Постановление суда № 52727047, 07.02.2013, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
07.02.2013
Номер дела
757/2870/13-к
Номер документа
52727047
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2870/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України майора міліції В.Ю. Гунька, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України майора міліції В.Ю. Гунька про тимчасовий доступ документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України майора міліції В.Ю. Гунька, погоджене прокурором О.П. Кіпчарським, про надання доступ до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться на території ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 35647242).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12013000000000159 щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Июльский» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Розслідуванням встановлено, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772974), ТОВ «Форін Технотрейд» (код ЄДРПОУ 37771614), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Айс-Вок» (код ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Спрінфудс Торг» (код ЄДРПОУ 37771792), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30352729), ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772141) та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (код ЄДРПОУ 37771787), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Июльский» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою. Іншим способом, ніж вилучити документи в ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ», неможливо довести обставини та факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Июльский» з метою приховування незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків. Документи, які підлягають вилученню складалися службовими особами ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ», у зв'язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати лише у володінні останніх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'яжу з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України майора міліції В.Ю. Гунька по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ» та можливості зробити з вказаних документів копії, оскільки фінансово - господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Июльский» з ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Вилучення ж документів, зазначених в клопотанні слідчого може позбавити ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ» здійснювати свою господарську діяльність, в зв'язку із чим слідчий суддя не вбачає підстав відповідно до ч.7 ст.163 КПК України вилучення оригіналів цих документів, окрім документів щодо фінансово - господарських відносин з ТОВ «Июльский».

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України майора міліції В.Ю. Гунька про тимчасовий доступ документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України майору міліції В.Ю. Гуньку тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 35647242):

- статуту (Положення), Установчого договору;

- штатного розпису в частині: керівників підприємства уповноважених підписувати договори; головного бухгалтера, особи відповідальної за збереження товарно-матеріальних цінностей на складах, всіх осіб відповідальних за їх прийом та відпуск зі складу, охоронців, які контролюють пропускний режим на території підприємства, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

- особових справ, наказів про призначення вище перелічених працівників та посадові інструкції, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, таких працівників, за період з 01.01. 2011 по теперішній час;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників;

- свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (виписку з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію);

- довідку форми 4 - ОПП;

- документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України; довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по підприємству;

- договору на розрахунково - касове обслуговування;

- договору щодо надання банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, перелік відповідальних осіб по підприємству та розпорядження про їх уповноваження вчиняти дані дії;

- документів щодо оренди чи володіння приміщеннями, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень, за період з 01.01.2011 по теперішній час; наявної документації щодо фіксації прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, цінних паперів і надання послуг) зі складських приміщень у окремих журналах чи інших накопичувачах інформації від ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720);

- наявної документації щодо фіксації виїзду і в'їзду транспорту, з наданням належно завірених копій книг чи роздрукованої інформації з накопичувачів інформації щодо отримання товарно-матеріальних цінностей (робіт і послуг) від ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720);

- інформацію про осіб (прізвища, посади, адреси), які здійснювали відпуск (отримання) товарно-матеріальних цінностей (приймали роботи, цінні папери, послуги) від ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 37772141);

- договори укладені з ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720) з додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);

- накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт), по взаємовідносинам з ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720);

- платіжні документи (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку по фінансовим операціям з ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720);

- акти інвентаризацій та документальних перевірок за період взаємовідносин з ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720);

- реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79;

- документи, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами де одною зі сторін виступає з ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720);

- інші документи в яких зазначені чи фігурують за будь-яких обставин з ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720).

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України майору міліції В.Ю. Гуньку можливість вилучення документів ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 35647242) щодо фінансово - господарських відносин з ТОВ «Июльский».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 52727047 ?

Документ № 52727047 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 52727047 ?

Дата ухвалення - 07.02.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 52727047 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 52727047 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 52727038
Следующий документ : 52727051