Постановление № 65813519, 04.04.2017, Высший хозяйственный суд Украины

Дата принятия
04.04.2017
Номер дела
910/8280/16
Номер документа
65813519
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року Справа № 910/8280/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Самусенко С.С. - головуючого, Малетича М.М., Плюшка І.А.,

розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Платинум Банк"на рішення та постановугосподарського суду міста Києва від 09.08.2016 Київського апеляційного господарського суду від 22.12.2016у справі№ 910/8280/16господарського судуміста Києваза позовомПублічного акціонерного товариства "Альфа-Банк"доПублічного акціонерного товариства "Платинум Банк"за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" 2. ОСОБА_4простягнення 1 226 186,00 доларів США, за участю представників: від позивача: Дубров Д.Г.,від відповідача: Гамей В.В.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 14.03.2017 касаційну скаргу ПАТ "Платинум Банк" прийнято до провадження у складі колегії суддів: Самусенко С.С. - головуючого, Владимиренко С.В., Малетича М.М. у відповідності до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.03.2017.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 03.04.2017 касаційну скаргу у справі №910/8280/16 прийнято до провадження колегією суддів: Самусенко С.С. - головуючий, Малетича М.М., Плюшка І.А. у відповідності до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.04.2017.

1. Зміст позовних вимог та стислий виклад підстав подання позову

ПАТ "Альфа-Банк" звернулося до господарського суду із позовом до ПАТ "Платинум Банк" про стягнення 1 371 467,95 доларів США.

Позовні вимоги мотивовано тим, що ПАТ "Платинум Банк" не виконало умови гарантії повернення кредиту №02 від 14.04.2015, яка була видана ПАТ "Альфа-Банк" в якості забезпечення виконання зобов`язання ТОВ "Кепітал Констракшн" за укладеним з ПАТ "Альфа-Банк" договором про відкриття кредитної лінії №DAM20-B/15 від 11.04.2015.

24.06.2016 позивач зменшив позовні вимоги у зв`язку зі сплатою відповідачем 145 281,95 доларів США та просив стягнути з відповідача 1 226 186,00 доларів США заборгованості.

2. Стислий виклад суті рішення місцевого та постанови апеляційного господарських судів та мотиви їх прийняття

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.08.2016 у справі №910/8280/16 (суддя: Якименко М.М.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.12.2016 (судді: Сулім В.В. - головуючий, Майданевич А.Г., Гаврилюк О.М.), позов задоволено, стягнуто з ПАТ "Платинум Банк" на користь ПАТ "Альфа-Банк" 1 226 186,00 доларів США заборгованості, 206 700,00 грн. судового збору.

Судові рішення мотивовано тим, що ТОВ "Кепітал Констракшн" порушило умови договору щодо повернення кредитних коштів в розмірі 1 226 186,00 дол. США. Оскільки відповідачем надано позивачу гарантію в забезпечення виконання позичальником умов договору, позовні вимоги є підставними.

Суди послались, зокрема, на ст.ст. 560, 563, 565, 564, 1048, 1049, 1054 ЦК України.

3. Підстави, з яких оскаржено судові рішення господарських судів

ПАТ "Платинум Банк", не погоджуючись із судовими рішеннями, звернулося до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, просить їх скасувати, прийняти нове рішення про відмову у позові.

У скарзі вказано, що у гарантії повернення кредиту №2 від 14.04.2015 не визначено строк її дії. Відповідно не можна вважати, що за даною гарантією кредитор має право пред`явлення вимоги до відповідача, бо строку, в межах якого у позивача могло б виникнути право вимоги до відповідача, не існує. Тому пред`явлення вимоги позивачем до відповідача є незаконним.

Крім того, скаржник зазначає, що протягом травня-червня 2016 боржником та гарантом здійснено часткове погашення заборгованості за кредитним договором.

4. Доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу

ПАТ "Альфа-Банк" у відзиві на касаційну скаргу звертає увагу, що відповідно до умов гарантії повернення кредиту гарантія набирає чинності з 14.04.2015 та діє до дати отримання гарантом від бенефіціара, у форматі автентичного SWIFT-повідомлення, підтвердження повного виконання принципалом своїх зобов`язань за договором.

Загальна сума заборгованості ТОВ "Кепітал Констракшн" перед позивачем за кредитним договором складає 1 517 613,59 дол.

