Постановление № 63042877, 24.11.2016, Одесский апелляционный хозяйственный суд

Дата принятия
24.11.2016
Номер дела
916/2878/14
Номер документа
63042877
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

__________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2016 р.Справа № 916/2878/14Колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді: Воронюка О.Л.

Суддів: Лашин В.В., Величко Т.А.

при секретарі Станковій І.М.

Представники учасників провадження у судове засідання не з'явилися. Про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлені належним чином.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ТОВ "Градокс"

на ухвалу господарського суду Одеської області від 12.10.2016 року

по справі № 916/2878/14

за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНТС УКРАЇНА"

до боржника Спільного українсько - англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) "КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД"

про визнання банкрутом

Встановила:

12.10.2016 ухвалою господарського суду Одеської області відмовлено у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю „Градокс" на дії ліквідатора арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про визнання незаконною бездіяльності ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Колмикової Т.О.; визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Колмикової Т.О. обов'язків ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" та усунення її від виконання повноважень ліквідатора; призначення ліквідатором іншого арбітражного керуючого у відповідності до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

В обґрунтуванні зазначеного судового рішення господарський суд Одеської області послався на ТОВ „Градокс" не зазначено та не доведено жодного порушення ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Не погоджуючись із ухвалою господарського суду Одеської області від 12.10.2016 до Одеського апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою звернулося ТОВ «Градокс» в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та передати справу на розгляд господарського суду Одеської області для розгляду скарги на дії ліквідатора.

В обґрунтування своїх вимог скаржник послався на те, що ліквідатором грубо порушуються норми Закону про банкрутство та не виконуються покладені обов'язки ліквідатора, а саме дії ліквідатора про зобов'язання Державну міграційну службу України надати інформацію про те, чи перебував на території на території України 08.12.2014, 11.02.2015, 30.03.2015 громадянин іншої держави (N.G/ HARDING) не відповідають вимогам Закону про банкрутство та ГПК України оскільки порушують законні права та інтереси інших осіб що негативно вплинути на права та інтереси юридичної особи іншої держави.

Крім того, скаржник зазначив що вимога арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Спільного Українсько - Англійського підприємства (ТОВ) «КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД», оформлене протоколом № 14-12/14 від 08.12.2014 про зобов'язання директора Спільного Українсько - Англійського підприємства (ТОВ) «КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД» здійснити попередні заходи по організації проведення в другій декаді лютого 2015 загальних зборів товариства з метою прийняття рішення стосовно виходу зі складу учасників ТОВ «Градокс» без висування вимог про повернення внеску до статутного капіталу останнього не є правочином, направленим на набуття, зміну чи припинення майнових прав боржника.

15.11.2016 до суду від ліквідатора надійшов відзив на апеляційну скаргу в якій арбітражний керуючий просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувану ухвалу без змін з підстав, викладених у відзиві.

В судове засідання 22.11.2016 представники інших учасників провадження у справі про банкрутство не з'явились, про причини нез'явлення суд не повідомили, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Як зазначено у пункті 3.9. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання.

Відповідно до пункту 3.9.1. вказаної постанови, особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до п.2 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2010р. №01-08/140 "Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами в господарському судочинстві" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи те, що у матеріалах справи містяться докази належного повідомлення учасників процесу у справі про банкрутство про час і місце проведення судового засідання, а також приймаючи до уваги, що неявка інших учасників провадження не перешкоджає перегляду справи по суті, колегія суддів вважає за можливе розглядати справу в порядку вимог статті 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними матеріалами в судовому засіданні 24.11.2016 року.

Розглянувши матеріали оскарження ухвали, доводи апеляційної скарги, перевіривши повноту встановлених судом першої інстанції фактичних обставин справи, проаналізувавши застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Відповідно до частини 2 ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі по тексту - Закон про банкрутство).

Як вбачається із КП «Діловодство спеціалізованого суду» , 13.08.2014 ухвалою господарського суду Одеської області порушено провадження у справі про банкрутство СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД"; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНТС УКРАЇНА" до СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" у сумі 567 889,19грн. ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" строком на сто п'ятнадцять днів; призначено розпорядником майном боржника арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю.

Постановою господарського суду Одеської області від 03.12.2014р визнано банкрутом СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД", відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 10.02.2015р апеляційну скаргу СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" задоволено; постанову господарського суду Одеської області від 03.12.2014р. по справі № 916/2878/14 - скасовано; справу передано для розгляду до господарського суду Одеської області.

Постановою Вищого господарського суду України від 31.03.2015р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Колмикової Т.О. залишено без задоволення; постанову Одеського апеляційного господарського суду від 10.02.2015р. у справі №916/2878/14 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.06.2015р. припинено повноваження керівника СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" ОСОБА_6 та виконавчих органів боржника; виконання обов'язків керівника СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" тимчасово покладено на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Колмикову Т.О. до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.

Постановою господарського суду Одеської області від 27.04.2016р. визнано банкрутом Спільне Українсько-Англійське підприємство (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД", відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.

02.08.2016р. заінтересована особа ТОВ "Градокс" стосовно боржника звернулася до господарського суду Одеської області зі скаргою на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Колмикової Т.О.

12.10.2016 ухвалою господарського суду Одеської області відмовлено у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю „Градокс" на дії ліквідатора арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про визнання незаконною бездіяльності ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Колмикової Т.О.; визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Колмикової Т.О. обов'язків ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" та усунення її від виконання повноважень ліквідатора; призначення ліквідатором іншого арбітражного керуючого у відповідності до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ст. 40 Закону про банкрутство у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії учасників ліквідаційної процедури, здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Згідно до ч. 2. ст. 41 Закону про банкрутство ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Згідно з вимогами частини 11 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство) дії (бездіяльність) ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

Частиною першою ст. 41 Закону про банкрутство встановлено, що ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Згідно з ч. 12 статті 41 Закону про банкрутство у разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.

При реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів. Невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого згідно з цим Законом, за відсутності наслідків, передбачених цією статтею, може бути підставою для усунення арбітражного керуючого від виконання ним своїх обов'язків, про що господарський суд виносить ухвалу.

Як вищезазначено, скаржник у своїй апеляційній скарзі посилається на те, що дії ліквідатора про зобов'язання Державної міграційної служби України надати інформацію про те, чи перебував на території України 08.12.2014р., 11.02.2015р., 30.03.2015р. громадянин іншої держави не відповідають вимогам Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оскільки порушують законні права та інтереси інших осіб, що негативно впливає на права та інтереси юридичної особи іншої держави.

Таке твердження скаржника, на думку колегії суддів, є помилковим, оскільки, запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою є правом ліквідатора відповідно до ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Крім того, як встановлено господарським судом Одеської області та вбачається із матеріалів оскарження ухвали, ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. в порядку та в строки, передбачені Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до господарського суду Одеської області надавалися звіти про хід ліквідаційної процедури, які свідчать про належне виконання обов'язків, передбачених ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Як вбачається із матеріалів оскарження, 13.07.2016 ліквідатор звернувся до господарського суду Одеської області із заявою про спростування майнових дій боржника, а саме засновників боржника, визнання недійсним рішення загальних зборів учасників боржника, оформленого протоколом № 14-12/14 від 08.12.2014 та визнати недійсним рішення загальних зборів боржника, оформлене протоколом № 15/2 від 30.03.2015, вважаючи, що зазначенні рішення є правочинами.

ТОВ „Градокс" вважає, що вимога арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД", оформлене протоколом № 14-12/14 від 08.12.2014р. про зобов'язання директора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" здійснити попередні заходи по організації проведення в другій декаді лютого 2015р. загальних зборів товариства з метою прийняття рішення стосовно виходу зі складу учасників ТОВ „Градокс" без висування вимог про повернення внеску до статутного капіталу останнього, на думку ТОВ „Градокс", не є правочином, направленим на набуття, зміну чи припинення майнових прав боржника, оскільки Спільне Українсько-Англійське підприємство (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" не передавав свою частку у статутному капіталі товариства, а отже не вичиняв дій направлених на відчуження, у тому числі на безоплатне, зазначених майнових прав; скаржником вказано, що боржник реалізував лише своє право на вихід з товариства, не відповідає вимогам Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та ГПК України.

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що до повноважень ліквідатора серед іншого належить подання до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника, а тому колегія суддів не вбачає підстав неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків, а тому вищезазначене посилання скаржника судовою колегією не приймається.

Посилання скаржника в апеляційній скарзі на те, що суд першої інстанції в ухвалі зазначив, що ТОВ "Градокс" є засновником боржника, судовою колегією не приймається, оскільки, як вбачається із тексту ухвали та підтверджено матеріалами оскарження ухвали, саме боржник є є засновником ТОВ "Градокс", яка є заінтересованою особою стосовно боржникаю

Відповідно до ст.ст.34, 35 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Як вбачається із матеріалів оскарження ухвали, постановами Одеського апеляційного господарського суду від 10.02.2015 та Вищого господарського суду від 31.03.2015 по даній справі встановлено що засновником ТОВ «Градокс» є боржник з розміром частки у статутному капіталі 2 906 703, 04грн.

Відповідно до ст. 1 Закону заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, керівник боржника, особи, що входять до органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі і звільнені з роботи за рік до порушення провадження у справі про банкрутство, а також особи, які знаходяться у родинних стосунках із зазначеними особами та підприємцем (фізичною особою) - боржником, а саме: подружжя, їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, усиновлені, усиновлювачі.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 114 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від виконання ним своїх обов'язків здійснюється господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків) або за власною ініціативою.

Отже, як вірно встановлено господарським судом Одеської області ТОВ „Градокс" , як учасник справи - зацікавлена особа стосовно боржника може оскаржити тільки дії (бездіяльність) ліквідатора у порядку ч.1 ст. 41 цього Закону, проте, повноваженнями щодо звернення зі скаргою про усунення арбітражного керуючого від виконання обов'язків, заінтересована особа стосовно боржника не наділена.

Посилання скаржника у своїй апеляційній скарзі на те, що господарським судом Одеської області при винесенні оскаржуваної ухвали не було в повному обсязі досліджено матеріали оскарження ухвали судовою колегією не приймається, оскільки аналізуючи матеріали оскарження ухвали, судова колегія доходить до висновку про те, що судом першої інстанції цілком вірно встановлені обставини справи, ним дана правильна юридична оцінка із застосуванням належних норм матеріального права з дотриманням норм процесуального права, проаналізовано всі доводи, викладені у скарзі ТОВ «Градокс» на дії ліквідатора Колмикової Т.О. та правомірно відмовлено у задоволенні скарги ТОВ «Градокс» на дії ліквідатора.

Враховуючи, що доводи апеляційної скарги не спростовують правильних висновків місцевого господарського суду, судова колегія вважає, що апеляційну скаргу ТОВ "Градокс" необхідно залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду Одеської області від 12.10.2016 року по справі № 916/2878/16 без змін.

Керуючись ст. 85, 99, 101; 106 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу господарського суду Одеської області від 12.10.2016 року по справі № 916/2878/16 залишити без змін, а апеляційну ТОВ "Градокс" без задоволення.

Головуючий суддя О.Л. Воронюк

Суддя В.В. Лашин

Суддя Т.А. Величко

Предыдущий документ : 63042876
Следующий документ : 63042878