Постановление суда № 41762535, 01.12.2014, Апелляционный суд Ровенской области

Дата принятия
01.12.2014
Номер дела
569/4543/14-ц
Номер документа
41762535
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2014 року м. Рівне

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Рівненської області в складі: головуючого судді - Боймиструка С.В., суддів: Буцяка З.І., Гордійчук С.О.,

секретар судового засідання - Демчук Ю.Ю.

з участю ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» на рішення Рівненського міського суду від 20 жовтня 2014 року в справі за позовом публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Агрохімкомпанія» про стягнення заборгованості за кредитним договором та за зустрічним позовом ОСОБА_4 до публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - ОСОБА_3, про визнання припиненим договору поруки,

ВС Т А Н О В И Л А:

Рішенням Рівненського міського суду від 20 жовтня 2014 року позов публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (далі - ПАТ «УкрСиббанк») до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Агрохімкомпанія» про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено частково: стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та «Агрохімкомпанія» на користь ПАТ «УкрСиббанк» суму боргу за повернення кредитних коштів, процентів за користування кредитом та пені за договором про надання споживчого кредиту №11389050000 від 29.08.2008 року в розмірі 20 768 доларів США 71 цент, що по курсу НБУ станом на 13.03.2014 року становить 192 781,41 грн., з яких:

- 19581,13 доларів США, що за курсом НБУ станом на 13.03.2014 року становить 181 757,92 грн. - кредитна заборгованість;

- 970,80 доларів США, що за курсом НБУ станом на 13.03.2014 року становить 9011,26 грн. - заборгованість по процентам;

- 7,03 долари США, що за курсом НБУ станом на 13.03.2014 року становить 65,27 грн. - пеня за прострочення сплати процентів;

- 209,75 доларів США, що за курсом НБУ станом на 13.03.2014 року становить 1946,96 грн. - пеня за прострочення сплати кредиту.

В задоволенні позову ПАТ «УкрСиббанк» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості відмовлено.

Зустрічний позов ОСОБА_4 до ПАТ «УкрСиббанк», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - ОСОБА_3, про визнання припиненим договору поруки, задоволено повністю: визнано припиненим договір фінансової поруки № 226208 від 29.08.2008 року, укладений між АКБ інноваційний банк «УкрСиббанк», правонаступником якого є ПАТ «УкрСиббанк», та ОСОБА_4

Стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та ПП «Агрохімкомпанія» на користь ПАТ «УкрСиббанк» 1927,81 грн. судового збору.

_________________

Справа №569/4543/14-ц Головуючий в суді І інст. - Кучина Н.Г.

Провадження № 22-ц /787/2427/2014р. Суддя-доповідач - Боймиструк С.В.

У поданій на вказане рішення суду апеляційній скарзі представник ПАТ «УкрСиббанк» покликався на його незаконність та необгрунтованість в частині задоволення зустрічного позову та відмови в задоволенні позову про стягнення заборгованості з ОСОБА_4 через невідповідність висновків суду обставинам справи та порушення норм матеріального і процесуального права.

Вказував, що суд не з'ясував, чи здійснювалась оплата позичальником заборгованості по кредитному договору і коли саме настав термін дострокового повернення всієї суми кредитних коштів.

Доводив, що договором про надання споживчого кредиту, укладеного 29 серпня 2008 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3, визначено порядок дострокового повернення всієї суми кредиту позичальником, згідно з яким передумовою дострокового повернення є направлення банком повідомлення (вимоги) на адресу позичальника про порушення зобов'язання та не усунення позичальником вказаних порушень впродовж 31 календарного дня з дати одержання повідомлення.

Зазначив, що вимогу про наявність простроченої заборгованості банк направив 30 листопада 2010 року, а 27 грудня 2010 року (через 27 днів після направлення вимоги) заборгованість була погашена, тому у зв'язку з усуненням порушень кредитного договору (пп.б п.6.2 договору) термін дострокового повернення всієї суми кредитних коштів не настав та відповідно не настав строк виконання основного зобов'язання.

Стверджував, що судом не враховано, що пунктом 3.1 договору поруки № 226208 від 29.08.2008 року, укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4, встановлено, що договір набирає чинності з моменту підписання обома сторонами та діє до повного припинення всіх зобов'язань боржника за основним договором або до погашення поручителем зобов'язань боржника в рахунок виконання зобов'язань за основним договором в сумі та в межах якої поручитель відповідає перед кредитором, тобто до першої із перерахованих подій, яка настане раніше.

Просив рішення Рівненського міського суду від 20 жовтня 2014 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким позов ПАТ «УкрСиббанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Агрохімкомпанія» про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволити повністю, а у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_4 до ПАТ «УкрСиббанк» про визнання припиненим договору поруки відмовити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_1, в судовому засіданні доводи апеляційної скарги підтримав та просив її задовольнити.

Представник ОСОБА_4 - ОСОБА_2 просила апеляційну скаргу відхилити, а рішення місцевого суду залишити без змін.

