Решение № 61254049, 09.08.2016, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
09.08.2016
Номер дела
910/8280/16
Номер документа
61254049
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2016Справа №910/8280/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк"

до Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кепітал Констракшн»

про стягнення 1 371 467,95 доларів США

Суддя Якименко М.М

Представники сторін:

від позивача: Дубров Д.Г.. - за довіреністю №78/14 від 24.01.2014 року;

від відповідача: Гамей В.В. - за довіреністю №93 від 08.05.2015 року;

від третьої особи: не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Публічного акціонерного товариства "Платінум Банк" про стягнення 1 371 467,95 доларів США.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ПАТ "Платінум Банк" на виконало умови Гарантії повернення кредиту №02 від 14.04.2015 року, яка була видана ПАТ "Альфа-Банк" в якості зобов'язання виконання ТОВ "Кепітал Констракшн" Договору про відкриття кредитної лінії №DAM20-B/15 від 11.04.2015 року укладеного з ПАТ "Альфа-Банк".

З цих підстав позивач просив задовольнити позов стягнувши з відповідача 1 371 467,95 доларів США - заборгованості, 206 700,00 грн. - судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.05.2016 року порушено провадження у справі та призначено її розгляд на 01.06.2016 року, та

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2016 року розгляд справи відкладено на 08.06.2016 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2016 року розгляд справи відкладено на 29.06.2016 року та залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн".

24.06.2016 року через відділ діловодства Господарського суду м. Києва від представника позивача надійшло клопотання про зменшення позовних вимог, відповідно до якого позивач просив суд стягнути з відповідача 1 226 186,00 доларів США - заборгованості та 206 700,00 грн. - судового збору, в зв'язку зі сплатою позивачем 145 281,95 доларів США.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2016 року розгляд справи відкладено на 06.07.2016 року та продовжено строк вирішення спору на 15 днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2016 року розгляд справи відкладено на 26.07.2016 року

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2016 року відкладено розгляд справи на 09.08.2016 року.

В судове засідання 09.08.2016 року представник третьої особи не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до абзацу 3 п. 3.9.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» за змістом зазначеної статті 64 ГПК, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Відповідно до статті 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Представник позивача в судовому засіданні 09.08.2016 року зменшені позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд їх задовольнити, представник відповідача позовні вимоги не визнав.

Відповідно до статті 85 ГПК України в судовому засіданні 09.08.2016 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані матеріали справи в їх сукупності, та заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2015 року між Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» (далі по тексту - Банк, ПАТ «Альфа-Банк», позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кепітал Констракшн» (далі по тексту - Позичальник, ТОВ ««Кепітал Констракшн», боржник, третя особа) укладено Договір про відкриття кредитної лінії №DAM20-B/15 (далі по тексту - Договір), за умовами якого (п.1.1. та 1.2. Договору) Банк відкриває Позичальнику невідновлювану кредитну лінію в іноземній валюті, та на підставі додаткових угод до цього договору окремими частинами (траншами) надає Позичальнику Кредит у порядку та на умовах, визначених цим Договором. Ліміт Кредитної лінії визначений у 2 000 000,00 доларів США (п. 1.2. Договору)

Відповідно до п.1.3. Договору розмір процентів за користування кредитом складає 13%.

Згідно з п.2.1. Договору, належне виконання Позичальником зобов'язання забезпечується:

а) неустойкою (пенею,штрафом), що передбачені Договором;

б) порукою ОСОБА_3 на повну суму зобов'язань Позичальника за цим Договором та на строк дії цього Договору;

в) безвідкличною та безумовною гарантією ПАТ «Платинум Банк».

Відповідно до Гарантії повернення кредиту №02 від 14.04.2015 року (далі по тексту - Гарантія) Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк», юридична адреса: 03680, м. Київ, ВУЛИЦЯ АМОСОВА, будинок 12, SWIFT code: INMCUAUK (далі по тексту - відповідач, ПАТ «Платинум Банк», Гарант), за цією гарантією безвідклично та безумовно зобов'язуємося протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Гарантом Вашої вимоги у форматі автентичного SWIFT-повідомлення (тут і надалі - Вимога), сплатити Вам будь-яку суму або суми, загальний розмір якої (яких) не перевищуватиме загальної суми цієї Гарантії, що складає 2 000 000,00 (Два мільйони) доларів США.