Позивач просить відмовити у задоволення касаційної скарги за необґрунтованістю.

5. Обставини справи, встановлені господарськими судами попередніх інстанцій

11.04.2015 між ПАТ "Альфа-Банк" та ТОВ "Кепітал Констракшн" як позичальником укладено договір про відкриття кредитної лінії №DAM20-B/15, відповідно до умов якого банк відкриває позичальнику невідновлювану кредитну лінію в іноземній валюті, та на підставі додаткових угод до цього договору окремими частинами (траншами) надає позичальнику кредит у порядку та на умовах, визначених цим договором.

Згідно п.1.2 договору ліміт кредитної лінії визначений у 2 000 000 дол. США.

Відповідно до п.1.3 договору розмір процентів за користування кредитом складає 13%.

За п.9.1 договору позичальник повинен повернути банку кредит шляхом повернення кожного траншу частинами та у строки, що визначені у додатковій угоді/додаткових угодах, на підставі якої/яких цей транш наданий, але не пізніше ніж у день закінчення строку дії кредитної лінії.

Відповідно до п.11.6 договору банк має право достроково вимагати повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, і виконання всіх інших зобов`язань позичальника за цим договором у строк не пізніше 10 календарних днів з дати направлення позичальнику відповідної вимоги у разі суттєвого порушення позичальником цього договору. При цьому, суттєвим порушенням позичальником договору вважається будь-яка з наступних обставин: повне або часткове прострочення повернення будь-якого траншу у термін, визначений згідно п. 9.1 цього договору; повне або часткове прострочення сплати процентів за користування кредитом хоча б за один місяць, якщо таке прострочення складає 20 і більше календарних днів.

Згідно п.2.1 договору належне виконання позичальником зобов`язання забезпечується, зокрема, безвідкличною та безумовною гарантією ПАТ "Платинум Банк".

Відповідно до гарантії повернення кредиту №02 від 14.04.2015 ПАТ "Платинум Банк" як гарант за цією гарантією безвідклично та безумовно зобов`язується протягом 5 робочих днів з дати отримання гарантом вимоги ПАТ "Альфа-Банк" у форматі автентичного SWIFT-повідомлення, сплатити будь-яку суму або суми, загальний розмір якої (яких) не перевищуватиме загальної суми цієї гарантії, що складає 2 000 000,00 дол. США. Вимога повинна бути направлена гаранту у форматі автентичного SWIFT-повідомлення. Загальна сума цієї гарантії буде автоматично зменшуватись на всі суми, що виплачені гарантом за цією гарантією на користь ПАТ "Альфа-Банк".

Ця гарантія набирає чинності з 14.04.2015 та діє до дати отримання гарантом від бенефіціара, у форматі автентичного SWIFT-повідомлення, підтвердження повного виконання принципалом своїх зобов`язань за договором. Будь-яка вимога стосовно цієї гарантії повинна бути одержана гарантом не пізніше зазначеної вище події. Після настання зазначеної події зобов`язання гаранта припиняться в будь-якому випадку.

Ця гарантія надається виключно Публічному акціонерному товариству "Альфа-Банк" і не може передаватись або бути переуступленою без згоди гаранта.

Судами встановлено, що банк в повному обсязі виконав свої зобов`язання за договором та надав ТОВ "Кепітал Констракшн" кредит на суму 2 000 000 дол.США.

ТОВ "Кепітал Констракшн" прострочило строк повернення траншу у розмірі 250000,00 доларів США.

27.08.2015 ПАТ "Альфа-Банк" на адресу ТОВ "Кепітал Констракшн" направлено вимогу про дострокове виконання зобов`язань за договором у строк не пізніше 10 календарних днів з дати направлення вимоги, а саме наступних зобов`язань: дострокового повернення ПАТ "Альфа-Банк" основної заборгованості по кредиту у розмірі 2 000 000 доларів США; сплати заборгованості по пені за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 10 273,97 доларів США; сплати заборгованості по процентам за користування кредитом у розмірі 58 500,00 доларів США; сплати заборгованості по пені за прострочення сплати процентів у розмірі 227,22 доларів США.

У зв`язку з невиконанням умов договору позичальником ПАТ "Альфа-Банк" звернулося до ПАТ "Платинум Банк" із вимогою про сплату платежу за банківською гарантією шляхом відправлення авторизованих повідомлень відповідного змісту системою SWIFT.

