Постановление суда № 63656880, 19.12.2016, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
19.12.2016
Номер дела
908/2250/16
Номер документа
63656880
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

номер провадження справи 5/53/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

19.12.2016 Справа № 908/2250/16

За позовом: Публічного акціонерного товариства "Універсал банк" (04114, Київська область, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; 02660, Київська область, м. Київ, вул.Магнітогорська, 1 "ФІМ Центр")

До відповідачів:

1. Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (72319, АДРЕСА_1)

2. Приватного підприємства "ФЕНИКС - ПЛЮС" (72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кірова, 47, кв. 46)

про стягнення солідарно 2 077 200,00 грн.

Суддя Проскуряков К.В.

Представники сторін:

Від позивача: Райковський Т.О., довіреність №123-юд1 від 26.09.2016 р.

Від відповідача-1: не з'явився

Від відповідача-2: не з'явився

СУТНІСТЬ СПОРУ:

25.08.2016 р. до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства "Універсал банк" до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, Приватного підприємства "ФЕНИКС - ПЛЮС" про стягнення солідарно 2 077 200,00 грн.

Ухвалою суду від 25.08.2016 р. позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі №908/2250/16, справі присвоєно номер провадження - 5/53/16, розгляд якої призначено на 26.09.2016 р. Ухвалою суду від 26.09.2016 р. у зв'язку із неявкою у судове засідання представників позивача, відповідачів - 1, 2, розгляд справи відкладено на 17.10.2016 р. Ухвалою від 17.10.2016 р. розгляд справи відкладено на 25.10.2016 р.

Ухвалою від 25.10.2016 р. продовжено строк розгляду справи №908/2250/16 на п'ятнадцять днів до 09.11.2016 р., призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6), провадження у справі № 908/2250/16 зупинено до отримання результатів судової економічної експертизи.

До господарського суду Запорізької області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшли матеріли справи №908/2250/16 з листом від 24.11.2016 р. за вих. №18424-16, у якому зазначено, що у зв'язку з надмірною завантаженістю експертів-економістів КНДІСЕ по виконанню експертиз, призначених у кримінальних провадженнях за постановами Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Національної поліції України, а також по цивільних, господарських, адміністративних справах, зазначену експертизу провести в строки, передбачені п.1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (із змінами), немає можливості, а можливо приступити до її виконання не раніше III кварталу 2017 року. Відповідно до п.1.6. Інструкції № 53/5, повернуто матеріали справи для направлення їх до експертної установи за зоною обслуговування з метою проведення первинної експертизи, а саме до Дніпропетровського НДІСЕ.

Ухвалою суду від 07.12.2016 р. провадження у справі поновлено з 19.12.2016 р., розгляд справи призначено на 19.12.2016 р.

У судове засідання 19.12.2016 р. представники відповідачів 1, 2 у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце призначеного судового засідання були повідомлені належним чином шляхом направлення на їх адреси відповідної ухвали. Клопотань про розгляд справи без уповноважених представників позивача та відповідачів 1, 2 або про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило. Документи витребувані ухвалою суду від 07.12.2016 р. не надіслали.

Частина 3 ст. 22 ГПК України передбачає, що сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Згідно з ч. 2 ст. 4-5 ГПК України, невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.

В матеріалах справи містяться поштові повідомлення №6900115335440 та №6900115335459 від 08.12.2016 р. про вручення поштового відправлення, відповідно до яких уповноважений представник Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 та Приватного підприємства "ФЕНИКС - ПЛЮС" отримав копію ухвалу господарського суду Запорізької області від 07.12.2016 р. про поновлення провадження у справі №908/2250/16.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Представник позивача не заперечив щодо направлення матеріалів справи №908/2250/16 до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судової економічної експертизи.

