Постановление № 38389008, 14.04.2014, Львовский окружной административный суд

Дата принятия
14.04.2014
Номер дела
813/88/14
Номер документа
38389008
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №813/88/14

14 квітня 2014 року Львівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого – судді Кузана Р.І.,

з участю секретаря судового засідання Перчак С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові адміністративну справу за позовом Управління Пенсійного фонду України у Франківському районі м.Львова до Товариства з обмеженою відповідальністю «Леополіс-Ампір» про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в :

Управління Пенсійного фонду України у Франківському районі м. Львова звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Леополіс-Ампір» заборгованості у розмірі 152 059,11 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що у відповідача наявний борг по сплаті недоїмки, фінансових санкцій та пені за внесками на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в розмірі 152 059,11 грн., що підлягають стягненню.

Позивач участі повноважного представника в судовому засіданні не забезпечив, надіслав на адресу суду клопотання про розгляд справи за відсутності представника позивача.

Відповідач в судове засідання не з’явився. Поштова кореспонденція від відповідача повернулася на адресу суду з відміткою «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до ч.8 ст. 35 КАС України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру.

Згідно з п.11 ст. 35 КАС України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

За положеннями статті 128 КАС України справа вирішена на підставі наявних у ній доказів.

З'ясувавши обставини, на які позивач посилається як на підставу своїх вимог та дослідивши докази, якими вони обґрунтовуються, суд вважає, що позов підлягає до задоволення, мотивуючи це наступним.

Згідно з абз. 5, 6 п.7 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р., № 2464-VI, стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Таким чином, до правовідносин, що є предметом розгляду в зазначеній адміністративній справі, повинно застосовуватися законодавство, що діяло на момент виникнення такої заборгованості.

Відповідно до ст. ст. 14, 15, 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058 від 09.07.2003р. (в редакції, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин) Товариство з обмеженою відповідальністю «Леополіс-Ампір» (надалі- ТзОВ «Леополіс-Ампір») є платником страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та зареєстроване в Управлінні Пенсійного фонду України у Франківському районі м.Львова.

Згідно з положеннями п.4 та п. 6 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV від 09.07.2003р., страхувальник зобов'язаний подавати звітність територіальним органам Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом, а також нараховувати, обчислювати і сплачувати в установленні строки та в повному обсязі страхові внески.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 цього Закону, страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який справляється на всій території України в порядку, встановленому цим Законом.

Статтею 20 згаданого Закону визначено, що сплата страхових внесків здійснюється виключно в грошовій формі шляхом внесення відповідних сум страхових внесків до солідарної системи на банківські рахунки виконавчих органів Пенсійного фонду. Страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків. Страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду. Базовим звітним періодом для відповідача відповідно до вимог пункту 1 статті 14 цього Закону є календарний місяць.

Статтею 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Згідно з ч.12 ст. 20 Закону страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Відповідно до поданих відповідачем щомісячних розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період з січня по грудень 2009 року та з січня по грудень 2010 року відповідачу належало сплатити 82 568,67 грн.

Згідно з п. 2 ч. 9 ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV від 09.07.2003р., (редакція якого діяла до 01.01.2011р.) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду, виконавчими органами Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум. Одночасно на суми своєчасно не сплачених (не перерахованих) страхових внесків і фінансових санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Пунктом 5 ч. 9 ст. 106 зазначеного Закону передбачено, що за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення - у розмірі 20 відсотків зазначених сум та не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Управлінням Пенсійного фонду України у Франківському районі м.Львова застосовано до ТзОВ «Леополіс-Ампір» штрафні (фінансові) санкції та нараховано пеню за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальником - страхових внесків у строки, визначені законодавством, а також за неподання звітності. Так, рішенням №481 від 10.06.2009р. відповідачу нараховано штраф у розмірі 15159,52 грн. та пеню у розмірі 7964,39 грн.; рішенням №482 від 10.06.2009р. нараховано штраф у розмірі 754,35 грн. та пеню у розмірі 277,14 грн.; рішенням №483 від 10.06.2009р. нараховано штраф у розмірі 34,15 грн.; рішенням №681 від 26.11.2010р. нараховано пеню у розмірі 7436,36 грн.; рішенням №40 від 01.02.2011р. нараховано штраф у розмірі 1436,25 грн. та пеню у розмірі 17589,95 грн.; рішенням №81 від 10.02.2011р. нараховано штраф у розмірі 55,94 грн. та пеню у розмірі 18612,39грн.; рішенням №80 від 10.02.2011р. нараховано штраф у розмірі 2803,37 грн. та пеню у розмірі 4322,40 грн. Рішенням №334 від 24.04.2009р. до відповідача застосовано фінансові санкції в розмірі 170,00 грн. за недостовірне подання звітності.

Відповідно до ч.13 ст.106 Закону № 1058-ІV, суми пені та штрафів підлягають сплаті страхувальником протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення. При цьому, в цей же строк страхувальник має право оскаржити зазначене рішення до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про це відповідного виконавчого органу Пенсійного фонду, яким прийнято це рішення.

Відповідачем не подано доказів оскарження вказаних рішень, відтак визначені по них зобов’язання є узгодженими.

Згідно з поданим позивачем розрахунком, сума заборгованості ТзОВ «Леополіс-Ампір» перед Управлінням Пенсійного фонду України у Франківському районі м.Львова, з урахуванням самостійно сплачених коштів, станом на 08.11.2013р. становить 152 059,11 грн. (в тому числі недоїмка – 82568,67 грн., фінансові санкції – 17 610,21 грн., пеня – 51880,23 грн.).

Відповідно до п.3 ст. 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» територіальні органи Пенсійного фонду України надсилають вимогу про сплату боргу страхувальнику, який на кінець звітного періоду має недоїмку по сплаті страхових внесків.

На виконання вказаних вимог відповідачу було направлено вимоги про сплату боргу: № Ю-1006 від 06.07.2009 року, № Ю-748 від 12.05.2009 року, № Ю-258 від 04.03.2010 року, № Ю-244 від 05.02.2010 року, № Ю-180 від 05.11.2013 року, № Ю-444 від 05.04.2011 року, № Ю-141 від 11.01.2011 року, № Ю-344 від 07.02.2011 року. Вказані вимоги відповідачем отримано, на підтвердження чого в матеріалах справи наявні відповідні повідомлення про вручення поштових відправлень.

Відповідно до ч. 15 ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», строк давності щодо стягнення недоїмки, пені та штрафів не застосовується.

Згідно з ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідачем не подано суду доказів погашення вказаної в адміністративному позові заборгованості, а тому позовні вимоги Управління Пенсійного фонду України у Франківському районі м. Львова про стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю «Леополіс-Ампір» у розмірі 152059,11 грн. є обґрунтованими, підтверджуються долученими до матеріалів справи доказами та такі слід задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 7-14, 69-71, 86, 87, 94, 159, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в :

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Леополіс-Ампір» (місцезнаходження: вул. В.Великого, 33, м. Львів) на користь Управління Пенсійного фонду України у Франківському районі м. Львова 152 059 (сто п’ятдесят дві тисячі п’ятдесят дев’ять) грн. 11 коп. заборгованості.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Суддя Кузан Р.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38389008 ?

Документ № 38389008 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38389008 ?

Дата ухвалення - 14.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38389008 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38389008 ?

В Львовский окружной административный суд
Предыдущий документ : 38383782
Следующий документ : 38389017