Постановление суда № 65942951, 12.04.2017, Бабушкинский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
12.04.2017
Номер дела
2-2813/11
Номер документа
65942951
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 2-2813/11

Провадження №2/200/2406/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2017 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого судді Шевцової Т.В.,

при секретарі Южаковій В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпра цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Чесна музика» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про захист авторських прав та виплату компенсації за порушення майнових авторських прав, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться вищевказана цивільна справа.

20.03.2017 року сторонами було подано до суду заяву про визнання мирової угоди від 07.03.2017 року, відповідно до якої сторони домовилися про наступне:

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Чесна музика», місцезнаходження: 03141, м. Київ, вул. Соломянська, 33, ідентифікаційний код 33628584, (надалі Сторона 1), в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та

ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, адреса реєстрації: 49000, АДРЕСА_1, (надалі Сторона 2), з другої сторони, та

ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, адреса реєстрації: 49000, АДРЕСА_2, (надалі Сторона 3), з третьої сторони,

спільно разом іменуються Сторони, а кожний окремо Сторона, які є сторонами цивільної справи №2-2813/11, що перебуває у провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок, домовились про укладення цієї ОСОБА_4 угоди на зазначених умовах:

1.Сторона 2 зобовязується у дату укладання цієї ОСОБА_4 угоди добровільно сплатити Стороні 1 частину компенсації за порушення майнових авторських прав у розмірі 13210,00 (тринадцять тисяч двісті деcять гривень 00 копійок) гривень. Сторона 3 зобовязується у дату укладання цієї ОСОБА_4 угоди добровільно сплатити Стороні 1 частину компенсації за порушення майнових авторських прав у розмірі 13210,00 (тринадцять тисяч двісті деcять гривень 00 копійок) гривень. Зазначені грошові кошти є компенсацією за порушення виключних майнових авторських прав Сторони 1 на музичні твори: «Ее звали Америка» у виконанні гурту «НЕПАРА», «Капли абсента» у виконанні Иракли, «Я с тобой» у виконанні ОСОБА_5, «Снег идет» у виконанні Глюкоза (зокрема, виключних прав на відтворення та розповсюдження відповідних музичних творів на будь-яких матеріальних носіях), переданих їй товариством з обмеженою відповідальністю «Издательство Монолит» (ліцензіаром) відповідно до ліцензійного договору № ИК/07-90/2 п від 01 квітня 2007 року, з додатком №1 до нього, що було вчинено Стороною 2 та Стороною 3 шляхом розповсюдження ними 22 серпня 2007 року з переносної торгівельної точки, що знаходилась за адресою: м. Дніпропетровськ, на зупинці трамваю №1 напроти дому №31 по просп. Гагаріна, шляхом продажу та пропонування до продажу відповідних примірників музичних творів на DVD-ROM диску «Караоке 200 супер хитов», який не був маркований контрольною маркою.

2.Сторона 1 відмовляється від позовних вимог про стягнення зі Сторони 2 та зі Сторони 3 частини компенсації за порушення майнових авторських прав в сумі 149580,00 (сто сорок девять тисяч пятсот вісімдесят гривень 00 копійок) гривень, із загальної суми позовних вимог про стягнення компенсації 176 000,00 (сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок) гривень, та від стягнення зі Сторони 2 та зі Сторони 3 понесених Стороною 1 витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 120,00 (сто двадцять гривень 00 копійок) гривень.

3.Сторона 1 відмовляється від позовних вимог в частині накладення на Сторону 2 та Сторону 3 штрафу у розмірі 10% суми, присудженої судом на користь Сторони 1, з подальшим направленням відповідної суми до Державного бюджету України; зобовязання Сторони 2 та Сторони 3 опублікувати за власний рахунок в місцевих засобах масової інформації, газеті «Днепровская неделя», резолютивну частину судового рішення по даній справі; зобовязання Сторони 2 та Сторони 3 припинити порушення авторських прав Сторони 1.

4.Сторони погодили, що на Сторону 1 не підлягають покладенню будь-які судові витрати по цивільній справі №2-2813/11. Сторона 2 та/або Сторона 3 не мають ніяких претензій до Сторони 1 щодо компенсації здійснених Стороною 2 та/або Стороною 3 витрат (в тому числі, але не виключно витрат на правову допомогу), пов'язаних з розглядом цивільної справи №2-2813/11 та/або проведенням виконавчих чи інших дій з виконання заочного судового рішення по цій справі.

5.Сторони заявляють, що умови цієї ОСОБА_4 угоди не суперечать закону та не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб.

6.Ця ОСОБА_4 угода укладена в чотирьох примірниках, один для Сторони 1, один для Сторони 2, один для Сторони 3, та один екземпляр - для подання до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

7.Ця ОСОБА_4 угода є укладеною з моменту її підписання Сторонами та скріплення печаткою Сторони 1 та подається до суду у порядку, передбаченому чинним законодавством України.»

ОСОБА_4 Угода підписана усіма сторонами, а позивачем - з прикладенням печатки, а отже сторони погодилися на умови, які визначені нею.

