Постановление суда № 58602599, 24.06.2016, Апелляционный суд Черниговской области

Дата принятия
24.06.2016
Номер дела
750/8811/15-ц
Номер документа
58602599
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 750/8811/15-ц Провадження № 22-ц/795/1255/2016 Категорія цивільнаГоловуючий у I інстанції Супрун О.П. Доповідач - Євстафіїв О. К.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2016 року м.Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіОСОБА_1,суддів:ОСОБА_2, ОСОБА_3,при секретарі:ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_5 на рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 06 січня 2016 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, Товариства з обмеженою відповідальністю «Гурман» про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

В апеляційній скарзі ОСОБА_5 просить скасувати дане рішення і постановити рішення про відмову у задоволенні позову.

У серпні 2015 р. уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» предявила позов до ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 і ТОВ «Гурман», у якому просила стягти солідарно з відповідачів на користь ПАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором у сумі 84389 доларів 69 центів США і пеню та штраф за прострочення сплати кредиту й за порушення умов договору у загальній сумі 81035 грн. 66 коп. Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що внаслідок неналежного виконання ОСОБА_6 зобовязань за кредитним договором у нього перед ПАТ «КБ «Надра» станом на 11.08.2015 р. виникла вищевказана заборгованість, у т.ч.: прострочена заборгованість за кредитом 78296 доларів 18 центів США, прострочена заборгованість по процентах за користування кредитом 6094 долари 50 центів США, пеня за прострочення сплати кредиту відповідно до п. 8.2 кредитного договору 61833 грн. 72 коп. і штраф за порушення умов кредитного договору відповідно до п. 8.3 цього договору 19201 грн. 94 коп. ОСОБА_7, ОСОБА_5 і ТОВ «Гурман» є поручителями ОСОБА_6 за договорами поруки відповідного змісту, згідно з якими вони зобовязалися у повному обсязі відповідати перед ПАТ «КБ «Надра» солідарно з ОСОБА_6 за виконання останнім зобовязань за кредитним договором. Проте ОСОБА_7, ОСОБА_5 і ТОВ «Гурман» теж не виконують взятих на себе зобовязань.

Оскаржуваним рішенням позов частково задоволено: на користь ПАТ «КБ «Надра» стягнуто 84389 доларів 69 центів США заборгованості за кредитом та процентами за користування ним і 81035 грн. 66 коп. неустойки солідарно з ОСОБА_6 й ОСОБА_7, солідарно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 і солідарно з ОСОБА_6 й ТОВ «Гурман»; з кожного відповідача на користь держави стягнуто 913 грн. 50 коп. судового збору.

Доводи апеляційної скарги зводяться до такого:

- оскільки спірна заборгованість виникла у 2010 році, то по справі сплинув встановлений ст. 257 ЦК України строк позовної давності,

- у позові розмір заборгованості значно завищено, алгоритм нарахування процентів за користування кредитом, комісії та підвищених процентів не відповідає умовам договору. Для правильного обчислення розміру заборгованості у позивача слід витребувати первинні документи, що підтверджують факт сплати кредиту, т.я. у ОСОБА_5 вони не збереглися,

- стягнувши заборгованість за кредитом на користь ПАТ «КБ «Надра», суд вийшов за межі позовних вимог, оскільки це товариство не було залучено до участі у справі позивачем по ній є уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра»; судом не досліджувалися правові підстави і повноваження позивача на предявлення позову,

- банк не звернувся протягом 6 місяців після зміни строку повернення кредиту з позовом про стягнення заборгованості,

- позовні вимоги до ТОВ «Гурман» підлягають розглядові у порядку господарського, а не цивільного, судочинства.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, суд вважає, що вона підлягає відхиленню, виходячи з наступного.

Постановляючи рішення, що оскаржується, суд І інстанції виходив з того, що внаслідок порушення відповідачами договірних зобовязань між ними й ПАТ «КБ «Надра» у відповідачів перед цим товариством виникла заборгованість за кредитом та процентами за користування ним у сумі 84389 доларів 69 центів США і обовязок по сплаті неустойки у загальній сумі 81035 грн. 66 коп., які належить стягти на користь позивача солідарно з ОСОБА_6 й ОСОБА_7, солідарно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 і солідарно з ОСОБА_6 й ТОВ «Гурман», т.я. солідарна відповідальність поручителів між собою договорами поруки не передбачена. Апеляційний суд не встановив підстав для скасування цього рішення.