Протягом вересня 2015 - червня 2016 заборгованість перед ПАТ "Альфа-Банк" погашено частково в розмірі 773 817,00 дол. США.

Судами встановлено наявність заборгованості ТОВ "Кепітал Констракшн" перед ПАТ "Альфа-Банк" за кредитним договором у розмірі 1 226 186,00 доларів США.

Судами враховано, що обов`язок гаранта перед кредитором обмежується сплатою суми, на яку видано гарантію, а тому заборгованість ПАТ "Платинум Банк" за гарантією з врахуванням сплачених сум становить 1 226 186,00 дол. США.

6. Норми права, на які звертається увага при вирішенні спору

За ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст.200 Господарського кодексу України гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов`язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов`язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов`язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні.

За ст.560 Цивільного кодексу України за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов`язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Відповідно до ст.561 ЦК України гарантія діє протягом строку, на який вона видана. Гарантія є чинною від дня її видачі, якщо в ній не встановлено інше. Гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не встановлено інше.

Згідно ст.563 Цивільного кодексу України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов`язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії. Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред`являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії.

7. Норми права та мотиви, з яких виходить касаційна інстанція при прийнятті постанови

Відповідно до вимог статті 1117 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права.

Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено наявність заборгованості ТОВ "Кепітал Констракшн" перед ПАТ "Альфа-Банк" за зобов`язанням, забезпеченим гарантією ПАТ "Платинум Банк".

Суди, врахувавши часткову сплату суми боргу, та суму, обмежену гарантією ПАТ "Платинум Банк", дійшли мотивованого висновку про наявність підстав для задоволення позову.

Щодо доводів скаржника про незаконність вимоги кредитора до гаранта з підстав відсутності у гарантії строку її дії касаційна інстанція зазначає наступне.

Листом від 12.10.2010 № 25-112/2463-17730 Національний Банк України повідомив, що уповноважені банки здійснюють операції за гарантіями відповідно до вимог, в тому числі, Уніфікованих правил для гарантій, розроблених Міжнародною торговельною палатою 1992 року.

За ст.3 Уніфікованих правил для гарантій всі гарантії повинні містити, зокрема строк, на який видано гарантію, або подію, при настанні якої гарантійне зобов`язання припиняється.

Згідно ст.ст. 22, 23 Уніфікованих правил для гарантій закінчення строку, зазначеного в гарантії для пред`явлення вимоги, визначається календарною датою або поданням відповідних документів гаранту.

Як вбачається із встановлених судами попередніх інстанцій обставин, ця гарантія набирає чинності з 14.04.2015 та діє до дати отримання гарантом від бенефіціара підтвердження повного виконання принципалом своїх зобов`язань за договором. Будь-яка вимога стосовно цієї гарантії повинна бути одержана гарантом не пізніше зазначеної вище події. Після настання зазначеної події зобов`язання гаранта припиняться в будь-якому випадку.

В гарантії ПАТ "Платинум Банк" зазначив подію, при настанні якої гарантійне зобов`язання припиняється, що відповідає, зокрема, положенням Уніфікованих правил для гарантій, розроблених Міжнародною торговельною палатою 1992 року.

За встановлених судами обставин висновки про задоволення позову є законними та мотивованими.

Згідно ч.2 ст.1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

8. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

З дотриманням передбачених законодавством меж перегляду справи в касаційній інстанції, заслухавши суддю-доповідача, представників позивача та відповідача, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши правильність застосування норм матеріального та процесуального права господарськими судами попередніх інстанцій, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

Доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки встановлених судами обставин.

Колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що оскаржувані рішення та постанова судів попередніх інстанцій прийнято із повним, всебічним та об`єктивним з`ясуванням обставин, які мають значення для справи, а також з дотриманням норм матеріального і процесуального права, у зв`язку з чим для задоволення касаційної скарги правові підстави відсутні.

Відповідно до ст.1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ПАТ "Платинум Банк" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.12.2016 у справі №910/8280/16 залишити без змін.

Головуючий суддя С. Самусенко

Судді: М. Малетич

І. Плюшко

Предыдущий документ : 65813509
Следующий документ : 65813528