Решение № 38363066, 22.04.2014, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
22.04.2014
Номер дела
910/3711/14
Номер документа
38363066
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/3711/14 22.04.14

За позовомтовариства з обмеженою відповідальністю «М енд С Форвардінг Ко»дотовариства з обмеженою відповідальністю "Автотім"простягнення 102 309, 55 грн. Суддя Кирилюк Т.Ю.

Представники:

позивача: представник Бойко Ю.А. (довіреність № 7 від 22.02.2014)

відповідача: не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «М енд С Форвардінг Ко» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю " Автотім" основного боргу у розмірі 102 309, 55 грн.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що Відповідач неналежним чином розрахувався за надані транспортні послуги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2014 порушено провадження у справі № 910/3711/14 та призначено її розгляд на 25.03.2014.

Відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладався.

Представник Позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив суд їх задовольнити.

Представник Відповідача у судове засідання повторно не з'явився, вимоги ухвал суду не виконав.

Ухвали про порушення провадження у справі та про відкладення розгляду справи були відправлені за адресою Відповідача, вказаною у позовній заяві та яка відповідає місцезнаходженню Відповідача відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Таким чином, Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду господарським судом та про час і місце проведення судових засідань.

Відповідно до статті 22 Господарського процесуального кодексу України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи. Крім того, відповідно до статті 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони виконати певні дії, витребовує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору та вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи. Відповідачем вимоги ухвали суду не виконано, не надано письмового відзиву та письмових заперечень по суті заявлених вимог, а також не надано доказів, які б підтверджували поважність та винятковість причин пропуску судових засідань.

Відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто за наявними у ній матеріалами.

Судом у відповідності з вимогами статті 811 Господарського процесуального кодексу України складено протоколи судових засідань, які долучено до матеріалів справи.

У судовому засіданні 22.04.2014 оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Заслухавши пояснення представника Позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Позивачем та Відповідачем 16 січня 2012 року укладено договір № BU7-239, відповідно до якого Позивач за рахунок Відповідача зобов'язався організовувати виконання послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, а останній сплатити їх вартість.

Відповідно до статті 316 Господарського кодексу України та статті 929 Цивільного кодексу України за договором транспортного експедирування одна сторона зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

З матеріалів справи вбачається, що Відповідач звернувся до Позивача з заявками № МС-000017419 від 01.11.2013, № МС-0000175595 від 13.11.2013, № МС-000017853 від 02.12.2013, № МС-000018027 від 12.12.2013, № МС-000018050 від 13.12.2013, № МС-000018359 від 17.01.2014 про перевезення автозапчастин (автохімії), акумуляторних батарей за маршрутами м. В`язовніца (Польща) - м. Київ (Україна), Німеччина - м. Вишневе (Україна), Польща - м. Вишневе.

Надання транспортно-експедиторських послуг у період з листопада 2013 по січень 2014 Позивачем підтверджено наданими суду актами здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4120 від 07.11.2013, № 4307 від 19.11.2013, № 4540 від 05.12.2013, № 4748 від 19.12.2013, № 4793 від 24.12.2013, № 107 від 23.01.2014 та CMR, копії яких знаходяться в матеріалах справи.

Таким чином, наявними доказами у справі підтверджено належне виконання Позивачем своїх зобов'язань за договором № BU7-239 від 16.01.2012 на суму 112 901, 80 грн.

Відповідно до пункту 5.2 договору № BU7-239 від 16.01.2012 (в редакції додаткової угоди № 1 від 25.01.2013 до договору) оплата послуг Позивача здійснюється Відповідачем за кожну окрему транспортно-експедиторську послугу після завершення перевезення, шляхом банківського перерахунку коштів на рахунок Позивача на протязі тридцяти календарних днів з дня виставлення рахунку-фактури та підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

З матеріалів справи вбачається, що Відповідач свої зобов'язання за надані Позивачем транспортно-експедиторські послуги у повному обсязі не виконав, у зв'язку з чим виникла заборгованість у розмірі 102 309, 55 грн.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Позивач, 13.12.2013 звернувся до Відповідача з вимогою про погашення заборгованості, яка залишилася останнім без відповіді та без задоволення.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Згідно з частиною першою статті 527 Цивільного кодексу України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор -прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту. При цьому, як випливає із вимог, визначених статтею 545 Цивільного кодексу України, виконання зобов'язання має бути належним чином підтверджено.

Відповідно до статті 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Як визначено абзацом 1 частиною першою статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Оскільки факт надання транспортно-експедиторських послуг підтверджується матеріалами справи, встановлений строк остаточного розрахунку сплинув, а доказів оплати наданих послуг у повному обсязі суду не надано, позовна вимога про стягнення з Відповідача 102 309, 55 грн. основного боргу підлягає задоволенню.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, суд дійшов висновку, що заявлені товариством з обмеженою відповідальністю «М енд С Форвардінг Ко» вимоги документально підтверджені, а отже такі, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, з Відповідача стягуються понесені Позивачем витрати по сплаті судового збору.

На підставі викладеного, керуючись статями 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю " Автотім" (04073, м. Київ, вулиця Сирецька, будинок 31, ідентифікаційний код 36593338) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «М енд С Форвардінг Ко» (02090, м. Київ, вулиця Олекси Довбуша, будинок 37, ідентифікаційний код 32305728) 102 309 (сто дві тисячі триста дев`ять) грн. 55 коп. - основного боргу та 2 047 (дві тисячі сорок сім) грн. 00 коп. - витрати по сплаті судового збору.

3. Видати наказ.

Повне рішення складено: 24.04.2014.

СуддяТ.Ю. Кирилюк

Предыдущий документ : 38363064
Следующий документ : 38363067