Постановление суда № 58340408, 25.04.2016, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
25.04.2016
Номер дела
760/7021/16-к
Номер документа
58340408
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 760/7021/16-к

Провадження №1-кс/760/4626/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Черевичного М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015110000000028 від 11.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття рахунків № 26009063000126 (мульті) ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М." (ЄДРПОУ 37727518), №26000063000330 ТОВ "БТС ТРЕЙД ЮНІОН" (ЄДРПОУ 38261299), №26002063000338 ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 38261278) які перебувають у володінні АТ "ФІНРОСТБАНК" (МФО 328599) за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк"; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаного підприємства в паперовому та електронному вигляді; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень та інших платіжних документів по рахункам;заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з можливістю їх вилучення..

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32015110000000028 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, в період 2014 року, здійснили реєстрацію ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М." (ЄДРПОУ 37727518), ТОВ "БТС ТРЕЙД ЮНІОН" (ЄДРПОУ 38261299), ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 38261278).

Допитаний співзасновник ТОВ "БТС ТРЕЙД ЮНІОН" (ЄДРПОУ 38261299) ОСОБА_4 показав, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду, у розмірі 150 гривень, без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю - продаж товарно - матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

Крім того, проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ «ЮНК-ОІЛ» (ЄДРПОУ 35437309), ТОВ «ВЕКТУРА» (ЄДРПОУ 35963961), ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 38261278).

Слідчий зазначив, що в приміщенні АТ "ФІНРОСТБАНК" (МФО 328599), знаходиться інформація про рух коштів по рахункам № 26009063000126 (мульті) ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М." (ЄДРПОУ 37727518), №26000063000330 ТОВ "БТС ТРЕЙД ЮНІОН" (ЄДРПОУ 38261299), №26002063000338 ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 38261278) яка має значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встано вити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області юристу 2 класу Ковалю Р.В., старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Черевичному М.О., старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Касяненку В.О., старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Яровому В.В. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів щодо відкриття рахунків № 26009063000126 (мульті) ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М." (ЄДРПОУ 37727518), №26000063000330 ТОВ "БТС ТРЕЙД ЮНІОН" (ЄДРПОУ 38261299), №26002063000338 ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 38261278) які перебувають у володінні АТ "ФІНРОСТБАНК" (МФО 328599) за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк"; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаного підприємства в паперовому та електронному вигляді; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень та інших платіжних документів по рахункам; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

.При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 58340408 ?

Документ № 58340408 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58340408 ?

Дата ухвалення - 25.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58340408 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 58340408 ?

В Соломенский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 58340406
Следующий документ : 58340409