Вимога має бути викладена українською мовою та містити:

- посилання на реквізити (дату та номер) цієї Гарантії;

- зазначення того, що Принципал не виконав свої зобов'язання за Договором та у чому полягає невиконання;

- зобов'язань, з посиланням на номери відповідних пунктів Договору;

Вимога повинна бути направлені Гаранту у форматі автентичного SWIFT-повідомлення.

Загальна сума цієї Гарантії буде автоматично зменшуватись на всі суми, що виплачені Гарантом за цією Гарантією на Вашу користь.

Ця гарантія набирає чинності з 14 квітня 2015 року та діє до дати отримання Гарантом від Бенефіціара, у форматі автентичного SWIFT-повідомлення, підтвердження повного виконання Принципалом своїх зобов'язань за Договором. Будь-яка Вимога стосовно цієї Гарантії повинна бути одержана Гарантом не пізніше зазначеної вище події. Після настання зазначеної події зобов'язання Гаранта припиняться в будь-якому випадку.

Ця гарантія надається виключно Публічному акціонерному товариству "АЛЬФА-БАНК" і не може передаватись або бути переуступленою без згоди Гаранта.

Відповідно до п.9.1. Договору, Позичальник повинен повернути Банку Кредит шляхом повернення кожного Траншу частинами та у строки, що визначені у додатковій угоді/додаткових угодах, на підставі якої/яких цей Транш наданий, але не пізніше ніж у день закінчення строку дії Кредитної лінії.

Відповідно до п.11.6. Договору, Банк має права достроково вимагати повернення Кредиту, сплати процентів за користування кредитом, і виконання всіх інших зобов'язань Позичальника за цим Договором у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати направлення Позичальнику відповідної вимоги у разі суттєвого порушення Позичальником цього Договору. При цьому, суттєвим порушенням Позичальником Договору вважається будь-яка з наступних обставин:

- повне або часткове прострочення повернення будь-якого Траншу у термін, визначений згідно з пунктом 9.1. цього Договору;

- повне або часткове прострочення сплати процентів за користування Кредитом хоча б за один місяць, якщо таке прострочення складає 20 (Двадцять) і більше календарних днів.

Банк в повному обсязі виконав свої зобов'язання за Договором та надав ТОВ «Кепітал Констракшн» кредит, що підтверджується меморіальним ордером №71979 від 16.04.2015 року на суму 2 000 000,00 доларів США.

Позивачем в позовній заяві зазначено, що 21.08.2015 року ТОВ «Кепітал Констракшн» прострочило строк повернення траншу у розмірі 250 000,00 доларів США зі строком погашення до 25.07.2015 року, виданого на підставі Додаткової угоди № 1 від 11 квітня 2016 року, чим порушило зобов'язання щодо своєчасного погашення кредиту.

27.08.2015 року позивачем на адресу ТОВ «Кепітал Констракшн» направлена вимога вих. №74832-11-6/6 про дострокове виконання зобов'язань за Договором у строк не пізніше 10 (Десяти) календарних днів з дати направлення вимоги, а саме наступних зобов'язань:

- дострокового повернення ПАТ «Альфа-Банк» основної заборгованості по кредиту, у розмірі - 2 000 000,00 доларів США;

- сплатити заборгованості по пені за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 10 273,97 доларів США;

- сплатити заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 58 500,00 доларів США;

- сплатити заборгованість по пені за прострочення сплати процентів у розмірі 227,22 доларів США.

Однак, впродовж встановленого Договором терміну Вимога вих. №74832-11-6/6 виконана не була.

