Дата принятия
06.10.2014
Номер дела
820/14043/14
Номер документа
40815553
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2014 р. № 820/14043/14

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді - Бідонько А.В.

при секретарі судового засідання - Кульчій А.М.

за участю:

представника позивача - Літвінцевої О.О.,

представника відповідача - Іхненко Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Харківського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАЙФУН-2000" до Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області про визнання наказу незаконним, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЙФУН-2000", звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області, в якому просить суд визнати наказ Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області від 18 липня 2014 року № 1479 "Про проведення документальної невиїзної позапланової перевірки ТОВ "ТАЙФУН-2000" - незаконним.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначив, що Наказ № 1479 "Про проведення документальної невиїзної позапланової перевірки ТОВ "ТАЙФУН-2000" є таким, що суперечить приписам Податкового кодексу України, оскільки на час складення наказу на проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "ТАЙФУН-2000" були відсутні обставини (підстави), з якими закон пов"язує виникнення права на проведення документальної позапланової перевірки, що визначені у статті 78 Податкового кодексу України.

Представник відповідача в судовому засіданні та письмових запереченнях зазначив, що позовні вимоги позивача є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню. Вважає, що наказ на проведення перевірки відповідає дійсності. Вказав, що в адміністративному позові позивач не наводить обставини, які б свідчили про неправомірність дій ДПІ та порушують його права, свободи чи інтереси, у зв'язку з чим підстави для задоволення позову відсутні.

Представник позивача в судове засідання прибув, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання прибув, підтримав доводи, викладені в запереченні, просив відмовити в задоволенні позовних вимог.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у справі доказів у їх сукупності, судом встановлено наступне.

Відповідно до п.п. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом.

Згідно п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження, зокрема, у разі, коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; у разі проведення зустрічної звірки; в інших випадках, визначених цим Кодексом. Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб"єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Платники податків та інші суб"єкти інформаційних відносин зобов"язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).

У разі коли запит складено з порушенням вимог законодавства, платник податків звільняється від обов"язку надавити відповідь на такий запит.

Судом встановлено, що у зв'язку з надходження на адресу ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова акту «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки ТОВ «Укрпаклайн-Харків» від 11.12.2013 року №1831/20-30-22-01/36985064 який свідчить про можливі порушення ТОВ «Тайфун 2000» податкового законодавства, податковим органом на адресу позивача був складений та направлений запит «Про надання пояснень, та їх документальних підтверджень» №8550/10/20-30-22-01-22 від 13.12.2013 року (а.с. 9).

Для надання вказаної інформації встановлено 10-денний термін.

Факт отримання письмового запиту податкового органу про надання інформації представником позивача не заперечується.

25.12.2013 року ТОВ «Тайфун 2000» на адресу податкового органу було надано відповідь на запит №8550/10/20-30-22-01-22 від 13.12.2013 року, в якій надано пояснення та документальне підтвердження по відносинам з ТОВ «Укрпаклайн-Харків».

Суд зауважує, що статтею 78 Податкового кодексу України чітко визначені обставини, з якими закон пов'язує виникнення права у податкового органу на проведення документальної позапланової перевірки.

Відповідно до п. 78.1. ст. 78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема: за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Як стверджує представник відповідача, платником податку дійсно була надана відповідь на запит податкового органу, однак у вказаній відповіді підприємством не надано пояснень та документального підтвердження щодо подальшої реалізації товарів, відсутні копії банківських виписок та рахунків-фактури.

Таким чином, оскільки позивач не у повному обсязі надав пояснення та їх документальні підтвердження на запит податкового органу, останній мав законні підстави для призначення перевірки позивача на підставі 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України.

Судом встановлено, що у зв"язку з не наданням у повному обсязі пояснень та їх документальних підтверджень, на обов"язковий письмовий запит ДПІ, керуючись пп. 78.1.1 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України В.о начальника ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області видано наказ №1479 від 18.07.2014 року про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Тайфун 2000" та повідомлення №11626/10/20-30-22-01-22 від 18.07.2014 року.

Копії наказу №1479 від 18.07.2014 року та повідомлення №11626/10/20-30-22-01-22 від 18.07.2014 вручено представнику позивача 22.07.2014 року.

28.07.2014 року посадовими особами ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова була проведена перевірка ТОВ «Тайфун 2000», за результатами якої складений акт «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Тайфун 2000» щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ТОВ «Укрпаклайн-Харків» за період травень 2013 року, їх реальності відображення в обліку за період травень 2013 року від 01.08.2014 року №3089/20-30-22-01/30990063.

З огляду на зазначене, суд вважає, що відповідно до п. 78.1.1 ст. 78 ПК України, у податкового органу були наявні підстави для призначення перевірки, тому спірний наказ винесено відповідачем в межах повноважень та на підставі закону.

Крім того, суд зазначає, виходячи з правової природи рішення податкового органу про призначення перевірки, яке викладається у формі наказу, наказ є правовим актом індивідуальної дії, який розрахований на певне коло осіб та вичерпує свою дію виконанням.

Той факт, що за наслідками перевірки було складено акт №3089/20-30-22-01/30990063 від 01.08.2014 року та податкові повідомлення-рішення №0002732201 від 20.08.2014 року, №0002742201 від 20.08.2014 року, свідчить про те, що оскаржуваний наказ №1479 від 18.07.2014 року був реалізований, а отже вичерпав свою дію виконанням, у зв'язку з чим не підлягає скасуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про правомірність винесення Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області Наказу №1479 від 18.07.2014 року про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Тайфун 2000», відповідач діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, тому позовні вимоги є такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 94 КАС України у разі ухвалення судового рішення на користь сторони, яка є суб'єктом владних повноважень, сплачений судовий збір позивачу не повертається.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 11, 71, 72, 94, 160- 163, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАЙФУН-2000" до Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області про визнання наказу незаконним - відмовити.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.

Суддя Бідонько А.В.

Повний текст постанови виготовлений 09.10.2014 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 40815553 ?

Документ № 40815553 це

Яка дата ухвалення судового документу № 40815553 ?

Дата ухвалення - 06.10.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40815553 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 40815553 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 40815553, Харьковский окружной административный суд

Судебное решение № 40815553, Харьковский окружной административный суд было принято 06.10.2014. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные данные.

Судебное решение № 40815553 относится к делу № 820/14043/14

то решение относится к делу № 820/14043/14. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 40814273
Следующий документ : 40815557