Так, по справі встановлено наступне.

18.09.2007 р. між ВАТ «КБ «Надра», нинішня назва якого - ПАТ «КБ «Надра» і ОСОБА_6 укладено договір кредитної лінії № 92/МК/2007-840 (його копія на а.с. 13-14). Згідно з цим договором:

- ПАТ «КБ «Надра» відкрило ОСОБА_6 кредитну лінію у сумі 250000 доларів 00 центів США на 120 місяців з 18.09.2007 р. по 15.09.2017 р. під 14,4% річних виходячи з фактичної кількості днів у розрахунковому місяці, але рік дорівнює 360 дням (пп. 1.1, 1.2, 3.1.2.1),

- видача кредиту здійснюватиметься окремими траншами після підписання окремих додаткових угод, а повернення кожного траншу та сплата процентів здійснюватиметься відповідно до графіків, що є додатками до цього договору (пп. 1.3-1.5),

- у випадку прострочення виконання зобовязання по поверненню кредиту в обумовлений строк ОСОБА_6 сплачує ПАТ «КБ «Надра» проценти за користування кредитом або його частини у розмірі 28,8% річних виходячи з фактичної кількості днів у розрахунковому місяці, але рік дорівнює 360 дням (п. 3.1.2.2),

- у випадку виникнення у ОСОБА_6 прострочення сплати процентів за користування кредитом згідно з графіком за будь-який період, а також у випадку порушення заставодавцем будь-якої умови договору застави ПАТ «КБ «Надра» має право вимагати дострокового повернення кредиту. Вимога про дострокове повернення кредиту повинна бути направлена ОСОБА_6 в письмовому вигляді (п. 3.1.4),

- у випадку порушення ОСОБА_6 строків сплати процентів за користування кредитом він зобовязаний сплатити ПАТ «КБ «Надра» пеню в розмірі 0,5% від суми прострочених зобовязань за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня (п. 8.2),

- за порушення строків повернення кредиту та/чи сплати процентів за користування ним ОСОБА_6 сплачує ПАТ «КБ «Надра» штраф у розмірі 5% від суми заборгованості по поверненню кредиту та/чи сплати процентів, вказаних у графіку й визначених на дату прострочення (п. 8.3).

У додатковій угоді № 1 від 18.09.2007 р. до вказаного кредитного договору сторони домовилися про те, що ПАТ «КБ «Надра» надає ОСОБА_6 транш у розмірі 50000 доларів 00 центів США на період користування з 18.09.2007 р. по 15.09.2017 р. під 14,4% річних, а у разі прострочення його погашення під 28,8% річних (копія цієї угоди на а.с. 15-16).

Згідно з додатковою угодою № 2 від 19.10.2007 р. до зазначеного кредитного договору сторони домовилися про те, що ПАТ «КБ «Надра» надає ОСОБА_6 транш у розмірі 50000 доларів 00 центів США на період користування з 19.10.2007 р. по 15.09.2017 р. під 14,4% річних, а у разі прострочення його погашення під 28,8% річних (копія даної угоди на а.с. 17-18).

У додатковій угоді № 3 від 14.01.2008 р. до цього ж кредитного договору сторони домовилися про те, що ПАТ «КБ «Надра» надає ОСОБА_6 транш у розмірі 50000 доларів 00 центів США на період користування з 14.01.2008 р. по 15.09.2017 р. під 14,4% річних, а у разі прострочення його погашення під 28,8% річних (копія цієї угоди на а.с. 19-20).

Відповідно до додаткової угоді № 4 від 29.02.2008 р. до цього ж кредитного договору сторони домовилися про те, що ПАТ «КБ «Надра» надає ОСОБА_6 транш у розмірі 150000 доларів 00 центів США на період користування з 29.02.2008 р. по 15.09.2017 р. під 14,4% річних, а у разі прострочення його погашення під 28,8% річних (копія цієї угоди на а.с. 21-22).

Видача ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_6 коштів на виконання перелічених вище договорів підтверджена копіями документів на а.с. 36-39.

