Решение № 36881363, 28.01.2014, Хозяйственный суд Луганской области

Дата принятия
28.01.2014
Номер дела
913/3413/13
Номер документа
36881363
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВв, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

28 січня 2014 року Справа № 913/3413/13

Провадження №1пд/913/3413/13

За позовом прокурора Артемівського району м. Луганська в інтересах держави в особі позивача - Олександрівської міської ради, м. Луганськ

до відповідача Луганського міського комунального підприємства "Теплокомуненерго"

про внесення змін до договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)

Суддя Зюбанова Н.М.

Секретар судового засідання Вороніна О.С.

В засіданні брали участь:

від позивача - Гущін М.В., за довіреністю від 13.01.2013 №03-07/29;

від відповідача - Рисістих І.А., за довіреністю від 02.01.2014 №1-д;

прокурор прокуратури Артемівського району м. Луганськ Чекер Я.В.

Суть пору: про внесення змін до договору № 1993 на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 07.04.1997 (державна реєстрація від 07.04.1997 за № 1993) до п. 2.1. розділу 2 "Плата за землю" щодо розміру договірного коефіцієнту річної орендної плати.

Відповідач у відзиві на позовну заяву за листом від 14.01.2014 проти задоволення позову заперечує, посилаючись на те, що 03.12.2013 Олександрівською міською радою було прийняте рішення "Про розірвання договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) за адресами: м. Олександрівськ, вул. Нова (школа № 32), м. Олександрівськ, вул. Спортивна з ЛМКП "Теплокомунерего" та про надання ЛМКП "Теплокомуненерго" права постійного користування земельними ділянками за адресами: м. Олександрівськ, вул. Нова, 1-в, і м. Олександрівськ, вул. Спортивна, 2-б".

Дослідивши матеріали справи, вислухавши представників сторін та прокурора, суд дійшов до наступного.

Так, у відповідності до ст. 121 Конституції України на органи прокуратури України покладається представництво інтересів громадян або держави в судах у випадках, визначених законом.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про прокуратуру" при виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право звертатись до суду в передбачених законом випадках.

Статтею 36-1 Закону України "Про прокуратуру" визначено, що підставою представництва прокурором в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.

За змістом ст. 2 ГПК України (у редакції Закону від 18.09.2012), яка регулює порушення справ у господарському суді, такі справи порушуються за позовними заявами прокурорів, які звертаються до господарського суду в інтересах держави.

Підставою звернення прокурора з даною позовною заявою до суду в інтересах держави є порушення відповідачем інтересів Олександрівської міської ради, як власника землі, у сфері орендних правовідносин.

Щодо обставин спору, то судом встановлено, що 19.11.1996 Олександрівською міською радою було прийняте рішення № 92/6 "Про надання у тимчасове довгострокове користування на умовах оренди земельних ділянок Луганському державному міському підприємству "Теплокомуненерго" для розміщення будівель котельних".

На підставі вказаного рішення 07.04.1997 між виконкомом Олександрівської міської ради (позивачем) та Луганським міським комунальним підприємством "Теплокомуненерго" (відповідачем) було укладено договір № 1993 на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди), зареєстрований у встановленому законом порядку 07.04.1997 за № 1993, за умовами якого відповідач прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 0,0153 га згідно плану. За змістом п. 1.2 договору останній укладено на 49 років.

Пунктом 2.1 укладеного договору передбачено, що плата за землю вноситься землекористувачем у вигляді орендної плати в розмірі земельного податку щомісячно рівними частками.

На виконання положень цивільного законодавства, яке регулює порядок внесення змін до договору, прокурор та позивач просять суд внести зміни до п. 2.1 договору, який регулює розмір річної орендної плати, та встановити, що річна орендна плата встановлюється у розмірі земельного податку із застосуванням до нього договірного коефіцієнту 3.

Оцінивши обставини справи, суд вважає позовні вимоги прокурора обґрунтованими, а позов таким, що підлягає повному задоволенню, з огляду на наступне.

