Постановление суда № 38233656, 31.01.2014, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
31.01.2014
Номер дела
810/139/14-а
Номер документа
38233656
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі

31 січня 2014 року Справа № 810/139/14-а

Суддя Київського окружного адміністративного суду Брагіна О.Є., розглянувши позовну заяву Миронівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області до товариства з обмеженою відповідальністю "АЙ-ПІ" про стягнення коштів,

в с т а н о в и в:

до Київського окружного адміністративного суду звернулась з позовом Миронівська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області до ТОВ "АЙ-ПІ" про стягнення коштів з рахунків відповідача.

Спір виник із публічно-правових відносин та відповідно до статей 3, 4 та 17 КАСУ, належить до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 14.01.2014 р. позовну заяву було залишено без руху, позивачу надано строк до 28.01.2014 р. для усунення недоліків. В установлений судом строк позивачем було усунуто недоліки позовної заяви у зв'язку з чим позовна заява вважається поданою.

Позов підсудний Київському окружному адміністративному суду, поданий з додержанням вимог статей 104 - 106 КАСУ, перешкоди для відкриття провадження в адміністративній справі, що передбачені статтями 108 - 109 КАСУ, відсутні.

Згідно зі ст. 1832 КАСУ, дана адміністративна справа за предметом позову може бути розглянута у порядку скороченого провадження. Позовна заява і додані до неї документи є достатніми для відкриття скороченого провадження у справі.

Керуючись статтями 107, 1832 КАСУ, суд,

у х в а л и в:

1. Відкрити скорочене провадження в адміністративній справі. Справа розглядатиметься суддею Брагіною О.Є. одноособово.

2. Копію ухвали та інформацію про процесуальні права та обов'язки надіслати сторонам.

3. Запропонувати відповідачу, в разі невизнання адміністративного позову, надати суду письмові заперечення проти позову та докази на підтвердження цих заперечень або заяву про визнання позову у строк до 27 лютого 2014 року.

Заперечення проти позову або заяву про визнання позову мають бути подані (надіслані) відповідачем до суду за адресою: 01133, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 26.

4. У разі неподання відповідачем заперечень проти позову, справа розглядатиметься судом на підставі наявних у ній матеріалів та доказів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Брагіна О.Є.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі,

встановлені Кодексом адміністративного судочинства України

Відповідно до ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Предыдущий документ : 38233652
Следующий документ : 38233660