Як вбачається з матеріалів справи, 28.05.2012 р. між ФОП ОСОБА_1 (далі - Позичальник) та ПАТ "Універсал Банк", яке є правонаступником ВАТ "Універсал Банк" (далі - Банк) укладено Генеральний договір про надання кредитних послуг №BL13756, відповідно до умов якого Банк надає Позичальнику кредитні послуги у валютах, вказаних в цьому договорі, в рамках ліміту, встановленого в базовій валюті, що дорівнює 890 000,00 грн. у порядку і на умовах, зазначених у цьому договорі.

28.05.2012 р. між ФОП ОСОБА_1 та Банком була укладена Додаткова угода № ВL13756/К-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № ВL13756 від 28.05.2012 р., відповідно до якої Банк надав Позичальнику кредитні кошти в сумі 650 000,00 грн. строком до 01.05.2017 р.

28.05.2012 р. між ФОП ОСОБА_1 та Банком була укладена Додаткова угода № ВL13999/К-2 до Генерального договору про надання кредитних послуг № ВL3756 від 28.05.2012 р., відповідно до якої Банк надав Позичальнику кредитні кошти в сумі 240 000,00 гри. строком до 01.05.2015 р.

З метою забезпечення виконання зобов'язань ФОП ОСОБА_1 за Генеральним Договором між Банком та ПП "ФЕНИКС-ПЛЮС" (далі - Поручитель) укладено договір поруки № BL13756-П3 від 28.05.2012 р., відповідно до п. 1.1. якого Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Позичальником усіх його зобов'язань перед Кредитором, що виникли з Генерального договору про надання кредитних послуг № ВL13756 від 28.05.2012 р., укладеного між Кредитором та Боржником, в забезпечення виконання зобов'язань якого укладається цей Договір, а також будь-які інші додаткові (індивідуальні) договори (угоди) до Основного договору, договори про внесення змін до Основного договору, що будуть укладені після набрання чинності цим Договором, укладеного між Кредитором та Боржником, в повному обсязі як існуючих в теперішній час, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. Поручитель відповідає перед Кредитором за порушення зобов'язання Боржником.

Суд зазначає, що з тексту позовної заяви від 16.08.2016 р. за вих. №2619 вбачається, що станом на 25.07.2016 р. заборгованість Позичальника за Додатковою угодою № BL13756/К-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL13756 від 28.05.2012 р. відповідно до наданого розрахунку заборгованості становить 1 915 494,31 грн. та станом на 25.07.2016 р. заборгованість Позичальника за Додатковою угодою № BL13999/К-2 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL13756 від 28.05.2012 р. відповідно до наданого розрахунку заборгованості становить 743 241,96 грн.

Однак, відповідно до прохальної частини позовної заяви, позивачем заявляється вимоги про стягнення солідарно з ФОП ОСОБА_1 та ПП "ФЕНИКС-ПЛЮС" на користь ПАТ "Універсал Банк" заборгованість за Додатковою угодою № BL13756/К-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL13756 від 28.05.2012 р. у розмірі 1 523 438,50 грн. та заборгованість за Додатковою угодою № BL13999/К-2 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL13756 від 28.05.2012 р. у розмірі 553 761,50 грн.

Крім цього, розрахунок заборгованості наданий позивачем до матеріалів справи взагалі не підписаний уповноваженою особою банку, який містять розбіжності з заявленими позовними вимогами в підсумкових розрахунках щодо розміру заборгованості за вказаним договором.

Також, позивачем не надано суду жодних первинних документів на підтвердження видачі кредитних коштів ФОП ОСОБА_1, не надано детального розрахунку суми заборгованості щодо дострокового стягнення кредиту, простроченої заборгованості по кредиту, відсотках, пені та підвищених відсотках, а отже враховуючи, заявлену до стягнення значну суму заборгованості за Генеральним договором про надання кредитних послуг №BL13756 від 28.05.2012 р. та Додаткових угод до нього, існування невідповідностей у позовній заяві та розрахунках позивача щодо розміру заборгованості за вказаним договором, зважаючи на великий обсяг документів, які підлягають дослідженню, суд приходить до висновку про необхідність з власної ініціативи призначити судову економічну експертизу, оскільки вирішення спору потребує спеціальних знань у сфері економічних відносин.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне проведення судової економічної експертизи доручити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, Дніпропетровська область, вул. Набережна В.І. Леніна, 17, офіс 361).

