Постановление суда № 62974765, 23.11.2016, Хозяйственный суд Волынской области

Дата принятия
23.11.2016
Номер дела
903/806/16
Номер документа
62974765
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"23" листопада 2016 р. Справа № 903/806/16

за позовом: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Луцьк

до відповідача 1: Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк", м. Київ

відповідача 2: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, м. Луцьк

про стягнення 180000 грн.

Суддя Вороняк А.С.

секретар судового засідання Чорний С.О.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_4, довіреність №3336 від 22.11.2016р.

від відповідача 1: н/з

від відповідача 1: н/з

Права та обов'язки роз'яснені відповідно до ст.ст.20, 22 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України)

Відводу складу суду не заявлено.

Клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами не поступало.

Суть спору: Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 про стягнення з відповідача 1 - 59000 грн. заборгованості по орендній платі та 120000 неустойки, а також солідарне стягнення з відповідачів 1000 грн.. Судових витрати по справі просять стягнути з відповідачів.

Ухвалою господарського суду Волинської області від 02.11.2016р. було порушено провадження у справі, а справу призначено до розгляду на 23.11.2016р. та зобов'язано сторони надати суду ряд документів, необхідних для об'єктивного розгляду справи по суті.

09.11.2016р. на електронну пошту та 14.11.2016р. на адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання, в якому зазначено, що відповідач 1 не може виконати вимоги суду(надати письмові пояснення по суті позовних вимог, докази в їх обґрунтування), оскільки не отримав від позивача копії позовної заяви ні на адресу для листування(03115, м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32), ні на юридичну адресу (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6). Просять зобов'язати позивача направити відповідачу 1 копію позовної заяви та додані до неї документи.

23.11.2016р. на адресу суду від представника позивача надійшов супровідний лист з додатками(витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на відповідачів саном на 21.11.2016р.). Разом з тим, у супровідному листі, повідомляють, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору. Також зазначено, що в позовній заяві невірно зазначено ідентифікаційний номер Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, а саме вказано НОМЕР_2, замість НОМЕР_1.

Згідно поданого представником позивача витягу на Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (код ЄДРПОУ 21580639) місцезнаходженням останнього є: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

В матеріалах справи наявний опис вкладення та фіскальний чек, як докази направлення відповідачу 1 позовної заяви з доданими до неї документами за юридичною адресою.

На фіскальному чеці 31.10.2016р. зазначено номер рекомендованого повідомлення за яким відправлявся лист на юридичну адресу відповідача 1(Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк"), а саме №4301033808890.

Згідно витягу з інтернет сайту Українського державного підприємства "Укрпошта" (www.ukrposhta.com), зробленого судом, вбачається, що вказаний лист «не вручене під час доставки», проте не повернуто відправнику назад.

З огляду на клопотання представника відповідача та для з'ясування всіх істотних обставин справи, суд приходить до переконання щодо необхідності направлення примірника позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу 1, ще за адресою вказаною ним для листування, а саме: 03115, м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32.

Крім того, суд зазначає, що ст.22 ГПК України, передбачено право відповідача знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

В судовому засіданні 23.11.2016р. представник позивача не заперечував проти відкладення розгляду спору для повного виконання вимог ухвали суду від 02.11.2016р. та надання нових доказів.

Відповідач 1 компетентного представника в судове засідання 23.11.2016р. не направив, вимог ухвали суду від 02.11.2016р. не виконав, витребуваних документів не надав, проте був належним чином повідомлений про місце і час розгляду справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №0311513103056 від 09.11.2016р..

Відповідач 2 компетентного представника в судове засідання 23.11.2016р. не направив, вимог ухвали суду від 02.11.2016р. не виконав, витребуваних документів не надав, проте був належним чином повідомлений про місце і час розгляду справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №4302604607788 від 09.11.2016р..

Згідно ст.77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи в межах строків встановлених ст.69 ГПК України через нез'явлення представників сторін в судове засідання, неподання витребуваних доказів та необхідність витребування нових доказів.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неподання сторонами всіх витребуваних ухвалою господарського суду Волинської області від 02.11.2016р. документів та необхідність витребування нових доказів, господарський суд вважає, що в даному судовому засіданні розглянути спір неможливо, тому для з'ясування всіх істотних обставин справи, розгляд спору слід відкласти.

Керуючись п.2, 3 ч.1 ст.77, ст.86 ГПК України, господарський суд, -

ухвалив:

1. Розгляд справи відкласти на 07.12.2016р. на 11:30 год..

2. Зобов'язати позивача подати суду: оригінали документів долучених до позовної заяви (для огляду в судовому засіданні); докази направлення(опис вкладення, фіскальний чек) відповідачу 1 примірника позовної заяви та доданих до неї документів за адресою: для листування - 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32; докази фактичного використання(не звільнення) орендованого приміщення відповідачем 1 за період заявлений позивачем до стягнення орендної плати та неустойки(за наявності); документальне підтвердження пояснення причин в разі ненадання витребуваних документів;

3. Повторно зобов'язати відповідача 1 виконати вимоги ухвали господарського суду Волинської області від 02.11.2016р., а саме подати суду: письмові пояснення по суті позовних вимог, докази в їх обґрунтування (докази, які подаються в копіях повинні бути належним чином засвідчені).

4. Повторно зобов'язати відповідача 2 виконати вимоги ухвали господарського суду Волинської області від 02.11.2016р., а саме подати суду: письмові пояснення по суті позовних вимог, докази в їх обґрунтування (докази, які подаються в копіях повинні бути належним чином засвідчені).

5. Повторно зобов'язати сторони надати суду: копію договору №12-1/5-2015 від 31.07.2015р. найму(оренди) майна, укладеного між ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" та ПАТ "Банк Національний Кредит" з усіма додатками до нього(за наявності).

Суд попереджає, що відповідно до ст.83 ГПК України господарський суд має право стягнути в дохід Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, а в разі ненадання позивачем без поважних причин витребуваних судом матеріалів, неявки позивача в судове засідання позов може бути залишено без розгляду (п.5 ст. 81 ГПК України).

Суддя А. С. Вороняк

Предыдущий документ : 62974505
Следующий документ : 62974777