Постановление суда № 70674748, 22.11.2017, Одесский апелляционный административный суд

Дата принятия
22.11.2017
Номер дела
821/712/17
Номер документа
70674748
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

----------------------

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2017 р.м.ОдесаСправа № 821/712/17

Категорія: 8.3.3 Головуючий в 1 інстанції: Войтович І.І.

Судова колегія Одеського апеляційного адміністративного суду у складі:

Головуючого: Градовського Ю.М.

суддів: Кравченка К.В.,

Лук'янчук О.В

розглянувши в порядку письмового провадження в м.Одесі апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області на постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 3 липня 2017р. по справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «НК Техсервіс» до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення, -

В С Т А Н О В И Л А:

У травні 2017р. ТОВ «НК Техсервіс» звернулось в суд із позовом до ГУ ДФС у Херсонській області, в якому просило:

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення за №0001161422 від 26.04.2017р., яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання по податку на додану вартість за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 118374грн. за основним платежем та 29593,5грн. за штрафними санкціями.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що за результатами документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «НК Техсервіс», працівниками ДФС 10.03.2017р. складено акт перевірки за №47/21-22-14-10/40038988, у висновках якого встановлені численні порушення, зокрема: п.44.1 ст.44, п.198.1 ст.198, п.198.2 ст.198, п.198.3 ст.198 ПК України, в результаті чого встановлено завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за період грудень 2016р. на загальну суму 118 374грн., в результаті чого занижено суму ПДВ по взаєморозрахунках контрагентами-постачальниками ТОВ «Хайлайт» та ТОВ «Ексент Глобал», яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет на суму ПДВ 118 374грн..

На підставі виявлених порушень, ДФС 26.04.2017р. прийнято податкове повідомлення - рішення за №0001161422, яким ТОВ «НК Техсервіс» збільшено суму ГЗ за платежем ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 118 374грн. за основним платежем та 29 593,5грн. за штрафними санкціями.

Позивач вказує, що спірне податкове повідомлення-рішення прийнято без належних на то правових підстав, оскільки до перевірки були надані усі необхідні первинні документи, що підтверджують реальність господарських операцій, однак контролюючий орган зробив свій висновок щодо цих операцій.

Посилаючись на вказані обставини просив вимоги задовольнити.

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 3 липня 2017р. адміністративний позов задоволено.

Скасовано податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у Херсонській області №0001161422 від 26.04.2017р., яким ТОВ «НК Техсервіс» збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 147 967,5грн., у тому числі за податковим зобов'язанням в сумі 118 374грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) в сумі 29 593,5грн..

Стягнуто з ГУ ДФС у Херсонській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь ТОВ «НК Техсервіс» ( код ЄДРПОУ 40038988) сплачений судовий збір в сумі 2219,52грн. (Дві тисячі двісті дев'ятнадцять гривень 52 коп.) шляхом безспірного списання.

В апеляційній скарзі апелянт просить постанову суду скасувати та прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволенні позовних вимоги, посилаючись на порушення норм права.

Сторони були сповіщенні про час і місце розгляду справи у встановленому законом порядку, проте в судова засіданні не прибули, про причини неявки не повідомили.

Судова колегія вважає, що у відповідності до п.1 ч.1 ст.197КАС України, апеляційну скаргу можливо розглянути в порядку письмового провадження, оскільки в матеріалах справи достатньо доказів для вирішення справи по суті.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідь судді-доповідача, доводи апеляційної скарги, перевіривши законність та обґрунтованість постанови суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про залишення скарги без задоволення, постанови суду без змін, з наступних підстав.

Відповідно до ст.200КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасовано правильне по суті рішення суду з одних лише формальних міркувань.

Задовольняючи адміністративний позов, суд першої інстанції виходив з того, що платник податку надав усі первинні документи податкового та бухгалтерського обліку, які підтверджують реальність господарських операцій з контрагентами, а тому у податкового органу не було підстав для прийняття спірного податкового повідомлення-рішення.

Вирішуючи спір судова колегія вважає, що суд першої інстанції повно та об'єктивно дослідив обставини по справі, надані докази, правильно визначив юридичну природу спірних правовідносин і закон, який їх регулює.

