Решение № 40098348, 11.08.2014, Старовыжевский районный суд Волынской области

Дата принятия
11.08.2014
Номер дела
168/574/14
Номер документа
40098348
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 168/574/14

Пр.№ 2/168/175/14

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.08.2014року Старовижівський районний суд Волинської області

в складі:головуючого судді -Ф.В.Самрука

при секретарі -Островерхій Т.С.,

за участю: старшого прокурора позивача-Ю.М.Сулімук

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Стара Вижівка справу за позовом прокурора Старовижівського району Волинської області в інтересах ОСОБА_1 до фермерського господарства "Ікар Стар Агро" про стягнення заборгованості по орендній платі за землю,

ВСТАНОВИВ:

прокурор позивач (надалі- позивач) посилається, що проведеною перевіркою прокуратурою Старовижівського району за зверненням голови Седлищенської сільської ради Старовижівського району встановлено, що 19.06.2008 року між фермерським господарством "Ікар Стар Агро" (надалі-ФГ "Ікар Стар Агро") в особі голови Антонюка І.І. та ОСОБА_1 було укладено три типових договори оренди землі №21, №21/1, №21/2 про передачу земельних ділянок загальними площами 1,1757га, 1,0666га та 0,7674га відповідно, які знаходяться на території Седлищенської сільської ради Старовижівського району. Ці договори оренди зареєстровані в Старовижівському районному відділі Волинської регіональної філії Центру ДЗК 01.10.2008р. за №№ 040809100108, 040809100109, 040809100110 і укладені на п"ять років. Відповідно до умов вищезгаданмих договорів відповідач зобов"язувався до 19 червня щорічно виплачувати ОСОБА_1 орендної плати за землю по 160грн., 145грн. та 105грн. відповідно. За перший рік ОСОБА_1. отримала орендну плату за землю повністю, а в 2010 році вона отримала від відповідача повідомлення про припинення дії договорів, хоча відповідач користувався земельними ділянками протягом п"яти років з 2008 по 2013 роки, за що сплачував фіксований сільськогосподарський податок. Таким чином, відповідач не сплатив орендної плати за землю за договором №21- 480грн., за договором №21/1- 435грн., за договором №21/2- 315грн., а всього на загальну суму 1230грн. Тому прокурор звернувся в суд з позовом в інтересах ОСОБА_1, 1930р.н. яка є пенсіонеркою і через свій похилий вік та стан здоров"я неспроможна самостійно захистити в суді свої порушені права, про стягнення з ФГ "Ікар Стар Агро" заборгованості по орендній платі за користування земельними ділянками за період з 01.10.2011р. по 01.10.2013р. в загальній сумі 1230грн.

В судовому засіданні позивач. уточнила позовні вимоги в тому, що заборгованість необхідно стягувати за 2011, 2012, 2013 роки, але починаючи не з 01 січня кожного року, а з 01 жовтня року, що передує року стягнення, тобто з 01.10.2010р. по 01.10.2011р., з 01.10.2011р. по 01.10.2012р., з 01.10.2012 р. по 01.10.2013р. І з врахуванням уточнених позовних вимог, позов підтримала повністю та просила його задовольнити.

Представник відповідача про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, що стверджується поштовим повідомленням, але в судове засідання він не з"явився і про причини неявки не повідомив. Тому суд за згодою позивача проводить заочний розглд справи, що відповідає вимогам ст.224 ЦПК України.

Заслухавши пояснення позивача та дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що позов підставний і підлягає до задоволення.

В судовому засіданні встановлено, що 19.06.2008 року між ОСОБА_1 та ФГ "Ікар Стар Агро" було укладено договори оренди землі за №"21, №21/1, №21/2, згідно яких ОСОБА_1 передала ФГ "Ікар Стар Агро" в платне користування земельні ділянки, які розташовані на території Седлищенської сільської ради Старовижівського району Волинської області, загальними площами 1,1757га, 1,0666га та 0,7674га строком на 5 років, що підтверджується копіями договорів оренди землі, дослідженими в судовому засіданні. Довідкою відділу Дерземагенства у Старовижівському районі Волинської області від 23.06.2014р. за №567/1.13 (надалі-довідка Держземагентства) та копіями договорів стверджується, що ці договори оренди від 19.06.2008 року зареєстровані у Волинській регіональній філії Центру ДЗК Старовижівському районному відділі 01.10.2008 року за такими номерами: договір за №21 зареєстрований за №040809100108, договір №21/1- за №040809100109, договір №21/2 - за №040809100110. Таким чином ці договори набрали чинності з 01.10.2008 року і строк їх дії закінчився 01.10.2013 року. Відповідно до п.п. 9,11 цих договорів відповідач щорічно до 19 червня сплачує ОСОБА_1 по 160,00грн., 145,00грн. та 105,00грн. відповідно орендної плати за землю. Згідно п.14 Договору, у разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляєтся пеня в розмірі 10% несплаченої суми за кожний день, але в позові питання про стягнення пені не ставиться.

