача, адресу електронної пошти позивача (за наявності); надання власного письмового підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав; надання копії трудової книжки (всіх без виключення сторінок), засвідченої у встановленому законом порядку (нотаріально, або іншою посадовою особою, уповноваженою у відповідних випадках, якщо такі наявні, на посвідчення документів), - протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду.

Копію ухвали про залишення позовної заяви без руху невідкладно направити на адресу позивача.

Роз’яснити позивачу, що позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_2

Предыдущий документ : 72316026
Следующий документ : 72316031