Так, апеляційним судом встановлено, підтверджено матеріалами справи, що за результатами проведеної документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «НК Техсервіс» по взаємовідносинам з ТОВ «Ексент Глобал», ТОВ «Хайлайт» у грудні 2016р., податковим органом 10.03.2017р. складено акт за №47/21-22-14-10/40038988, у висновках якого вказано на порушення п.44.1 ст.44, п.198.1 ст.198, п.198.2 ст.198, п.198.3 ст.198 ПК України від 2.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями), що призвело до завищення податкового кредиту з ПДВ за період грудень 2016р. на загальну суму 118374,0грн., в результаті чого занижено суму ПДВ по взаєморозрахунках контрагентами - постачальниками ТОВ «Хайлайт» та ТОВ «Ексент Глобал», яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет на суму ПДВ 118374,00 грн.

На підставі висновків акту перевірки, контролюючим органом 26.04.2017р. прийнято податкове повідомлення - рішення №0001161422, яким ТОВ «НК Техсервіс» збільшено суму ГЗ за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 118374,00 грн. за основним платежем та 29593,5грн. за штрафними санкціями.

Підставою для прийняття спірного податкового повідомлення-рішення стали висновки ДПІ про те, що контрагенти постачальники ТОВ «Хайлайт» та ТОВ «Ексент Глобал» не мали можливості здійснити господарські операції обумовлені договорами, оскільки у них відсутні трудові ресурси, відсутні власні чи орендовані приміщення та основні засоби. Вказані факти свідчать про те, що платником податку на доведений факт отримання послуг.

Перевіряючи правомірність прийняття спірного податкового повідомлення-рішення, з урахуванням підстав, з якими позивач просить його скасувати, судова колегія виходить з наступного.

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Як визначено в ст.9 вказаного Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Отже, вищенаведені норми діючого законодавства чітко визначають перелік документів, які повинні оформлятися при проведенні господарських операцій, вимоги до їх оформлення, а також що фіксують такі первинні бухгалтерські документи.

Відповідно до п.198.1 ст.198 ПК України (далі - ПКУ) (чинний на момент виникнення спірних правовідносин) право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

За правилами п.198.2 ст.198 ПКУ (чинний на момент виникнення спірних правовідносин), датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною. Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду. Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем. Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього Кодексу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами). Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.

В п.198.3 ст.198 ПК України (чинний на момент виникнення спірних правовідносин), зазначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Пунктом 198.6 ст.198 ПК України (чинний на момент виникнення спірних правовідносин), визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу. У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної. Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку. Для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу таке право зберігається до моменту продажу такого заставленого майна.

На підтвердження реальності господарських операцій позивач надав договір №161118 від 18.11.2016р. укладений між позивачем та ТОВ «Хайлайт» на капітальний ремонт вимощення будівлі НВК гімназії за адресою: вул. Ярослава Мудрого,116а, м.Каховка. Предметом даного договору є те, що Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується на свій ризик виконати за завданням Замовника з використанням своїх матеріалів Капітальний ремонт вимощення будівлі НВК гімназії за адресою: вул.Ярослава Мудрого,116а, м. Каховка Херсонської області, а Замовник прийняти та оплатити виконані роботи. Відповідно до п.1.2 Договору, виконавець на свій розсуд має право залучати третіх осіб для виконання завдання Замовника. ТОВ «Хайлайт» виконувало субпідрядні роботи щодо капітального ремонту вимощення будівлі НВК гімназії за адресою: вул. Ярослава Мудрого,116 а, м.Каховка.

На виконання умов договору №161118 від 18.11.2016 р. платником податку надано: копія Договірної ціни від 18.11.2016р., копія акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016р., податкова накладна №1220008 від 20.12.2016р., Рахунок - фактура №1220008 від 20.12.2016 р. на суму 105400,0 грн., у т.ч. ПДВ 17566,67грн.; Акт приймання виконаних будівельних робіт №122008 за грудень 2016р.

Оплата робіт підтверджується наданою суду копією платіжного доручення №36 від 10.01.2017р. на суму 105400,0грн., у т.ч. ПДВ 17566,67грн.

На виконання умов Договору №19 від 25.10.2016р., укладеного між Відділом освіти Каховської міської ради та ТОВ «НК Техсервіс» до перевірки та до суду надано наступні докази: Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт вимощення будівлі НВК гімназії за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 116 а, м. Каховка; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016р.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016р.; платіжні доручення №64 від 28.10.2016р. на суму 32219,16грн. у т.ч. ПДВ 5369,86грн., №94 від 21.12.2016р. на суму 75178,04 грн. у т.ч. ПДВ 12529,67грн.

