Дата принятия
20.03.2015
Номер дела
904/1492/15
Номер документа
43206486
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.15 р. Справа № 904/1492/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172

про визнання банкрутом

Представники: від заявника: Дерябкін О.Є., довіреність від 17.03.15р.;

від боржника: Дерябкін О.Є., довіреність від 17.03.15р.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 порушено ухвалою господарського суду 10.03.15 р. відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі -Закон).

Підставою для звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі є встановлена під час роботи голови ліквідаційної комісії недостатність вартості майнових активів боржника для задоволення вимог кредиторів.

Згідно частини першої статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

Таким чином, враховуючи вищезазначені вимоги Закону, необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника у порядку статті 95 Закону є дотримання вимог цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи.

Також 10.03.15 р. до суду від засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 надійшло пояснення в якому останній зазначив, що ним як засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 дійсно прийнято рішення про подання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172.

Судом пояснення голови ліквідаційної комісії Конового О.С. прийняті до відома.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172, господарський суд встановив наступне.

Згідно з частиною першою статті 110 Цивільного кодексу України юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Протоколом №12 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідації та призначено голову ліквідаційної комісії Донченка О.С.

Протоколом №2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 від 28.02.15р. звільнено Донченка О.С. з посади голови ліквідаційної комісії та призначено на посаду голови ліквідаційної комісії Конового Олександра Сергійовича (м.Кривий Ріг, вул.Водоп'янова, буд.5, кв.63).

На виконання вимог частини першої статті 105 Цивільного кодексу України боржник звернувся до державного реєстратора виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради для здійснення реєстраційної дії по внесенню відомостей про припинення юридичної особи, про що свідчить Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 05.03.15р., в якому містяться дані про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про початок процедури припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172.

Відповідно до частини четвертої статті 105 Цивільного кодексу України комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

На виконання вимог частини четвертої статті 105 Цивільного кодексу України, ліквідатор боржника помістив в друкованому засобі масової інформації, в якому публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, а саме в Бюлетні державної реєстрації від № 297(27), оголошення про припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 шляхом ліквідації.

Також судом встановлено, що ліквідатором, на виконання вимог підпункту 11.1.1. пункту 11 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.11р. № 1588, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.03.13р. за № 04/03-2, направлено до Криворізької центральної ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Дніпропетровській області, в якій платник перебуває на обліку, заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП.

У відповідності до статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством. Згідно пункту 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419, проведення інвентаризації обов'язкове у разі ліквідації підприємства.

Згідно частини першої статті 111 Цивільного кодексу України ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

На виконання вимог частини першої статті 111 Цивільного кодексу України, за результатами розгляду пред'явлених кредиторських вимог до боржника, проведеної інвентаризації активів і зобов'язань, складено проміжний ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172, станом на 23.02.15 р.

З проміжного ліквідаційного балансу боржника, складеного станом на 23.02.15р., протоколом № 1 від 23.02.15р. проміжний ліквідаційний баланс затверджено власником Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172. Згідно цього балансу кредиторська заборгованість становить 1709998,00 грн.; основні засоби, товарно - матеріальні цінності - відсутні, дебіторська заборгованість - 230 000,00 грн., нематеріальні активи - 753,00 грн., грошові кошти - 157,00грн.

Таким чином, згідно поданих документів господарським судом встановлено, що вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів, при цьому до звернення ліквідатора до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, було дотримано вимоги цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи.

Відповідно до положень ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Враховуючи викладене, господарський суд прийшов до висновку про необхідність визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури строком на 3 місяці.

Крім того, ліквідатора слід зобов'язати надати для доручення до справи реєстр вимог кредиторів, який буде розглянуто у судовому засіданні.

Вирішуючи питання щодо призначення ліквідатора банкрута встановлено наступне.

Відповідно до ст. 40 Закону у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно із положеннями ст. 95 Закону суд призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Протоколом №2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 від 28.02.15р. звільнено Донченка О.С. з посади голови ліквідаційної комісії та призначено на посаду голови ліквідаційної комісії Конового Олександра Сергійовича (м.Кривий Ріг, вул.Водоп'янова, буд.5, кв.63).

11.03.15р. до господарського суду Дніпропетровської області від арбітражного керуючого Потупало Н.І. (50005, м.Кривий Ріг, вул.Орджонікідзе, 80, каб.28, свідоцтво №1167 від 02.07.13р.) надійшла заява про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172. Згідно інформації про арбітражного керуючого вона має Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1167 від 02.07.13р. На даний час виконує повноваження арбітражного керуючого на 8 підприємствах.

Дослідивши заяву арбітражного керуючого Потупало Н.І., господарський суд прийшов до висновку, що арбітражний керуючий Потупало Н.І. має найбільшу завантаженість у справах про банкрутство.

Виходячи з вищезазначеного, суд вирішив, кандидатуру арбітражного керуючого Потупало Н.І. - відхилити.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе призначити ліквідатором банкрута Конового Олександра Сергійовича (м.Кривий Ріг, вул.Водоп'янова, буд.5, кв.63).

Господарський суд не вважає дану особу заінтересованою стосовно боржника у розумінні визначення такої особи, яке викладено у ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", докази заінтересованості щодо Конового Олександра Сергійовича (м.Кривий Ріг, вул.Водоп'янова, буд.5, кв.63) до справи про банкрутство будь - якими особами не подані.

Керуючись ст.ст. 37, 38, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 3 місяці до 19.06.15р.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 призначити голову ліквідаційної комісії Конового Олександра Сергійовича (м.Кривий Ріг, вул.Водоп'янова, буд.5, кв.63).

З метою виявлення кредиторів банкрута в порядку ч. 3, 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" оприлюднити господарським судом Дніпропетровської області повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГАЗСЕРВІС", 50044, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арістова, буд. 25, код ЄДРПОУ 35113172 банкрутом на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Заявлення кредиторських вимог в обов'язковому порядку здійснюється кредиторами до господарського суду Дніпропетровської області зі сплатою судового збору відповідно до вимог Закону України „Про судовий збір" та ліквідатору в порядку ст.. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, зобов'язати ліквідатора надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів.

- у строк до 24.04.15р. подати на затвердження до господарського суду реєстру вимог кредиторів.

Призначити судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 28.04.15 р. о 11:30 , яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 3-410(39).

Явку ліквідатора, представників кредиторів у судове засідання визнати обов'язковим.

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

- кожного першого числа наступного місяця ліквідатор повинен надати господарському суду Дніпропетровської області звіт про проведені дії в ліквідаційній процедурі з документами, які підтверджують проведення цих дій в ліквідаційній процедурі.

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс та документи, які підтверджують проведення ліквідаційної процедури за десять днів до закінчення строку ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Копію постанови надіслати: засновнику боржника, ліквідатору, ВДВС Довгинцівського району м. Кривого Рогу; Державному реєстратору Криворізького МУЮ Дніпропетровської області; Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя С.А. Примак

Часті запитання

Який тип судового документу № 43206486 ?

Документ № 43206486 це

Яка дата ухвалення судового документу № 43206486 ?

Дата ухвалення - 20.03.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 43206486 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 43206486 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 43206486, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Судебное решение № 43206486, Хозяйственный суд Днепропетровской области было принято 20.03.2015. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 43206486 относится к делу № 904/1492/15

то решение относится к делу № 904/1492/15. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 43206482
Следующий документ : 43206489