Решение № 6531211, 09.11.2009, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Дата принятия
09.11.2009
Номер дела
4683-2009
Номер документа
6531211
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 203

РІШЕННЯ

Іменем України

09.11.2009 Справа №2-29/4683-2009

За позовом Товариства з обмеженою відповідальність «Легія» (98108, м. Феодосія, пер. Корабельний, 31, код ЄДРПО України 22241075). До відповідача Феодосійської міської ради (98100, м. Феодосія, вул. Земська, 4).

Про визнання незаконною вимоги та залишення договору в первинній редакції.

Суддя О.І. Башилашвілі

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача Гіріч С. В., директор.

Від відповідача Борисова О. Ю., довіреність №02-29/2909 від 15.12.2008р., представник.

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальність «Легія» звернулося до господарського суду АР Крим із позовною заявою до відповідача - Феодосійської міської ради про визнання незаконною вимоги на зміну умов договору оренди землі від 09.08.2007р. реєстраційний номер 040701900185 укладений Феодосійською міською радою з ТОВ «Легія», з підвищенням орендної плати та залишити договір оренди землі від 09.08.2007р. реєстраційний номер 040701900185 укладений Феодосійською міською радою з ТОВ «Легія» в первинній редакції.

Заявою від 19.10.2009р. вих. б/н позивач змінив предмет позову та просить суд:

-змінити умови договору оренди землі від 09.08.2007р. реєстраційний номер №040701900185, укладений між Феодосійською міською радою та ТОВ «Легія», зобовязавши Феодосійську міську раду укласти з ТОВ «Легія» додаткову угоду до договору оренди землі від 09.08.2007р. реєстраційний номер №040701900185 з урахуванням протоколу розбіжностей до додаткової угоди договору оренди землі від 09.08.2007р. реєстраційний номер №040701900185;

-встановити, що орендна плата по оренді землі за період з 2008р. по договору оренди землі від 09.08.2007р. реєстраційний номер №040701900185, оплачена ТОВ «Легія» повністю і перерахунку не підлягає.

Судом прийнята заява до розгляду.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач необґрунтовано підняв розмір орендної плати за оренду земельної ділянки та необґрунтовано вимагає підписати додаткову угоду до договору оренди про збільшення орендної плати.

Відповідач проти позову заперечує посилається на те, що розмір орендної плати змінений законодавцем, що не залежить від волі сторін.

За клопотанням сторін строк вирішення спору продовжувався відповідно до ст. 69 ГПК України.

Розгляд справи відкладався відповідно до ст. 77 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до договору оренди землі від 26.01.2007р., зареєстрованому в Державному реєстрі від 09.08.2007р. за № 040501900209 позивач прийняв в термінове платне користування на умовах оренди земельну ділянку загальною площею 0,1378 га., розташований за адресою: м. Феодосія, вул. Федько 82, зона «Прибережна» №84, кадастровий номер ділянки-01 116 000 000 101 30082.

З матеріалів справи вбачається, що разом листом від 12.10.2009р., відповідач направив позивачу на підписання додаткову угоду до договору оренди землі від 09.08.2007р. про внесення змін наступного змісту:

«1. П. 1 - слова „ зона «Прибережна» №84" читати: „з 01.01.2009 р. економіко-планувальна зона №7".

2. П. 5 - читати у наступної редакції: „ Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить: з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. (включно) - 357912,89 гривень, з 01.01.2009 р. -1064605,71 гривень".

3. П. 9 - читати у наступної редакції: „ Орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється орендарем починаючи з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. (включно), у грошовій формі із зазначенням 3 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розміром 1073739 грн. (Десять тисяч сімсот тридцять сім гривень 39 коп.), починаючи з 01.01.2009 р. у грошовій формі із зазначенням 3 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розміром 31938,17 грн. (Тридцять одна тисяча дев'ятсот тридцять вісім гривень 17 коп.) за рік.

4. П. 36 - читати у наступної редакції: „ Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткових угод, які являються невід'ємною частиною основного договору. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду".

5. Доповнити п. 48 у наступної редакції: „Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного фонду власником земельної ділянки, крім випадків, визначених законом ".

Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору оренди землі від 09 серпня 2007р. реєстраційний № 040701900185.

Решту тексту залишити без змін» (а.с. 32-33).

Відповідач у свою чергу не погодився укладати додаткову угоду в редакції відповідача, у звязку з чим склав протокол розбіжностей до вказаної додаткової угоди, наступного змісту:

«П. 5 читати в наступній редакції: «Нормативна грошова оцінка земельних ділянок складає: з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. (включно) - 357912,89 гривень, з 01.01.2009 р. - 1064605,71 гривень».

П.9 - читати в наступній редакції: «Орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється орендарем починаючи з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. (включно), в грошовій формі з визначенням 3 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки і розміром 10737,39 грн (Десять тисяч сімсот тридцять сім гривень 39 коп.), починаючи з 01.01.2009 р. в грошовій формі з визначенням 3 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки і розміром 31938,17 грн. (Тридцять одна тисяча дев'ятсот тридцять вісім гривень 17 коп.) за рік.».

