Решение № 57282259, 14.04.2016, Хозяйственный суд Полтавской области

Дата принятия
14.04.2016
Номер дела
917/201/16
Номер документа
57282259
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2016Справа №917/201/16

за позовом Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк", вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 1, 01001

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фалбі-Лубни", вул. Радянська,1/5,м. Лубни,37500

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - приватне акціонерне товариство Альба Україна, вул. Шевченка,100, м. Бориспіль, Київська область, 08300

про стягнення суми основного боргу

Суддя Сірош Д.М.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність № 25 ЮД1 від 24.02.2016

від відповідача: не зявились

від третьої особи: не зявились

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення та повідомлено дату складання повного рішення у відповідності до вимог ст. 85 ГПК України.

Суть спору: ПАТ "Універсал Банк (надалі - позивач, Новий кредитор) звернувся з позовом до ТОВ ФАЛБІ-ЛУБНИ (надалі - відповідач, Боржник) про стягнення дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу № 369ХФ/11 від 03.01.2011, укладеним між відповідачем та ПАТ Альба Україна (надалі - Первісний кредитор, Позичальник), право грошової вимоги за яким було набуте позивачем відповідно до договору застави майнових прав № PR-02/408/12 від 27.05.2014, укладеного між ПАТ Універсал Банк та ПАТ Альба Україна.

Розглядається позов про стягнення дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу № 369ХФ/11 від 03.01.2011 у розмірі 321 001,71 грн.

Від позивача надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог (вих. №126-юд2), у якій останній просить суд стягнути з відповідача 99 936,39 грн заборгованості.

Як роз'яснив Пленум Вищого господарського суду України у п. 3.10. Постанови від 26.12.2011 N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" передбачені частиною четвертою статті 22 Господарського процесуального кодексу права позивача збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову можуть бути реалізовані до прийняття рішення судом першої інстанції. Під збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти відповідно збільшення або зменшення кількісних показників за тією ж самою вимогою, яку було заявлено в позовній заяві. Згідно з частиною третьою статті 55 Господарського процесуального кодексу ціну позову вказує позивач.

Отже, у разі прийняття судом зміни (в бік збільшення або зменшення) кількісних показників, у яких виражається позовна вимога, має місце нова ціна позову, виходячи з якої й вирішується спір.

Суд приймає до розгляду заяви про зменшення розміру позовних вимог та вирішує спір, виходячи з нової ціни позову.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позов з урахуванням заяв про зменшення розміру позовних вимог та наполягав на його задоволенні, в обґрунтування позовних вимог посилався на неналежне виконання відповідачем умов договору.

Відповідач у відзиві на позов (вх. №4130 від 01.04.2016) визнав заборгованість у розмірі 100000,00 грн.

Третя особа письмових пояснень по суті предмету спору не надала.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд встановив:

23.03.2012 ПАТ Універсал Банк та ПАТ Альба Україна уклали Кредитний договір № 408/12 з подальшими змінами та доповненнями.

Відповідно до умов Кредитного договору, позивач надав Позичальнику, а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використовувати і повернути Позивачу кредит у формі кредитної лінії, в сумі ліміту кредитної лінії 5 000 000,00 євро, які видаються траншами, та сплачувати проценти за користування кредитними коштами у розмірі 28% річних, терміном/строком дії ліміту кредитної лінії до 10 січня 2015 року.

Відповідно до умов Кредитного договору в межах дії кредитної лінії позивач надав Позичальнику - ПАТ Альба Україна два транші на загальну суму 12 799 937,38 грн, які Позичальником своєчасно повернуті не були.

Вказані вище кредитні кошти позивач видав Позичальнику в межах строку дії гарантії, наданої ПАТ Універсал Банк, за заявою ПАТ Альба Україна.

Станом на 19.08.2014 загальний розмір заборгованості ПАТ Альба Україна перед ПАТ Універсал Банк за Кредитним договором складає 11 838 817,65 грн, про що позивачем та ПАТ Альба Україна складено та підписано акт - підтвердження від 19.08.2014, яким підтверджується факт набуття позивачем прав (грошової вимоги) за договором застави та заборгованість ПАТ Альба Україна перед позивачем у зазначеній сумі. (а.с. 58).

З метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальника по Кредитному договору позивач та Позичальник уклали договір застави, відповідно до п. 1.2. ст. 1 якого (Контракт-25), Позичальник передав в заставу позивачу свої майнові права (право грошової вимоги), як кредитора в зобов'язанні за договором купівлі-продажу № 369ХФ/11 від 03.01.2011, укладеного Позичальником (ПАТ Альба Україна) та відповідачем у даній справі - ТОВ ФАЛБІ-ЛУБНИ.

Положенням ст. 26 ЗУ Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень встановлено, що коли предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги, то позасудовим способом звернення стягнення на такий предмет забезпечувального обтяження є відступлення обтяжувачу права задоволення забезпеченої обтяженням вимоги.

Положенням ст. 32 Закону встановлено спеціальний порядок звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, коли таким предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги. Так, якщо предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги, звернення стягнення на нього здійснюється шляхом відступлення обтяжувачу відповідного права.

Таким чином, враховуючи наявність невиконаних кредитних зобов'язань ПАТ Альба Україна перед позивачем, позивач відповідно до вимог ч. 3 ст. 24 Закону зареєстрував в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомості про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, яким виступало право грошової вимоги до відповідача за договором. В результаті реєстрації даних відомостей Позивач набув право грошової вимоги до відповідача, тобто став Кредитором відповідача за договором купівлі-продажу.

У зв'язку з цим, позивачем на адресу відповідача неодноразово направлялися відповідні повідомлення та вимоги про сплату боргу за договором купівлі-продажу (копії в матеріалах справи), які відповідачем не виконані.

Умовами договору купівлі-продажу, за яким до позивача перейшли права кредитора, передбачено, що Первісний кредитор поставляє лікарські засоби (далі за текстом - ОСОБА_2), а відповідач/Боржник зобов'язується приймати ОСОБА_2 та сплачувати за нього грошові кошти Первісному кредитору, яким є ПАТ Альба Україна.

Відповідно до п. 5.1. ст. 5 договору купівлі-продажу, Боржник проводить оплату ОСОБА_2 у формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Первісного кредитора.

Відповідно до п. 7.2. ст. 7 договору купівлі-продажу у випадку порушення Боржником вимог п. 5.2. ст. 5 договору купівлі-продажу останній виплачує Первісному кредитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на день розрахунку за кожний день заборгованості.

Як вбачається з матеріалів справи, первісний кредитор відповідно до умов договору купівлі-продажу виконував свої зобовязання та поставляв ОСОБА_2 відповідачу, що підтверджується видатковими накладними про отримання відповідачем ОСОБА_2.

Проте, відповідач не здійснив розрахунок за ОСОБА_2.

Так, станом на час розгляду справи заборгованість відповідача за договором купівлі-продажу становить 99 936,39 грн.

Зазначену суму боргу позивач просить суд стягнути з відповідача.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов'язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах ставляться (ст. 193 Господарського кодексу України).

У відповідності до п. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідачем не спростовані обставини, на які посилається позивач, доказів сплати заборгованості за ОСОБА_2 в сумі 99936,39 грн не наданою.

Таким чином, вимоги позивача про стягнення заборгованості у розмірі 99936,39 грн є правомірними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Від позивача надійшло клопотання про повернення надлишково сплаченого судового збору в розмірі 3315,98 грн.

Відповідно до ст. 7 Закону України Про судовий збір сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Суд задовольнив зазначене клопотання.

Судові витрати у розмірі 1499,05 грн, відповідно до ст. 49 ГПК України, покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 32 - 33, 43 - 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Фалбі-Лубни, вул. Радянська, 1/5, м. Лубни, Полтавська область, 37500 (ідентифікаційний код 35776453) на користь Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк", вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 1, 01001, (код ЄДРПОУ 21133352) 99936,39 грн боргу, 1499,05 грн судового збору.

Повернути Публічному акціонерному товариству "Універсал Банк", вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 1, 01001 (отримувач: ПАТ Універсал Банк м. Київ, рахунок отримувача: 64994760100001, МФО банку отримувача: 322001, Код ЄДРПОУ: 21133352) з Державного бюджету України 3315,98 грн судового збору, сплаченого відповідно до платіжного доручення №1780/17 від 12.02.2016 (оригінал платіжного доручення знаходиться в матеріалах справи №917/201/16).

Повне рішення складено 19.04.2016.

Суддя Д.М. Сірош

Предыдущий документ : 57282257
Следующий документ : 57282266