Згідно з додатковою угодою № 5 від 01.12.2010 р. до кредитного договору, про який йдеться (її копія на а.с. 23-28), сторони домовилися про те, що ліміт заборгованості за кредитною лінією становить 250000 доларів 00 центів США, що процентна ставка за користування кредитними коштами у межах кредитної лінії становить 14,4% річних та що у випадку порушення ОСОБА_6 своїх зобовязань йому встановлюється процентна ставка на рівні 14,4% річних. В цій угоді також зазначено, що:

- погашення кредитної заборгованості здійснюється у такій черговості: судові витрати, штрафи, пені, прострочена заборгованість за нарахованими комісіями, прострочена заборгованість за нарахованими процентами, прострочена заборгованість по кредиту, строкова заборгованість за нарахованими комісіями, строкова заборгованість за нарахованими процентами, строкова заборгованість по кредиту,

- у разі невиконання ОСОБА_6 зобовязань щодо строків та повноти сплати кредиту, процентів та/або комісії він сплачує ПАТ «КБ «Надра» пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення, що діяла у період прострочення,

- у випадку прострочення ОСОБА_6 зобовязань щодо строків сплати процентів понад 30 календарних днів він, починаючи з 30-го дня прострочення, зобовязаний сплатити ПАТ «КБ «Надра» штраф у розмірі 10% від суми несплаченого платежу.

Після укладення додаткової угоди № 5 від 01.12.2010 р. до кредитного договору ПАТ «КБ «Надра» та ОСОБА_6 привели у відповідність до неї додаткові угоди №№ 1-4 в частині сплати процентів за користування кредитом, уклавши додаткові угоди №№ 6-9 відповідного змісту (їх копії на а.с. 27-30).

28.01.2015 р. ПАТ «КБ «Надра» й ОСОБА_6 уклали додатковий договір про внесення змін та доповнень до кредитного договору № 92/МК/2007-840 (копія цього додаткового договору на а.с. 31-35). Згідно з цим договором, у разі невиконання або неналежного виконання ОСОБА_6 умов кредитного договору ПАТ «КБ «Надра» має право застосувати процентну ставку у розмірі 14,4% річних + 4% річних, якщо ОСОБА_6 не усунув порушення умов договору протягом 30 календарних днів з дня предявлення ПАТ «КБ «Надра» відповідної вимоги про усунення порушення зобовязання, та самостійно скласти новий графік погашення кредиту, про що рекомендованим листом сповістити ОСОБА_6 Останній зобовязаний протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення отримати новий графік платежів. У разі усунення ОСОБА_6 порушень умов кредитування та належного виконання всіх інших зобовязань ПАТ «КБ «Надра» вправі застосувати процентну ставку у розмірі 14,4% річних.

На забезпечення виконання зобовязань за договором кредитної лінії № 92/МК/2007-840 ПАТ «КБ «Надра» уклало окремі договори поруки з ОСОБА_7, ОСОБА_5 і в особі останнього з ТОВ «Гурман» як з директором цього товариства (копії даних договорів на а.с. 40-42). У цих договорах зазначено, що ОСОБА_7, ОСОБА_5 і ТОВ «Гурман» поручаються перед ПАТ «КБ «Надра» за належне виконання ОСОБА_6 зобовязань за кредитним договором № 92/МК/2007-840 у повному обсязі за сплату всіх (будь-яких) платежів, передбачених кредитним договором (пп. 1.1, 1.3 договорів поруки). У цих договорах також зазначено, що ПАТ «КБ «Надра» набуває право вимагати від поручителів виконання зобовязань, що випливають з кредитних договорів, при умові, якщо в установлений кредитним договором строк виконання ОСОБА_6 зобовязань в цілому чи у будь-якій частині вони не будуть ним виконані, та за умови обовязкового направлення поручителю повідомлення з вимогою виконати зобовязання позичальника (п. 2.1 договорів поруки). Поручителі зобовязані виконати взяті на себе зобовязання не пізніше 3 банківських днів з моменту отримання від ПАТ «КБ «Надра» повідомлення від кредитора про невиконання ОСОБА_6 зобовязань і необхідності їх виконання поручителем (п. 2.2 договорів).

07.08.2015 р. ПАТ «КБ «Надра» направило ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 і останньому як директорові ТОВ «Гурман» вимоги про виконання ними зобовязань, про які йдеться. Це підтверджено копіями вимог відповідного змісту та фіскальних чеків про їх здачу на пошту (а.с. 50-53). Доказів про задоволення цих вимог у справі нема.