Так, відповідно до ст. 2 Закону України "Про оренду землі" відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Відповідно до ст.16 Закону України "Про оренду землі" та ст. 124 ЗК України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Матеріалами справи підтверджено факт належного укладання між сторонами у справі договору оренди землі від 07.04.1997 /державна реєстрація 07.04.1997 за № 1993/.

Факт звернення з позовом прокурора Артемівського району м. Луганська в інтересах держави в особі Олександрівської міської ради обумовлений тим, що згідно з п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин є виключною компетенцією міської ради.

З матеріалів справи вбачається, що роботу у частині внесення змін до договору оренди земельної ділянки орендодавцем було розпочато у тому числі у зв'язку з набранням чинності з 01.01.2011 Податковим кодексом України, яким, зокрема, врегульовано обчислення орендної плати за землю, а саме:

- розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою трикратного розміру земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки (ст. 288).

Відповідно до ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Підставами для зміни або розірвання договору є згода сторін, якщо інше не встановлено договором або законом; за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом; а також у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору /ст. 652 ЦК України/.

Як передбачено ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни /тарифи, ставки, тощо/, які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Тому суд дійшов висновку, що прокурором доведено обґрунтованість внесення змін до п. 2.1 договору на право тимчасового користування землею.

Також звертається увага сторін на необхідність застосування при розгляді даної справи господарським судом на підставі ст. 11128 ГПК України рішення Верховного Суду України у подібних правовідносинах по справі № 41/81пд від 04.07.2011, у якій наголошується, що орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.

У відповідності до ст. 653 ЦК України у разі зміни договору у судовому порядку, зобов'язання змінюється з моменту набрання рішенням суду про зміну договору законної сили.

Заперечення відповідача за відзивом з посиланням на факт прийняття Олександрівською міською радою рішення від 03.12.2013 № 35/6-1 про розірвання договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) відносно спірної земельної ділянки судом не може бути прийняте, як таке, що робить неможливим внесення змін до нього, оскільки між сторонами не підписано угоду про розірвання договору, який на час розгляду справи є чинним.

За вказаних обставин позов підлягає повному задоволенню з віднесенням судових витрат по сплаті судового збору у розмірі 1147 грн. 00 коп. на відповідача, які стягуються на користь держави, оскільки позов подано прокурором, який звільнений від їх сплати у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49, 82, 84, 85, 11128 ГПК України, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Внести зміни до договору оренди землі від № 1993 на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 07.04.1997 (державна реєстрація від 07.04.1997 за № 1993), укладеного між Виконавчим комітетом Олександрівської міської ради, ідент. код 04051655 та Луганським міським комунальним підприємством "Теплокомуненерго", ідент. код 24047779, виклавши п. 2.1. розділу 2 "Плата за землю" у новій редакції:

- "Річна орендна плата встановлюється у розмірі земельного податку із застосуванням до нього договірного коефіцієнту 3".

3.Стягнути з Луганського міського комунального підприємства "Теплокомуненерго", м. Луганськ, вул. Куракіна, 23 А, ідент. код 24047779 в доход державного бюджету України на рахунок 31214206783006, отримувач УДКСУ у м. Луганську, код ОКПО 37991503, МФО 804013, банк отримувач ГУДКСУ у Луганській області, по коду класифікації доходів (ККД) 22030001, символ 206, назва Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) судовий збір у сумі 1147 грн. 00 коп., видати на виконання наказ ДПІ в Артемівському районі м. Луганська Головного управління Міндоходів у Луганській області після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складене 30.01.2014.

Суддя Н.М.Зюбанова

Часті запитання

Який тип судового документу № 36881363 ?

Документ № 36881363 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 36881363 ?

Дата ухвалення - 28.01.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 36881363 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 36881363 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 36881363, Хозяйственный суд Луганской области

Судебное решение № 36881363, Хозяйственный суд Луганской области было принято 28.01.2014. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые сведения.

Судебное решение № 36881363 относится к делу № 913/3413/13

то решение относится к делу № 913/3413/13. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 36881360
Следующий документ : 36881408