Постановление суда № 50651739, 01.10.2014, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
01.10.2014
Номер дела
908/3210/14
Номер документа
50651739
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

номер провадження справи 27/72/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

01.10.2014 Справа № 908/3210/14

за позовом позивача 1: Запорізька міська рада (69015 м. Запоріжжя, пр. Леніна, 206)

позивача 2: Виконавчого комітету Запорізької міської ради (69105 м. Запоріжжя, пр. Леніна, 206)

до Товариства з обмеженою відповідальністю Прод, ЛТД (69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 52-А)

про внесення змін до договору оренди землі від 12.06.2001 р.

Суддя Дроздова С.С.

Представники сторін:

від позивача 1: ОСОБА_1, дов. № 1/2-17/102186 від 23.07.2014 р.

від позивача 2: не зявився

від відповідача: не зявився

Господарським судом Запорізької області розглядається позов Запорізької міської ради, м. Запоріжжя та Виконавчого комітету Запорізької міської ради, м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю Прод, ЛТД, м. Запоріжжя про внесення змін до договору оренди землі від 12.06.2001 р., а саме: змінити п. 3.1 договору оренди землі від 12.06.2001 р. за № 906, укладеного між Виконавчим комітетом Запорізької міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю Прод, ЛТД, щодо земельної ділянки площею 0,0146 га, що складає 1/29 долю площі Р заг.= 0,4226 га при будинкової території, яка не підлягає виділенню в натурі, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 52-А, доля розташування магазину, вбудованого в жилий будинок, виклавши його в такій редакції: 3.1. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та в розмірі 7 148 грн. 55 коп. (сім тисяч сто сорок вісім грн. 55 коп.), що складає 3% нормативної грошової оцінки за календарний рік в цінах 2013 року. Орендна плата вноситься щомісячно рівними частинами протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця на розрахунковий рахунок Управління Державної казначейської служби України у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя 33215812700007, отримувач: Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, МФО 813015, ЄДРПОУ 38025409, код 13050200.

Відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 р., протоколом автоматичного розподілу справи між суддями від 04.09.2014 р., справу № 908/3210/14 передано на розгляд судді Дроздовій С.С.

Ухвалою суду від 05.09.2014 р. позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 908/3210/14, присвоєно справі номер провадження 27/72/14 та призначено судове засідання на 01.10.2014 р.

01.10.2014 р. до початку розгляду справи представник позивача-1 заявив письмове клопотання щодо відмови від здійснення технічної фіксації судового процесу.

Головуючий оголошує склад суду та розяснює право відводу суддям відповідно до ст. 20 ГПК України.

Відводів складу суду не заявлено.

Головуючий розяснює на підставі ст. 22 ГПК України права та обовязки учасникам судового розгляду.

У судовому засіданні 01.10.2014 р. позивач-1 підтримав позовні вимоги, на підставах, викладених у позовній заяві.

Звернувся до суду з письмовим клопотанням, в порядку ст. 38 ГПК України, про витребування у головного управління Держземагенства у Запорізькій області, оригінал договору оренди земельної ділянки № 906 від 12.06.2001 р., оскільки на лист управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства Запорізької міської ради стосовно надання оригіналу договору оренди для огляду в судовому засіданні, Головне управління, посилаючись на діючи норми законодавства повідомило, що буде в змозі надати до суду оригінали, зазначених договорів за умови наявності ухвали суду про витребування доказів.

Право заявляти клопотання є важливим процесуальним правом осіб, які беруть участь у справі. Клопотання можуть стосуватися різних питань щодо розгляду справи і повинні бути обґрунтованими.

Відповідно до ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів, отже клопотання позивача-1 прийнято судом, відповідно до ст. 38 ГПК України, та зобовязано позивача-1 надати документи необхідні для всебічного, обєктивного розгляду спору.

Згідно п. ч. 1 ст. 65 ГПК України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду: зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне для всебічного повного та обєктивного вирішення спору клопотання позивача-1 задовольнити та витребувати необхідні для вирішення спору по суті докази та документи.

В засідання суду 01.10.2014 р. представник позивача-2 не зявився, вимог суду не виконав, про час та місце розгляду справи був попереджений належним чином. Клопотань про розгляд справи без позивача-2 або про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

Представник відповідача у судове засідання, відкрите 01.10.2014 р. не зявився, вимог суду не виконав, письмового відзиву не надав, про час та місце розгляду справи був попереджений належним чином. Клопотань про розгляд справи без відповідача або про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

Відповідно до п. 3.9.1 Постанови Пленуму ВГС від 26.12.2011 р. № 18 Про деякі питання практики застосування ГПК України, особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК.