Згідно з виконаним ПАТ «КБ «Надра» розрахунком, станом на 11.08.2015 р. у ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 і ТОВ «Гурман» перед ПАТ «КБ «Надра» мається заборгованість за кредитним договором у сумі 84389 доларів 69 центів США і по пені та штрафу за прострочення сплати кредиту й за порушення умов договору у загальній сумі 81035 грн. 66 коп. (а.с. 5-9).

Відповідач ОСОБА_7 позов визнав, що підтверджено його заявою до суду І інстанції від 06.01.2016 р. (а.с. 113).

З встановленого апеляційний суд робить наступні висновки.

Факт наявності у ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 і ТОВ «Гурман» перед ПАТ «КБ «Надра» заборгованості за кредитним договором, розмір якої на 11.08.2015 р. становить: 84389 доларів 69 центів США - за кредитом та за процентами за користування кредитом, по пені та штрафу за прострочення сплати кредиту й за порушення умов договору - у загальній сумі 81035 грн. 66 коп., підтверджено належними й допустимими доказами.

Доводи апеляційної скарги судом відкидаються. Так:

- твердження про те, що оскільки спірна заборгованість виникла у 2010 році, то по справі сплинув встановлений ст. 257 ЦК України строк позовної давності, суперечить виконаному ПАТ «КБ «Надра» розрахунку цієї заборгованості. Згідно з даним розрахунком, вона виникла з 31.03.2015 р.,

- посилання на те. що у позові розмір заборгованості значно завищено, що алгоритм нарахування процентів за користування кредитом, комісії та підвищених процентів не відповідає умовам договору, є голослівним. Крім того, ОСОБА_5 не вказується, які конкретно первинні документи, що підтверджують факт сплати кредиту, слід витребувати у позивача для правильного обчислення розміру заборгованості за кредитним договором,

- стягнувши заборгованість за кредитом на користь ПАТ «КБ «Надра», суд не вийшов за межі позовних вимог. Так, наявними у справі документами підтверджено, що у звязку з початком ліквідації ПАТ «КБ «Надра» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» у встановленому порядку призначено провідного професіонала цього Фонду ОСОБА_8 (а.с. 10-12). Саме останньою предявлено до суду цей позов (а.с. 4). З цих же підстав є хибним твердження апелянта про те, що судом І інстанції не досліджувалися правові підстави і повноваження позивача на предявлення позову,

- посилання на те, що банк не звернувся протягом 6 місяців після зміни строку повернення кредиту з позовом про стягнення заборгованості, є юридично неспроможним, т.я. по справі встановлено, що цей строк не змінювався,

- позовні вимоги до ТОВ «Гурман» підлягають розглядові у порядку цивільного, а не господарського, судочинства, з таких підстав. Стаття 16 ЦПК України приписує, що не допускається обєднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом. Проте по правовій ситуації по даній справі законом встановлено інше. Так, згідно з ч. 1 ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобовязання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Договорами поруки між ПАТ «КБ «Надра» та ОСОБА_7, ОСОБА_5 і ТОВ «Гурман» додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя не встановлено. Тож виходячи з цієї обставини і норм ст. 16 ЦПК України і ч. 1 ст. 554 ЦК України у їх сукупності, позовні вимоги ПАТ «КБ «Надра» до ТОВ «Гурман» підлягають розглядові у порядку цивільного судочинства. У протилежному випадку буде порушено передбачене ч. 1 ст. 543 та ч. 1 ст. 554 ЦК України право ПАТ «КБ «Надра» вимагати виконання обовязку по сплаті кредитної заборгованості ОСОБА_6 солідарно з ТОВ «Гурман».

Законність і обґрунтованість оскаржуваного рішення перевірено у межах доводів апеляційної скарги і підстав для його скасування, зокрема у порядку ч. 3 ст. 303 ЦПК України, не встановлено.

Керуючись ст.ст. 307, 308, 313 315 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_5 відхилити, а рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 06 січня 2016 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але вона може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів з дня набрання нею законної сили.

Головуючий:Судді:

Предыдущий документ : 58602597
Следующий документ : 58602600