Постановление суда № 38442656, 10.04.2014, Высший административный суд Украины

Дата принятия
10.04.2014
Номер дела
Номер документа
38442656
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" квітня 2014 р. м. Київ К/9991/80811/11

К/9991/39884/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Суддів: Лиски Т.О. (доповідач),

Мойсюка М.І.,

Олендера І.Я.,

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Кримської республіканської організації "Вокально - хореографічний ансамбль "Таврія" ім. Л.Д.Чернишової", за участю Заступника прокурора Автономної Республіки Крим про стягнення адміністративно-господарських санкцій, касаційне провадження в якій відкрито за касаційними скаргами Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів та Прокуратури Автономної Республіки Крим на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 08 липня 2010 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 01 березня 2011 року, -

в с т а н о в и л а:

У травні 2010 року Кримське республіканське відділення Фонду соціального захисту інвалідів звернулося до суду з позовом до Кримської республіканської організації "Вокально - хореографічний ансамбль "Таврія" ім. Л.Д.Чернишової", за участю Заступника прокурора Автономної Республіки Крим про стягнення адміністративно-господарських санкцій.

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 08 липня 2010 року, залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 01 березня 2011 року, позивачу відмовлено у задоволенні позову.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій у справі, Кримське республіканське відділення Фонду соціального захисту інвалідів та Прокуратура Автономної Республіки Крим звернулися з касаційними скаргами, в яких просять рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційних скарг, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційні скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частиною першою статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 25 березня 2002 року Виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим, Кримську республіканську організацію "Вокально-хореографічний ансамбль "Таврія"ім. Л.Д. Чернишової" зареєстровано в якості юридичної особи (ЄДРПОУ 02225522).

Згідно «Звіту про зайнятість на працевлаштування інвалідів за 2009 рік» середньооблікова чисельність штатних працівників у Кримської республіканської організації "Вокально - хореографічний ансамбль "Таврія" ім. Л.Д.Чернишової", склала 70 осіб, в зв'язку з чим норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у відповідності до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» склав 3 робочих місця, проте на підприємстві у 2009 році працювала 1 особа, якій встановлено інвалідність.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Згідно з п. 1.1, 1.3 Положення Кримської республіканської організації "Вокально-хореографічний ансамбль "Таврія" ім. Л.Д. Чернишової" відповідач належить Автономній Республіці Крим і перебуває у сфері управління Міністерства культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, здійснює свою діяльність за рахунок фінансування із бюджету АР Крим та власних надходжень.

Пункти 1.4, 3.3, 4.1.1, 4.3, 6.6 Положення передбачають, що відповідач є неприбутковою організацію та його діяльність не має на меті одержання прибутку. У пунктах 1.3, 3.10 Положення зазначено, що фінансування відповідача здійснюється з бюджету АР Крим.

В матеріалах справи є довідка Міністерства культури і мистецтв Автономної Республіки Крим № 01-09/469 від 05 травня 2010 року, в якій зазначено, що відповідач є комунальною організацією, що входить до складу майна Автономної Республіки Крим, знаходиться в сфері управління Міністерства культури та мистецтв Автономної Республіки Крим та фінансується з бюджету Автономної Республіки Крим.

Пунктом 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», передбачено оподаткування неприбуткових установ і організацій, в абз. "а" підпункту 7.11.1 якої зазначено, що до неприбуткових установ і організацій, відносяться, зокрема, органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Відповідно до статті 12 Закону України «Основи законодавства України про культуру» діяльністю у сфері культури є: створення, розповсюдження і популяризація творів літератури та мистецтва; збереження та використання культурних цінностей; естетичне виховання; організація спеціальної освіти, відпочинку і дозвілля громадян.

Суб'єктами діяльності у сфері культури є: професійні творчі працівники, професійні творчі колективи, працівники культури, окремі громадяни; державні і приватні заклади, підприємства, організації і установи, що діють у сфері культури; творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, інші громадські об'єднання, їх підприємства; держава в особі її органів влади та управління.

Діяльність у сфері культури здійснюється на професійній чи аматорській основі у порядку, визначеному цими Основами, законодавством України про підприємства, підприємницьку діяльність, некомерційні організації та об'єднання, а також законодавством, що регулює конкретні види діяльності у сфері культури.

Статтею 21-1 Закону України «Основи законодавства України про культуру» передбачено, що неприбутковими організаціями у сфері культури є юридичні особи, які здійснюють діяльність, визначену статтею 12 цих Основ, і відповідають критеріям неприбутковості, встановленим цією статтею.

Крім того, як встановлено судами попередніх інстанцій, рішенням Господарського суду АР Крим від 22 січня 2004 року у справі № 2-15/2836-2004, яке набрало законної сили, встановлено, що Державний вокально-хореографічний ансамбль України "Таврія" (який у подальшому перейменований у Кримську республіканську організацію "Вокально-хореографічний ансамбль "Таврія" ім. Л.Д. Чернишової") з 10 жовтня 1997 року зареєстрований у ДПІ в Київському районі м. Сімферополя в якості неприбуткової організації, як держпідприємство з бюджетним фінансуванням. Суд, під час розгляду справи № 2-15/2836-2004, дійшов висновку про неправомірність виключення Державного вокально-хореографічного ансамблю України "Таврія" з Реєстру неприбуткових установ та організацій, у зв'язку з тим, що його правовий статус підпадає під визначення неприбуткової організації.

Згідно частини 1 статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином відмовляючи позивачу у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що вимоги частини 1 статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо сплати роботодавцями, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону адміністративно-господарських санкцій, не поширюється на відповідача як на організацію, що утримується за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.

Відповідно до частини 1 статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід залишити без задоволення, оскільки судові рішення постановлені з додержанням норм матеріального та процесуального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги є необґрунтованими.

Керуючись статтею 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів,

ухвалила:

Касаційні скарги Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів та Прокуратури Автономної Республіки Крим залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 08 липня 2010 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 01 березня 2011 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

Часті запитання

Який тип судового документу № 38442656 ?

Документ № 38442656 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 38442656 ?

Дата ухвалення - 10.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38442656 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 38442656 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 38442656, Высший административный суд Украины

Судебное решение № 38442656, Высший административный суд Украины было принято 10.04.2014. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные сведения.

Судебное решение № 38442656 относится к делу №

то решение относится к делу № . Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 38442648
Следующий документ : 38442661