Постановление № 51860306, 28.07.2011, Сумской окружной административный суд

Дата принятия
28.07.2011
Номер дела
2а-1870/3713/11
Номер документа
51860306
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

копія

С У М С Ь К И Й О К Р У Ж Н И Й А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н И Й С У Д

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2011 р. Справа № 2a-1870/3713/11

Сумський окружний адміністративний суд в особі судді Бадюкова Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом управління Пенсійного фонду України в Ковпаківському районі м. Суми до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

Управління Пенсійного фонду України в Ковпаківському районі м. Суми (далі по тексту позивач, УПФУ в Ковпаківському районі) звернулося до суду з адміністративним позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (далі по тексту відповідач, ФОП ОСОБА_1С.) про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за 2010 рік в сумі 1288,80грн. Свої вимоги мотивує тим, що відповідач, як платник страхових внесків подав до УПФУ в Ковпаківському районі звіт за 2010 рік по сплаті страхових внесків і згідно нього не сплатив у передбачений законом строк та у повному розмірі страхові внески за 2010 рік. Тому просить стягнути з відповідача вказану суму боргу.

26.07.2011 року від представника позивача надійшла заява про розгляд справи без участі його представника.

Відповідач в судове засідання не зявився, повістка про виклик в судове засідання була надіслана за останнім відомим місцем реєстрації відповідача (а.с.15,16), та зважаючи на норми ст. ст. 35, 40 КАС України вважається врученою.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 12 та ч. 1 ст. 41 КАС України під час судового розгляду справи в судовому засіданні забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, крім випадків неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження).

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши відповідача, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає задоволенню через наступне.

Відповідач зареєстрована 30.05.2001 року, як субєкт підприємницької діяльності фізична особа виконкомом комітетом Зарічної районної в м. Суми ради, що підтверджується копією свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності фізичної особи (а.с. 5).

Абзацем тридцять четвертим статті 1 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі по тексту Закон №1058) страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до п. 3 статті 11 Закону № 1058 та п. п. 2.1.3. п. 2 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена Постановою Пенсійного фонду України 19.12.2003, № 21-1 (далі по тексту Інструкція №21-1) платниками страхових внесків є фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

Згідно п. 5 ст. 14 Закону № 1058 страхувальниками відповідно до цього Закону є, зокрема, застраховані особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону.

Частина 2 статті 15 Закону № 1058 встановлює, що платниками страхових внесків до Накопичувального фонду є застраховані особи, зазначені в пунктах 1 - 7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону.

Відповідно до ч. 4 статті 15 Закону № 1058 встановлено, що взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників, зазначених у статті 14 цього Закону, здійснюється у такому порядку: для юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців, зазначених у пунктах 1 - 4 статті 14 цього Закону, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей територіальними органами Пенсійного фонду.

Стаття 21 Закону № 1058 зазначає, що облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також персоніфікований облік коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснюються в порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є складовою частиною Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, порядок ведення якого встановлюється Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до п. 5.7. Інструкції № 21-1 страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків. Страхувальники - фізичні особи, які не мають банківських рахунків, сплачують страхові внески шляхом готівкових розрахунків через банківські установи.

Згідно п.11. 12, п. 5.3.2 вищевказаної Інструкції № 21-1, які були чинними на час виникнення спірних правовідносин, для фізичних осіб субєктів підприємницької діяльності встановлено кінцевий строк подання розрахунку страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування і граничний строк їх сплати до 1 квітня наступного за звітним роком за себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

Частиною 12 ст. 20 Закону № 1058-IV передбачено, що страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Відповідно до абз. 7 п. 7 розділу VIІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010, № 2464-VI (далі по тексту Закон № 2464) на період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Відповідно до вищезазначених вимог Закону № 2464 та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, Правлінням Пенсійного фонду України постановою від 22.10.2010, № 25-1 було затверджено Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами)(далі по тексту Інструкція).

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. № 25-1"Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України" (далі по тексту постанова №25-1) набрала чинності з 1 січня 2011 року.

Пункт 1.2 Інструкції було викладено в такій редакції: "1.2. Ця Інструкція визначає процедуру добровільної участі осіб у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, стягнення заборгованості зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду України, нарахування і сплати фінансових санкцій та пені, а також відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах".

Відповідно до п. 5.1. постанови № 25-1 пункт 8.1 Інструкції викладено в такій редакції: «8.1. Стягнення заборгованості із сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості, або застосування штрафних санкцій».

Згідно із пунктом 9.1. Інструкції до страхувальників за порушення норм законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування застосовуються фінансові санкції відповідно до повноважень, якими органи Пенсійного фонду були наділені до 1 січня 2011 року.

Абзацем 3 п. 2.2. Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 25.02.2008 р. № 5-5 (далі по тексту Положення № 5-5) управління відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду

За абз.6 п. 2.3. Положення № 5-5 управління має право також стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми.

Відповідно до п. 4.2. розділу IV «Прикінцеві положення» Положення № 5-5 управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі валютні), печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Відповідно до поданого відповідачем звіту за 2010 рік ним самостійно були нараховані страхові внески в сумі 2296,80 грн. (а.с. 6). Частково сплачено 1008грн.

Сума простроченої заборгованості згідно розрахунку позовних вимог управління Пенсійного фонду України в Ковпаківському районі м. Суми, по сплаті внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та облікових даних, складає 1288,80 грн. (а.с. 4,19).

Доказів, які б свідчили про погашення вказаної суми боргу на день розгляду справи або ж спростували доводи позивача суду не подано.

У відповідності до норм статей 11, 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та обєктивному дослідженні (стаття 86 КАС України).

За наведених обставин, суд дійшов висновку, що вимоги стосовно стягнення заборгованості обґрунтовані, підтверджуються матеріалами справи, не спростовані відповідачем, а відтак підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов управління Пенсійного фонду України в Ковпаківському районі м. Суми до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (40000, м. Суми, вул.Інтернаціоналістів, 59 Б, кв.73 і.н. НОМЕР_1) на користь Управління Пенсійного фонду України в Ковпаківському районі м. Суми (40002, м. Суми, вул. Шкільна, 17, пот/р 25608311182 в Сумському обласному управлінні Ощадбанку, МФО 337568, код 22977089) 1288, 80 грн. (одна тисяча двісті вісімдесят вісім гривень 80 копійок) заборгованості за 2010 рік зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя (підпис) Ю.В. Бадюков

З оригіналом згідно

Суддя Ю.В. Бадюков

Предыдущий документ : 51860302
Следующий документ : 51860307