Решение № 54781187, 22.12.2015, Апелляционный суд города Киева

Дата принятия
22.12.2015
Номер дела
760/14479/13-ц
Номер документа
54781187
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Апеляційний суд міста Києва

Справа № 22-ц/796/10357/2015 Головуючий у 1-й інстанції - Лазаренко В.В.

Доповідач - Кабанченко О.А.

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2015 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Кабанченко О.А.

суддів - Желепи О.В.

Рубан С.М.

при секретарі - Перетятько А.К.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 на заочне рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 25 грудня 2014 року

в справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» до ОСОБА_2, ОСОБА_4, третя особа: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Заслухавши доповідача, пояснення представника відповідача, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги,

в с т а н о в и л а:

Заочним рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 25 грудня 2014 року частково задоволено позов ТОВ «Кей-Колект» до ОСОБА_2, ОСОБА_4, третя особа: ПАТ «УкрСиббанк», про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Стягнуто з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кей-Колект» заборгованість за договором про надання споживчого кредиту №11115928000 від 8 лютого 2007 року в розмірі 56 341,36 доларів США, що по курсу НБУ станом на 19 жовтня 2012 року еквівалентно грошовій сумі у розмірі 450 336,49 грн., а також витрати на оплату судового збору в сумі 3 411 грн.

У задоволенні інших вимог відмовлено.

Додатковим рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 11 червня 2015 року стягнуто з ТОВ «Кей-Колект» на користь ОСОБА_4 витрати, пов'язані із проведенням судової експертизи у розмірі 3 075 грн.

В апеляційній скарзі представник відповідача ОСОБА_2 просить скасувати рішення суду, ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову до ОСОБА_2. Вважає, що рішення суду першої інстанції не відповідає обставинам справи, нормам матеріального та процесуального права. Зазначає, що, стягуючи заборгованість по процентам за користування кредитом за ставкою 25,60%, суд виходив з інформації позивача, не підтвердженої допустимим доказом,без урахуванняп.1.3.1. кредитного договору, де розмір процентної ставки становить 12,80 %. Суд не врахував, що відповідач ОСОБА_2 не порушила прав позивача за кредитним договором, оскільки позивач не надіслав їй доказів переходу до позивача прав за кредитним договором, зокрема, позивач не надав договір про перехід прав вимоги за кредитним договором, акт передачі прав вимог, що згідно з ч.2 ст. 517 ЦК України дає право відповідачу не виконувати свого обов'язку за кредитним договором юридичній особі, що не надала документів на підтвердження переходу права вимоги за кредитним договором. Суд не дослідив і не витребував доказів про перетворення - зміну (організаційно-правової форми, назви) юридичної особи - рішення засновників та витяг з Єдиного державного реєстру, а також запис в Статуті новоствореної юридичної особи, тобто встановив факт переходу до позивача права вимоги за кредитним договором за відсутності доказів про перехід права вимоги від АКІБ «УкрСиббанк» до ПАТ «УкрСиббанк»

У судове засідання апеляційного суду представник позивача не явився, про час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку (а.с. 198 т. 2)

Апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом першої інстанції встановлено наступні обставини.

08 лютого 2007 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», та ОСОБА_2 було укладено договір про надання споживчого кредиту №11115928000.

За вказаним договором АКІБ «УкрСиббанк» зобов'язався надати, а позичальник ОСОБА_2 зобов'язалася прийняти, належним чином використати і повернути Банку кредит в іноземній валюті в сумі 55 000 дол. США та сплатити проценти, комісії в порядку і на умовах визначених кредитним договором (а.с. 36-39 т. 1).

Згідно пункту 1.2.2 договору позичальник зобов'язаний повернути банку кредит у повному обсязі в терміни, встановлені графіком погашення кредиту, але в будь-якому випадку не пізніше 08 лютого 2014 року, якщо інший термін не встановлений додатковою угодою сторін, або до вказаного банком терміну (достроково) відповідно до умов та на підставі цього договору.

Пунктом 1.3.1 кредитного договору сторони погодили, що за використання кредитних коштів протягом 30 календарних днів, рахуючи з дати видачі кредиту, процентна ставка встановлюється у розмірі 12,80 % річних. По закінченню цього строку та кожного наступного місяця кредитування процентна ставка підлягає перегляду на умовах, визначених договором.

Відповідно до п. 5.5 кредитного договору, у випадку порушення позичальником термінів повернення кредиту або термінів сплати процентів, комісій строком більше ніж на один місяць, та/або порушення інших умов договору банк має право вимагати дострокового повернення кредиту та нарахованих процентів, комісій у порядку, встановленому розділом 11 договору.

У забезпечення кредитного договору було укладено договір поруки №95080 від 08 лютого 2007 року, за умовами якого відповідач ОСОБА_4 поручилась перед АКІБ «УкрСиббанк» відповідати за зобов'язаннями відповідача ОСОБА_5 за кредитним договором №11115928000 від 08 лютого 2007 року.

АКІБ «УкрСиббанк» свої зобов'язання за договором про надання споживчого кредиту №11115928000 від 08 лютого 2007 року виконав у повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_2 порушила умови кредитного договору щодо повернення кредиту у встановлені терміни, сплати процентів за користування кредитом та інші зобов'язання за договором і має прострочену заборгованість.

