Постановление суда № 50094583, 10.09.2015, Киевский апелляционный административный суд

Дата принятия
10.09.2015
Номер дела
810/1388/15
Номер документа
50094583
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 810/1388/15 Головуючий у 1-й інстанції: Лапій С.М. Суддя-доповідач: Шелест С.Б.

У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2015 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуюча суддя: Шелест С.Б.

Судді: Пилипенко О.Є., Романчук О.М.

розглянувши у порядку письмового провадження апеляційну скаргу Ірпінської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області на постанову Київського окружного адміністративного суду від 29.04.15р. у справі №810/1388/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «СИГМА, ЛТД.К» до Ірпінської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень – рішень

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень – рішень від 12.03.15р. №0000502204 та №0000512204.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 29.04.15р. адміністративний позов задоволено.

Не погоджуючись з вказаною постановою, відповідач подав апеляційну скаргу, у якій просить суд скасувати постанову з мотивів порушення судом норм матеріального та процесуального права та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Свої вимоги апелянт мотивує тим, що господарські операції позивача з його контрагентами ТОВ «Укртехстройсервіс» та ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що встановлено актами про неможливість проведення зустрічних звірок.

Розглянувши матеріали справи та апеляційну скаргу відповідача, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як свідчать обставини справи та встановлено судом першої інстанції, Ірпінською ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проведено документальну позапланову невиїзну перевірку позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.06.12р. по 30.06.12р. та податку на прибуток за 2 квартал 2012 року по розрахунках з ТОВ «Укртехстройсервіс» та щодо нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.08.12р. по 31.08.12р. та податку на прибуток за 3 квартал 2012 року по розрахунках з ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг», за результатами якої складено акт від 28.01.15р. №107/22-4/13703915.

На підставі акта перевірки, відповідачем прийняті податкові повідомлення – рішення від 12.03.15р.:

№0000512204, яким збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на суму 26 628,75 грн., в т.ч. основний платіж – 21 303 грн.; штрафні (фінансові) санкції – 5 325,75 грн.;

№0000502204, яким збільшено суму грошового зобов’язання з податку на додану вартість на суму 25 361,25 грн., в т.ч. основний платіж – 20 289 грн.; штрафні (фінансові) санкції – 5 072,25 грн.

Підставою для винесення спірних податкових повідомлень – рішень слугував висновок податкового органу про порушення вимог:

п. 138.2 ст. 138, п.п.139.1.9 п. 139.1 ст.139 Податкового кодексу України, що призвело до заниження грошового зобов’язання з податку на прибуток за 2-3 квартали 2012 року в сумі 21 303 грн., в т.ч. у 2 кварталі 2012 року в сумі 12 709 грн., у 3 кварталі 2012 року в сумі 8 594,00 грн.;

п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, що призвело до заниження податкового зобов’язання з ПДВ за червень, серпень 2012 року на загальну суму 20 289 грн., у т.ч. у червні 2012 року на суму 12 104 грн., у серпні 2012 року на суму 8 185 грн.

Такий висновок ґрунтується на актах ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС №1699/22-621/21399686 від 25.04.13р. «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Укртехстройсервіс» щодо підтвердження господарських відносин по взаємовідносинах з ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» за березень 2012 року, ТОВ «Експерт Консалт Групп» за квітень, травень 2012 року, ТОВ «Транс Л іберо» за червень 2012 року, ПГІ «БВФ» за червень 2012 року, ТОВ «Сога-Прес-Карт» за листопад 2012 року» та ДПІ у Солом’янському районі м. Києва ДПС від 01.11.12р. №1064/22-911/33440189 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» щодо підтвердження господарських відносин з контрагентами покупцями та постачальниками за період січень – червень 2012 року, серпень 2012 року», якими не підтверджено здійснення господарських операцій між контрагентами покупцями та постачальниками з врахуванням реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності. Також вказаними актами не встановлено місцезнаходження ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» та ТОВ «Укртехстройсервіс».

Задовольняючи адміністративний позов, суд першої інстанції виходив з того, що матеріалами справи підтверджується реальне здійснення господарських операцій з придбання товарів в межах звичайної господарської діяльності суб’єктів господарювання, оплата вартості товарів, правомірність формування даних податкового обліку на підставі первинних та інших документів бухгалтерського та податкового обліку, які відповідають вимогам закону.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про наявність правових підстав для задоволення позову, виходячи з наступного.

Статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( надалі – Закону N 996-XIV) визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, податкові накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Згідно зі статтею 1 Закону N 996-XIV господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов'язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами Податкового кодексу України.

Так, відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з, зокрема, придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 ПК України, не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (ч. 2 ст. 9 Закону N 996-XIV).

Отже, наведені правові норми дозволяють платнику податку формувати податковий кредит та витрати у зв’язку з реальним придбанням товарів (робіт, послуг) та на підставі відповідних розрахункових, платіжних та інших документів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

У даному випадку, обставини справи та зібрані у ній докази у їх сукупності свідчать про те, що господарські операції позивача з його контрагентами мали товарний (реальний) характер, вчинені в межах та з метою господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Як свідчать обставини справи та встановлено судом першої інстанції, позивач на підставі рахунків – фактури придбавав у перевіряємому періоді у ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» товар (визивний апарат, контакт нерухомий контактора, реле РПУ, ел. лампочки тощо), що підтверджується видатковими та податковими накладними, які відповідають вимогам ст. 9 Закону N 996-XIV та розкривають зміст та обсяг господарської операції з придбання обумовленого товару.