Попередити судових експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про відповідальність, передбачену Законом України "Про судову експертизу", ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України провадження у справі № 908/2250/16 зупинити до отримання результатів судової економічної експертизи.

У порядку ст.ст. 48, 49 ГПК України витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, до вирішення спору по суті покласти на позивача.

Керуючись ст.ст. 31, 41, 48, 49, п. 1 ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити судову економічну експертизу, проведення якої доручити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, Дніпропетровська область, вул. Набережна В.І. Леніна, 17, офіс 361).

На вирішення судових експертів поставити наступні питання:

"1. Якою за даними первинного бухгалтерського обліку ПАТ "Універсал банк" станом на 16.08.2016 р. є заборгованість Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 перед Публічним акціонерним товариством "Універсал банк" (04114, Київська область, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; 02660, Київська область, м. Київ, вул.Магнітогорська, 1 "ФІМ Центр") за Генеральним договором про надання кредитних послуг №BL13756 від 28.05.2012 р. та Додаткових угод до нього, зі сплати:

- суми дострокового стягнення по кредиту;

- простроченої заборгованості по кредиту;

- заборгованості по відсотках;

- пені/підвищених відсотків ?

2. Чи підтверджується даними первинного бухгалтерського обліку заборгованість, заявлена ПАТ "Універсал банк" до стягнення з ФОП ОСОБА_1 за Генеральним договором про надання кредитних послуг №BL13756 від 28.05.2012 р. та Додаткових угод до нього, а саме:

- за Додатковою угодою № ВL13756/К-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № ВL13756 від 28.05.2012 р. у розмірі 1 523 438,50 грн., а саме: дострокове стягнення по кредиту - 110 169,44 грн., прострочена заборгованість по кредиту - 517 345,47 грн., заборгованість по відсотках - 631 182,43 грн., пеня/підвищені відсотки - 264 741,16 грн.;

- за Додатковою угодою № ВL13999/К-2 до Генерального договору про надання кредитних послуг № ВL13756 від 28.05.2012 р. у розмірі 553 761,50 грн., а саме: дострокове стягнення по кредиту - 0,00 грн., прострочена заборгованість по кредиту - 219 428,57 грн., заборгованість по відсотках - 210 491,73 грн., пеня/підвищені відсотки - 123 841,20 грн. ?"

3. На виконання Інструкції про призначення і проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, направити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, Дніпропетровська область, вул. Набережна В.І. Леніна, 17, офіс 361) матеріали господарської справи № 908/2250/16.

4. Сторонам забезпечити судових експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, на вимогу останніх, всіма необхідними для проведення експертизи документами.

5. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Універсал банк" сплатити рахунок на оплату проведення судової економічної експертизи протягом 5 банківських днів після його отримання та попередити позивача, що за невиконання вимог цієї ухвали щодо здійснення оплати за експертизу, суд при прийнятті рішення по справі на підставі п. 5 ч. 1 ст. 83 ГПК України може застосувати до позивача штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6. Зобов'язати судових експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз після завершення проведення експертизи та складання висновку, висновок судового експерта, разом з матеріалами справи направити до господарського суду Запорізької області. При наданні висновку посилатися на номер справи № 908/2250/16.

7. Попередити судових експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про відповідальність, передбачену Законом України "Про судову експертизу", ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

8. Зупинити провадження у справі № 908/2250/16 до отримання результатів судової економічної експертизи.

9. Копії ухвали направити сторонам по справі.

10. Копію ухвали і матеріали господарської справи № 908/2250/16 надіслати судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, Дніпропетровська область, вул. Набережна В.І. Леніна, 17, офіс 361).

Суддя К.В. Проскуряков

Предыдущий документ : 63656879
Следующий документ : 63656882