ОСОБА_3 та представник ПП «Агрохімкомпанія» у встановленому законом порядку, завчасно був повідомлений про час і місце розгляду справи, однак до суду не з'явилися і причин неявки суду не повідомили, а тому колегія суддів прийшла до висновку про можливість розгляду справи за його відсутності.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційна скарга підлягає відхиленню з таких підстав.

Задовольняючи позов банку частково, лише щодо позичальника та одного з поручителів, суд першої інстанції виходив з того, що зобов'язання перед банком позичальником та поручителем мають виконуватись в повному обсязі відповідно до умов кредитного договору. Задовольняючи зустрічний позов про визнання одного з договорів поруки припиненим, суд виходив з пропуску банком шестимісячного строку для пред'явлення позову після пред'явлення вимоги про дострокове повернення кредиту.

Такий висновок місцевого суду відповідає обставинам справи та вимогам закону.

Як вбачається з матеріалів справи, 29 серпня 2008 року між ПАТ „УкрСиббанк" та ОСОБА_3, було укладено договір про надання споживчого кредиту за №11389050000, за умовами якого вона отримала в кредит 27000 доларів США, та зобов'язалася повернути наданий кредит у повному обсязі не пізніше 28 серпня 2023 року і згідно з графіком щомісячно погашати кредит та проценти за користування кредитом у розмірі 14,50% річних ( а.с. 6-12).

23 квітня 2010 року між банком та ОСОБА_3, була укладена додаткова угода № 1 до договору кредиту № 11389050000 від 29 серпня 2008 року, відповідно до умов якої строк сплати процентів встановлено з 01 по 25 число кожного місяця, наступного за тим, за який такі проценти були нараховані, графік погашення кредиту викладено в новій редакції.( а.с. 13)

На виконання зобов'язань за кредитним договором 29 серпня 2008 року були укладені договори поруки між банком та ОСОБА_4 № 226208 (а.с.14-16) та між банком та ПП «Агрохімкомпанія» № 226504 (а.с.17-19).

За умовами цих договорів, зокрема п.1.1, 1.3, 1.4 поручитель зобов'язався перед кредитором відповідати за виконання ОСОБА_3, усіх її зобов'язань, що виникли з кредитного договору № 11389050000 від 29.08.2008 року, у тому ж обсязі, що і позичальник та нести з ним солідарну відповідальність перед кредитором за виконання позичальником своїх зобов'язань.

Зобов'язання щодо своєчасного повернення кредиту та плати за користуванням ним ОСОБА_3, не виконувала, у зв'язку з чим, станом на 13.03.2014 року у неї виникла заборгованість перед банком по поверненню кредитних коштів, сплаті процентів за користування кредитом, сплаті пені за порушення термінів повернення кредиту та процентів, яка становить 20 768,71 доларів США, що за курсом НБУ станом на 13.03.2014 року становить 192 781,41гривню (а.с.20-29).

Згідно зі ст.ст. 1054, 1050, 526, 530, 599 ЦК України за кредитним договором банк (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то вразі прострочення повернення чергової частини кредитодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 ЦК України. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ч.1 та ч. 4 ст.559 ЦК України, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання та після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Як вбачається з договору поруки №226208 в ньому не визначено строк його дії.

Згідно роз'яснень даних в п.24 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин», відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов'язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов'язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов'язання у повному обсязі або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково.

Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову. При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

При цьому сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Вимогою від 31.11.2010 року № №187/11-984 банк вимагав від поручителя ОСОБА_4 сплати всієї заборгованості за кредитним договором в повному обсязі, заявив поручителю про визнання терміну повернення кредиту та процентів таким, що настав, однак поручитель після отримання зазначеної вимоги своїх зобов'язань у встановлений строк не виконав ( а.с. 106)

Отже, місцевий суд дійшов вірного висновку, що право на стягнення всієї суми кредиту з поручителя ОСОБА_4 виникло у банку 30.12.2010 року, по закінченню строку вказаного в вимозі банку до поручителя від 30.11.2010 року № 187/11-984, а скористався він ним лише 20.03.2014 року, тобто після закінчення шестимісячного терміну, визначеного законом.

За таких обставин, суд першої інстанції обґрунтовано задовольнив зустрічний позов ОСОБА_4 про припинення поруки та відповідно частково задовольнив позов банку стягнувши солідарно з позичальника ОСОБА_3 та поручителя ПП «Агрохімкомпанія» в повному обсязі заборгованість за кредитним договором, відмовивши в частині позовних вимог, щодо ОСОБА_4.

Враховуючи, що рішення місцевого суду постановлене з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду, наведених у ньому, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги.

Керуючись ст. ст. 303, п.1 ч.1 ст.307, 308, 313-315, 317 ЦПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» відхилити.

Рішення Рівненського міського суду від 20 жовтня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом двадцяти днів з набрання нею законної сили.

Головуючий :

Судді:

Предыдущий документ : 41762247
Следующий документ : 41783713