З пояснень представника позивача в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 в 2010 році отримала від відповідача повідомлення про припинення дії вищезгаданих договорів.

Натомість, з вищезгаданої довідки Держземагентства вбачається, що до відділу Держземагентства в Старовижівському районі клопотання та заяви щодо реєстрації угод про розірвання договорів оренди, укладених між ОСОБА_1 та ФГ "Ікар Стра Агро" не надходили.

Відповідно до ст.2 Закону України "Про оренду землі" відносини, пов"язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Після досягнення сторонами домовленості з питань орендної плати та інших істотних умов, передбачених ст. 15 Закону України "Про оренду землі", підписання договорів оренди та їх реєстрації вони набули чинності та можуть бути змінені лише за взаємною згодою сторін.

Статтею 31 Закону України "Про оренду землі" передбачено, що розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. А в ст. 32 Закону України "Про оренду землі" передбачено, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов"язків, передбачених ст.ст.24, 25 цього закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об"єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним Кодексом України та іншими законами України. Аналогічне передбачено також і в ст.651 ЦК України. У п.38 договорів про оренду землі враховані вищенаведені вимоги закону щодо підстав та умов припинення договорів оренди землі шляхом їх розірвання. Будь-яких доказів, що давали б відповідачу право на припинення дії договорів в односторонньому порядку в судовому засіданні не встановлено.

З довідки Держземагентства вбачається, що з 01.10.2008 року в т.ч. земельні ділянки ОСОБА_1 за договорами оренди перебували на правах оренди у ФГ "Ікар Стра Агро".

Факт користування ФГ "Ікар Стар Агро" земельними ділянками також підтверджується повідомленням Старовижівського відділення Ратнівського ОДПІ від 10.02.2014 року за № 192, з якого вбачається, що ФГ "Ікар Стар Агро" протягом 5 років з 2009 по 2013 роки користувалося земельними ділянками, за що сплачувало фіксований сільськогосподарський податок.

Згідно розрахунків заборгованості по орендній платі за використання земельного паю ОСОБА_1 орендарем ФГ "Ікар Стар Агро", досліджених в судовому засіданні, вбачається, що за договорами оренди землі від 19.06.2008р. за №№21, 21/1, 21/2 за 2011 рік (який рахується з 01.10.2010 по 01.10.2011) загальна сума заборгованості становить 410грн.; за 2012 рік (який рахується з 01.10.2011 по 01.10.2012) загальна сума заборгованості становить 410грн.; за 2013 рік (який рахується з 01.10.2012 по 01.10.2013) загальна сума заборгованості становить 410грн., а всього на загальну суму 1230грн.

Отже, виходячи з вишенаведеного, позов підлягає до повного задоволення. Крім того з відповідача необхідно стягнути до спеціального фонду державного бджету України 243,60грн. судового збору.

Керуючись ст.ст.10, 60, 88, 212-215, 224-226 ЦПК України,

ст.ст.93, 96, 124, 125, 158, 160 ЗК України,

ст.ст. 202, 203, 525, 526, 530, 626, 638, 651, 654 ЦК України,

ст.ст.1-4, 6, 13-17, 19, 21, 22, 24 , 31, 32, 35, 36 Закону України "Про оренду землі" суд,

В И Р І Ш И В :

Позов задоволити повністю.

Стягнути з фермерського господарства "Ікар Стар Агро" с.Прохід Ратнівського району Волинської області (розрахунковий рахунок: 26002140137001 в ВАТ КБ "Надра" Луцького РУ, ЄДРПОУ-34417344) в користь ОСОБА_1 1230грн. (одну тисячу двісті тридцять) гривень заборгованості по орендній платі за договорами оренди землі від 19.06.2008 року за №№21, 21/1, 21/2 за період з 01 жовтня 2010 року по 01 жовтня 2013 року та 243 (двісті сорок три) гривні 60коп. судового збору до спеціального фонду державного бюджету України за такими реквізитами: отримувач коштів: УДКСУ у Старовижівському районі 22030001; код отримувача (код ЄДРПОУ) 37626821; рахунок отримувача 31218206700376, Банк отримувача:ГУДКСУ у Волинській області; код банку отримувача:803014.

Заочне рішення може бути оскаржене позивачем до апеляційного суду Волинської області через Старовижівський районний суд протягом десяти днів з дня його проголошення, а співпозивач ОСОБА_1, яка брала участь у справі, але не була присутня у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, може подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя: Ф. В. Самрук

Предыдущий документ : 40098347
Следующий документ : 40098351