Оплата вартості товару здійснювалась у безготівковій формі.

Матеріали справи містять докази подальшої реалізації придбаного у ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» на користь третьої особи (податкові та видаткові накладні).

Також у перевіряємому періоді позивач мав господарські відносини з ТОВ «Укртехстройсервіс» з придбання кабіни ліфта та ступки дверей (шахти), що підтверджується наявними в матеріалах справи рахунком, видатковою та податковою накладною, які відповідають вимогам ст. 9 Закону N 996-XIV та розкривають зміст та обсяг господарської операції з придбання обумовленого товару.

Оплата вартості товару здійснювалась у безготівковій формі.

Як свідчать обставини справи, вказаний товар придбавався позивачем у ТОВ «Укртехстройсервіс» на виконання умов договору №373/07-05 від 07.05.12р., укладеного з Білоцерківським пологовим будинком на проведення капітального ремонту пасажирського ліфта №373, в/п 500 кг.

Податковим органом не надано належних доказів на підтвердження того, що контрагенти позивача не мали адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов'язань по господарських операціях на час їх виконання, відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання взятих зобов'язань чи відсутність можливостей залучення до виконання зобов'язань третіх осіб.

ТОВ «Укртехстройсервіс» та ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» станом на момент здійснення господарських операцій були зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також платниками ПДВ, що не заперечується податковим органом.

Покликання апелянта на недобросовісність намірів ТОВ «Укртехстройсервіс» та ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» у здісненні господарських відносин не заслуговують на увагу, з огляду на те, що недотримання контрагентами позивача податкової дисципліни має правові наслідки саме для таких контрагентів, адже порушення платником податків вимог податкового законодавства має персональний характер, тобто тягне за собою застосування заходів відповідальності саме для такого платника та не може негативно впливати на податковий облік інших осіб за відсутності факту причетності останніх до таких правопорушень та за наявності факту здійснення господарської операції.

Варто також зазначити, що поняття «добросовісний платник», яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов’язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування чи перевірки законності їх створення (заснування), а сам платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентами податкових зобов’язань. А відтак платник не може зазнавати негативних наслідків (зокрема, у вигляді позбавлення його права на податковий кредит) внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу.

Однак, у разі якщо податковий орган доведе узгодженість дій між платником та його контрагентом, які свідчать про здійснення операцій без наміру створити відповідні цим операціям правові наслідки з метою отримати податкову вигоду, або що платник податку діяв без належної обачності й обережності і йому мало бути відомо про порушення, які допускав його контрагент, або що діяльність платника податку спрямована на здійснення операцій, пов’язаних з наданням податкової вигоди, переважно з контрагентами, які не виконують своїх податкових зобов’язань, то право платника на податковий кредит не можна вважати законним.

В даному випадку, податковим органом не доведено обізнаність позивача про порушення вимог податкового чи іншого законодавства, як і не доведено зв’язок таких порушень (навіть якщо такі і мали місце) з формуванням позивачем податкового кредиту та витрат за наслідками господарських операцій з ТОВ «Укртехстройсервіс» та ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг».

Податковим органом також не доведено, що позивач та його контрагенти при укладанні угод мали умисел на їх укладання з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави та суспільства; намірів їх на ухилення від оподаткування, безтоварність операції, тощо.

Покликання податкового органу на вищевказані акти ДПІ про неможливість проведення зустрічної контрагентів - не заслуговують на увагу з огляду на те, що звірка фактично не проводилась і обставини щодо вказаних господарських операцій податковим органом реально не встановлювались.

На думку колегії суддів, заходи, спрямовані на проведення зустрічної звірки, тобто спрямовані на вчинення дій щодо співставлення даних первинних та інших бухгалтерських документів суб’єкта господарювання, однак без фактичного вчинення таких дій, не можуть вважатися діями по проведенню зустрічної звірки.

Приймаючи до уваги те, що судом першої інстанції правильно встановлені обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, висновки суду доводами апелянта не спростовані, підстави для задоволення апеляційної скарги - відсутні.

Керуючись ст.ст.195, 197, 200, 205, 206 КАС України, Київський апеляційний адміністративний суд

У Х В А Л И В:

апеляційну скаргу Ірпінської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області на постанову Київського окружного адміністративного суду від 29.04.15р. у справі №810/1388/15 - залишити без задоволення, а постанову Київського окружного адміністративного суду від 29.04.15р. у справі №810/1388/15 - без змін.

Дана ухвала набирає законної сили через п’ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуюча суддя Шелест С.Б.

Судді : Пилипенко О.Є.

Романчук О.М.

.

Головуючий суддя Шелест С.Б.

Судді: Романчук О.М.

Пилипенко О.Є.

Часті запитання

Який тип судового документу № 50094583 ?

Документ № 50094583 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 50094583 ?

Дата ухвалення - 10.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 50094583 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 50094583 ?

В Киевский апелляционный административный суд
Предыдущий документ : 50094582
Следующий документ : 50094585