Матеріалами справи також підтверджено співпрацю Відділу освіти Каховської міської ради у 2016р. з ТОВ «НК Техсервіс» на закупівлю ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт вимощення будівлі НВК «Гімназія» за адресою: м.Каховка, вул. Я.Мудрого,116-а". Додано Протокол №67 від 25.10.2016р. засідання тендерного комітету. Відділ освіти повідомив, що договір №19 від 25.10.2016р. виконано позивачем в повному обсязі та вчасно.

Щодо стосується господарських взаємовідносин позивача з Іванівським міжрайонним управлінням водного господарства, де ТОВ «Хайлайт» виконувало роботи щодо проведення капітального ремонту насосу 150 CVE-350 в якості субпідрядника, то до матеріалів справи надано наступні документи: договір №261 від 20.12.2016р., укладений між Іванівським міжрайонним управлінням водного господарства та ТОВ «НК Техсервіс» про надання платних послуг. За умовами даного договору, замовник замовляє, а Виконавець надає послуги з капітального ремонту насосу 150 CVE-350 на суму 34000,0грн.

На виконання умов договору, як до перевірки так і до матеріалів справи надано наступні документи: акт №38 від 20.12.2016р. на суму 34000,0грн., локальний кошторис, відомість ресурсів, податкову накладну №11 від 21.12.2016р. на суму 34 000,0грн. Оплату наданих послуг підтверджується платіжним дорученням №1657 від 20.12.2016р. на загальну суму 34000,0грн. у т.ч. ПДВ 5666,67грн.

Крім того, 2.12.2016р. між ТОВ «НК Техсервіс» та ТОВ «Хайтлайт» було укладено Договір №161202 на капітальний ремонт насосу 150 CVE-350. Відповідно до умов Договору, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується на свій ризик виконати за завданням Замовника з використанням своїх матеріалів капітальний ремонт насосу 150 CVE-350. Пунктом 1.2 Договору передбачено, що виконавець на свій розсуд має право залучати третіх осіб для виконання завдання Замовника.

На підтвердження умов договору, позивачем було надано, як до перевірки так і до матеріалів справи наступні документи: акт №1213013 від 20.12.2016 р. здачі-прийняття робіт (надання послуг); протокол узгодження цін від 02.12.2016р.; рахунок - фактура №1220007 від 20.12.2016р. на загальну суму 29500,0 грн. у т.ч. ПДВ 4916,67 грн.; платіжне доручення №35 від 10.01.2017р. на загальну суму 29500,0 грн. у т.ч. ПДВ 4916,67грн.

Щодо стосується правовідносин позивача з Управлінням Головного Каховського магістрального каналу, слід зазначити наступне.

16.12.2016р. між ТОВ «Хайлайт» та ТОВ «НК Техсервіс» укладено договір купівлі - продажу №161216, відповідно до якого продавець зобов'язується передати у власність, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити наступний товар. Відповідно до зазначеного договору, предметом придбання був насос Sigma 250 QDV 500-54-LV-00-SP. Оплата за насос ТОВ «Хайлайт» здійснювалась безготівково, що підтверджується наданими суду копіями платіжного доручення №34 від 10.01.2016р. та видаткової накладної №1219007 від 19.12.2016р.

12.06.2016р. між позивачем та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу було укладено договір поставки №575 відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити та передати у власність покупця ДК 016:2010 28.13.1 - Помпи для рідин; підіймачі рідини (28.13.13-40.00 - Помпи об'ємні ротаційні, лопатеві) (ДК 021:2015 - 42122000-0-Насоси) (Насосний агрегат). Факт виконання умов договору підтверджено наступними документами: актом приймання-передачі обладнання (устаткування), видатковою накладною №НК-00061 від 20.12.2016р. на загальну суму 316000,0грн. у т.ч. ПДВ 52666,67грн., та довіреністю № 418 від 20.12.2016р. Оплата за поставлений товар здійснювалась безготівково, про що свідчить надана суду копія платіжного доручення №2988 від 22.12.2016р. на загальну суму 316000,0грн. у т.ч. ПДВ 52666,67грн.

Щодо надання послуг позивачем по капітальному ремонту електропостачання насосної станції №1 МК (КЛ 6кВ та КЛ 0,4 кВ), то вказані послуги були надані на підставі договору №543 від 26.07.2016р., за умовами якого, замовник доручає, а підрядник бере на себе виконання капітального ремонту електропостачання насосної станції №1 МК (КЛ 6кВ та КЛ 0,4 кВ).