Відповідно до довідки-розрахунку, долученої до позовної заяви, станом на 19 жовтня 2012 року заборгованість відповідача ОСОБА_2 становить 56 341,36 дол. США, що за курсом НБУ еквівалентно 450 336,49 грн., та складається із: заборгованості за кредитом - 38 630,75 дол. США, що в гривневому еквіваленті дорівнює 308 775,58 грн., заборгованості по процентам за користування кредитом - 17 710,61 дол. США, що в гривневому еквівалентні дорівнює 141 560,91 грн. (а.с. 44-47).

За договором факторингу від 12 грудня 2011 року ПАТ «УкрСиббанк» відступив належне йому право вимоги за договором про надання споживчого кредиту №11115928000 від 08 лютого 2007 року та право забезпечення за договором поруки №95080 від 08 лютого 2007 року позивачу в справі ТОВ «Кей-Колект» (а.с. 53-57).

У січні 2013 року позивач ТОВ «Кей-Колект» звернувся до суду з позовом до відповідачів ОСОБА_2 та ОСОБА_4 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором №11115928000 від 08 лютого 2007 року у загальному розмірі 56 341,36 дол. США, що станом на 19 жовтня 2012 року було еквівалентно 450 336,49 грн. (а.с. 31 т. 1)

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що відповідачем ОСОБА_2 порушено зобов'язання за договором споживчого кредиту від 08 лютого 2007 року, що був укладений нею з Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк».

12 грудня 2011 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей-Колект» було укладено договір факторингу, за яким яким ПАТ «Укрсиббанк» відступив позивачу право вимоги за кредитним договором №11115928000 та право забезпечення за договором поруки, укладеним з ОСОБА_4

У зв'язку з невиконанням відповідачем ОСОБА_2 зобов'язань за кредитним договором у неї виникла заборгованість.

Просив ухвалити рішення, яким стягнути з позичальника ОСОБА_2 та поручителя ОСОБА_4 солідарно заборгованість за кредитним договором, яка станом на 19 жовтня 2012 року становить 56 341,36 дол. США, що еквівалентно 450 336,49 грн..

Рішенням суду, яке оскаржується, у задоволенні позову до ОСОБА_4 відмовлено, оскільки судом встановлено, що договір поруки з нею укладений не був, і рішення в цій частині не оскаржується.

Задовольняючи позовні вимоги, заявлені до ОСОБА_2, суд першої інстанції виходив з їх доведеності та обґрунтованості.

Судова колегія не погоджується з таким висновком суду, вважає, що він не відповідає обставинам справи та вимогам закону.

Так, суд вважав встановленим факт переходу до позивача права вимоги за кредитним договором №11115928000, що був укладений 08 лютого 2007 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ОСОБА_2 При цьому суд послався на договір факторингу від 12 грудня 2011 року, що був укладений ПАТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Кей-Колект» (а.с. 53-57).

Проте з наданих позивачем на підтвердження вказаної обставини копій документів, а саме: договору факторингу, акту приймання-передачі права вимоги, які підписані сторонами договору факторингу, не вбачається, що до позивача ТОВ «Кей-Колект» перейшло від банку право вимоги саме за договором про надання споживчого кредиту №11115928000 від 08 лютого 2007 року та відповідно за договором поруки №95080 від 08 лютого 2007 року, оскільки у цих документах відсутні номера та дати укладання договорів кредиту, поруки, прізвища боржників та суми виданого і непогашеного кредиту.

Наданий позивачем «витяг з додатку №1 до договору факторингу №1 від 12 грудня 2011 року», де зазначено прізвище боржника ОСОБА_2, дата та номер кредитного договору, не завірений підписами та печатками сторін договору факторингу, в ньому лише вказано, що він згідний з оригіналом та міститься підпис представника ТОВ «Кей-Колект» - С.С.Орел, який також ніким не завірений, у зв'язку з чим цей витяг не можна визнати належним доказом переходу права вимоги за кредитним договором до позивача.

Крім того, кредитний договір ОСОБА_2 укладався з Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», а договір факторингу позивачем був укладений з ПАТ «УкрСиббанк», і докази того, що останнє є правонаступником АКІБ «УкрСиббанк» або, що банк змінив назву чи організаційно-правову форму, в справі відсутні.

Апеляційним судом розгляд справи відкладався 26 жовтня 2015 року, 16 листопада 2015 року, 8 грудня 2015 року за клопотаннями представника позивача, який був не готовий до розгляду справи, судом пропонувалось відповідачу надати належні докази, які б підтверджували перехід права вимоги до позивача за кредитним договором №11115928000, від 08 лютого 2007 року, що укладався Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ОСОБА_2, проте 22 грудня 2015 року представник позивача у судове засідання не явився та доказів на підтвердження вказаних обставин не надав.

З огляду на наведене, судова колегія приходить до висновку про те, що позивачем не доведено, що відбувся перехід до нього права вимоги за кредитним договором №11115928000, що був укладений 08 лютого 2007 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ОСОБА_2, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення позовних вимог про стягнення заборгованості за цим договором з ОСОБА_2 на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 307, 309 ЦПК України, колегія суддів, -

в и р і ш и л а:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 задовольнити.

Заочне рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 25 грудня 2014 року скасувати.

Ухвалити в справі нове рішення наступного змісту.

У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» до ОСОБА_2. третя особа: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», про стягнення заборгованості за кредитним договором відмовити.

Рішення може бути оскаржене в касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня проголошення шляхом подання касаційної скарги до суду касаційної інстанції.

Головуючий:

Судді:

Часті запитання

Який тип судового документу № 54781187 ?

Документ № 54781187 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 54781187 ?

Дата ухвалення - 22.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 54781187 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 54781187 ?

В Апелляционный суд города Киева
Предыдущий документ : 54781167
Следующий документ : 54781194