Суд встановив, що пропозиція міської ради Феодосії про зміну умов вказаного договору оренди землі ґрунтується на пункті 8 розділу II Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» відповідно до якого були внесені зміни в Закон України «Про оренду землі», згідно якого частина четверта статті 21 була викладена в новій редакції:

1.Річна орендна плата за земельні ділянки, що знаходяться в державній або комунальній власності, поступає до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, який встановлюється Законом України «Про плату за землю»;

для інших категорій земель - триразового розміру земельного податку, який встановлюється Законом України «Про плату за землю».

2.Річна орендна плата за земельні ділянки, що знаходяться в державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки.

У виконання вказаної норми закону рішенням 28 сесії міської ради 5 скликання «Про міський бюджет на 2008 рік» від 26.01.2008 р. № 1345 були внесені зміни в рішення 41 сесії міської ради 4 скликання «Про введення ставок орендної плати за землю» від 30.09.2005р. № 2299, відповідно до яких був встановлений розмір річної орендної плати за земельні ділянки, що здаються в оренду, у розмірі 3-х відсотків їх нормативної грошової оцінки.

Крім того, рішенням 37 сесії міської ради 5 скликання від 29.08.2008 р. № 1698 «Про затвердженні нормативної грошової оцінки земель м. Феодосії» була затверджена і введена в дію нова нормативна грошова оцінка земель м. Феодосії, відповідно до якої змінилося зонування території м. Феодосії, а рішення міської ради «Про введення ставок орендної плати за землю» від 30.09.2005 р. № 2299 було визнано таким, що втратило силу.

Рішенням 41 сесії міської ради 5 скликання від 28.11.2008 р. № 1842 «Про введення ставок орендної плати за землю» був встановлений розмір річної орендної плати за земельні ділянки, що надаються в оренду, у розмірі трьох відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Вказані вище рішення міської ради про зміну розміру вартості земель м. Феодосії і розміру річної орендної плати за земельні ділянки, що надаються в оренду, були прийняті міською радою Феодосії відповідно до пункту 8 розділу II Закону України «Про державний бюджет на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VІ, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008 року № 309-VI, а також умов спірних договорів оренди.

Частиною 1 статті 73 Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що акти органів місцевого самоврядування прийняті в межах своїх повноважень є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовцями, а також громадянами, які постійно проживають на відповідній території. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяний місцевому самоврядуванню збиток їх діями або бездіяльністю, а також в результаті невиконання рішень органів і посадовців місцевого самоврядування.

Суд встановив, що усі вказані рішення у відповідності і з дотриманням порядку, встановленого Законом України «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», були опубліковані в місцевих засобах масової інформації, тим самим були доведені до відома позивача.

Викладені обставини свідчать про те, що розмір орендної плати був змінений законодавцем, що не залежало від волі сторін за договором, а міська рада Феодосії, в межах, наданих йому законом повноважень, реалізувала встановлену норму закону за допомогою вищезгаданих рішень, обов'язок по виконанню яких передбачений законом.

Пунктами 3, 4 ст. 11 Цивільного кодексу України визначено, що цивільні права і обов'язки виникають безпосередньо з актів цивільного законодавства. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права і обов'язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.

З метою приведення у відповідність з чинним законодавством укладеного договору оренди землі на підставі ст. 181 Господарського кодексу України, відповідач направив на адресу позивача лист про необхідність укладення додаткової угоди до договору оренди землі, що у свою чергу не свідчить про зміну умов договору оренди орендодавцем в односторонньому порядку, а повною мірою відповідає вказаним вище нормам чинного законодавства і актам Феодосійської міської ради.

Крім того, пунктом 12 спірного договору оренди землі встановлено, що розмір орендної плати переглядається щорічно у випадку, зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів в наслідок інфляції, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно ст. 189 Господарського кодексу України, ст. 632 Цивільні кодекси України ціна є істотною умовою договору, у випадках, встановлених законом, застосовуються ціни, які встановлюються або регулюються уповноваженим органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

З огляду на викладене, суд вважає, що підстави для задоволення позову відсутні, а дії відповідача цілком обґрунтовані, засновані на законі та не порушують права позивача.

Вступна та резолютивна частини рішення оголошено в судовому засіданні 09.11.2009р.

Повний текс рішення оформлено та підписано 09.11.2009р.

На підставі викладеного, керуючись ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову відмовити.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки КримБашилашвілі О.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 6531211 ?

Документ № 6531211 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 6531211 ?

Дата ухвалення - 09.11.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 6531211 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 6531211 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 6531211, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Судебное решение № 6531211, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым было принято 09.11.2009. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 6531211 относится к делу № 4683-2009

то решение относится к делу № 4683-2009. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 6531210
Следующий документ : 6531212