У зв'язку з невиконанням умов договору Позивач звернувся до ПАТ «Платинум Банк» з вимогою про сплату платежу за банківською гарантією (далі по тексту - вимога платежу), шляхом відправлення авторизованих повідомлень відповідного змісту системою SWIFT. Зокрема, відповідачу були направлені наступні вимоги:

- вимога від 28.07.2015 року на суму 272 861,19 дол. США;

- вимога від 10.09.2015 року на всю суму забезпечену гарантією в розмірі 2 000 000,00 дол. США;

- вимога від 16.09.2015 року на загальну суму в розмірі 340 844,85 дол. США;

- вимога від 06.10.2015 року на загальну суму 20 428,83 дол. США;

- вимога від 19.02.2016 року на суму 16 791,67 дол. США;

- вимога від 22.02.2016 року на суму 250 000,00 дол. США.

- вимога від 26.02.2016 року на суму 1 371 467,95 дол. США

Відповідачем заборгованість погашена частково в розмірі 773 817,00 дол. США, що підтверджується наступним:

- 16.09.2015 року - меморіальним ордером №423119674 у розмірі 447 512,76 грн.;

- 17.09.2015 року - меморіальним ордером №424176988 у розмірі 95 183,85 грн.;

- 17.09.2015 року - меморіальним ордером №96608 у розмірі 250 000,00 дол. США;

- 17.09.2015 року - меморіальним ордером №96609 у розмірі 66 444,45 дол. США;

- 06.10.2015 року - меморіальним ордером №439727559 у розмірі 521,90 грн.;

- 07.10.2015 року - меморіальним ордером №16449 у розмірі 20 402,77 дол. США;

- 22.02.2016 року - меморіальним ордером №594276 у розмірі 16 791,67 дол. США;

- 26.02.2016 року - меморіальним ордером №95381 у розмірі 250 000,00 дол. США;

- 03.06.2016 року - меморіальним ордером №101559 у розмірі 145 281,98 дол. США.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначив, що заборгованість ТОВ «Кепітал Констракшн» перед ТОВ «Альфа-Банк» за кредитним договором складає 1 226 186,00 доларів США, обов'язок гаранта перед кредитором обмежується сплатою суми, на яку видано гарантію, а тому заборгованість ПАТ «Платинум Банк» за гарантією з врахуванням сплачених сум становить 1 226 186,00 дол. США.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 2 ст. 1054 ЦК України до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником (ст. 560 ЦК України).

Статтею 562 ЦК України, встановлено, що зобов'язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов'язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов'язання.

Згідно зі статтями 563, 565 ЦК України, обов'язок гаранта сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії настає у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, та направлення кредитором гаранту письмової вимоги разом із зазначеними у гарантії документами. За відсутності хоча б однієї з цих умов відповідальність гаранта не настає.

Статтею 564 ЦК України встановлено, що Гарант повинен розглянути вимогу кредитора разом доданими до неї документами в установлений у гарантії строк, а у разі його відсутності - в розумний строк.

Відповідно до частин 1, 2 статті 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

За змістом ч 1 ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

З наданих позивачем доказів вбачається, що Банк взяті на себе зобов'язання виконав належним чином, згідно умов Договору, а ТОВ «Кепітал Констракшн» порушило умови Договору щодо повернення кредитних коштів в розмірі 1 226 186,00 дол. США, а відповідач не виконав умови Гарантії та має заборгованість перед позивачем в розмірі 1 226 186,00 дол. США.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Зважаючи на встановлені обставини справи та вимоги правових норм викладених вище, а також на те, що відповідач в установленому порядку обставини, які повідомлені позивачем, не спростували, розміру позовних вимог не оспорили, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення 1 226 186,00 доларів США нормативно та документально доведені, а тому підлягають задоволенню і стягненню відповідача.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються судом на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 ГПК України, суддя -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Платінум Банк» (03680, м. Київ, ВУЛИЦЯ АМОСОВА, будинок 12; код ЄДРПОУ 33308489) на користь Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; код ЄДРПОУ 23494714) 1 226 186 (один мільйон двісті двадцять шість тисяч сто вісімдесят шість) доларів США 00 центів - заборгованості, 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. 00 коп. - судового збору.

3. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя М.М. Якименко

Дата складання (підписання) повного тексту рішення: 07.09.2016 року.

Предыдущий документ : 61254048
Следующий документ : 61254051