У разі присутності сторони або іншого учасника судового процесу в судовому засіданні, протокол судового засідання, в якому відображені відомості про явку сторін (пункт 4 частини другої статті 81-1 ГПК), є належним підтвердженням повідомлення такої сторони (іншого учасника судового процесу) про час і місце наступного судового засідання.

За змістом цієї норми, зокрема, в разі, якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Відповідач та позивач-2 належним чином були повідомлені судом про дату, час та місце розгляду справи. Ухвалу суду про порушення провадження у справі та призначення судового засідання надіслано на юридичні адреси позивача-2 та відповідача.

Суд зазначає, що Господарський процесуальний кодекс України не обмежує коло осіб, які можуть зявитися в судове засідання та представляти інтереси Виконавчого комітету Запорізької міської ради та Товариства з обмеженою відповідальністю Прод, ЛТД, згідно статті 28 ГПК України.

Згідно зі ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні, зокрема, у звязку із неподанням сторонами витребуваних доказів.

Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій вказуються час і місце проведення наступного засідання.

На підставі ст. 77 ГПК України, суд відкладає розгляд справи, у звязку з неявкою у судове засідання позивача-2 та відповідача, а також, враховуючи, необхідність витребування додаткових доказів у справі та документів, які необхідні для всебічного, обєктивного розгляду спору.

Керуючись ст.ст. 22, 38, 77, 86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи відкласти.

2. Засідання суду призначити на 03.11.2014 р. о 12 год. 15 хв.

3. Клопотання позивача про витребування у Головного управління Держземагенства у Запорізькій області, оригінал договору оренди землі № 906 від 12.06.2001 р., задовольнити.

Для обєктивного, повного та всебічного розгляду справи, в порядку ст.ст. 38, 65 ГПК України, витребувати: у Головного управління Держземагенства у Запорізькій області - оригінал договору оренди землі № 906 від 12.06.2001 р.

На отримання оригіналу договору оренди землі № 906 від 12.06.2001 р., укладеного між Виконавчим комітетом Запорізькою міською радою, м. Запоріжжя та Товариством з обмеженою відповідальністю Прод, ЛТД, м. Запоріжжя у Головного управління Держземагенства у Запорізькій області уповноважується представник позивача ОСОБА_1 Виконавчого комітету Запорізької міської ради, м. Запоріжжя за довіреністю.

4. Зобовязати надати:

Позивача-1, -2: оригінали документів, які посвідчують правовий статус підприємства для огляду (завірені належним чином копії у справу), нормативне та документальне обґрунтування заявлених вимог, оригінал договору оренди землі № 906 від 12.06.2001 р. з додатками, змінами та доповненнями, оригінали документів доданих до позову, листування між сторонами по суті спору з доказами направлення або вручення кореспонденції, довідку про повні банківські реквізити, надати суду письмові докази відповідно до ст. 33 ГПК України, які мають суттєве значення для вирішення спору по суті та інші документи, які необхідні для всебічного та обєктивного розгляду спору, довіреність на представника.

Відповідача: оригінали документів, які посвідчують правовий статус підприємства для огляду (завірені належним чином копії у справу), нормативне та документальне обґрунтування заперечень проти позовних вимог згідно діючого законодавства письмовий відзив на позовну заяву, відзив на позовну заяву представити суду і до судового засідання направити на адресу позивача (докази відправлення надати в судове засідання), оригінал договору оренди землі № 906 від 12.06.2001 р. з додатками, змінами та доповненнями, довідку про повні банківські реквізити, листування між сторонами по суті спору з доказами направлення або вручення кореспонденції. Надати суду письмові докази відповідно до ст. 33 ГПК України, які мають суттєве значення для вирішення спору по суті та інші документи, які необхідні для всебічного та обєктивного розгляду спору, довіреність на представника.

Явка представників сторін у судове засідання 03.11.2014 р. обовязкова.

Господарський суд попереджає Товариство з обмеженою відповідальністю Прод, ЛТД, про майнову відповідальність за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону, а саме: за неявку у судове засідання, за ненадання письмового відзиву на скаргу та невиконання вимог ухвал суду. Сума штрафу складатиме 1 700 грн. 00 коп., який перераховується у Державний бюджет України.

Суддя С.С. Дроздова

Часті запитання

Який тип судового документу № 50651739 ?

Документ № 50651739 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 50651739 ?

Дата ухвалення - 01.10.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 50651739 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 50651739 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 50651739, Хозяйственный суд Запорожской области

Судебное решение № 50651739, Хозяйственный суд Запорожской области было принято 01.10.2014. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые сведения.

Судебное решение № 50651739 относится к делу № 908/3210/14

то решение относится к делу № 908/3210/14. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 50651738
Следующий документ : 50651746