Відповідно до ч.4 ст.175 ЦПК України, у разі укладення сторонами мирової угоди суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі. Відповідно до п.5 вказаної статті, закриваючи провадження у справі, суд за клопотанням сторін може постановити ухвалу про визнання мирової угоди.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи, що сторонами укладено мирову угоду, її умови не суперечать закону та не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб, суд вважає за можливе визнати мирову угоди та провадження по вказаній справі закрити.

Згідно ч.3 ст.206 ЦПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Відповідно до ст.89 ЦПК України з відповідачів слід стягнути на користь держави судовий збір, від сплати якого був звільнений за законом позивач при подачі позову до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.89, 175, 205, 206 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_6 Угоду, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю «Чесна музика», ОСОБА_1, ОСОБА_2 від 07 березня 2017 року, відповідно якої:

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Чесна музика», місцезнаходження: 03141, м. Київ, вул. Соломянська, 33, ідентифікаційний код 33628584, (надалі Сторона 1), в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та

ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, адреса реєстрації: 49000, АДРЕСА_1, (надалі Сторона 2), з другої сторони, та

ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, адреса реєстрації: 49000, АДРЕСА_2, (надалі Сторона 3), з третьої сторони,

спільно разом іменуються Сторони, а кожний окремо Сторона, які є сторонами цивільної справи №2-2813/11, що перебуває у провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок, домовились про укладення цієї ОСОБА_6 угоди на зазначених умовах:

8.Сторона 2 зобовязується у дату укладання цієї ОСОБА_6 угоди добровільно сплатити Стороні 1 частину компенсації за порушення майнових авторських прав у розмірі 13210,00 (тринадцять тисяч двісті деcять гривень 00 копійок) гривень. Сторона 3 зобовязується у дату укладання цієї ОСОБА_6 угоди добровільно сплатити Стороні 1 частину компенсації за порушення майнових авторських прав у розмірі 13210,00 (тринадцять тисяч двісті деcять гривень 00 копійок) гривень. Зазначені грошові кошти є компенсацією за порушення виключних майнових авторських прав Сторони 1 на музичні твори: «Ее звали Америка» у виконанні гурту «НЕПАРА», «Капли абсента» у виконанні Иракли, «Я с тобой» у виконанні ОСОБА_5, «Снег идет» у виконанні Глюкоза (зокрема, виключних прав на відтворення та розповсюдження відповідних музичних творів на будь-яких матеріальних носіях), переданих їй товариством з обмеженою відповідальністю «Издательство Монолит» (ліцензіаром) відповідно до ліцензійного договору № ИК/07-90/2 п від 01 квітня 2007 року, з додатком №1 до нього, що було вчинено Стороною 2 та Стороною 3 шляхом розповсюдження ними 22 серпня 2007 року з переносної торгівельної точки, що знаходилась за адресою: м. Дніпропетровськ, на зупинці трамваю №1 напроти дому №31 по просп. Гагаріна, шляхом продажу та пропонування до продажу відповідних примірників музичних творів на DVD-ROM диску «Караоке 200 супер хитов», який не був маркований контрольною маркою.

9.Сторона 1 відмовляється від позовних вимог про стягнення зі Сторони 2 та зі Сторони 3 частини компенсації за порушення майнових авторських прав в сумі 149580,00 (сто сорок девять тисяч пятсот вісімдесят гривень 00 копійок) гривень, із загальної суми позовних вимог про стягнення компенсації 176 000,00 (сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок) гривень, та від стягнення зі Сторони 2 та зі Сторони 3 понесених Стороною 1 витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 120,00 (сто двадцять гривень 00 копійок) гривень.

10.Сторона 1 відмовляється від позовних вимог в частині накладення на Сторону 2 та Сторону 3 штрафу у розмірі 10% суми, присудженої судом на користь Сторони 1, з подальшим направленням відповідної суми до Державного бюджету України; зобовязання Сторони 2 та Сторони 3 опублікувати за власний рахунок в місцевих засобах масової інформації, газеті «Днепровская неделя», резолютивну частину судового рішення по даній справі; зобовязання Сторони 2 та Сторони 3 припинити порушення авторських прав Сторони 1.

11.Сторони погодили, що на Сторону 1 не підлягають покладенню будь-які судові витрати по цивільній справі №2-2813/11. Сторона 2 та/або Сторона 3 не мають ніяких претензій до Сторони 1 щодо компенсації здійснених Стороною 2 та/або Стороною 3 витрат (в тому числі, але не виключно витрат на правову допомогу), пов'язаних з розглядом цивільної справи №2-2813/11 та/або проведенням виконавчих чи інших дій з виконання заочного судового рішення по цій справі.

12.Сторони заявляють, що умови цієї ОСОБА_6 угоди не суперечать закону та не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб.

13.Ця ОСОБА_6 угода укладена в чотирьох примірниках, один для Сторони 1, один для Сторони 2, один для Сторони 3, та один екземпляр - для подання до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

14.Ця ОСОБА_6 угода є укладеною з моменту її підписання Сторонами та скріплення печаткою Сторони 1 та подається до суду у порядку, передбаченому чинним законодавством України.»

Провадження по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Чесна музика» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про захист авторських прав та виплату компенсації за порушення майнових авторських прав закрити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 640 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір в розмірі 640 грн.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення.

У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Апеляційна скарга подається апеляційному суду Дніпропетровської області через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя Т.В. Шевцова

Предыдущий документ : 65942944
Следующий документ : 65943086