Для виконання умов договору 21.11.2016 р. між позивачем та його контрагентом ТОВ «Хайлайт» було укладено догорів субпідряду №161121, предметом якого було використання своїх матеріалів для проведення капітального ремонту електропостачання насосної станції №1 МК (КЛ 6кВ та КЛ 0,4 кВ) Управління Головного Каховського магістрального Каналу. Виконання капітального ремонту електропостачання насосної станції №1 МК (КЛ 6кВ та КЛ 0,4 кВ) Управління Головного Каховського Магістрального Каналу відображено в акті №1223011 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016р.

На підтвердження реальності виконаних робіт, суду також надано локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, підсумкова відомість ресурсів, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 26.07.2016р., акти на закриття прихованих робіт від 22.12.2016р., 23.12.2016р., 6.12.2016р., 12.12.2016р., 13.12.2016р., 14.12.2016р. Сплата за отримані послуги підтверджується платіжними дорученнями №2998 від 23.12.2016р. на суму 226155,6грн. та №37 від 10.01.2017р. на суму 222075,6грн.

На підтвердження господарських взаємовідносин ТОВ «НК Техсервіс» з контрагентом ТОВ «Ексент Глобал» ( ЄДРПОУ 39949170 ), позивачем надано договір №260 від 13.12.2016р., укладений між позивачем та Іванівським міжрайонним управлінням водного господарства про надання послуг з проведення ремонту насосу 250 CVA-380/2. Для виконання умов зазначеного договору, 14.11.2016р. між позивачем та ТОВ «Ексент Глобал» було укладено Договір про надання послуг, відповідно до якого виконавець зобов'язується надати послуги, а замовник зобов'язується оплачувати надані послуги. Відповідно до зазначеного договору, ТОВ «Ексент Глобал» проводило капітальний ремонт насосу 250 CVA-380/2. Факт виконання умов договору підтверджено наступними документами: протоколом узгодження договірної ціни від 2.12.2016 р., акт №1213013 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 13.12.2016р., дефектний акт.

Оплата за надані послуги здійснювалась безготівково, про що свідчать надані суду копії платіжних доручень №1626 від 14.12.2016р. на суму 62000,0грн. та № 27 від 26.12.2016р. на суму 57850,0грн.

Виходячи з приписів вищенаведених норм податкового законодавства з урахуванням доказів, наданих платником податків, на підтвердження реальності господарських відносин із даними контрагентами, судова колегія зазначає, що надані первинні документи податкового та бухгалтерського обліку оформленні у відповідності до діючого законодавства, порушень у їх оформлені податковим органом не зазначено.

Слід також звернути увагу на те, що матеріали справи не містять доказів наявності між позивачем та його контрагентом при укладанні і виконанні договорів взаємоузгоджених зловмисних дій, спрямованих на порушення існуючого в державі суспільного ладу або моральних засад.

Нереальність господарських операцій з придбання платником податку товару (робіт, послуг) має підтверджуватися належними, допустимими та достатніми доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях, зокрема обумовлюватись лише допущеними контрагентом порушеннями вимог законодавства. Якщо вказаний контрагент допустив такі порушення, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо нього, адже законом іншого не передбачено.

За таких обставин, судова колегія вважає, що суд першої інстанції дійшов вірного та обґрунтованого висновку про те, що приймаючи спірне податкове повідомлення-рішення, податковий орган не надав належну оцінку наданим первинним документами податкового та бухгалтерського обліку та дійшов помилкового висновку про порушення податкового законодавства з боку платника податку щодо спірних контрагентів. А тому спірне податкове повідомлення-рішення не можливо вважати законними та обґрунтованими.

В доводах апеляційної скарги апелянт посилалися на неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права. На думку судової колегії, викладені у скарзі доводи не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального чи порушення норм процесуального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи по суті.

За таких обставин, судова колегія вважає, що постанова суду ухвалена з додержанням норм процесуального та матеріального права, а тому не вбачає підстав для її скасування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.197, 198, 200, 206,254 КАС України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області - залишити без задоволення.

Постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 3 липня 2017р. - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які брали участь у справі, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції.

Головуючий: Ю.М. Градовський

Судді: К.В. Кравченко

О.В. Лук'янчук

Предыдущий документ : 70674740
Следующий документ : 70674761